A.M. Polyakov
Articles

  1. A.M. Polyakov “Phase transitions and the Universe25 187–187 (1982)

Signed personalia

  1. A.A. Belavin, M.I. Vysotsky, S.S. Gershtein et alIn memory of Lev Nikolaevich Lipatov60 1306–1307 (2017)
  2. A.A. Abrikosov, A.F. Andreev, S.I. Anisimov et alIsaak Markovich Khalatnikov (on his seventieth birthday)32 937–938 (1989)
  3. A.A. Abrikosov, A.F. Andreev, A.S. Borovik-Romanov et alLev Grigor’evich Aslamazov (Obituary)30 83–84 (1987)

See also: A.F. Andreev, V.L. Ginzburg, L.V. Keldysh, L.P. Pitaevskii, A.N. Skrinskii, G.A. Mesyats, A.M. Prokhorov, E.P. Velikhov, A.S. Borovik-Romanov, Zh.I. Alferov, E.L. Feinberg, B.B. Kadomtsev, V.A. Rubakov, V.A. Matveev, V.E. Fortov

PACS: 01.60.+q, 67.57.De, 74.50.+r, 01.10.Fv

© 1918–2021 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions