V.V. ZheleznyakovV.V. Zheleznyakov

2 photos
Federal Research Center A.V. Gaponov-Grekhov Institute of Applied Physics of the Russian Academy of Sciences
Address: ul. Ulyanova 46, Nizhny Novgorod, 603000, Russian Federation
Website:


Personalia

 1. A.F. Andreev, Yu.Yu. Balega, A.V. Gaponov-Grekhov et alVladimir Vasil'evich Zheleznyakov (on his 90th birthday)64 211–213 (2021)
 2. A.F. Andreev, A.A. Boyarchuk, D.A. Varshalovich et alVladimir Vasil’evich Zheleznyakov (on his 80th birthday)54 109–111 (2011)
 3. M.V. Alfimov, A.F. Andreev, A.A. Boyarchuk et alVladimir Vasil’evich Zheleznyakov (on his seventieth birthday)44 211–212 (2001)

Articles

 1. V.V. Kocharovsky, V.V. Zheleznyakov, E.R. Kocharovskaya, V.V. Kocharovsky “Superradiance: the principles of generation and implementation in lasers60 345–384 (2017)
 2. V.V. Zheleznyakov, E.Ya. Zlotnik, V.V. Zaitsev, V.E. Shaposhnikov “Double plasma resonance nd its manifestations in radio astronomy59 997–1020 (2016)
 3. E.L. Feinberg, R.M. Arutyunyan, V.L. Ginzburg et alJubilee scientific session of the Division of General Physics and Astronomy of the Russian Academy of Sciences, celebrating the 80th anniversary of the birth of Academician V.L. Ginzburg (October 2, 1996)40 433–433 (1997)
 4. V.V. Zheleznyakov “Astrophysical plasma in extreme conditions40 438–440 (1997)
 5. V.V. Zheleznyakov, V.V. Kocharovskii, V.V. Kocharovskii “Polarization waves and super-radiance in active media32 835–870 (1989)
 6. V.V. Zheleznyakov, V.V. Kocharovskii, V.V. Kocharovskii “Cyclotron superradiance in a plasma as a classical analog of Dicke superradiance30 1009–1010 (1987)
 7. V.V. Zheleznyakov, V.V. Kocharovskii, V.V. Kocharovskii “Polarization waves and superradiance29 1059–1060 (1986)
 8. V.V. Zheleznyakov, V.V. Kocharovskii, V.V. Kocharovskii “Linear coupling of electromagnetic waves in inhomogeneous weakly-ionized media26 877–905 (1983)
 9. V.V. Zheleznyakov “X- and gamma-radiation of accreting neutron stars25 116–117 (1982)
 10. V.V. Zheleznyakov, E.Ya. Zlotnik “Diagnostics of neutral current layers under space conditions22 665–665 (1979)
 11. V.V. Zheleznyakov “On the Origin of Pulsar Radiation16 289–290 (1973)
 12. V.V. Zheleznyakov “Mechanisms of Pulsar Radiation12 807–808 (1970)
 13. V.L. Ginzburg, V.V. Zheleznyakov, V.V. Zaitsev “Coherent radio-emission mechanisms and magnetic pulsar models12 378–398 (1969)

Signed personalia

 1. I.F. Bikmaev, V.V. Zheleznyakov, A.A. Lutovinov et alMarat Ravil'evich Gil'fanov (on his 60th birthday)65 762–763 (2022)
 2. Yu.Yu. Balega, D.V. Bisikalo, A.M. Bykov et alOleg Igorevich Korablev (on his 60th birthday)65 523–524 (2022)
 3. E.P. Velikhov, A.V. Gaponov-Grekhov, G.G. Denisov et alAleksandr Grigor'evich Litvak (on his 80th birthday)63 1151–1153 (2020)
 4. A.V. Gaponov-Grekhov, G.G. Denisov, V.V. Zheleznyakov et alIn memory of Vladimir Il'ich Talanov63 1043–1045 (2020)
 5. F.V. Bunkin, G.G. Denisov, V.V. Zheleznyakov et alAndrei Viktorovich Gaponov-Grekhov (on his 90th birthday)59 613–615 (2016)
 6. F.V. Bunkin, A.V. Gaponov-Grekhov, V.V. Zheleznyakov et alVladimir Il’ich Talanov (on his 80th birthday)56 635–636 (2013)
 7. D.A. Varshalovich, A.A. Vikhlinin, M.R. Gil’fanov et alRashid Alievich Sunyaev (on his 70th birthday)56 311–313 (2013)
 8. A.F. Andreev, Yu.Yu. Balega, D.A. Varshalovich et alAleksandr Alekseevich Boyarchuk (on his 80th birthday)54 655–657 (2011)
 9. E.P. Velikhov, A.V. Gaponov-Grekhov, S.V. Gaponov et alAlexander Grigorievich Litvak (on his 70th birthday)54 105–106 (2011)
 10. E.G. Berezhko, A.V. Gurevich, V.V. Zheleznyakov et alGermogen Filippovich Krymsky (on his 70th birthday)50 1193–1194 (2007)
 11. A.F. Andreev, B.M. Bolotovsky, M.A. Vasil’ev et alVitalii Lasarevich Ginzburg (on his ninetieth birthday)49 1107–1109 (2006)
 12. A.A. Andronov, B.M. Bolotovskii, A.V. Gaponov-Grekhov et alIn memory of Mikhail Adol’fovich Miller48 205–206 (2005)
 13. L.D. Bakhrakh, V.I. Bespalov, F.V. Bunkin et alVladimir Il’ich Talanov (on his seventieth birthday)46 665–666 (2003)
 14. D.A. Varshalovich, A.A. Galeev, M.R. Gil’fanov et alRashid Alievich Sunyaev (on his sixtieth birthday)46 325–327 (2003)
 15. A.F. Andreev, A.A. Boyarchuk, V.B. Braginskii et alIn memory of Vladimir Vasil’evich Migulin45 1313–1314 (2002)
 16. V.A. Alimov, A.V. Gaponov-Grekhov, V.L. Ginzburg et alIn memory of Lev Mikhailovich Erukhimov41 409–410 (1998)
 17. A.F. Andreev, B.M. Bolotovskii, A.V. Gurevich et alVitalii Lazarevich Ginzburg (on his eightieth birthday)39 1077–1079 (1996)
 18. A.F. Andreev, F.V. Bunkin, V.L. Ginzburg et alAndrei Viktorovich Gaponov-Grekhov (on his seventieth birthday)39 647–649 (1996)

See also: V.L. Ginzburg, A.F. Andreev, L.V. Keldysh, A.N. Skrinskii, G.A. Mesyats, L.P. Pitaevskii, E.P. Velikhov, A.M. Prokhorov, V.A. Matveev, V.A. Rubakov, B.B. Kadomtsev, Zh.I. Alferov, E.L. Feinberg, A.S. Borovik-Romanov, V.E. Fortov

PACS: 01.60.+q, 97.60.Gb, 01.10.Fv, 32.50.+d, 52.35.Qz, 52.35.Hr, 97.60.Jd, 97.10.Ex, 97.10.Ri, 97.10.Cv, 78.45.+h, 41.60.Ap, 78.90.+t, 52.40.Db, 03.40.Kf

© 1918–2023 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions