Oleg V. RudenkoOleg V. Rudenko

2 photos
Lomonosov Moscow State University, Faculty of Physics
Address: Leninskie Gory 1 build. 2, Moscow, 119991, Russian Federation
Phone: +7 (495) 939 16 82
Fax: +7 (495) 932 88 20
Website:

Prokhorov General Physics Institute of the Russian Academy of Sciences
Address: ul. Vavilova 38, Moscow, 119991, Russian Federation
Phone: +7 (499) 503 87 34
Fax: +7 (499) 503 87 23
Website:

Schmidt Institute of Physics of the Earth of the Russian Academy of Sciences
Address: Bolshaya Gruzinskaya ul. 10, Moscow, 123995, Russian Federation

N.I. Lobachevskii Nizhnii Novgorod State University
Address: prosp. Gagarina 23, Nizhnii Novgorod, Russian Federation
Fax: +7 (831) 265 8592
Website:

Blekinge Institute of Technology
Address: Karlskrona, Sweden


Personalia

 1. M.S. Aksenteva, S.N. Gurbatov, A.G. Litvak et alOleg Vladimirovich Rudenko (on his 70th birthday)60 1059–1061 (2017)
 2. A.F. Andreev, V.S. Beskin, V.B. Braginsky et alOleg Vladimirovich Rudenko (on his 60th birthday)50 1283–1285 (2007)

Articles

 1. M.S. Aksenteva, L.V. Keldysh, V.A. Rubakov, O.V. Rudenko “On the contest "Best reviews and articles published in Physics-Uspekhi journal in 2013"58 1–2 (2015)
 2. O.V. Rudenko “Nonlinear dynamics of quadratically cubic systems56 683–690 (2013)
 3. G.I. Broman, O.V. Rudenko “Submerged Landau jet: exact solutions, their meaning and application53 91–98 (2010)
 4. V.L. Ginzburg, V.E. Fortov, B.M. Smirnov et alSpecial scientific session of the Editorial Board of the journal “Uspekhi Fizicheskikh Nauk” honoring Vitalii Lazarevich Ginzburg on his 90th birthday (3 October 2006)50 331–332 (2007)
 5. O.V. Rudenko “Nonlinear waves: some biomedical applications50 359–367 (2007)
 6. O.V. Rudenko “Giant nonlinearities in structurally inhomogeneous media and the fundamentals of nonlinear acoustic diagnostic techniques49 69–87 (2006)
 7. O.V. Rudenko, O.A. Sapozhnikov “Self-action effects for wave beams containing shock fronts47 907–922 (2004)
 8. O.V. Rudenko “About the journal Physics in Higher Education45 1101–1103 (2002)
 9. O.V. Rudenko “Nonlinear sawtooth-shaped waves38 965–989 (1995)
 10. O.V. Rudenko, B.B. Voronov, A.I. Korobov “Nonlinear acoustic waves in media with absorption and dispersion35 (9) 796–804 (1992)
 11. O.V. Rudenko “Interactions of intense noise waves29 620–641 (1986)

Signed personalia

 1. V.V. Vasilevskaya, M.O. Gallyamov, A.Yu. Grosberg et alAleksei Removich Khokhlov (on his 70th birthday)67 211–212 (2024)
 2. M.S. Aksenteva, G.T. Guria, G.R. Ivanitskii et alIn memory of Yurii Mikhailovich Romanovsky66 215–216 (2023)
 3. V.N. Gavrin, D.S. Gorbunov, G.V. Domogatskii et alIn memory of Valery Anatol'evich Rubakov66 217–218 (2023)
 4. D.V. Bisikalo, G.G. Valyavin, V.V. Vlasyuk et alYurii Yur'evich Balega (on his 70th birthday)66 103–105 (2023)
 5. A.L. Aseev, A.S. Bugaev, E.P. Velikhov et alIn memory of Vladislav Ivanovich Pustovoit64 852–853 (2021)
 6. I.S. Aranson, A.V. Gaponov-Grekhov, V.E. Zakharov et alMikhail Izrailevich Rabinovich (on his 80th birthday)64 422–424 (2021)
 7. V.E. Zakharov, L.M. Zelenyi, R.I. Il’kaev et alIn memory of Vladimir Evgen'evich Fortov64 103–105 (2021)
 8. A.V. Gaponov-Grekhov, Yu.V. Gulyaev, S.N. Gurbatov et alIn memory of Dmitrii Ivanovich Trubetskov63 1046–1047 (2020)
 9. A.F. Andreev, E.P. Velikhov, M.V. Kovalchuk et alIn memory of Yurii Moiseevich Kagan62 943–944 (2019)
 10. S.V. Garnov, E.M. Dianov, V.I. Konov et alIn memory of Viktor Georgievich Veselago62 315–316 (2019)
 11. V.I. Gavrilinko, S.V. Gaponov, G.G. Denisov et alZakharii Fishelevich Krasilnik (on his 70th birthday)61 111–112 (2018)
 12. S.N. Bagaev, A.V. Gaponov-Grekhov, E.M. Dianov et alIn memory of Fedor Vasil'evich Bunkin59 722–724 (2016)
 13. A.F. Andreev, A.V. Gaponov-Grekhov, S.S. Gershtein et alVladimir Evgen'evich Fortov (on his 70th birthday)59 100–102 (2016)
 14. D.S. Gorbunov, L.V. Keldysh, L.V. Kravchuk et alValerii Anatol'evich Rubakov (on his 60th birthday)58 202–204 (2015)
 15. F.V. Bunkin, A.V. Gaponov-Grekhov, V.V. Zheleznyakov et alVladimir Il’ich Talanov (on his 80th birthday)56 635–636 (2013)
 16. A.F. Andreev, S.N. Bagaev, F.V. Bunkin et alVladimir Borisovich Braginsky (on his 80th birthday)55 109–110 (2012)
 17. A.F. Andreev, P.I. Arseev, M.A. Vasiliev et alLeonid Veniaminovich Keldysh (on his 80th birthday)54 435–437 (2011)
 18. S.N. Bagaev, A.A. Boyarchuk, F.V. Bunkin et alNikolai Vasil’evich Karlov (on his 80th birthday)52 1077–1078 (2009)
 19. S.N. Bagaev, A.A. Boyarchuk, A.V. Gaponov-Grekhov et alFedor Vasil’evich Bunkin (on his 80th birthday)52 97–99 (2009)
 20. M.V. Alfimov, A.F. Andreev, E.P. Velikhov et alIn memory of Aleksandr Mikhailovich Dykhne48 207–208 (2005)
 21. A.F. Andreev, V.Yu. Baranov, S.N. Bagaev et alVladimir Borisovich Braginskii (on his seventieth birthday)44 867–868 (2001)

See also: A.F. Andreev, V.L. Ginzburg, L.V. Keldysh, G.A. Mesyats, A.N. Skrinskii, L.P. Pitaevskii, E.P. Velikhov, V.A. Matveev, A.M. Prokhorov, V.A. Rubakov, B.B. Kadomtsev, A.S. Borovik-Romanov, Zh.I. Alferov, V.E. Fortov, E.L. Feinberg

PACS: 01.60.+q, 43.25.+y, 62.65.+k, 62.20.Mk, 42.65.-k, 87.54.Hk, 43.28.Lv, 43.25.Hg, 62.60.+v, 62.50.+p, 43.28.Mw, 43.25.Yw, 43.25.Dc, 01.50.-i, 01.40.-d

© 1918–2024 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions