Author Index

/

2021A

Agruzov P.M.
Aksenteva M.S.
Al’tshuler B.L.
Al’tshuler L.V.
Aleksandrov A.B.
Aleksandrov E.B.
 • E.B. Aleksandrov, A.F. Andreev, M.V. Arkhipov, V.E. Zakharov, L.M. Zelenyi, S.V. Ivanov, E.L. Ivchenko, L.P. Pitaevskii, M.V. Sadovskii, R.A. Suris, A.M. Shalagin, I.A. Shcherbakov “Nikolai Nikolaevich Rosanov (on his 80th birthday)64 420–421 (2021)

Andreev A.F.
 • A.F. Andreev, Yu.Yu. Balega, A.V. Gaponov-Grekhov, G.G. Denisov, L.M. Zelenyi, V.V. Kocharovskii, A.G. Litvak, E.A. Mareev, A.M. Sergeev, R.A. Sunyaev, I.E. Trümper, A.M. Cherepashchuk “Vladimir Vasil'evich Zheleznyakov (on his 90th birthday)64 211–213 (2021)
 • A.F. Andreev, S.A. Brazovskii, G.E. Volovik, E.I. Kats, P.S. Kondratenko, N.M. Kreines, V.P. Mineev, S.P. Novikov, S.P. Obukhov, L.P. Pitaevskii, D.E. Khmel’nitskii, G.M. Eliashberg “Igor Ekhiel'evich Dzyaloshinskii (on his 90th birthday)64 214–215 (2021)
 • E.B. Aleksandrov, A.F. Andreev, M.V. Arkhipov, V.E. Zakharov, L.M. Zelenyi, S.V. Ivanov, E.L. Ivchenko, L.P. Pitaevskii, M.V. Sadovskii, R.A. Suris, A.M. Shalagin, I.A. Shcherbakov “Nikolai Nikolaevich Rosanov (on his 80th birthday)64 420–421 (2021)
 • A.F. Andreev, S.A. Brazovskii, E.I. Kats, P.S. Kondratenko, N.M. Kreines, V.V. Lebedev, V.P. Mineev, S.P. Novikov, S.P. Obukhov, L.P. Pitaevskii, N. Spaldin, D.E. Khmel’nitskii “In memory of Igor Ekhiel'evich Dzyaloshinskii64 854–854 (2021)
 • A.F. Andreev, Yu.Yu. Balega, D.I. Kazakov, V.D. Kekelidze, L.V. Kravchuk, M.V. Libanov, Yu.T. Oganessian, V.A. Rubakov, A.M. Sergeev, A.N. Skrinsky, G.V. Trubnikov, I.A. Shcherbakov “Viktor Anatol'evich Matveev (on his 80th birthday)64 1323–1325 (2021)

Andrianov A.S.
Anisimov S.I.
Aranson I.S.
 • I.S. Aranson, A.V. Gaponov-Grekhov, V.E. Zakharov, V.A. Zverev, E.A. Kuznetsov, A.G. Litvak, V.I. Nekorkin, A.S. Pikovsky, O.V. Rudenko, A.M. Sergeev, Ya.G. Sinai, L.Sh. Tsimring “Mikhail Izrailevich Rabinovich (on his 80th birthday)64 422–424 (2021)

Arbekov I.M.
Arkhipov M.V.
 • E.B. Aleksandrov, A.F. Andreev, M.V. Arkhipov, V.E. Zakharov, L.M. Zelenyi, S.V. Ivanov, E.L. Ivchenko, L.P. Pitaevskii, M.V. Sadovskii, R.A. Suris, A.M. Shalagin, I.A. Shcherbakov “Nikolai Nikolaevich Rosanov (on his 80th birthday)64 420–421 (2021)

Arseev P.I.
 • P.I. Arseev, A.A. Gorbatsevich, E.I. Demikhov, V.V. Kveder, N.N. Kolachevsky, Z.F. Krasil’nik, O.N. Krokhin, I.V. Kukushkin, G.A. Mesyats, R.A. Suris, V.B. Timofeev, I.A. Shcherbakov “In memory of Nikolai Nikolaevich Sibeldin64 319–320 (2021)
 • P.I. Arseev, E.A. Vinogradov, V.V. Kveder, K.D. Litasov, A.K. Murtazaev, V.M. Pudalov, V.N. Ryzhov, M.V. Sadovskii, S.V. Streltsov, R.A. Suris, N.V. Surovtsev, I.A. Shcherbakov “Vadim Veniaminovich Brazhkin (on his 60th birthday)64 1067–1068 (2021)

Aseev A.L.
 • A.L. Aseev, A.S. Bugaev, E.P. Velikhov, Yu.V. Gulyaev, G.Ya. Krasnikov, A.V. Latyshev, V.Ya. Panchenko, O.V. Rudenko, A.N. Saurov, A.S. Sigov, Yu.A. Chaplygin, V.A. Cherepenin “In memory of Vladislav Ivanovich Pustovoit64 852–853 (2021)

B

Babaeva N.Yu.
Bagaev S.N.
 • S.N. Bagaev, A.G. Zabrodskii, V.N. Zadkov, A.A. Kaplyanskii, V.V. Kveder, N.N. Kolachevsky, G.A. Mesyats, A.V. Naumov, K.M. Salikhov, R.A. Suris, A.M. Shalagin, I.A. Shcherbakov “Evgenii Andreevich Vinogradov (on his 80th birthday)64 1065–1066 (2021)

Balagurov A.M.
Balega Yu.Yu.
 • A.F. Andreev, Yu.Yu. Balega, A.V. Gaponov-Grekhov, G.G. Denisov, L.M. Zelenyi, V.V. Kocharovskii, A.G. Litvak, E.A. Mareev, A.M. Sergeev, R.A. Sunyaev, I.E. Trümper, A.M. Cherepashchuk “Vladimir Vasil'evich Zheleznyakov (on his 90th birthday)64 211–213 (2021)
 • Yu.Yu. Balega, E.E. Boos, L.M. Zelenyi, V.V. Kalegaev, L.A. Kuzmichev, L.I. Miroshnichenko, A.A. Petrukovich, A.A. Petrukhin, V.V. Radchenko, V.I. Savrin, S.I. Svertilov, Yu.I. Stozhkov “In memory of Mikhail Igorevich Panasyuk64 317–318 (2021)
 • Yu.Yu. Balega, G.A. Zherebtsov, Yu.N. Kul’chin, V.V. Kveder, A.V. Latyshev, A.G. Litvak, V.A. Matveev, G.A. Mesyats, R.I. Nigmatulin, N.A. Ratakhin, A.M. Sergeev, A.M. Shalagin “Sergei Nikolaevich Bagaev (on his 80th birthday)64 1063–1064 (2021)
 • A.F. Andreev, Yu.Yu. Balega, D.I. Kazakov, V.D. Kekelidze, L.V. Kravchuk, M.V. Libanov, Yu.T. Oganessian, V.A. Rubakov, A.M. Sergeev, A.N. Skrinsky, G.V. Trubnikov, I.A. Shcherbakov “Viktor Anatol'evich Matveev (on his 80th birthday)64 1323–1325 (2021)

Barabanov A.F.
Baryshev A.M.
Belokurov V.V.
 • V.V. Belokurov, E.E. Boos, M.I. Vysotskii, M.V. Danilov, A.P. Isaev, V.D. Kekelidze, N.V. Krasnikov, V.A. Matveev, I.N. Meshkov, V.A. Novikov, V.A. Rubakov, G.V. Trubnikov “Dmitrii Igorevich Kazakov (on his 70th birthday)64 1326–1327 (2021)

Berdonosov P.S.
Bisikalo D.V.
Bisnovatyi-Kogan G.S.
Blagov A.E.
Blinnikov S.I.
Boos E.E.
 • Yu.Yu. Balega, E.E. Boos, L.M. Zelenyi, V.V. Kalegaev, L.A. Kuzmichev, L.I. Miroshnichenko, A.A. Petrukovich, A.A. Petrukhin, V.V. Radchenko, V.I. Savrin, S.I. Svertilov, Yu.I. Stozhkov “In memory of Mikhail Igorevich Panasyuk64 317–318 (2021)
 • V.V. Belokurov, E.E. Boos, M.I. Vysotskii, M.V. Danilov, A.P. Isaev, V.D. Kekelidze, N.V. Krasnikov, V.A. Matveev, I.N. Meshkov, V.A. Novikov, V.A. Rubakov, G.V. Trubnikov “Dmitrii Igorevich Kazakov (on his 70th birthday)64 1326–1327 (2021)

Brazhkin V.V.
Brazovskii S.A.
 • A.F. Andreev, S.A. Brazovskii, G.E. Volovik, E.I. Kats, P.S. Kondratenko, N.M. Kreines, V.P. Mineev, S.P. Novikov, S.P. Obukhov, L.P. Pitaevskii, D.E. Khmel’nitskii, G.M. Eliashberg “Igor Ekhiel'evich Dzyaloshinskii (on his 90th birthday)64 214–215 (2021)
 • A.F. Andreev, S.A. Brazovskii, E.I. Kats, P.S. Kondratenko, N.M. Kreines, V.V. Lebedev, V.P. Mineev, S.P. Novikov, S.P. Obukhov, L.P. Pitaevskii, N. Spaldin, D.E. Khmel’nitskii “In memory of Igor Ekhiel'evich Dzyaloshinskii64 854–854 (2021)

Bugaev A.S.
 • A.L. Aseev, A.S. Bugaev, E.P. Velikhov, Yu.V. Gulyaev, G.Ya. Krasnikov, A.V. Latyshev, V.Ya. Panchenko, O.V. Rudenko, A.N. Saurov, A.S. Sigov, Yu.A. Chaplygin, V.A. Cherepenin “In memory of Vladislav Ivanovich Pustovoit64 852–853 (2021)

Buranich V.V.

C

Chaplygin Yu.A.
 • A.L. Aseev, A.S. Bugaev, E.P. Velikhov, Yu.V. Gulyaev, G.Ya. Krasnikov, A.V. Latyshev, V.Ya. Panchenko, O.V. Rudenko, A.N. Saurov, A.S. Sigov, Yu.A. Chaplygin, V.A. Cherepenin “In memory of Vladislav Ivanovich Pustovoit64 852–853 (2021)

Cherepashchuk A.M.
 • A.F. Andreev, Yu.Yu. Balega, A.V. Gaponov-Grekhov, G.G. Denisov, L.M. Zelenyi, V.V. Kocharovskii, A.G. Litvak, E.A. Mareev, A.M. Sergeev, R.A. Sunyaev, I.E. Trümper, A.M. Cherepashchuk “Vladimir Vasil'evich Zheleznyakov (on his 90th birthday)64 211–213 (2021)

Cherepenin V.A.
 • A.L. Aseev, A.S. Bugaev, E.P. Velikhov, Yu.V. Gulyaev, G.Ya. Krasnikov, A.V. Latyshev, V.Ya. Panchenko, O.V. Rudenko, A.N. Saurov, A.S. Sigov, Yu.A. Chaplygin, V.A. Cherepenin “In memory of Vladislav Ivanovich Pustovoit64 852–853 (2021)

Chernyavsky M.M.

D

Danilov M.V.
 • V.V. Belokurov, E.E. Boos, M.I. Vysotskii, M.V. Danilov, A.P. Isaev, V.D. Kekelidze, N.V. Krasnikov, V.A. Matveev, I.N. Meshkov, V.A. Novikov, V.A. Rubakov, G.V. Trubnikov “Dmitrii Igorevich Kazakov (on his 70th birthday)64 1326–1327 (2021)

Dashkina A.B.
Demikhov E.I.
 • P.I. Arseev, A.A. Gorbatsevich, E.I. Demikhov, V.V. Kveder, N.N. Kolachevsky, Z.F. Krasil’nik, O.N. Krokhin, I.V. Kukushkin, G.A. Mesyats, R.A. Suris, V.B. Timofeev, I.A. Shcherbakov “In memory of Nikolai Nikolaevich Sibeldin64 319–320 (2021)

Denisov G.G.
 • A.F. Andreev, Yu.Yu. Balega, A.V. Gaponov-Grekhov, G.G. Denisov, L.M. Zelenyi, V.V. Kocharovskii, A.G. Litvak, E.A. Mareev, A.M. Sergeev, R.A. Sunyaev, I.E. Trümper, A.M. Cherepashchuk “Vladimir Vasil'evich Zheleznyakov (on his 90th birthday)64 211–213 (2021)

Dolgikh V.A.
Doroshkevich A.G.
Dremov V.V.
Dryomova G.N.
Dzebisashvili D.M.

E

Eidel’man E.D.
Eidel’man S.I.
Eliashberg G.M.
 • A.F. Andreev, S.A. Brazovskii, G.E. Volovik, E.I. Kats, P.S. Kondratenko, N.M. Kreines, V.P. Mineev, S.P. Novikov, S.P. Obukhov, L.P. Pitaevskii, D.E. Khmel’nitskii, G.M. Eliashberg “Igor Ekhiel'evich Dzyaloshinskii (on his 90th birthday)64 214–215 (2021)

Eliovich I.A.
Eremin A.V.
Ermolaev S.V.
Eroshenko Yu.N.

F

Fedorov A.K.
Fortov V.E.
Frolov N.S.

G

Gaponov-Grekhov A.V.
 • A.F. Andreev, Yu.Yu. Balega, A.V. Gaponov-Grekhov, G.G. Denisov, L.M. Zelenyi, V.V. Kocharovskii, A.G. Litvak, E.A. Mareev, A.M. Sergeev, R.A. Sunyaev, I.E. Trümper, A.M. Cherepashchuk “Vladimir Vasil'evich Zheleznyakov (on his 90th birthday)64 211–213 (2021)
 • I.S. Aranson, A.V. Gaponov-Grekhov, V.E. Zakharov, V.A. Zverev, E.A. Kuznetsov, A.G. Litvak, V.I. Nekorkin, A.S. Pikovsky, O.V. Rudenko, A.M. Sergeev, Ya.G. Sinai, L.Sh. Tsimring “Mikhail Izrailevich Rabinovich (on his 80th birthday)64 422–424 (2021)

Glazov M.M.
Gninenko S.N.
Golovin I.S.
Gorbatsevich A.A.
 • P.I. Arseev, A.A. Gorbatsevich, E.I. Demikhov, V.V. Kveder, N.N. Kolachevsky, Z.F. Krasil’nik, O.N. Krokhin, I.V. Kukushkin, G.A. Mesyats, R.A. Suris, V.B. Timofeev, I.A. Shcherbakov “In memory of Nikolai Nikolaevich Sibeldin64 319–320 (2021)

de Graauw T.
Gryaznov V.K.
Guglielmi A.V.
Gulyaev Yu.V.
 • A.L. Aseev, A.S. Bugaev, E.P. Velikhov, Yu.V. Gulyaev, G.Ya. Krasnikov, A.V. Latyshev, V.Ya. Panchenko, O.V. Rudenko, A.N. Saurov, A.S. Sigov, Yu.A. Chaplygin, V.A. Cherepenin “In memory of Vladislav Ivanovich Pustovoit64 852–853 (2021)

H

Hramov A.E.

I

Igashov S.Yu.
Il’ichev I.V.
Il’kaev R.I.
Isaev A.P.
 • V.V. Belokurov, E.E. Boos, M.I. Vysotskii, M.V. Danilov, A.P. Isaev, V.D. Kekelidze, N.V. Krasnikov, V.A. Matveev, I.N. Meshkov, V.A. Novikov, V.A. Rubakov, G.V. Trubnikov “Dmitrii Igorevich Kazakov (on his 70th birthday)64 1326–1327 (2021)

Ishkhanov B.S.
Ivanov S.V.
 • E.B. Aleksandrov, A.F. Andreev, M.V. Arkhipov, V.E. Zakharov, L.M. Zelenyi, S.V. Ivanov, E.L. Ivchenko, L.P. Pitaevskii, M.V. Sadovskii, R.A. Suris, A.M. Shalagin, I.A. Shcherbakov “Nikolai Nikolaevich Rosanov (on his 80th birthday)64 420–421 (2021)

Ivchenko E.L.
 • E.B. Aleksandrov, A.F. Andreev, M.V. Arkhipov, V.E. Zakharov, L.M. Zelenyi, S.V. Ivanov, E.L. Ivchenko, L.P. Pitaevskii, M.V. Sadovskii, R.A. Suris, A.M. Shalagin, I.A. Shcherbakov “Nikolai Nikolaevich Rosanov (on his 80th birthday)64 420–421 (2021)

J

Jolos R.V.

K

Kalegaev V.V.
 • Yu.Yu. Balega, E.E. Boos, L.M. Zelenyi, V.V. Kalegaev, L.A. Kuzmichev, L.I. Miroshnichenko, A.A. Petrukovich, A.A. Petrukhin, V.V. Radchenko, V.I. Savrin, S.I. Svertilov, Yu.I. Stozhkov “In memory of Mikhail Igorevich Panasyuk64 317–318 (2021)

Kamchatnov A.M.
Kapitonov I.M.
Kaplyanskii A.A.
 • S.N. Bagaev, A.G. Zabrodskii, V.N. Zadkov, A.A. Kaplyanskii, V.V. Kveder, N.N. Kolachevsky, G.A. Mesyats, A.V. Naumov, K.M. Salikhov, R.A. Suris, A.M. Shalagin, I.A. Shcherbakov “Evgenii Andreevich Vinogradov (on his 80th birthday)64 1065–1066 (2021)

Kardashev N.S.
Kats E.I.
Kaygorodov P.V.
Kazakov D.I.
 • A.F. Andreev, Yu.Yu. Balega, D.I. Kazakov, V.D. Kekelidze, L.V. Kravchuk, M.V. Libanov, Yu.T. Oganessian, V.A. Rubakov, A.M. Sergeev, A.N. Skrinsky, G.V. Trubnikov, I.A. Shcherbakov “Viktor Anatol'evich Matveev (on his 80th birthday)64 1323–1325 (2021)

Kazantsev V.B.
Kekelidze V.D.
 • A.F. Andreev, Yu.Yu. Balega, D.I. Kazakov, V.D. Kekelidze, L.V. Kravchuk, M.V. Libanov, Yu.T. Oganessian, V.A. Rubakov, A.M. Sergeev, A.N. Skrinsky, G.V. Trubnikov, I.A. Shcherbakov “Viktor Anatol'evich Matveev (on his 80th birthday)64 1323–1325 (2021)
 • V.V. Belokurov, E.E. Boos, M.I. Vysotskii, M.V. Danilov, A.P. Isaev, V.D. Kekelidze, N.V. Krasnikov, V.A. Matveev, I.N. Meshkov, V.A. Novikov, V.A. Rubakov, G.V. Trubnikov “Dmitrii Igorevich Kazakov (on his 70th birthday)64 1326–1327 (2021)

Khabarova K.Yu.
Khazanov E.A.
Khmel’nitskii D.E.
 • A.F. Andreev, S.A. Brazovskii, G.E. Volovik, E.I. Kats, P.S. Kondratenko, N.M. Kreines, V.P. Mineev, S.P. Novikov, S.P. Obukhov, L.P. Pitaevskii, D.E. Khmel’nitskii, G.M. Eliashberg “Igor Ekhiel'evich Dzyaloshinskii (on his 90th birthday)64 214–215 (2021)
 • A.F. Andreev, S.A. Brazovskii, E.I. Kats, P.S. Kondratenko, N.M. Kreines, V.V. Lebedev, V.P. Mineev, S.P. Novikov, S.P. Obukhov, L.P. Pitaevskii, N. Spaldin, D.E. Khmel’nitskii “In memory of Igor Ekhiel'evich Dzyaloshinskii64 854–854 (2021)

Khomkin A.L.
Kiktenko E.O.
Klavsyuk A.L.
Klimenko E.Yu.
Klimov V.V.
Kocharovskii V.V.
 • A.F. Andreev, Yu.Yu. Balega, A.V. Gaponov-Grekhov, G.G. Denisov, L.M. Zelenyi, V.V. Kocharovskii, A.G. Litvak, E.A. Mareev, A.M. Sergeev, R.A. Sunyaev, I.E. Trümper, A.M. Cherepashchuk “Vladimir Vasil'evich Zheleznyakov (on his 90th birthday)64 211–213 (2021)

Kolachevsky N.N.
 • P.I. Arseev, A.A. Gorbatsevich, E.I. Demikhov, V.V. Kveder, N.N. Kolachevsky, Z.F. Krasil’nik, O.N. Krokhin, I.V. Kukushkin, G.A. Mesyats, R.A. Suris, V.B. Timofeev, I.A. Shcherbakov “In memory of Nikolai Nikolaevich Sibeldin64 319–320 (2021)
 • K.Yu. Khabarova, N.N. Kolachevsky “Proton charge radius64 1038–1048 (2021)
 • S.N. Bagaev, A.G. Zabrodskii, V.N. Zadkov, A.A. Kaplyanskii, V.V. Kveder, N.N. Kolachevsky, G.A. Mesyats, A.V. Naumov, K.M. Salikhov, R.A. Suris, A.M. Shalagin, I.A. Shcherbakov “Evgenii Andreevich Vinogradov (on his 80th birthday)64 1065–1066 (2021)

Kolesnikov A.O.
Kolesnikov S.V.
Kolganova E.A.
Kondratenko P.S.
 • A.F. Andreev, S.A. Brazovskii, G.E. Volovik, E.I. Kats, P.S. Kondratenko, N.M. Kreines, V.P. Mineev, S.P. Novikov, S.P. Obukhov, L.P. Pitaevskii, D.E. Khmel’nitskii, G.M. Eliashberg “Igor Ekhiel'evich Dzyaloshinskii (on his 90th birthday)64 214–215 (2021)
 • A.F. Andreev, S.A. Brazovskii, E.I. Kats, P.S. Kondratenko, N.M. Kreines, V.V. Lebedev, V.P. Mineev, S.P. Novikov, S.P. Obukhov, L.P. Pitaevskii, N. Spaldin, D.E. Khmel’nitskii “In memory of Igor Ekhiel'evich Dzyaloshinskii64 854–854 (2021)

Kondratyev I.A.
Konovalova N.S.
Korovushkin M.M.
Kostenko V.I.
Kovalchuk M.V.
Kozhevnikov V.Yu.
Kozyrev A.V.
Krasil’nik Z.F.
 • P.I. Arseev, A.A. Gorbatsevich, E.I. Demikhov, V.V. Kveder, N.N. Kolachevsky, Z.F. Krasil’nik, O.N. Krokhin, I.V. Kukushkin, G.A. Mesyats, R.A. Suris, V.B. Timofeev, I.A. Shcherbakov “In memory of Nikolai Nikolaevich Sibeldin64 319–320 (2021)

Krasnikov G.Ya.
 • A.L. Aseev, A.S. Bugaev, E.P. Velikhov, Yu.V. Gulyaev, G.Ya. Krasnikov, A.V. Latyshev, V.Ya. Panchenko, O.V. Rudenko, A.N. Saurov, A.S. Sigov, Yu.A. Chaplygin, V.A. Cherepenin “In memory of Vladislav Ivanovich Pustovoit64 852–853 (2021)

Krasnikov N.V.
Kravchuk L.V.
Kreines N.M.
 • A.F. Andreev, S.A. Brazovskii, G.E. Volovik, E.I. Kats, P.S. Kondratenko, N.M. Kreines, V.P. Mineev, S.P. Novikov, S.P. Obukhov, L.P. Pitaevskii, D.E. Khmel’nitskii, G.M. Eliashberg “Igor Ekhiel'evich Dzyaloshinskii (on his 90th birthday)64 214–215 (2021)
 • A.F. Andreev, S.A. Brazovskii, E.I. Kats, P.S. Kondratenko, N.M. Kreines, V.V. Lebedev, V.P. Mineev, S.P. Novikov, S.P. Obukhov, L.P. Pitaevskii, N. Spaldin, D.E. Khmel’nitskii “In memory of Igor Ekhiel'evich Dzyaloshinskii64 854–854 (2021)

Krokhin O.N.
 • P.I. Arseev, A.A. Gorbatsevich, E.I. Demikhov, V.V. Kveder, N.N. Kolachevsky, Z.F. Krasil’nik, O.N. Krokhin, I.V. Kukushkin, G.A. Mesyats, R.A. Suris, V.B. Timofeev, I.A. Shcherbakov “In memory of Nikolai Nikolaevich Sibeldin64 319–320 (2021)

Kronberg D.A.
Kryukov A.P.
Kukushkin I.V.
 • P.I. Arseev, A.A. Gorbatsevich, E.I. Demikhov, V.V. Kveder, N.N. Kolachevsky, Z.F. Krasil’nik, O.N. Krokhin, I.V. Kukushkin, G.A. Mesyats, R.A. Suris, V.B. Timofeev, I.A. Shcherbakov “In memory of Nikolai Nikolaevich Sibeldin64 319–320 (2021)

Kul’chin Yu.N.
 • Yu.Yu. Balega, G.A. Zherebtsov, Yu.N. Kul’chin, V.V. Kveder, A.V. Latyshev, A.G. Litvak, V.A. Matveev, G.A. Mesyats, R.I. Nigmatulin, N.A. Ratakhin, A.M. Sergeev, A.M. Shalagin “Sergei Nikolaevich Bagaev (on his 80th birthday)64 1063–1064 (2021)

Kuratov S.E.
Kurkin S.A.
Kuzmichev L.A.
 • Yu.Yu. Balega, E.E. Boos, L.M. Zelenyi, V.V. Kalegaev, L.A. Kuzmichev, L.I. Miroshnichenko, A.A. Petrukovich, A.A. Petrukhin, V.V. Radchenko, V.I. Savrin, S.I. Svertilov, Yu.I. Stozhkov “In memory of Mikhail Igorevich Panasyuk64 317–318 (2021)

Kuznetsov E.A.
 • I.S. Aranson, A.V. Gaponov-Grekhov, V.E. Zakharov, V.A. Zverev, E.A. Kuznetsov, A.G. Litvak, V.I. Nekorkin, A.S. Pikovsky, O.V. Rudenko, A.M. Sergeev, Ya.G. Sinai, L.Sh. Tsimring “Mikhail Izrailevich Rabinovich (on his 80th birthday)64 422–424 (2021)

Kuznetsova E.S.
Kveder V.V.
 • P.I. Arseev, A.A. Gorbatsevich, E.I. Demikhov, V.V. Kveder, N.N. Kolachevsky, Z.F. Krasil’nik, O.N. Krokhin, I.V. Kukushkin, G.A. Mesyats, R.A. Suris, V.B. Timofeev, I.A. Shcherbakov “In memory of Nikolai Nikolaevich Sibeldin64 319–320 (2021)
 • Yu.Yu. Balega, G.A. Zherebtsov, Yu.N. Kul’chin, V.V. Kveder, A.V. Latyshev, A.G. Litvak, V.A. Matveev, G.A. Mesyats, R.I. Nigmatulin, N.A. Ratakhin, A.M. Sergeev, A.M. Shalagin “Sergei Nikolaevich Bagaev (on his 80th birthday)64 1063–1064 (2021)
 • S.N. Bagaev, A.G. Zabrodskii, V.N. Zadkov, A.A. Kaplyanskii, V.V. Kveder, N.N. Kolachevsky, G.A. Mesyats, A.V. Naumov, K.M. Salikhov, R.A. Suris, A.M. Shalagin, I.A. Shcherbakov “Evgenii Andreevich Vinogradov (on his 80th birthday)64 1065–1066 (2021)
 • P.I. Arseev, E.A. Vinogradov, V.V. Kveder, K.D. Litasov, A.K. Murtazaev, V.M. Pudalov, V.N. Ryzhov, M.V. Sadovskii, S.V. Streltsov, R.A. Suris, N.V. Surovtsev, I.A. Shcherbakov “Vadim Veniaminovich Brazhkin (on his 60th birthday)64 1067–1068 (2021)

L

Larchenkova T.I.
Larionov K.V.
Latyshev A.V.
 • A.L. Aseev, A.S. Bugaev, E.P. Velikhov, Yu.V. Gulyaev, G.Ya. Krasnikov, A.V. Latyshev, V.Ya. Panchenko, O.V. Rudenko, A.N. Saurov, A.S. Sigov, Yu.A. Chaplygin, V.A. Cherepenin “In memory of Vladislav Ivanovich Pustovoit64 852–853 (2021)
 • Yu.Yu. Balega, G.A. Zherebtsov, Yu.N. Kul’chin, V.V. Kveder, A.V. Latyshev, A.G. Litvak, V.A. Matveev, G.A. Mesyats, R.I. Nigmatulin, N.A. Ratakhin, A.M. Sergeev, A.M. Shalagin “Sergei Nikolaevich Bagaev (on his 80th birthday)64 1063–1064 (2021)

Lebedev V.V.
Levashov V.Yu.
Libanov M.V.
 • A.F. Andreev, Yu.Yu. Balega, D.I. Kazakov, V.D. Kekelidze, L.V. Kravchuk, M.V. Libanov, Yu.T. Oganessian, V.A. Rubakov, A.M. Sergeev, A.N. Skrinsky, G.V. Trubnikov, I.A. Shcherbakov “Viktor Anatol'evich Matveev (on his 80th birthday)64 1323–1325 (2021)

Likhachev S.F.
Likhacheva L.N.
Lisovenko M.A.
Litasov K.D.
 • P.I. Arseev, E.A. Vinogradov, V.V. Kveder, K.D. Litasov, A.K. Murtazaev, V.M. Pudalov, V.N. Ryzhov, M.V. Sadovskii, S.V. Streltsov, R.A. Suris, N.V. Surovtsev, I.A. Shcherbakov “Vadim Veniaminovich Brazhkin (on his 60th birthday)64 1067–1068 (2021)

Litvak A.G.
 • A.F. Andreev, Yu.Yu. Balega, A.V. Gaponov-Grekhov, G.G. Denisov, L.M. Zelenyi, V.V. Kocharovskii, A.G. Litvak, E.A. Mareev, A.M. Sergeev, R.A. Sunyaev, I.E. Trümper, A.M. Cherepashchuk “Vladimir Vasil'evich Zheleznyakov (on his 90th birthday)64 211–213 (2021)
 • I.S. Aranson, A.V. Gaponov-Grekhov, V.E. Zakharov, V.A. Zverev, E.A. Kuznetsov, A.G. Litvak, V.I. Nekorkin, A.S. Pikovsky, O.V. Rudenko, A.M. Sergeev, Ya.G. Sinai, L.Sh. Tsimring “Mikhail Izrailevich Rabinovich (on his 80th birthday)64 422–424 (2021)
 • Yu.Yu. Balega, G.A. Zherebtsov, Yu.N. Kul’chin, V.V. Kveder, A.V. Latyshev, A.G. Litvak, V.A. Matveev, G.A. Mesyats, R.I. Nigmatulin, N.A. Ratakhin, A.M. Sergeev, A.M. Shalagin “Sergei Nikolaevich Bagaev (on his 80th birthday)64 1063–1064 (2021)

Lukin V.P.
Lyakhovets A.O.

M

Maksimenko V.A.
Malomuzh N.P.
Malykin G.B.
Mantsevich V.N.
Mareev E.A.
 • A.F. Andreev, Yu.Yu. Balega, A.V. Gaponov-Grekhov, G.G. Denisov, L.M. Zelenyi, V.V. Kocharovskii, A.G. Litvak, E.A. Mareev, A.M. Sergeev, R.A. Sunyaev, I.E. Trümper, A.M. Cherepashchuk “Vladimir Vasil'evich Zheleznyakov (on his 90th birthday)64 211–213 (2021)

Markina M.M.
Martyushev L.M.
Matveev V.A.
Meshkov I.N.
 • V.V. Belokurov, E.E. Boos, M.I. Vysotskii, M.V. Danilov, A.P. Isaev, V.D. Kekelidze, N.V. Krasnikov, V.A. Matveev, I.N. Meshkov, V.A. Novikov, V.A. Rubakov, G.V. Trubnikov “Dmitrii Igorevich Kazakov (on his 70th birthday)64 1326–1327 (2021)

Mesyats G.A.
 • V.E. Zakharov, L.M. Zelenyi, R.I. Il’kaev, G.A. Mesyats, L.P. Pitaevskii, V.A. Rubakov, O.V. Rudenko, G.N. Rykovanov, A.M. Sergeev, Yu.S. Solomonov, B.Yu. Sharkov, I.A. Shcherbakov “In memory of Vladimir Evgen'evich Fortov64 103–105 (2021)
 • P.I. Arseev, A.A. Gorbatsevich, E.I. Demikhov, V.V. Kveder, N.N. Kolachevsky, Z.F. Krasil’nik, O.N. Krokhin, I.V. Kukushkin, G.A. Mesyats, R.A. Suris, V.B. Timofeev, I.A. Shcherbakov “In memory of Nikolai Nikolaevich Sibeldin64 319–320 (2021)
 • Yu.Yu. Balega, G.A. Zherebtsov, Yu.N. Kul’chin, V.V. Kveder, A.V. Latyshev, A.G. Litvak, V.A. Matveev, G.A. Mesyats, R.I. Nigmatulin, N.A. Ratakhin, A.M. Sergeev, A.M. Shalagin “Sergei Nikolaevich Bagaev (on his 80th birthday)64 1063–1064 (2021)
 • S.N. Bagaev, A.G. Zabrodskii, V.N. Zadkov, A.A. Kaplyanskii, V.V. Kveder, N.N. Kolachevsky, G.A. Mesyats, A.V. Naumov, K.M. Salikhov, R.A. Suris, A.M. Shalagin, I.A. Shcherbakov “Evgenii Andreevich Vinogradov (on his 80th birthday)64 1065–1066 (2021)

Mineev V.P.
 • A.F. Andreev, S.A. Brazovskii, G.E. Volovik, E.I. Kats, P.S. Kondratenko, N.M. Kreines, V.P. Mineev, S.P. Novikov, S.P. Obukhov, L.P. Pitaevskii, D.E. Khmel’nitskii, G.M. Eliashberg “Igor Ekhiel'evich Dzyaloshinskii (on his 90th birthday)64 214–215 (2021)
 • A.F. Andreev, S.A. Brazovskii, E.I. Kats, P.S. Kondratenko, N.M. Kreines, V.V. Lebedev, V.P. Mineev, S.P. Novikov, S.P. Obukhov, L.P. Pitaevskii, N. Spaldin, D.E. Khmel’nitskii “In memory of Igor Ekhiel'evich Dzyaloshinskii64 854–854 (2021)

Mintsev V.B.
Miroshnichenko L.I.
 • Yu.Yu. Balega, E.E. Boos, L.M. Zelenyi, V.V. Kalegaev, L.A. Kuzmichev, L.I. Miroshnichenko, A.A. Petrukovich, A.A. Petrukhin, V.V. Radchenko, V.I. Savrin, S.I. Svertilov, Yu.I. Stozhkov “In memory of Mikhail Igorevich Panasyuk64 317–318 (2021)

Molchanov V.Ya.
Molotkov S.N.
Murtazaev A.K.
 • P.I. Arseev, E.A. Vinogradov, V.V. Kveder, K.D. Litasov, A.K. Murtazaev, V.M. Pudalov, V.N. Ryzhov, M.V. Sadovskii, S.V. Streltsov, R.A. Suris, N.V. Surovtsev, I.A. Shcherbakov “Vadim Veniaminovich Brazhkin (on his 60th birthday)64 1067–1068 (2021)

N

Naidis G.V.
Naumov A.V.
 • S.N. Bagaev, A.G. Zabrodskii, V.N. Zadkov, A.A. Kaplyanskii, V.V. Kveder, N.N. Kolachevsky, G.A. Mesyats, A.V. Naumov, K.M. Salikhov, R.A. Suris, A.M. Shalagin, I.A. Shcherbakov “Evgenii Andreevich Vinogradov (on his 80th birthday)64 1065–1066 (2021)

Nedorezov V.G.
Nefediev A.V.
Nekorkin V.I.
 • I.S. Aranson, A.V. Gaponov-Grekhov, V.E. Zakharov, V.A. Zverev, E.A. Kuznetsov, A.G. Litvak, V.I. Nekorkin, A.S. Pikovsky, O.V. Rudenko, A.M. Sergeev, Ya.G. Sinai, L.Sh. Tsimring “Mikhail Izrailevich Rabinovich (on his 80th birthday)64 422–424 (2021)

Nigmatulin R.I.
 • Yu.Yu. Balega, G.A. Zherebtsov, Yu.N. Kul’chin, V.V. Kveder, A.V. Latyshev, A.G. Litvak, V.A. Matveev, G.A. Mesyats, R.I. Nigmatulin, N.A. Ratakhin, A.M. Sergeev, A.M. Shalagin “Sergei Nikolaevich Bagaev (on his 80th birthday)64 1063–1064 (2021)

Norman H.E.
Novikov D.I.
Novikov I.D.
Novikov S.P.
 • A.F. Andreev, S.A. Brazovskii, G.E. Volovik, E.I. Kats, P.S. Kondratenko, N.M. Kreines, V.P. Mineev, S.P. Novikov, S.P. Obukhov, L.P. Pitaevskii, D.E. Khmel’nitskii, G.M. Eliashberg “Igor Ekhiel'evich Dzyaloshinskii (on his 90th birthday)64 214–215 (2021)

Novikov S.P.
 • A.F. Andreev, S.A. Brazovskii, E.I. Kats, P.S. Kondratenko, N.M. Kreines, V.V. Lebedev, V.P. Mineev, S.P. Novikov, S.P. Obukhov, L.P. Pitaevskii, N. Spaldin, D.E. Khmel’nitskii “In memory of Igor Ekhiel'evich Dzyaloshinskii64 854–854 (2021)

Novikov V.A.
 • V.V. Belokurov, E.E. Boos, M.I. Vysotskii, M.V. Danilov, A.P. Isaev, V.D. Kekelidze, N.V. Krasnikov, V.A. Matveev, I.N. Meshkov, V.A. Novikov, V.A. Rubakov, G.V. Trubnikov “Dmitrii Igorevich Kazakov (on his 70th birthday)64 1326–1327 (2021)

O

Obukhov S.P.
 • A.F. Andreev, S.A. Brazovskii, G.E. Volovik, E.I. Kats, P.S. Kondratenko, N.M. Kreines, V.P. Mineev, S.P. Novikov, S.P. Obukhov, L.P. Pitaevskii, D.E. Khmel’nitskii, G.M. Eliashberg “Igor Ekhiel'evich Dzyaloshinskii (on his 90th birthday)64 214–215 (2021)
 • A.F. Andreev, S.A. Brazovskii, E.I. Kats, P.S. Kondratenko, N.M. Kreines, V.V. Lebedev, V.P. Mineev, S.P. Novikov, S.P. Obukhov, L.P. Pitaevskii, N. Spaldin, D.E. Khmel’nitskii “In memory of Igor Ekhiel'evich Dzyaloshinskii64 854–854 (2021)

Oganessyan Yu.T.
 • A.F. Andreev, Yu.Yu. Balega, D.I. Kazakov, V.D. Kekelidze, L.V. Kravchuk, M.V. Libanov, Yu.T. Oganessian, V.A. Rubakov, A.M. Sergeev, A.N. Skrinsky, G.V. Trubnikov, I.A. Shcherbakov “Viktor Anatol'evich Matveev (on his 80th birthday)64 1323–1325 (2021)

Okat’eva N.M.

P

Pakhlov P.N.
Panarin V.A.
Panchenko V.Ya.
 • A.L. Aseev, A.S. Bugaev, E.P. Velikhov, Yu.V. Gulyaev, G.Ya. Krasnikov, A.V. Latyshev, V.Ya. Panchenko, O.V. Rudenko, A.N. Saurov, A.S. Sigov, Yu.A. Chaplygin, V.A. Cherepenin “In memory of Vladislav Ivanovich Pustovoit64 852–853 (2021)

Petrov V.M.
Petrukhin A.A.
 • Yu.Yu. Balega, E.E. Boos, L.M. Zelenyi, V.V. Kalegaev, L.A. Kuzmichev, L.I. Miroshnichenko, A.A. Petrukovich, A.A. Petrukhin, V.V. Radchenko, V.I. Savrin, S.I. Svertilov, Yu.I. Stozhkov “In memory of Mikhail Igorevich Panasyuk64 317–318 (2021)

Petrukovich A.A.
 • Yu.Yu. Balega, E.E. Boos, L.M. Zelenyi, V.V. Kalegaev, L.A. Kuzmichev, L.I. Miroshnichenko, A.A. Petrukovich, A.A. Petrukhin, V.V. Radchenko, V.I. Savrin, S.I. Svertilov, Yu.I. Stozhkov “In memory of Mikhail Igorevich Panasyuk64 317–318 (2021)

Pikovsky A.S.
 • I.S. Aranson, A.V. Gaponov-Grekhov, V.E. Zakharov, V.A. Zverev, E.A. Kuznetsov, A.G. Litvak, V.I. Nekorkin, A.S. Pikovsky, O.V. Rudenko, A.M. Sergeev, Ya.G. Sinai, L.Sh. Tsimring “Mikhail Izrailevich Rabinovich (on his 80th birthday)64 422–424 (2021)

Pilipenko S.V.
Pirozhkov A.S.
Pisarchik A.N.
Pisarevsky Yu.V.
Pitaevskii L.P.
 • V.E. Zakharov, L.M. Zelenyi, R.I. Il’kaev, G.A. Mesyats, L.P. Pitaevskii, V.A. Rubakov, O.V. Rudenko, G.N. Rykovanov, A.M. Sergeev, Yu.S. Solomonov, B.Yu. Sharkov, I.A. Shcherbakov “In memory of Vladimir Evgen'evich Fortov64 103–105 (2021)
 • A.F. Andreev, S.A. Brazovskii, G.E. Volovik, E.I. Kats, P.S. Kondratenko, N.M. Kreines, V.P. Mineev, S.P. Novikov, S.P. Obukhov, L.P. Pitaevskii, D.E. Khmel’nitskii, G.M. Eliashberg “Igor Ekhiel'evich Dzyaloshinskii (on his 90th birthday)64 214–215 (2021)
 • E.B. Aleksandrov, A.F. Andreev, M.V. Arkhipov, V.E. Zakharov, L.M. Zelenyi, S.V. Ivanov, E.L. Ivchenko, L.P. Pitaevskii, M.V. Sadovskii, R.A. Suris, A.M. Shalagin, I.A. Shcherbakov “Nikolai Nikolaevich Rosanov (on his 80th birthday)64 420–421 (2021)
 • A.F. Andreev, S.A. Brazovskii, E.I. Kats, P.S. Kondratenko, N.M. Kreines, V.V. Lebedev, V.P. Mineev, S.P. Novikov, S.P. Obukhov, L.P. Pitaevskii, N. Spaldin, D.E. Khmel’nitskii “In memory of Igor Ekhiel'evich Dzyaloshinskii64 854–854 (2021)

Pogrebnyak A.D.
Polukhina N.G.
Potapov A.S.
Protsenko A.I.
Pudalov V.M.
Punanova A.F.

R

Rabinovich M.I.
Radchenko V.V.
 • Yu.Yu. Balega, E.E. Boos, L.M. Zelenyi, V.V. Kalegaev, L.A. Kuzmichev, L.I. Miroshnichenko, A.A. Petrukovich, A.A. Petrukhin, V.V. Radchenko, V.I. Savrin, S.I. Svertilov, Yu.I. Stozhkov “In memory of Mikhail Igorevich Panasyuk64 317–318 (2021)

Ragozin E.N.
Ratakhin N.A.
 • Yu.Yu. Balega, G.A. Zherebtsov, Yu.N. Kul’chin, V.V. Kveder, A.V. Latyshev, A.G. Litvak, V.A. Matveev, G.A. Mesyats, R.I. Nigmatulin, N.A. Ratakhin, A.M. Sergeev, A.M. Shalagin “Sergei Nikolaevich Bagaev (on his 80th birthday)64 1063–1064 (2021)

Rogachev A.V.
Rubakov V.A.
 • V.E. Zakharov, L.M. Zelenyi, R.I. Il’kaev, G.A. Mesyats, L.P. Pitaevskii, V.A. Rubakov, O.V. Rudenko, G.N. Rykovanov, A.M. Sergeev, Yu.S. Solomonov, B.Yu. Sharkov, I.A. Shcherbakov “In memory of Vladimir Evgen'evich Fortov64 103–105 (2021)
 • A.F. Andreev, Yu.Yu. Balega, D.I. Kazakov, V.D. Kekelidze, L.V. Kravchuk, M.V. Libanov, Yu.T. Oganessian, V.A. Rubakov, A.M. Sergeev, A.N. Skrinsky, G.V. Trubnikov, I.A. Shcherbakov “Viktor Anatol'evich Matveev (on his 80th birthday)64 1323–1325 (2021)
 • V.V. Belokurov, E.E. Boos, M.I. Vysotskii, M.V. Danilov, A.P. Isaev, V.D. Kekelidze, N.V. Krasnikov, V.A. Matveev, I.N. Meshkov, V.A. Novikov, V.A. Rubakov, G.V. Trubnikov “Dmitrii Igorevich Kazakov (on his 70th birthday)64 1326–1327 (2021)

Rudenko O.V.
 • V.E. Zakharov, L.M. Zelenyi, R.I. Il’kaev, G.A. Mesyats, L.P. Pitaevskii, V.A. Rubakov, O.V. Rudenko, G.N. Rykovanov, A.M. Sergeev, Yu.S. Solomonov, B.Yu. Sharkov, I.A. Shcherbakov “In memory of Vladimir Evgen'evich Fortov64 103–105 (2021)
 • I.S. Aranson, A.V. Gaponov-Grekhov, V.E. Zakharov, V.A. Zverev, E.A. Kuznetsov, A.G. Litvak, V.I. Nekorkin, A.S. Pikovsky, O.V. Rudenko, A.M. Sergeev, Ya.G. Sinai, L.Sh. Tsimring “Mikhail Izrailevich Rabinovich (on his 80th birthday)64 422–424 (2021)
 • A.L. Aseev, A.S. Bugaev, E.P. Velikhov, Yu.V. Gulyaev, G.Ya. Krasnikov, A.V. Latyshev, V.Ya. Panchenko, O.V. Rudenko, A.N. Saurov, A.S. Sigov, Yu.A. Chaplygin, V.A. Cherepenin “In memory of Vladislav Ivanovich Pustovoit64 852–853 (2021)

Rudnitsky A.G.
Rykovanov G.N.
 • V.E. Zakharov, L.M. Zelenyi, R.I. Il’kaev, G.A. Mesyats, L.P. Pitaevskii, V.A. Rubakov, O.V. Rudenko, G.N. Rykovanov, A.M. Sergeev, Yu.S. Solomonov, B.Yu. Sharkov, I.A. Shcherbakov “In memory of Vladimir Evgen'evich Fortov64 103–105 (2021)

Rykovanov S.G.
Ryzhov V.N.
 • P.I. Arseev, E.A. Vinogradov, V.V. Kveder, K.D. Litasov, A.K. Murtazaev, V.M. Pudalov, V.N. Ryzhov, M.V. Sadovskii, S.V. Streltsov, R.A. Suris, N.V. Surovtsev, I.A. Shcherbakov “Vadim Veniaminovich Brazhkin (on his 60th birthday)64 1067–1068 (2021)

S

Sadovskii M.V.
Saitov I.M.
Saletsky A.M.
Salikhov K.M.
 • S.N. Bagaev, A.G. Zabrodskii, V.N. Zadkov, A.A. Kaplyanskii, V.V. Kveder, N.N. Kolachevsky, G.A. Mesyats, A.V. Naumov, K.M. Salikhov, R.A. Suris, A.M. Shalagin, I.A. Shcherbakov “Evgenii Andreevich Vinogradov (on his 80th birthday)64 1065–1066 (2021)

Salyanov V.I.
Saurov A.N.
 • A.L. Aseev, A.S. Bugaev, E.P. Velikhov, Yu.V. Gulyaev, G.Ya. Krasnikov, A.V. Latyshev, V.Ya. Panchenko, O.V. Rudenko, A.N. Saurov, A.S. Sigov, Yu.A. Chaplygin, V.A. Cherepenin “In memory of Vladislav Ivanovich Pustovoit64 852–853 (2021)

Savel’ev A.B.
Savrin V.I.
 • Yu.Yu. Balega, E.E. Boos, L.M. Zelenyi, V.V. Kalegaev, L.A. Kuzmichev, L.I. Miroshnichenko, A.A. Petrukovich, A.A. Petrukhin, V.V. Radchenko, V.I. Savrin, S.I. Svertilov, Yu.I. Stozhkov “In memory of Mikhail Igorevich Panasyuk64 317–318 (2021)

Semenov S.V.
Sergeev A.M.
 • V.E. Zakharov, L.M. Zelenyi, R.I. Il’kaev, G.A. Mesyats, L.P. Pitaevskii, V.A. Rubakov, O.V. Rudenko, G.N. Rykovanov, A.M. Sergeev, Yu.S. Solomonov, B.Yu. Sharkov, I.A. Shcherbakov “In memory of Vladimir Evgen'evich Fortov64 103–105 (2021)
 • A.F. Andreev, Yu.Yu. Balega, A.V. Gaponov-Grekhov, G.G. Denisov, L.M. Zelenyi, V.V. Kocharovskii, A.G. Litvak, E.A. Mareev, A.M. Sergeev, R.A. Sunyaev, I.E. Trümper, A.M. Cherepashchuk “Vladimir Vasil'evich Zheleznyakov (on his 90th birthday)64 211–213 (2021)
 • I.S. Aranson, A.V. Gaponov-Grekhov, V.E. Zakharov, V.A. Zverev, E.A. Kuznetsov, A.G. Litvak, V.I. Nekorkin, A.S. Pikovsky, O.V. Rudenko, A.M. Sergeev, Ya.G. Sinai, L.Sh. Tsimring “Mikhail Izrailevich Rabinovich (on his 80th birthday)64 422–424 (2021)
 • Yu.Yu. Balega, G.A. Zherebtsov, Yu.N. Kul’chin, V.V. Kveder, A.V. Latyshev, A.G. Litvak, V.A. Matveev, G.A. Mesyats, R.I. Nigmatulin, N.A. Ratakhin, A.M. Sergeev, A.M. Shalagin “Sergei Nikolaevich Bagaev (on his 80th birthday)64 1063–1064 (2021)
 • A.F. Andreev, Yu.Yu. Balega, D.I. Kazakov, V.D. Kekelidze, L.V. Kravchuk, M.V. Libanov, Yu.T. Oganessian, V.A. Rubakov, A.M. Sergeev, A.N. Skrinsky, G.V. Trubnikov, I.A. Shcherbakov “Viktor Anatol'evich Matveev (on his 80th birthday)64 1323–1325 (2021)

Shakun K.S.
Shalagin A.M.
 • E.B. Aleksandrov, A.F. Andreev, M.V. Arkhipov, V.E. Zakharov, L.M. Zelenyi, S.V. Ivanov, E.L. Ivchenko, L.P. Pitaevskii, M.V. Sadovskii, R.A. Suris, A.M. Shalagin, I.A. Shcherbakov “Nikolai Nikolaevich Rosanov (on his 80th birthday)64 420–421 (2021)
 • Yu.Yu. Balega, G.A. Zherebtsov, Yu.N. Kul’chin, V.V. Kveder, A.V. Latyshev, A.G. Litvak, V.A. Matveev, G.A. Mesyats, R.I. Nigmatulin, N.A. Ratakhin, A.M. Sergeev, A.M. Shalagin “Sergei Nikolaevich Bagaev (on his 80th birthday)64 1063–1064 (2021)
 • S.N. Bagaev, A.G. Zabrodskii, V.N. Zadkov, A.A. Kaplyanskii, V.V. Kveder, N.N. Kolachevsky, G.A. Mesyats, A.V. Naumov, K.M. Salikhov, R.A. Suris, A.M. Shalagin, I.A. Shcherbakov “Evgenii Andreevich Vinogradov (on his 80th birthday)64 1065–1066 (2021)

Shamray A.V.
Sharkov B.Yu.
 • V.E. Zakharov, L.M. Zelenyi, R.I. Il’kaev, G.A. Mesyats, L.P. Pitaevskii, V.A. Rubakov, O.V. Rudenko, G.N. Rykovanov, A.M. Sergeev, Yu.S. Solomonov, B.Yu. Sharkov, I.A. Shcherbakov “In memory of Vladimir Evgen'evich Fortov64 103–105 (2021)

Shatokhin A.N.
Shchedrina T.V.
Shchekinov Yu.A.
Shcherbakov I.A.
 • V.E. Zakharov, L.M. Zelenyi, R.I. Il’kaev, G.A. Mesyats, L.P. Pitaevskii, V.A. Rubakov, O.V. Rudenko, G.N. Rykovanov, A.M. Sergeev, Yu.S. Solomonov, B.Yu. Sharkov, I.A. Shcherbakov “In memory of Vladimir Evgen'evich Fortov64 103–105 (2021)
 • P.I. Arseev, A.A. Gorbatsevich, E.I. Demikhov, V.V. Kveder, N.N. Kolachevsky, Z.F. Krasil’nik, O.N. Krokhin, I.V. Kukushkin, G.A. Mesyats, R.A. Suris, V.B. Timofeev, I.A. Shcherbakov “In memory of Nikolai Nikolaevich Sibeldin64 319–320 (2021)
 • E.B. Aleksandrov, A.F. Andreev, M.V. Arkhipov, V.E. Zakharov, L.M. Zelenyi, S.V. Ivanov, E.L. Ivchenko, L.P. Pitaevskii, M.V. Sadovskii, R.A. Suris, A.M. Shalagin, I.A. Shcherbakov “Nikolai Nikolaevich Rosanov (on his 80th birthday)64 420–421 (2021)
 • S.N. Bagaev, A.G. Zabrodskii, V.N. Zadkov, A.A. Kaplyanskii, V.V. Kveder, N.N. Kolachevsky, G.A. Mesyats, A.V. Naumov, K.M. Salikhov, R.A. Suris, A.M. Shalagin, I.A. Shcherbakov “Evgenii Andreevich Vinogradov (on his 80th birthday)64 1065–1066 (2021)
 • P.I. Arseev, E.A. Vinogradov, V.V. Kveder, K.D. Litasov, A.K. Murtazaev, V.M. Pudalov, V.N. Ryzhov, M.V. Sadovskii, S.V. Streltsov, R.A. Suris, N.V. Surovtsev, I.A. Shcherbakov “Vadim Veniaminovich Brazhkin (on his 60th birthday)64 1067–1068 (2021)
 • A.F. Andreev, Yu.Yu. Balega, D.I. Kazakov, V.D. Kekelidze, L.V. Kravchuk, M.V. Libanov, Yu.T. Oganessian, V.A. Rubakov, A.M. Sergeev, A.N. Skrinsky, G.V. Trubnikov, I.A. Shcherbakov “Viktor Anatol'evich Matveev (on his 80th birthday)64 1323–1325 (2021)

Shematovich V.I.
Shidlovski D.S.
Shumikhin A.S.
Sigov A.S.
 • A.L. Aseev, A.S. Bugaev, E.P. Velikhov, Yu.V. Gulyaev, G.Ya. Krasnikov, A.V. Latyshev, V.Ya. Panchenko, O.V. Rudenko, A.N. Saurov, A.S. Sigov, Yu.A. Chaplygin, V.A. Cherepenin “In memory of Vladislav Ivanovich Pustovoit64 852–853 (2021)

Simkovic F.
Sinai Ya.G.
 • I.S. Aranson, A.V. Gaponov-Grekhov, V.E. Zakharov, V.A. Zverev, E.A. Kuznetsov, A.G. Litvak, V.I. Nekorkin, A.S. Pikovsky, O.V. Rudenko, A.M. Sergeev, Ya.G. Sinai, L.Sh. Tsimring “Mikhail Izrailevich Rabinovich (on his 80th birthday)64 422–424 (2021)

Skakun V.S.
Skrinskii A.N.
 • A.F. Andreev, Yu.Yu. Balega, D.I. Kazakov, V.D. Kekelidze, L.V. Kravchuk, M.V. Libanov, Yu.T. Oganessian, V.A. Rubakov, A.M. Sergeev, A.N. Skrinsky, G.V. Trubnikov, I.A. Shcherbakov “Viktor Anatol'evich Matveev (on his 80th birthday)64 1323–1325 (2021)

Skuridin S.G.
Smirnov A.V.
Smirnov D.S.
Snigirev A.M.
Solomonov Yu.S.
 • V.E. Zakharov, L.M. Zelenyi, R.I. Il’kaev, G.A. Mesyats, L.P. Pitaevskii, V.A. Rubakov, O.V. Rudenko, G.N. Rykovanov, A.M. Sergeev, Yu.S. Solomonov, B.Yu. Sharkov, I.A. Shcherbakov “In memory of Vladimir Evgen'evich Fortov64 103–105 (2021)

Sorokin P.B.
Sosnin E.A.
Spaldin N.
 • A.F. Andreev, S.A. Brazovskii, E.I. Kats, P.S. Kondratenko, N.M. Kreines, V.V. Lebedev, V.P. Mineev, S.P. Novikov, S.P. Obukhov, L.P. Pitaevskii, N. Spaldin, D.E. Khmel’nitskii “In memory of Igor Ekhiel'evich Dzyaloshinskii64 854–854 (2021)

Spiering Ch.
Starkov N.I.
Stozhkov Yu.I.
 • Yu.Yu. Balega, E.E. Boos, L.M. Zelenyi, V.V. Kalegaev, L.A. Kuzmichev, L.I. Miroshnichenko, A.A. Petrukovich, A.A. Petrukhin, V.V. Radchenko, V.I. Savrin, S.I. Svertilov, Yu.I. Stozhkov “In memory of Mikhail Igorevich Panasyuk64 317–318 (2021)

Streltsov S.V.
 • P.I. Arseev, E.A. Vinogradov, V.V. Kveder, K.D. Litasov, A.K. Murtazaev, V.M. Pudalov, V.N. Ryzhov, M.V. Sadovskii, S.V. Streltsov, R.A. Suris, N.V. Surovtsev, I.A. Shcherbakov “Vadim Veniaminovich Brazhkin (on his 60th birthday)64 1067–1068 (2021)

Sukachev D.D.
Sunyaev R.A.
 • A.F. Andreev, Yu.Yu. Balega, A.V. Gaponov-Grekhov, G.G. Denisov, L.M. Zelenyi, V.V. Kocharovskii, A.G. Litvak, E.A. Mareev, A.M. Sergeev, R.A. Sunyaev, I.E. Trümper, A.M. Cherepashchuk “Vladimir Vasil'evich Zheleznyakov (on his 90th birthday)64 211–213 (2021)

Suris R.A.
 • P.I. Arseev, A.A. Gorbatsevich, E.I. Demikhov, V.V. Kveder, N.N. Kolachevsky, Z.F. Krasil’nik, O.N. Krokhin, I.V. Kukushkin, G.A. Mesyats, R.A. Suris, V.B. Timofeev, I.A. Shcherbakov “In memory of Nikolai Nikolaevich Sibeldin64 319–320 (2021)
 • E.B. Aleksandrov, A.F. Andreev, M.V. Arkhipov, V.E. Zakharov, L.M. Zelenyi, S.V. Ivanov, E.L. Ivchenko, L.P. Pitaevskii, M.V. Sadovskii, R.A. Suris, A.M. Shalagin, I.A. Shcherbakov “Nikolai Nikolaevich Rosanov (on his 80th birthday)64 420–421 (2021)
 • S.N. Bagaev, A.G. Zabrodskii, V.N. Zadkov, A.A. Kaplyanskii, V.V. Kveder, N.N. Kolachevsky, G.A. Mesyats, A.V. Naumov, K.M. Salikhov, R.A. Suris, A.M. Shalagin, I.A. Shcherbakov “Evgenii Andreevich Vinogradov (on his 80th birthday)64 1065–1066 (2021)
 • P.I. Arseev, E.A. Vinogradov, V.V. Kveder, K.D. Litasov, A.K. Murtazaev, V.M. Pudalov, V.N. Ryzhov, M.V. Sadovskii, S.V. Streltsov, R.A. Suris, N.V. Surovtsev, I.A. Shcherbakov “Vadim Veniaminovich Brazhkin (on his 60th birthday)64 1067–1068 (2021)

Surovtsev N.V.
 • P.I. Arseev, E.A. Vinogradov, V.V. Kveder, K.D. Litasov, A.K. Murtazaev, V.M. Pudalov, V.N. Ryzhov, M.V. Sadovskii, S.V. Streltsov, R.A. Suris, N.V. Surovtsev, I.A. Shcherbakov “Vadim Veniaminovich Brazhkin (on his 60th birthday)64 1067–1068 (2021)

Svertilov S.I.
 • Yu.Yu. Balega, E.E. Boos, L.M. Zelenyi, V.V. Kalegaev, L.A. Kuzmichev, L.I. Miroshnichenko, A.A. Petrukovich, A.A. Petrukhin, V.V. Radchenko, V.I. Savrin, S.I. Svertilov, Yu.I. Stozhkov “In memory of Mikhail Igorevich Panasyuk64 317–318 (2021)

Syromyatnikov A.G.

T

Tarasenko V.F.
Targonsky A.V.
Timofeev V.B.
 • P.I. Arseev, A.A. Gorbatsevich, E.I. Demikhov, V.V. Kveder, N.N. Kolachevsky, Z.F. Krasil’nik, O.N. Krokhin, I.V. Kukushkin, G.A. Mesyats, R.A. Suris, V.B. Timofeev, I.A. Shcherbakov “In memory of Nikolai Nikolaevich Sibeldin64 319–320 (2021)

Tioukov V.E.
Trigub A.L.
Troitsky S.V.
Trubnikov G.V.
 • A.F. Andreev, Yu.Yu. Balega, D.I. Kazakov, V.D. Kekelidze, L.V. Kravchuk, M.V. Libanov, Yu.T. Oganessian, V.A. Rubakov, A.M. Sergeev, A.N. Skrinsky, G.V. Trubnikov, I.A. Shcherbakov “Viktor Anatol'evich Matveev (on his 80th birthday)64 1323–1325 (2021)
 • V.V. Belokurov, E.E. Boos, M.I. Vysotskii, M.V. Danilov, A.P. Isaev, V.D. Kekelidze, N.V. Krasnikov, V.A. Matveev, I.N. Meshkov, V.A. Novikov, V.A. Rubakov, G.V. Trubnikov “Dmitrii Igorevich Kazakov (on his 70th birthday)64 1326–1327 (2021)

Trümper I.E.
 • A.F. Andreev, Yu.Yu. Balega, A.V. Gaponov-Grekhov, G.G. Denisov, L.M. Zelenyi, V.V. Kocharovskii, A.G. Litvak, E.A. Mareev, A.M. Sergeev, R.A. Sunyaev, I.E. Trümper, A.M. Cherepashchuk “Vladimir Vasil'evich Zheleznyakov (on his 90th birthday)64 211–213 (2021)

Trunin D.A.
Trushechkin A.S.
Tsimring L.Sh.
 • I.S. Aranson, A.V. Gaponov-Grekhov, V.E. Zakharov, V.A. Zverev, E.A. Kuznetsov, A.G. Litvak, V.I. Nekorkin, A.S. Pikovsky, O.V. Rudenko, A.M. Sergeev, Ya.G. Sinai, L.Sh. Tsimring “Mikhail Izrailevich Rabinovich (on his 80th birthday)64 422–424 (2021)

Turlybekuly A.
Tutukov A.V.

V

Val’kov V.V.
Varona P.
Vasil’ev A.N.
Vasyunin A.I.
Vedeneev S.I.
Velikhov E.P.
 • A.L. Aseev, A.S. Bugaev, E.P. Velikhov, Yu.V. Gulyaev, G.Ya. Krasnikov, A.V. Latyshev, V.Ya. Panchenko, O.V. Rudenko, A.N. Saurov, A.S. Sigov, Yu.A. Chaplygin, V.A. Cherepenin “In memory of Vladislav Ivanovich Pustovoit64 852–853 (2021)

Vinogradov E.A.
 • P.I. Arseev, E.A. Vinogradov, V.V. Kveder, K.D. Litasov, A.K. Murtazaev, V.M. Pudalov, V.N. Ryzhov, M.V. Sadovskii, S.V. Streltsov, R.A. Suris, N.V. Surovtsev, I.A. Shcherbakov “Vadim Veniaminovich Brazhkin (on his 60th birthday)64 1067–1068 (2021)

Vishnyakov E.A.
Volovik G.E.
 • A.F. Andreev, S.A. Brazovskii, G.E. Volovik, E.I. Kats, P.S. Kondratenko, N.M. Kreines, V.P. Mineev, S.P. Novikov, S.P. Obukhov, L.P. Pitaevskii, D.E. Khmel’nitskii, G.M. Eliashberg “Igor Ekhiel'evich Dzyaloshinskii (on his 90th birthday)64 214–215 (2021)

Vysotskii M.I.
 • V.V. Belokurov, E.E. Boos, M.I. Vysotskii, M.V. Danilov, A.P. Isaev, V.D. Kekelidze, N.V. Krasnikov, V.A. Matveev, I.N. Meshkov, V.A. Novikov, V.A. Rubakov, G.V. Trubnikov “Dmitrii Igorevich Kazakov (on his 70th birthday)64 1326–1327 (2021)

W

Wiebe D.Z.

Y

Yakunin S.N.
Yevdokimov Yu.M.
Yushkov K.B.

Z

Zabrodskii A.G.
 • S.N. Bagaev, A.G. Zabrodskii, V.N. Zadkov, A.A. Kaplyanskii, V.V. Kveder, N.N. Kolachevsky, G.A. Mesyats, A.V. Naumov, K.M. Salikhov, R.A. Suris, A.M. Shalagin, I.A. Shcherbakov “Evgenii Andreevich Vinogradov (on his 80th birthday)64 1065–1066 (2021)

Zadkov V.N.
 • S.N. Bagaev, A.G. Zabrodskii, V.N. Zadkov, A.A. Kaplyanskii, V.V. Kveder, N.N. Kolachevsky, G.A. Mesyats, A.V. Naumov, K.M. Salikhov, R.A. Suris, A.M. Shalagin, I.A. Shcherbakov “Evgenii Andreevich Vinogradov (on his 80th birthday)64 1065–1066 (2021)

Zakharov K.V.
Zakharov V.E.
 • V.E. Zakharov, L.M. Zelenyi, R.I. Il’kaev, G.A. Mesyats, L.P. Pitaevskii, V.A. Rubakov, O.V. Rudenko, G.N. Rykovanov, A.M. Sergeev, Yu.S. Solomonov, B.Yu. Sharkov, I.A. Shcherbakov “In memory of Vladimir Evgen'evich Fortov64 103–105 (2021)
 • E.B. Aleksandrov, A.F. Andreev, M.V. Arkhipov, V.E. Zakharov, L.M. Zelenyi, S.V. Ivanov, E.L. Ivchenko, L.P. Pitaevskii, M.V. Sadovskii, R.A. Suris, A.M. Shalagin, I.A. Shcherbakov “Nikolai Nikolaevich Rosanov (on his 80th birthday)64 420–421 (2021)
 • I.S. Aranson, A.V. Gaponov-Grekhov, V.E. Zakharov, V.A. Zverev, E.A. Kuznetsov, A.G. Litvak, V.I. Nekorkin, A.S. Pikovsky, O.V. Rudenko, A.M. Sergeev, Ya.G. Sinai, L.Sh. Tsimring “Mikhail Izrailevich Rabinovich (on his 80th birthday)64 422–424 (2021)

Zakharova E.V.
Zelenyi L.M.
 • V.E. Zakharov, L.M. Zelenyi, R.I. Il’kaev, G.A. Mesyats, L.P. Pitaevskii, V.A. Rubakov, O.V. Rudenko, G.N. Rykovanov, A.M. Sergeev, Yu.S. Solomonov, B.Yu. Sharkov, I.A. Shcherbakov “In memory of Vladimir Evgen'evich Fortov64 103–105 (2021)
 • A.F. Andreev, Yu.Yu. Balega, A.V. Gaponov-Grekhov, G.G. Denisov, L.M. Zelenyi, V.V. Kocharovskii, A.G. Litvak, E.A. Mareev, A.M. Sergeev, R.A. Sunyaev, I.E. Trümper, A.M. Cherepashchuk “Vladimir Vasil'evich Zheleznyakov (on his 90th birthday)64 211–213 (2021)
 • Yu.Yu. Balega, E.E. Boos, L.M. Zelenyi, V.V. Kalegaev, L.A. Kuzmichev, L.I. Miroshnichenko, A.A. Petrukovich, A.A. Petrukhin, V.V. Radchenko, V.I. Savrin, S.I. Svertilov, Yu.I. Stozhkov “In memory of Mikhail Igorevich Panasyuk64 317–318 (2021)
 • E.B. Aleksandrov, A.F. Andreev, M.V. Arkhipov, V.E. Zakharov, L.M. Zelenyi, S.V. Ivanov, E.L. Ivchenko, L.P. Pitaevskii, M.V. Sadovskii, R.A. Suris, A.M. Shalagin, I.A. Shcherbakov “Nikolai Nikolaevich Rosanov (on his 80th birthday)64 420–421 (2021)

Zhakhovskii V.V.
Zheltikov A.M.
Zherebtsov G.A.
 • Yu.Yu. Balega, G.A. Zherebtsov, Yu.N. Kul’chin, V.V. Kveder, A.V. Latyshev, A.G. Litvak, V.A. Matveev, G.A. Mesyats, R.I. Nigmatulin, N.A. Ratakhin, A.M. Sergeev, A.M. Shalagin “Sergei Nikolaevich Bagaev (on his 80th birthday)64 1063–1064 (2021)

Zhilkin A.G.
Zhuikov B.L.
Zhukova V.I.
Zhukovsky K.V.
Zinchenko I.I.
Zinovjev G.M.
Zverev V.A.
 • I.S. Aranson, A.V. Gaponov-Grekhov, V.E. Zakharov, V.A. Zverev, E.A. Kuznetsov, A.G. Litvak, V.I. Nekorkin, A.S. Pikovsky, O.V. Rudenko, A.M. Sergeev, Ya.G. Sinai, L.Sh. Tsimring “Mikhail Izrailevich Rabinovich (on his 80th birthday)64 422–424 (2021)
© 1918–2024 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions