R.I. Il’kaev


(R.I. Ilkaev)

R.I. Il’kaev
All-Russian Scientific Research Institute of Experimental Physics — Federal Nuclear Centre
Address: prosp. Mira 37, Sarov, Nizhny Novgorod region, 607190, Russian Federation
Fax: 7 (831) 304 2729
Website:

Radii Ivanovich Il'kaev (K 80-letiyu so dnya rozhdeniya) (858 KB)


Personalia

 1. Zh.I. Alferov, S.G. Garanin, V.A. Matveev et alRadii Ivanovich Ilkaev (on his 80th birthday)61 1031–1032 (2018)
 2. V.N. Mikhailov, V.P. Neznamov “Radii Ivanovich Il’kaev (on his 70th birthday)51 1085–1086 (2008)

Articles

 1. L.V. Al’tshuler, R.I. Il’kaev, V.E. Fortov “Use of powerful shock and detonation waves to study extreme states of matter64 (11) (2021)
 2. R.I. Ilkaev “Major stages of the Atomic Project56 502–509 (2013)
 3. R.I. Ilkaev “Sakharov at KB-11. The path of a genius55 183–189 (2012)
 4. R.I. Ilkaev “Fundamental physics research at the All-Russian Research Institute of Experimental Physics54 387–392 (2011)

Signed personalia

 1. V.E. Zakharov, L.M. Zelenyi, R.I. Il’kaev et alIn memory of Vladimir Evgen'evich Fortov64 103–105 (2021)
 2. E.P. Velikhov, A.V. Gaponov-Grekhov, G.G. Denisov et alAleksandr Grigor'evich Litvak (on his 80th birthday)63 1151–1153 (2020)
 3. S.G. Garanin, R.I. Il’kaev, P.V. Logachev et alViktor Dmitrievich Selemir (on his 70th birthday)61 1248–1249 (2018)
 4. S.S. Gershtein, S.V. Ivanov, R.I. Il’kaev et alYurii Alekseevich Trutnev (on his 90th birthday)60 1302–1303 (2017)
 5. E.N. Avrorin, V.V. Alekseev, V.G. Degtyar et alGeorgii Nikolaevich Rykovanov (on his 60th birthday)57 209–210 (2014)
 6. S.N. Bagaev, B.K. Vodolaga, R.I. Il’kaev et alEvgenii Nikolaevich Avrorin (on his 80th birthday)55 841–842 (2012)
 7. E.N. Avrorin, E.O. Adamov, N.P. Voloshin et alIn memory of Viktor Nikitovich Mikhailov54 1297–1298 (2011)
 8. E.N. Avrorin, V.Ya. Gol’din, R.I. Ilkaev et alIn memory of Yurii Aleksandrovich Romanov54 1193–1194 (2011)
 9. E.N. Avrorin, V.V. Adushkin, S.T. Belyaev et alYurii Alekseevich Trutnev (on his 80th birthday)50 1191–1192 (2007)
 10. Yu.G. Abov, E.P. Velikhov, M.V. Danilov et alIn memory of Aleksandr Leonidovich Suvorov49 439–440 (2006)
 11. A.A. Brish, V.L. Ginzburg, R.I. Il’kaev et alIn memory of Lev Vladimirovich Al’tshuler47 319–320 (2004)
 12. E.N. Avrorin, R.I. Il’kaev, V.N. Mikhailov et alIn memory of Yulii Borisovich Khariton40 1261–1262 (1997)
 13. E.N. Avrorin, V.A. Belugin, V.S. Bosamykin et alYulii Borisovich Khariton (on his 90th birthday)37 317–319 (1994)
 14. E.N. Avrorin, V.A. Belugin, R.I. Il’kaev et alAleksandr Ivanovich Palovskii (Obituary)36 (11) 1079–1080 (1993)

See also: V.L. Ginzburg, A.F. Andreev, L.V. Keldysh, A.N. Skrinskii, G.A. Mesyats, L.P. Pitaevskii, E.P. Velikhov, A.M. Prokhorov, B.B. Kadomtsev, Zh.I. Alferov, V.E. Fortov, A.S. Borovik-Romanov, E.L. Feinberg, V.A. Rubakov, V.A. Matveev

PACS: 01.60.+q, 01.65.+g, 28.70.+y, 28.52.-s, 01.10.Fv, 29.25.Dz, 29.20.Fj, 29.17.+w, 52.50.Dg, 52.80.Mg

© 1918–2021 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions