Anatolii M. CherepashchukAnatolii M. Cherepashchuk

3 photos
Lomonosov Moscow State University, Shternberg State Astronomical Institute
Address: Universitetskii prosp. 13, Moscow, 119889, Russian Federation
Phone: +7 (495) 939 20 46
Fax: +7 (495) 932 88 41
Website:

Anatolii Mikhailovich Cherepashchuk (on his 80th birthday) (179 KB)


Personalia

 1. Yu.Yu. Balega, D.V. Bisikalo, L.M. Zelenyi et alAnatolii Mikhailovich Cherepashchuk (on his 80th birthday)63 833–834 (2020)
 2. Yu.Yu. Balega, A.A. Boyarchuk, D.A. Varshalovich et alAnatolii Mikhailovich Cherepashchuk (on his 70th birthday)53 859–860 (2010)

Articles

 1. A.V. Tutukov, A.M. Cherepashchuk “Evolution of close binary stars: theory and observations63 209–244 (2020)
 2. A.M. Cherepashchuk “Discovery of gravitational waves: a new chapter in black hole studies59 910–917 (2016)
 3. A.M. Cherepashchuk “Observing stellar mass and supermassive black holes59 702–712 (2016)
 4. N.S. Kardashev, I.D. Novikov, V.N. Lukash et alReview of scientific topics for Millimetron space observatory57 1199–1228 (2014)
 5. A.M. Cherepashchuk “Black holes in binary stellar systems and galactic nuclei57 359–376 (2014)
 6. A.M. Cherepashchuk “History of the Universe History56 509–530 (2013)
 7. A.M. Cherepashchuk “Optical investigations of X-ray binary systems54 1061–1067 (2011)
 8. A.M. Cherepashchuk “Exotic aspects of black holes: an astronaut near the horizon (on the methodological note by A A Grib and Yu V Pavlov “Is it possible to see the infinite future of the Universe when falling into a black hole?”)52 861–862 (2009)
 9. A.M. Cherepashchuk “Search for black holes46 335–371 (2003)
 10. A.M. Cherepashchuk “Wolf-Rayet stars and relativistic objects45 896–900 (2002)
 11. I.D. Novikov, I.D. Karachentsev, A.M. Cherepashchuk, D.G. Yakovlev “Scientific session of the Division of General Physics and Astronomy of the Russian Academy of Sciences (28 February, 2001)44 817–818 (2001)
 12. A.M. Cherepashchuk “Searches for black holes: the recent data44 821–823 (2001)
 13. A.M. Cherepashchuk “Masses of black holes in binary stellar systems39 759–780 (1996)
 14. V.V. Nesterov, A.A. Ovchinnikov, A.M. Cherepashchuk, E.K. Sheffer “Problems of space astrometry. Project LOMONOSOV33 (7) 580–582 (1990)

Signed personalia

 1. A.I. Aptekarev, Yu.Yu. Balega, D.V. Bisikalo et alMikhail Yakovlevich Marov (on his 90th birthday)66 747–749 (2023)
 2. I.F. Bikmaev, A.A. Vikhlinin, M.R. Gilfanov et alRashid Alievich Sunyaev (on his 80th birthday)66 322–324 (2023)
 3. D.V. Bisikalo, G.G. Valyavin, V.V. Vlasyuk et alYurii Yur'evich Balega (on his 70th birthday)66 103–105 (2023)
 4. I.F. Bikmaev, V.V. Zheleznyakov, A.A. Lutovinov et alMarat Ravil'evich Gil'fanov (on his 60th birthday)65 762–763 (2022)
 5. Yu.Yu. Balega, D.V. Bisikalo, A.M. Bykov et alOleg Igorevich Korablev (on his 60th birthday)65 523–524 (2022)
 6. A.M. Bykov, A.A. Vikhlinin, M.R. Gil’fanov et alEvgenii Mikhaiovich Churazov (on his 60th birthday)65 106–107 (2022)
 7. A.F. Andreev, Yu.Yu. Balega, A.V. Gaponov-Grekhov et alVladimir Vasil'evich Zheleznyakov (on his 90th birthday)64 211–213 (2021)
 8. Yu.Yu. Balega, L.I. Gurvits, R.D. Dagkesamanskii et alIn memoria of Nikolai Semenovich Kardashev63 622–624 (2020)
 9. G.S. Bisnovatyi-Kogan, A.G. Doroshkevich, L.M. Zelenyi et alIgor Dmitrievich Novikov (on his 80th birthday)59 96–97 (2016)
 10. D.A. Varshalovich, A.A. Vikhlinin, M.R. Gil’fanov et alRashid Alievich Sunyaev (on his 70th birthday)56 311–313 (2013)
 11. V.B. Braginsky, N.S. Kardashev, B.V. Komberg et alIn memory of Leonid Petrovich Grishchuk55 1163–1165 (2012)
 12. Yu.Yu. Balega, A.A. Boyarchuk, V.B. Braginsky et alNikolai Semenovich Kardashev (on his 80th birthday)55 633–634 (2012)
 13. A.F. Andreev, S.N. Bagaev, F.V. Bunkin et alVladimir Borisovich Braginsky (on his 80th birthday)55 109–110 (2012)
 14. A.F. Andreev, Yu.Yu. Balega, D.A. Varshalovich et alAleksandr Alekseevich Boyarchuk (on his 80th birthday)54 655–657 (2011)
 15. A.F. Andreev, S.N. Bagaev, A.A. Boyarchuk et alIn memory of Aleksei Maksimovich Fridman54 537–538 (2011)
 16. A.F. Andreev, A.A. Boyarchuk, D.A. Varshalovich et alVladimir Vasil’evich Zheleznyakov (on his 80th birthday)54 109–111 (2011)
 17. E.G. Berezhko, A.V. Gurevich, V.V. Zheleznyakov et alGermogen Filippovich Krymsky (on his 70th birthday)50 1193–1194 (2007)
 18. D.A. Varshalovich, A.A. Galeev, M.R. Gil’fanov et alRashid Alievich Sunyaev (on his sixtieth birthday)46 325–327 (2003)
 19. A.F. Andreev, V.Yu. Baranov, S.N. Bagaev et alVladimir Borisovich Braginskii (on his seventieth birthday)44 867–868 (2001)
 20. V.A. Brumberg, V.L. Ginzburg, L.P. Grishchuk et alAbram Leonidovich Zel’manov (Obituary)30 656–656 (1987)

See also: A.F. Andreev, V.L. Ginzburg, L.V. Keldysh, A.N. Skrinskii, G.A. Mesyats, L.P. Pitaevskii, E.P. Velikhov, A.M. Prokhorov, V.A. Matveev, V.A. Rubakov, B.B. Kadomtsev, A.S. Borovik-Romanov, Zh.I. Alferov, E.L. Feinberg, V.E. Fortov

PACS: 01.60.+q, 97.60.Lf, 97.80.-d, 04.70.-s, 97.60.Jd, 98.35.Jk, 98.80.-k, 95.55.-n, 97.80.Jp, 97.60.-s, 95.85.Sz, 04.20.-q, 95.35.+d, 97.10.Vm, 97.10.Ld

© 1918–2023 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions