Author Index

/

1987#

A

Abalakin V.K.
Abrikosov A.A.
 • A.A. Abrikosov, A.F. Andreev, A.S. Borovik-Romanov, B.K. Vainshtein, L.P. Gor’kov, A.I. Larkin, S.P. Novikov, Yu.A. Osip’yan, L.P. Pitaevskii, A.M. Polyakov, A.M. Prokhorov “Lev Grigor’evich Aslamazov (Obituary)30 83–84 (1987)

Ageev L.A.
Akhiezer A.I.
Aleksandrov A.P.
Aleksandrov E.B.
Aleksandrov K.S.
Aleshkina E.Yu.
Ambartsumyan V.A.
Amusia M.Ya.
Andreev A.F.
 • A.A. Abrikosov, A.F. Andreev, A.S. Borovik-Romanov, B.K. Vainshtein, L.P. Gor’kov, A.I. Larkin, S.P. Novikov, Yu.A. Osip’yan, L.P. Pitaevskii, A.M. Polyakov, A.M. Prokhorov “Lev Grigor’evich Aslamazov (Obituary)30 83–84 (1987)
 • A.F. Andreev, V.L. Ginzburg, Yu.V. Gulyaev, V.V. Eremenko, Yu.M. Kagan, B.B. Kadomtsev, L.V. Keldysh, Yu.K. Pozhela, R.Z. Sagdeev, V.G. Skobov, A.Ya. Usikov, V.P. Shestopalov “Émanuil Aizikovich Kaner (Obituary)30 193–194 (1987)
 • A.F. Andreev, A.S. Borovik-Romanov, N.V. Zavaritskii, Ya.B. Zel’dovich, E.I. Kandel’, S.P. Kapitsa, K.O. Keshishev, I.P. Krylov, A.Ya. Parshin, L.P. Pitaevskii, M.S. Khaikin, Yu.B. Khariton, Yu.V. Sharvin “Aleksandr Iosifovich Shal’nikov (Obituary)30 346–347 (1987)

Anshelevich V.V.
Apresyan L.A.
Arakelyan S.M.
Arkhipkin V.G.

B

Balykin V.I.
Baranov V.B.
 • V.B. Baranov, B.V. Bunkin, V.L. Ginzburg, Ya.B. Zel’dovich, V.A. Kotel’nikov, V.B. Leonas, A.A. Logunov, A.M. Prokhorov, R.Z. Sagdeev, I.M. Yavorskaya “Georgii Ivanovich Petrov (Obituary)30 918–919 (1987)

Barkalov I.M.
Basov N.G.
 • N.G. Basov, A.I. Isakov, V.G. Kirillov-Ugryumov, O.L. Kuznetsov, V.V. Miller, I.L. Rozental’, G.N. Flerov, A.S. Shkol’nikov “Yurii Semenovich Shimelevich (Obituary)30 348–349 (1987)

Belogolovskii M.A.
Belyakov V.A.
Berman G.P.
Beskin V.S.
Blinov L.M.
Bogolyubov N.N.
Bolotovskii B.M.
Borovik-Romanov A.S.
 • A.A. Abrikosov, A.F. Andreev, A.S. Borovik-Romanov, B.K. Vainshtein, L.P. Gor’kov, A.I. Larkin, S.P. Novikov, Yu.A. Osip’yan, L.P. Pitaevskii, A.M. Polyakov, A.M. Prokhorov “Lev Grigor’evich Aslamazov (Obituary)30 83–84 (1987)
 • A.F. Andreev, A.S. Borovik-Romanov, N.V. Zavaritskii, Ya.B. Zel’dovich, E.I. Kandel’, S.P. Kapitsa, K.O. Keshishev, I.P. Krylov, A.Ya. Parshin, L.P. Pitaevskii, M.S. Khaikin, Yu.B. Khariton, Yu.V. Sharvin “Aleksandr Iosifovich Shal’nikov (Obituary)30 346–347 (1987)
 • K.S. Aleksandrov, A.S. Borovik-Romanov, V.L. Ginzburg, V.A. Isupov, V.V. Lemanov, Yu.A. Osip’yan, A.M. Prokhorov, L.A. Shuvalov “Georgii Anatol’evich Smolenskii (Obituary)30 544–545 (1987)

Braginskii V.B.
Brumberg V.A.
 • V.A. Brumberg, V.L. Ginzburg, L.P. Grishchuk, Ya.B. Zel’dovich, N.S. Kardashev, A.A. Logunov, A.S. Monin, I.D. Novikov, R.A. Sunyaev, I.M. Khalatnikov, A.M. Cherepashchuk “Abram Leonidovich Zel’manov (Obituary)30 656–656 (1987)

Brusin I.Ya.
Buchachenko A.L.
Bunkin B.V.
 • V.B. Baranov, B.V. Bunkin, V.L. Ginzburg, Ya.B. Zel’dovich, V.A. Kotel’nikov, V.B. Leonas, A.A. Logunov, A.M. Prokhorov, R.Z. Sagdeev, I.M. Yavorskaya “Georgii Ivanovich Petrov (Obituary)30 918–919 (1987)

Bunkin F.V.

C

Cherepashchuk A.M.
 • V.A. Brumberg, V.L. Ginzburg, L.P. Grishchuk, Ya.B. Zel’dovich, N.S. Kardashev, A.A. Logunov, A.S. Monin, I.D. Novikov, R.A. Sunyaev, I.M. Khalatnikov, A.M. Cherepashchuk “Abram Leonidovich Zel’manov (Obituary)30 656–656 (1987)

Chernikov A.A.
Chernov A.A.
Chernyak O.I.
Chubukov A.V.
Chudakov A.E.

D

Dmitrievskii V.P.
 • N.N. Bogolyubov, V.P. Dzhelepov, V.P. Dmitrievskii, B.Z. Kopeliovich, B.M. Pontekorvo, Yu.D. Prokoshkin, Ya.A. Smorodinskii, A.A. Tyapkin “Lev Iosifovich Lapidus (Obituary)30 546–547 (1987)

Dolginov A.Z.
Dremin I.M.
Dyukov V.G.
Dzhelepov V.P.
 • N.N. Bogolyubov, V.P. Dzhelepov, V.P. Dmitrievskii, B.Z. Kopeliovich, B.M. Pontekorvo, Yu.D. Prokoshkin, Ya.A. Smorodinskii, A.A. Tyapkin “Lev Iosifovich Lapidus (Obituary)30 546–547 (1987)

E

El’yashevich M.A.
Eremenko V.V.
 • A.F. Andreev, V.L. Ginzburg, Yu.V. Gulyaev, V.V. Eremenko, Yu.M. Kagan, B.B. Kadomtsev, L.V. Keldysh, Yu.K. Pozhela, R.Z. Sagdeev, V.G. Skobov, A.Ya. Usikov, V.P. Shestopalov “Émanuil Aizikovich Kaner (Obituary)30 193–194 (1987)

Eroshkin G.I.

F

Fabelinskii I.L.
Feigin L.A.
Feinberg E.L.
Flerov G.N.
 • N.G. Basov, A.I. Isakov, V.G. Kirillov-Ugryumov, O.L. Kuznetsov, V.V. Miller, I.L. Rozental’, G.N. Flerov, A.S. Shkol’nikov “Yurii Semenovich Shimelevich (Obituary)30 348–349 (1987)

Frank A.I.
Frank-Kamenetskii M.D.
Frankevich E.L.
Frenkel’ V.Ya.
Frolov V.P.
Fursenko M.A.

G

Gaponov-Grekhov A.V.
Ginzburg V.L.
Gol’danskii V.I.
Golovashkin A.I.
Golovin A.L.
Goncharov A.F.
Gor’kov L.P.
 • A.A. Abrikosov, A.F. Andreev, A.S. Borovik-Romanov, B.K. Vainshtein, L.P. Gor’kov, A.I. Larkin, S.P. Novikov, Yu.A. Osip’yan, L.P. Pitaevskii, A.M. Polyakov, A.M. Prokhorov “Lev Grigor’evich Aslamazov (Obituary)30 83–84 (1987)

Grazhulis V.A.
Grigor’yan A.T.
Grishchuk L.P.
Gulyaev Yu.V.
 • A.F. Andreev, V.L. Ginzburg, Yu.V. Gulyaev, V.V. Eremenko, Yu.M. Kagan, B.B. Kadomtsev, L.V. Keldysh, Yu.K. Pozhela, R.Z. Sagdeev, V.G. Skobov, A.Ya. Usikov, V.P. Shestopalov “Émanuil Aizikovich Kaner (Obituary)30 193–194 (1987)

Gurtovoi K.G.
Gurvich A.S.

I

Isakov A.I.
 • N.G. Basov, A.I. Isakov, V.G. Kirillov-Ugryumov, O.L. Kuznetsov, V.V. Miller, I.L. Rozental’, G.N. Flerov, A.S. Shkol’nikov “Yurii Semenovich Shimelevich (Obituary)30 348–349 (1987)

Isupov V.A.
Ivanov V.K.

K

Kadomtsev B.B.
 • A.F. Andreev, V.L. Ginzburg, Yu.V. Gulyaev, V.V. Eremenko, Yu.M. Kagan, B.B. Kadomtsev, L.V. Keldysh, Yu.K. Pozhela, R.Z. Sagdeev, V.G. Skobov, A.Ya. Usikov, V.P. Shestopalov “Émanuil Aizikovich Kaner (Obituary)30 193–194 (1987)

Kagan Yu.M.
 • A.F. Andreev, V.L. Ginzburg, Yu.V. Gulyaev, V.V. Eremenko, Yu.M. Kagan, B.B. Kadomtsev, L.V. Keldysh, Yu.K. Pozhela, R.Z. Sagdeev, V.G. Skobov, A.Ya. Usikov, V.P. Shestopalov “Émanuil Aizikovich Kaner (Obituary)30 193–194 (1987)

Kaganov M.I.
Kandel’ E.I.
 • A.F. Andreev, A.S. Borovik-Romanov, N.V. Zavaritskii, Ya.B. Zel’dovich, E.I. Kandel’, S.P. Kapitsa, K.O. Keshishev, I.P. Krylov, A.Ya. Parshin, L.P. Pitaevskii, M.S. Khaikin, Yu.B. Khariton, Yu.V. Sharvin “Aleksandr Iosifovich Shal’nikov (Obituary)30 346–347 (1987)

Kapitsa S.P.
 • A.F. Andreev, A.S. Borovik-Romanov, N.V. Zavaritskii, Ya.B. Zel’dovich, E.I. Kandel’, S.P. Kapitsa, K.O. Keshishev, I.P. Krylov, A.Ya. Parshin, L.P. Pitaevskii, M.S. Khaikin, Yu.B. Khariton, Yu.V. Sharvin “Aleksandr Iosifovich Shal’nikov (Obituary)30 346–347 (1987)

Kardashev N.S.
Kashkarov S.S.
Kats E.I.
Kazakov D.I.
Kazenin D.A.
Keldysh L.V.
 • A.F. Andreev, V.L. Ginzburg, Yu.V. Gulyaev, V.V. Eremenko, Yu.M. Kagan, B.B. Kadomtsev, L.V. Keldysh, Yu.K. Pozhela, R.Z. Sagdeev, V.G. Skobov, A.Ya. Usikov, V.P. Shestopalov “Émanuil Aizikovich Kaner (Obituary)30 193–194 (1987)

Keshishev K.O.
 • A.F. Andreev, A.S. Borovik-Romanov, N.V. Zavaritskii, Ya.B. Zel’dovich, E.I. Kandel’, S.P. Kapitsa, K.O. Keshishev, I.P. Krylov, A.Ya. Parshin, L.P. Pitaevskii, M.S. Khaikin, Yu.B. Khariton, Yu.V. Sharvin “Aleksandr Iosifovich Shal’nikov (Obituary)30 346–347 (1987)

Khaikin M.S.
 • A.F. Andreev, A.S. Borovik-Romanov, N.V. Zavaritskii, Ya.B. Zel’dovich, E.I. Kandel’, S.P. Kapitsa, K.O. Keshishev, I.P. Krylov, A.Ya. Parshin, L.P. Pitaevskii, M.S. Khaikin, Yu.B. Khariton, Yu.V. Sharvin “Aleksandr Iosifovich Shal’nikov (Obituary)30 346–347 (1987)

Khalatnikov I.M.
 • V.A. Brumberg, V.L. Ginzburg, L.P. Grishchuk, Ya.B. Zel’dovich, N.S. Kardashev, A.A. Logunov, A.S. Monin, I.D. Novikov, R.A. Sunyaev, I.M. Khalatnikov, A.M. Cherepashchuk “Abram Leonidovich Zel’manov (Obituary)30 656–656 (1987)

Khariton Yu.B.
 • A.F. Andreev, A.S. Borovik-Romanov, N.V. Zavaritskii, Ya.B. Zel’dovich, E.I. Kandel’, S.P. Kapitsa, K.O. Keshishev, I.P. Krylov, A.Ya. Parshin, L.P. Pitaevskii, M.S. Khaikin, Yu.B. Khariton, Yu.V. Sharvin “Aleksandr Iosifovich Shal’nikov (Obituary)30 346–347 (1987)

Khidekel’ M.L.
Khokhlov A.R.
Khristiansen G.B.
Kirichenko N.A.
Kirillov-Ugryumov V.G.
 • N.G. Basov, A.I. Isakov, V.G. Kirillov-Ugryumov, O.L. Kuznetsov, V.V. Miller, I.L. Rozental’, G.N. Flerov, A.S. Shkol’nikov “Yurii Semenovich Shimelevich (Obituary)30 348–349 (1987)

Kirzhnits D.A.
Klepikov N.P.
Klimontovich Yu.L.
Klinger M.I.
Klyshko D.N.
Kocharovskii V.V.
Kocharovskii V.V.
Kolontsova E.V.
Kopeliovich B.Z.
 • N.N. Bogolyubov, V.P. Dzhelepov, V.P. Dmitrievskii, B.Z. Kopeliovich, B.M. Pontekorvo, Yu.D. Prokoshkin, Ya.A. Smorodinskii, A.A. Tyapkin “Lev Iosifovich Lapidus (Obituary)30 546–547 (1987)

Koroteev N.I.
Kotel’nikov V.A.
 • V.B. Baranov, B.V. Bunkin, V.L. Ginzburg, Ya.B. Zel’dovich, V.A. Kotel’nikov, V.B. Leonas, A.A. Logunov, A.M. Prokhorov, R.Z. Sagdeev, I.M. Yavorskaya “Georgii Ivanovich Petrov (Obituary)30 918–919 (1987)

Krasinskii G.A.
Kravtsov Yu.A.
Krive I.V.
Krylov I.P.
 • A.F. Andreev, A.S. Borovik-Romanov, N.V. Zavaritskii, Ya.B. Zel’dovich, E.I. Kandel’, S.P. Kapitsa, K.O. Keshishev, I.P. Krylov, A.Ya. Parshin, L.P. Pitaevskii, M.S. Khaikin, Yu.B. Khariton, Yu.V. Sharvin “Aleksandr Iosifovich Shal’nikov (Obituary)30 346–347 (1987)

Kukushkin I.V.
Kuleva M.G.
Kuzelev M.V.
Kuznetsov O.L.
 • N.G. Basov, A.I. Isakov, V.G. Kirillov-Ugryumov, O.L. Kuznetsov, V.V. Miller, I.L. Rozental’, G.N. Flerov, A.S. Shkol’nikov “Yurii Semenovich Shimelevich (Obituary)30 348–349 (1987)

Kuznetsova O.V.

L

L’vov Yu.M.
Larkin A.I.
 • A.A. Abrikosov, A.F. Andreev, A.S. Borovik-Romanov, B.K. Vainshtein, L.P. Gor’kov, A.I. Larkin, S.P. Novikov, Yu.A. Osip’yan, L.P. Pitaevskii, A.M. Polyakov, A.M. Prokhorov “Lev Grigor’evich Aslamazov (Obituary)30 83–84 (1987)

Lebedev V.V.
Lemanov V.V.
Lemberg I.Kh.
Lend’el V.I.
Leonas V.B.
 • V.B. Baranov, B.V. Bunkin, V.L. Ginzburg, Ya.B. Zel’dovich, V.A. Kotel’nikov, V.B. Leonas, A.A. Logunov, A.M. Prokhorov, R.Z. Sagdeev, I.M. Yavorskaya “Georgii Ivanovich Petrov (Obituary)30 918–919 (1987)

Letokhov V.S.
Levitin R.Z.
Lisitsa V.S.
Logunov A.A.
 • V.A. Brumberg, V.L. Ginzburg, L.P. Grishchuk, Ya.B. Zel’dovich, N.S. Kardashev, A.A. Logunov, A.S. Monin, I.D. Novikov, R.A. Sunyaev, I.M. Khalatnikov, A.M. Cherepashchuk “Abram Leonidovich Zel’manov (Obituary)30 656–656 (1987)
 • V.B. Baranov, B.V. Bunkin, V.L. Ginzburg, Ya.B. Zel’dovich, V.A. Kotel’nikov, V.B. Leonas, A.A. Logunov, A.M. Prokhorov, R.Z. Sagdeev, I.M. Yavorskaya “Georgii Ivanovich Petrov (Obituary)30 918–919 (1987)

Lomakin A.V.
Lozovik Yu.E.
Luk’yanchuk B.S.
Lukash V.N.
Lukashin A.V.
Lyamshev L.M.

M

Maksimov E.G.
Malakhov A.N.
Mamidzhanyan E.A.
Marchuk G.I.
Markov M.A.
Matveev A.N.
Medvedev B.V.
Merzhanov A.G.
Mikhailov A.S.
Mikheev S.P.
Miller V.V.
 • N.G. Basov, A.I. Isakov, V.G. Kirillov-Ugryumov, O.L. Kuznetsov, V.V. Miller, I.L. Rozental’, G.N. Flerov, A.S. Shkol’nikov “Yurii Semenovich Shimelevich (Obituary)30 348–349 (1987)

Molchanov S.A.
Molin Yu.N.
Monin A.S.
 • V.A. Brumberg, V.L. Ginzburg, L.P. Grishchuk, Ya.B. Zel’dovich, N.S. Kardashev, A.A. Logunov, A.S. Monin, I.D. Novikov, R.A. Sunyaev, I.M. Khalatnikov, A.M. Cherepashchuk “Abram Leonidovich Zel’manov (Obituary)30 656–656 (1987)

N

Naidenov V.O.
Navrotskii V.T.
Nechin Yu.A.
Nedospasov A.V.
Nikishov A.I.
Nikol’skii S.I.
Noskin V.A.
Novikov I.D.
Novikov S.P.
 • A.A. Abrikosov, A.F. Andreev, A.S. Borovik-Romanov, B.K. Vainshtein, L.P. Gor’kov, A.I. Larkin, S.P. Novikov, Yu.A. Osip’yan, L.P. Pitaevskii, A.M. Polyakov, A.M. Prokhorov “Lev Grigor’evich Aslamazov (Obituary)30 83–84 (1987)

O

Okun’ L.B.
Osip’yan Yu.A.
 • A.A. Abrikosov, A.F. Andreev, A.S. Borovik-Romanov, B.K. Vainshtein, L.P. Gor’kov, A.I. Larkin, S.P. Novikov, Yu.A. Osip’yan, L.P. Pitaevskii, A.M. Polyakov, A.M. Prokhorov “Lev Grigor’evich Aslamazov (Obituary)30 83–84 (1987)
 • K.S. Aleksandrov, A.S. Borovik-Romanov, V.L. Ginzburg, V.A. Isupov, V.V. Lemanov, Yu.A. Osip’yan, A.M. Prokhorov, L.A. Shuvalov “Georgii Anatol’evich Smolenskii (Obituary)30 544–545 (1987)

Osipov M.A.
Ostrovskii B.I.

P

Pankratov O.A.
Parshin A.Ya.
 • A.F. Andreev, A.S. Borovik-Romanov, N.V. Zavaritskii, Ya.B. Zel’dovich, E.I. Kandel’, S.P. Kapitsa, K.O. Keshishev, I.P. Krylov, A.Ya. Parshin, L.P. Pitaevskii, M.S. Khaikin, Yu.B. Khariton, Yu.V. Sharvin “Aleksandr Iosifovich Shal’nikov (Obituary)30 346–347 (1987)

Penin A.N.
Pikin S.A.
Pit’eva E.V.
Pitaevskii L.P.
Polovinkin A.V.
Polyakov A.M.
 • A.A. Abrikosov, A.F. Andreev, A.S. Borovik-Romanov, B.K. Vainshtein, L.P. Gor’kov, A.I. Larkin, S.P. Novikov, Yu.A. Osip’yan, L.P. Pitaevskii, A.M. Polyakov, A.M. Prokhorov “Lev Grigor’evich Aslamazov (Obituary)30 83–84 (1987)

Pontecorvo B.
Pontekorvo B.M.
 • N.N. Bogolyubov, V.P. Dzhelepov, V.P. Dmitrievskii, B.Z. Kopeliovich, B.M. Pontekorvo, Yu.D. Prokoshkin, Ya.A. Smorodinskii, A.A. Tyapkin “Lev Iosifovich Lapidus (Obituary)30 546–547 (1987)

Popov A.K.
Pozhela Yu.K.
 • A.F. Andreev, V.L. Ginzburg, Yu.V. Gulyaev, V.V. Eremenko, Yu.M. Kagan, B.B. Kadomtsev, L.V. Keldysh, Yu.K. Pozhela, R.Z. Sagdeev, V.G. Skobov, A.Ya. Usikov, V.P. Shestopalov “Émanuil Aizikovich Kaner (Obituary)30 193–194 (1987)

Prokhorov A.M.
 • A.A. Abrikosov, A.F. Andreev, A.S. Borovik-Romanov, B.K. Vainshtein, L.P. Gor’kov, A.I. Larkin, S.P. Novikov, Yu.A. Osip’yan, L.P. Pitaevskii, A.M. Polyakov, A.M. Prokhorov “Lev Grigor’evich Aslamazov (Obituary)30 83–84 (1987)
 • K.S. Aleksandrov, A.S. Borovik-Romanov, V.L. Ginzburg, V.A. Isupov, V.V. Lemanov, Yu.A. Osip’yan, A.M. Prokhorov, L.A. Shuvalov “Georgii Anatol’evich Smolenskii (Obituary)30 544–545 (1987)
 • V.B. Baranov, B.V. Bunkin, V.L. Ginzburg, Ya.B. Zel’dovich, V.A. Kotel’nikov, V.B. Leonas, A.A. Logunov, A.M. Prokhorov, R.Z. Sagdeev, I.M. Yavorskaya “Georgii Ivanovich Petrov (Obituary)30 918–919 (1987)

Prokoshkin Yu.D.
 • N.N. Bogolyubov, V.P. Dzhelepov, V.P. Dmitrievskii, B.Z. Kopeliovich, B.M. Pontekorvo, Yu.D. Prokoshkin, Ya.A. Smorodinskii, A.A. Tyapkin “Lev Iosifovich Lapidus (Obituary)30 546–547 (1987)

R

Rabinovich M.I.
Rashkovich L.N.
Rozental’ I.L.
 • N.G. Basov, A.I. Isakov, V.G. Kirillov-Ugryumov, O.L. Kuznetsov, V.V. Miller, I.L. Rozental’, G.N. Flerov, A.S. Shkol’nikov “Yurii Semenovich Shimelevich (Obituary)30 348–349 (1987)

Rozhavskii A.S.
Rukhadze A.A.
Rumanov E.N.
Ruzmaikin A.A.

S

Sabad E.P.
Sagalovich V.V.
Sagdeev R.Z.
Saichev A.I.
Salikhov K.M.
Samsonova M.B.
Sazonov V.N.
Semikhatov A.M.
Shaposhnikov V.E.
Sharvin Yu.V.
 • A.F. Andreev, A.S. Borovik-Romanov, N.V. Zavaritskii, Ya.B. Zel’dovich, E.I. Kandel’, S.P. Kapitsa, K.O. Keshishev, I.P. Krylov, A.Ya. Parshin, L.P. Pitaevskii, M.S. Khaikin, Yu.B. Khariton, Yu.V. Sharvin “Aleksandr Iosifovich Shal’nikov (Obituary)30 346–347 (1987)

Shekhtman V.Sh.
Shepelyanskii D.L.
Shestopalov V.P.
 • A.F. Andreev, V.L. Ginzburg, Yu.V. Gulyaev, V.V. Eremenko, Yu.M. Kagan, B.B. Kadomtsev, L.V. Keldysh, Yu.K. Pozhela, R.Z. Sagdeev, V.G. Skobov, A.Ya. Usikov, V.P. Shestopalov “Émanuil Aizikovich Kaner (Obituary)30 193–194 (1987)

Shifman M.A.
Shirkov D.V.
Shiryaev A.A.
Shkerdin G.N.
Shkol’nikov A.S.
 • N.G. Basov, A.I. Isakov, V.G. Kirillov-Ugryumov, O.L. Kuznetsov, V.V. Miller, I.L. Rozental’, G.N. Flerov, A.S. Shkol’nikov “Yurii Semenovich Shimelevich (Obituary)30 348–349 (1987)

Shpinel’ V.S.
Shul’ga N.F.
Shustin O.A.
Shuvalov L.A.
Sigarev S.E.
Silin A.P.
Simonov V.I.
Skobel’tsyn D.V.
Skobov V.G.
 • A.F. Andreev, V.L. Ginzburg, Yu.V. Gulyaev, V.V. Eremenko, Yu.M. Kagan, B.B. Kadomtsev, L.V. Keldysh, Yu.K. Pozhela, R.Z. Sagdeev, V.G. Skobov, A.Ya. Usikov, V.P. Shestopalov “Émanuil Aizikovich Kaner (Obituary)30 193–194 (1987)

Slezov V.V.
Smirnov A.Yu.
Smirnov B.M.
 • B.M. Smirnov “Aerogels30 350–351 (1987)
 • B.M. Smirnov “Aerogels30 420–432 (1987)

Smirnov D.F.
Smorodinskii Ya.A.
 • N.N. Bogolyubov, V.P. Dzhelepov, V.P. Dmitrievskii, B.Z. Kopeliovich, B.M. Pontekorvo, Yu.D. Prokoshkin, Ya.A. Smorodinskii, A.A. Tyapkin “Lev Iosifovich Lapidus (Obituary)30 546–547 (1987)
 • Ya.A. Smorodinskii “Some episodes30 823–825 (1987)

Sokolov D.D.
Sonin A.A.
Sonin A.S.
Sunyaev R.A.
 • V.A. Brumberg, V.L. Ginzburg, L.P. Grishchuk, Ya.B. Zel’dovich, N.S. Kardashev, A.A. Logunov, A.S. Monin, I.D. Novikov, R.A. Sunyaev, I.M. Khalatnikov, A.M. Cherepashchuk “Abram Leonidovich Zel’manov (Obituary)30 656–656 (1987)

Sveshnikov M.L.
Svistunov V.M.

T

Tagantsev A.K.
Tatarskii V.I.
Terziev V.G.
Timofeev V.B.
Trakhtengerts V.Yu.
Troshin A.S.
Tseitlin A.A.
Tsidil’kovskii I.M.
Tyapkin A.A.
 • N.N. Bogolyubov, V.P. Dzhelepov, V.P. Dmitrievskii, B.Z. Kopeliovich, B.M. Pontekorvo, Yu.D. Prokoshkin, Ya.A. Smorodinskii, A.A. Tyapkin “Lev Iosifovich Lapidus (Obituary)30 546–547 (1987)

U

Usikov A.Ya.
 • A.F. Andreev, V.L. Ginzburg, Yu.V. Gulyaev, V.V. Eremenko, Yu.M. Kagan, B.B. Kadomtsev, L.V. Keldysh, Yu.K. Pozhela, R.Z. Sagdeev, V.G. Skobov, A.Ya. Usikov, V.P. Shestopalov “Émanuil Aizikovich Kaner (Obituary)30 193–194 (1987)

Usikov O.A.

V

Vainshtein B.K.
Vekilov Yu.Kh.
Verner V.D.
Vinogradov A.G.
Vizgin V.P.
Vlasov D.V.
Volkov B.A.
Voloshin M.B.
Volovik G.E.
Vul’fson K.S.

W

Y

Yarovaya R.G.
Yavorskaya I.M.
 • V.B. Baranov, B.V. Bunkin, V.L. Ginzburg, Ya.B. Zel’dovich, V.A. Kotel’nikov, V.B. Leonas, A.A. Logunov, A.M. Prokhorov, R.Z. Sagdeev, I.M. Yavorskaya “Georgii Ivanovich Petrov (Obituary)30 918–919 (1987)

Z

Zaitsev V.V.
Zaitsev Yu.M.
Zapasskii V.S.
Zaskal’ko O.P.
Zaslavskii G.M.
Zatsepin G.T.
Zavaritskii N.V.
 • A.F. Andreev, A.S. Borovik-Romanov, N.V. Zavaritskii, Ya.B. Zel’dovich, E.I. Kandel’, S.P. Kapitsa, K.O. Keshishev, I.P. Krylov, A.Ya. Parshin, L.P. Pitaevskii, M.S. Khaikin, Yu.B. Khariton, Yu.V. Sharvin “Aleksandr Iosifovich Shal’nikov (Obituary)30 346–347 (1987)

Zel’dovich Ya.B.
 • A.F. Andreev, A.S. Borovik-Romanov, N.V. Zavaritskii, Ya.B. Zel’dovich, E.I. Kandel’, S.P. Kapitsa, K.O. Keshishev, I.P. Krylov, A.Ya. Parshin, L.P. Pitaevskii, M.S. Khaikin, Yu.B. Khariton, Yu.V. Sharvin “Aleksandr Iosifovich Shal’nikov (Obituary)30 346–347 (1987)
 • Ya.B. Zel’dovich, S.A. Molchanov, A.A. Ruzmaikin, D.D. Sokolov “Intermittency in random media30 353–369 (1987)
 • V.A. Brumberg, V.L. Ginzburg, L.P. Grishchuk, Ya.B. Zel’dovich, N.S. Kardashev, A.A. Logunov, A.S. Monin, I.D. Novikov, R.A. Sunyaev, I.M. Khalatnikov, A.M. Cherepashchuk “Abram Leonidovich Zel’manov (Obituary)30 656–656 (1987)
 • V.B. Baranov, B.V. Bunkin, V.L. Ginzburg, Ya.B. Zel’dovich, V.A. Kotel’nikov, V.B. Leonas, A.A. Logunov, A.M. Prokhorov, R.Z. Sagdeev, I.M. Yavorskaya “Georgii Ivanovich Petrov (Obituary)30 918–919 (1987)
 • Ya.B. Zel’dovich, A.S. Mikhailov “Fluctuation kinetics of reactions30 977–992 (1987)

Zeldovich Ya.B.
Zhdanov G.S.
Zhebrovskii S.M.
Zheleznyakov V.V.
Zlotnik E.Ya.
© 1918–2020 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions