Author Index

/

2015A

Abrikosova I.I.
Aksenteva M.S.
Alekseev P.A.
Alimpiev S.S.
Alishauskas S.I.
Andreev A.F.
 • A.F. Andreev, V.T. Dolgopolov, V.N. Zverev, S.V. Iordanskii, V.V. Kveder, I.V. Kukushkin, V.D. Kulakovskii, E.I. Rashba, V.B. Timofeev, M.R. Trunin, D.E. Khmel’nitskii, V.S. Khrapai “In memory of Vsevolod Feliksovich Gantmakher58 414–415 (2015)

Andryukaitis G.
Anisovich V.V.
Anokhin K.V.
Arinstein E.A.
Arseev P.I.
Astrelin V.T.
Avetisyan Yu.A.

B

Bakunin O.G.
Baltuška A.
Barabanenkov Yu.N.
Barabanov A.F.
Barenblatt G.I.
Bashmakov Yu.A.
Beginin E.N.
Belov P.A.
Bisti V.E.
Boos E.E.
Borisov A.V.
Brandt O.
Brantov A.V.
Bugaev A.S.
Bychenkov V.Yu.

C

D

Danilov M.V.
 • M.B. Voloshin, M.I. Vysotskii, S.S. Gershtein, S.I. Godunov, M.V. Danilov, A.D. Dolgov, B.L. Ioffe, A.Yu. Morozov, V.A. Novikov, L.P. Pitaevskii, V.A. Rubakov, V.E. Fortov “In memory of Lev Borisovich Okun58 1225–1227 (2015)

Danilova N.P.
Danilyuk A.F.
Denisov D.
Denisov S.P.
Deryagin B.V.
Dikanskii N.S.
 • N.A. Vinokurov, N.S. Dikanskii, G.N. Kulipanov, P.V. Logachev, A.P. Onuchin, V.V. Parkhomchuk, V.A. Rubakov, A.N. Skrinskii, Yu.A. Tikhonov, Yu.M. Shatunov, B.A. Shvarts, S.I. Eidel’man “Aleksandr Evgenievich Bondar (on his 60th birthday)58 520–521 (2015)

Dokuchaev V.I.
Dolgopolov V.T.
 • A.F. Andreev, V.T. Dolgopolov, V.N. Zverev, S.V. Iordanskii, V.V. Kveder, I.V. Kukushkin, V.D. Kulakovskii, E.I. Rashba, V.B. Timofeev, M.R. Trunin, D.E. Khmel’nitskii, V.S. Khrapai “In memory of Vsevolod Feliksovich Gantmakher58 414–415 (2015)

Dolgov A.D.
 • M.B. Voloshin, M.I. Vysotskii, S.S. Gershtein, S.I. Godunov, M.V. Danilov, A.D. Dolgov, B.L. Ioffe, A.Yu. Morozov, V.A. Novikov, L.P. Pitaevskii, V.A. Rubakov, V.E. Fortov “In memory of Lev Borisovich Okun58 1225–1227 (2015)

Domogatsky G.V.
Doronina-Amitonova L.V.
Dremin I.M.
Dzhilkibaev Ja.-A.M.
Dziom V.

E

Eidel’man S.I.
 • N.A. Vinokurov, N.S. Dikanskii, G.N. Kulipanov, P.V. Logachev, A.P. Onuchin, V.V. Parkhomchuk, V.A. Rubakov, A.N. Skrinskii, Yu.A. Tikhonov, Yu.M. Shatunov, B.A. Shvarts, S.I. Eidel’man “Aleksandr Evgenievich Bondar (on his 60th birthday)58 520–521 (2015)

Eletskii A.V.
Emanov F.A.
Englert F.
Eroshenko Yu.N.

F

Fedotov A.B.
Fedotov A.M.
Fedotov I.V.
Filimonov Yu.A.
Filonenko A.D.
Fleri T.
Fortov V.E.
 • D.S. Gorbunov, L.V. Keldysh, L.V. Kravchuk, D.G. Levkov, M.V. Libanov, V.A. Matveev, O.V. Rudenko, M.V. Sazhin, S.V. Troitskii, V.E. Fortov, M.E. Shaposhnikov, I.A. Shcherbakov “Valerii Anatol'evich Rubakov (on his 60th birthday)58 202–204 (2015)
 • M.B. Voloshin, M.I. Vysotskii, S.S. Gershtein, S.I. Godunov, M.V. Danilov, A.D. Dolgov, B.L. Ioffe, A.Yu. Morozov, V.A. Novikov, L.P. Pitaevskii, V.A. Rubakov, V.E. Fortov “In memory of Lev Borisovich Okun58 1225–1227 (2015)

G

Ganeva M.
Gershtein S.S.
 • S.S. Gershtein, S.P. Denisov, A.M. Zaitsev, S.V. Ivanov, V.A. Matveev, M.A. Mestvirishvili, V.A. Petrov, V.A. Rubakov, V.A. Sadovnichii, A.A. Slavnov, A.N. Skrinskii, Yu.A. Trutnev, N.E. Tyurin “In memory of Anatolii Alekseevich Logunov58 927–928 (2015)
 • M.B. Voloshin, M.I. Vysotskii, S.S. Gershtein, S.I. Godunov, M.V. Danilov, A.D. Dolgov, B.L. Ioffe, A.Yu. Morozov, V.A. Novikov, L.P. Pitaevskii, V.A. Rubakov, V.E. Fortov “In memory of Lev Borisovich Okun58 1225–1227 (2015)

Godunov S.I.
 • M.B. Voloshin, M.I. Vysotskii, S.S. Gershtein, S.I. Godunov, M.V. Danilov, A.D. Dolgov, B.L. Ioffe, A.Yu. Morozov, V.A. Novikov, L.P. Pitaevskii, V.A. Rubakov, V.E. Fortov “In memory of Lev Borisovich Okun58 1225–1227 (2015)

Golitsyn G.S.
Gorbunov D.S.
 • D.S. Gorbunov, L.V. Keldysh, L.V. Kravchuk, D.G. Levkov, M.V. Libanov, V.A. Matveev, O.V. Rudenko, M.V. Sazhin, S.V. Troitskii, V.E. Fortov, M.E. Shaposhnikov, I.A. Shcherbakov “Valerii Anatol'evich Rubakov (on his 60th birthday)58 202–204 (2015)

Gorshkov A.B.
Govras E.A.
Grannis P.
Grechnikov A.A.
Guglielmi A.V.

H

Higgs P.W.
Hippler R.

I

Ioffe B.L.
 • M.B. Voloshin, M.I. Vysotskii, S.S. Gershtein, S.I. Godunov, M.V. Danilov, A.D. Dolgov, B.L. Ioffe, A.Yu. Morozov, V.A. Novikov, L.P. Pitaevskii, V.A. Rubakov, V.E. Fortov “In memory of Lev Borisovich Okun58 1225–1227 (2015)

Iordanskii S.V.
 • A.F. Andreev, V.T. Dolgopolov, V.N. Zverev, S.V. Iordanskii, V.V. Kveder, I.V. Kukushkin, V.D. Kulakovskii, E.I. Rashba, V.B. Timofeev, M.R. Trunin, D.E. Khmel’nitskii, V.S. Khrapai “In memory of Vsevolod Feliksovich Gantmakher58 414–415 (2015)

Ivanov S.V.
 • S.S. Gershtein, S.P. Denisov, A.M. Zaitsev, S.V. Ivanov, V.A. Matveev, M.A. Mestvirishvili, V.A. Petrov, V.A. Rubakov, V.A. Sadovnichii, A.A. Slavnov, A.N. Skrinskii, Yu.A. Trutnev, N.E. Tyurin “In memory of Anatolii Alekseevich Logunov58 927–928 (2015)

Ivanov V.Yu.

K

Kadmensky S.G.
Kagan M.Yu.
Kagan Yu.M.
Kalashnikova A.M.
Kalyabin D.V.
Kamenshchik A.Yu.
Karnakov B.M.
Kashtanov P.V.
Kats E.I.
Keldysh L.V.
Kenny J.M.
Khabarova T.V.
Khalatnikov I.M.
Khivintsev Yu.V.
Khmel’nitskii D.E.
 • A.F. Andreev, V.T. Dolgopolov, V.N. Zverev, S.V. Iordanskii, V.V. Kveder, I.V. Kukushkin, V.D. Kulakovskii, E.I. Rashba, V.B. Timofeev, M.R. Trunin, D.E. Khmel’nitskii, V.S. Khrapai “In memory of Vsevolod Feliksovich Gantmakher58 414–415 (2015)

Khmelnitskii R.A.
Khomich V.Yu.
Khrapai V.S.
 • A.F. Andreev, V.T. Dolgopolov, V.N. Zverev, S.V. Iordanskii, V.V. Kveder, I.V. Kukushkin, V.D. Kulakovskii, E.I. Rashba, V.B. Timofeev, M.R. Trunin, D.E. Khmel’nitskii, V.S. Khrapai “In memory of Vsevolod Feliksovich Gantmakher58 414–415 (2015)

Khrapko R.I.
Kimel A.V.
Kireev V.B.
Klavsyuk A.L.
Klimov A.E.
Knizhnik A.A.
Kolodyazhnyj A.Ju.
Kononov S.A.
Korovushkin M.M.
Kosarim A.V.
Kostyukov I.Yu.
Kosykh T.B.
Kotel’nikov I.A.
Kotikov A.L.
Kovalev V.F.
Kozlov G.V.
Krasil’nikov O.M.
Kravchenko E.A.
Kravchuk L.V.
 • D.S. Gorbunov, L.V. Keldysh, L.V. Kravchuk, D.G. Levkov, M.V. Libanov, V.A. Matveev, O.V. Rudenko, M.V. Sazhin, S.V. Troitskii, V.E. Fortov, M.E. Shaposhnikov, I.A. Shcherbakov “Valerii Anatol'evich Rubakov (on his 60th birthday)58 202–204 (2015)

Kryukov P.G.
Kukushkin I.V.
 • A.F. Andreev, V.T. Dolgopolov, V.N. Zverev, S.V. Iordanskii, V.V. Kveder, I.V. Kukushkin, V.D. Kulakovskii, E.I. Rashba, V.B. Timofeev, M.R. Trunin, D.E. Khmel’nitskii, V.S. Khrapai “In memory of Vsevolod Feliksovich Gantmakher58 414–415 (2015)

Kulakovskii V.D.
 • A.F. Andreev, V.T. Dolgopolov, V.N. Zverev, S.V. Iordanskii, V.V. Kveder, I.V. Kukushkin, V.D. Kulakovskii, E.I. Rashba, V.B. Timofeev, M.R. Trunin, D.E. Khmel’nitskii, V.S. Khrapai “In memory of Vsevolod Feliksovich Gantmakher58 414–415 (2015)

Kuleshov V.M.
 • V.M. Kuleshov, V.D. Mur, N.B. Narozhnyi, A.M. Fedotov, Yu.E. Lozovik, V.S. Popov “Coulomb problem for a Z>Zcr58 785–791 (2015)

Kulik L.V.
Kulipanov G.N.
 • N.A. Vinokurov, N.S. Dikanskii, G.N. Kulipanov, P.V. Logachev, A.P. Onuchin, V.V. Parkhomchuk, V.A. Rubakov, A.N. Skrinskii, Yu.A. Tikhonov, Yu.M. Shatunov, B.A. Shvarts, S.I. Eidel’man “Aleksandr Evgenievich Bondar (on his 60th birthday)58 520–521 (2015)

Kuzmenko A.M.
Kuznetsov S.P.
Kuznetsov V.D.
Kuzovlev Yu.E.
Kveder V.V.
 • A.F. Andreev, V.T. Dolgopolov, V.N. Zverev, S.V. Iordanskii, V.V. Kveder, I.V. Kukushkin, V.D. Kulakovskii, E.I. Rashba, V.B. Timofeev, M.R. Trunin, D.E. Khmel’nitskii, V.S. Khrapai “In memory of Vsevolod Feliksovich Gantmakher58 414–415 (2015)

L

Lakhno V.D.
Ledentsov L.S.
Levichev E.B.
Levkov D.G.
 • D.S. Gorbunov, L.V. Keldysh, L.V. Kravchuk, D.G. Levkov, M.V. Libanov, V.A. Matveev, O.V. Rudenko, M.V. Sazhin, S.V. Troitskii, V.E. Fortov, M.E. Shaposhnikov, I.A. Shcherbakov “Valerii Anatol'evich Rubakov (on his 60th birthday)58 202–204 (2015)

Libanov M.V.
 • D.S. Gorbunov, L.V. Keldysh, L.V. Kravchuk, D.G. Levkov, M.V. Libanov, V.A. Matveev, O.V. Rudenko, M.V. Sazhin, S.V. Troitskii, V.E. Fortov, M.E. Shaposhnikov, I.A. Shcherbakov “Valerii Anatol'evich Rubakov (on his 60th birthday)58 202–204 (2015)

Lider V.V.
Lifshitz E.M.
Lisenkov I.V.
Logachev P.V.
 • N.A. Vinokurov, N.S. Dikanskii, G.N. Kulipanov, P.V. Logachev, A.P. Onuchin, V.V. Parkhomchuk, V.A. Rubakov, A.N. Skrinskii, Yu.A. Tikhonov, Yu.M. Shatunov, B.A. Shvarts, S.I. Eidel’man “Aleksandr Evgenievich Bondar (on his 60th birthday)58 520–521 (2015)

Lozovik Yu.E.
 • V.M. Kuleshov, V.D. Mur, N.B. Narozhnyi, A.M. Fedotov, Yu.E. Lozovik, V.S. Popov “Coulomb problem for a Z>Zcr58 785–791 (2015)

Lugovskoy A.V.

M

Makarov G.N.
Maksimov L.A.
Malinovskii E.I.
Maltseva Yu.I.
Malykin G.B.
Mamaev I.S.
Matveev V.A.
 • D.S. Gorbunov, L.V. Keldysh, L.V. Kravchuk, D.G. Levkov, M.V. Libanov, V.A. Matveev, O.V. Rudenko, M.V. Sazhin, S.V. Troitskii, V.E. Fortov, M.E. Shaposhnikov, I.A. Shcherbakov “Valerii Anatol'evich Rubakov (on his 60th birthday)58 202–204 (2015)
 • S.S. Gershtein, S.P. Denisov, A.M. Zaitsev, S.V. Ivanov, V.A. Matveev, M.A. Mestvirishvili, V.A. Petrov, V.A. Rubakov, V.A. Sadovnichii, A.A. Slavnov, A.N. Skrinskii, Yu.A. Trutnev, N.E. Tyurin “In memory of Anatolii Alekseevich Logunov58 927–928 (2015)

Melchakova I.V.
Mestvirishvili M.A.
 • S.S. Gershtein, S.P. Denisov, A.M. Zaitsev, S.V. Ivanov, V.A. Matveev, M.A. Mestvirishvili, V.A. Petrov, V.A. Rubakov, V.A. Sadovnichii, A.A. Slavnov, A.N. Skrinskii, Yu.A. Trutnev, N.E. Tyurin “In memory of Anatolii Alekseevich Logunov58 927–928 (2015)

Mikheyenkov A.V.
Miskinova N.A.
Mitrofanov A.V.
Mitskan V.A.
Mogilevskii M.M.
Morozov A.Yu.
 • M.B. Voloshin, M.I. Vysotskii, S.S. Gershtein, S.I. Godunov, M.V. Danilov, A.D. Dolgov, B.L. Ioffe, A.Yu. Morozov, V.A. Novikov, L.P. Pitaevskii, V.A. Rubakov, V.E. Fortov “In memory of Lev Borisovich Okun58 1225–1227 (2015)

Morozova M.A.
Mukhin A.A.
Mur V.D.

N

Narozhnyi N.B.
Nedospasov A.V.
Neizvestnyi I.G.
Nikiforov S.M.
Nikitov S.A.
Nikolaev A.V.
Nikolaeva E.P.
Novikov V.A.
 • M.B. Voloshin, M.I. Vysotskii, S.S. Gershtein, S.I. Godunov, M.V. Danilov, A.D. Dolgov, B.L. Ioffe, A.Yu. Morozov, V.A. Novikov, L.P. Pitaevskii, V.A. Rubakov, V.E. Fortov “In memory of Lev Borisovich Okun58 1225–1227 (2015)

O

Onuchin A.P.
Osokin S.A.

P

Panchenko V.Ya.
Parkhomchuk V.V.
 • N.A. Vinokurov, N.S. Dikanskii, G.N. Kulipanov, P.V. Logachev, A.P. Onuchin, V.V. Parkhomchuk, V.A. Rubakov, A.N. Skrinskii, Yu.A. Tikhonov, Yu.M. Shatunov, B.A. Shvarts, S.I. Eidel’man “Aleksandr Evgenievich Bondar (on his 60th birthday)58 520–521 (2015)

Pastukhov V.P.
Pavlov E.S.
Petrenko A.V.
Petrov V.A.
 • S.S. Gershtein, S.P. Denisov, A.M. Zaitsev, S.V. Ivanov, V.A. Matveev, M.A. Mestvirishvili, V.A. Petrov, V.A. Rubakov, V.A. Sadovnichii, A.A. Slavnov, A.N. Skrinskii, Yu.A. Trutnev, N.E. Tyurin “In memory of Anatolii Alekseevich Logunov58 927–928 (2015)

Petrukhin A.A.
Petrukovich A.A.
Pimenov A.G.
Pirozhkov A.S.
Pisarev R.V.
Pitaevskii L.P.
 • M.B. Voloshin, M.I. Vysotskii, S.S. Gershtein, S.I. Godunov, M.V. Danilov, A.D. Dolgov, B.L. Ioffe, A.Yu. Morozov, V.A. Novikov, L.P. Pitaevskii, V.A. Rubakov, V.E. Fortov “In memory of Lev Borisovich Okun58 1225–1227 (2015)

Popov V.S.
Popruzhenko S.V.
Potapkin B.V.
Pozdnyakova V.I.
Prisekin V.G.
Prostokishin V.M.
Pugzhlis A.
Pukhov A.M.
Punegov V.I.
Pyatakov A.P.

R

Ragozin E.N.
Rashba E.I.
 • A.F. Andreev, V.T. Dolgopolov, V.N. Zverev, S.V. Iordanskii, V.V. Kveder, I.V. Kukushkin, V.D. Kulakovskii, E.I. Rashba, V.B. Timofeev, M.R. Trunin, D.E. Khmel’nitskii, V.S. Khrapai “In memory of Vsevolod Feliksovich Gantmakher58 414–415 (2015)

Razdoburdin D.N.
Ritus V.I.
Rubakov V.A.
Rudenko O.V.

S

Sadovnichii V.A.
 • S.S. Gershtein, S.P. Denisov, A.M. Zaitsev, S.V. Ivanov, V.A. Matveev, M.A. Mestvirishvili, V.A. Petrov, V.A. Rubakov, V.A. Sadovnichii, A.A. Slavnov, A.N. Skrinskii, Yu.A. Trutnev, N.E. Tyurin “In memory of Anatolii Alekseevich Logunov58 927–928 (2015)

Sadovnikov A.V.
Sadovskyy I.A.
Safargaleev A.V.
Safargaleev V.V.
Sakharov V.K.
Saletsky A.M.
Sazhin M.V.
 • D.S. Gorbunov, L.V. Keldysh, L.V. Kravchuk, D.G. Levkov, M.V. Libanov, V.A. Matveev, O.V. Rudenko, M.V. Sazhin, S.V. Troitskii, V.E. Fortov, M.E. Shaposhnikov, I.A. Shcherbakov “Valerii Anatol'evich Rubakov (on his 60th birthday)58 202–204 (2015)

Serebrov A.P.
Sergeev A.S.
Sergienko T.I.
Shamaev V.G.
Shaposhnikov M.E.
 • D.S. Gorbunov, L.V. Keldysh, L.V. Kravchuk, D.G. Levkov, M.V. Libanov, V.A. Matveev, O.V. Rudenko, M.V. Sazhin, S.V. Troitskii, V.E. Fortov, M.E. Shaposhnikov, I.A. Shcherbakov “Valerii Anatol'evich Rubakov (on his 60th birthday)58 202–204 (2015)

Sharaevsky Yu.P.
Shatunov Yu.M.
 • N.A. Vinokurov, N.S. Dikanskii, G.N. Kulipanov, P.V. Logachev, A.P. Onuchin, V.V. Parkhomchuk, V.A. Rubakov, A.N. Skrinskii, Yu.A. Tikhonov, Yu.M. Shatunov, B.A. Shvarts, S.I. Eidel’man “Aleksandr Evgenievich Bondar (on his 60th birthday)58 520–521 (2015)

Shchagin A.V.
Shchelokova A.V.
Shcherbakov I.A.
 • D.S. Gorbunov, L.V. Keldysh, L.V. Kravchuk, D.G. Levkov, M.V. Libanov, V.A. Matveev, O.V. Rudenko, M.V. Sazhin, S.V. Troitskii, V.E. Fortov, M.E. Shaposhnikov, I.A. Shcherbakov “Valerii Anatol'evich Rubakov (on his 60th birthday)58 202–204 (2015)

Sheshin E.P.
Shklyar D.R.
Shmakov V.A.
Shumsky V.N.
Shuvaev A.M.
Shvarts B.A.
 • N.A. Vinokurov, N.S. Dikanskii, G.N. Kulipanov, P.V. Logachev, A.P. Onuchin, V.V. Parkhomchuk, V.A. Rubakov, A.N. Skrinskii, Yu.A. Tikhonov, Yu.M. Shatunov, B.A. Shvarts, S.I. Eidel’man “Aleksandr Evgenievich Bondar (on his 60th birthday)58 520–521 (2015)

Shvilkin B.N.
Sidorov-Biryukov D.A.
Simovskii C.R.
Sirota V.A.
Skrinskii A.N.
 • N.A. Vinokurov, N.S. Dikanskii, G.N. Kulipanov, P.V. Logachev, A.P. Onuchin, V.V. Parkhomchuk, V.A. Rubakov, A.N. Skrinskii, Yu.A. Tikhonov, Yu.M. Shatunov, B.A. Shvarts, S.I. Eidel’man “Aleksandr Evgenievich Bondar (on his 60th birthday)58 520–521 (2015)
 • S.S. Gershtein, S.P. Denisov, A.M. Zaitsev, S.V. Ivanov, V.A. Matveev, M.A. Mestvirishvili, V.A. Petrov, V.A. Rubakov, V.A. Sadovnichii, A.A. Slavnov, A.N. Skrinskii, Yu.A. Trutnev, N.E. Tyurin “In memory of Anatolii Alekseevich Logunov58 927–928 (2015)

Slavin A.N.
Slavnov A.A.
 • S.S. Gershtein, S.P. Denisov, A.M. Zaitsev, S.V. Ivanov, V.A. Matveev, M.A. Mestvirishvili, V.A. Petrov, V.A. Rubakov, V.A. Sadovnichii, A.A. Slavnov, A.N. Skrinskii, Yu.A. Trutnev, N.E. Tyurin “In memory of Anatolii Alekseevich Logunov58 927–928 (2015)

Slobozhanyuk A.P.
Smirnov B.M.
Smirnova I.A.
Sokolov D.D.
Somov B.V.
Stepanov E.A.
Suvorov E.V.
Suvorova O.V.

T

Tikhonov Yu.A.
 • N.A. Vinokurov, N.S. Dikanskii, G.N. Kulipanov, P.V. Logachev, A.P. Onuchin, V.V. Parkhomchuk, V.A. Rubakov, A.N. Skrinskii, Yu.A. Tikhonov, Yu.M. Shatunov, B.A. Shvarts, S.I. Eidel’man “Aleksandr Evgenievich Bondar (on his 60th birthday)58 520–521 (2015)

Timofeev V.B.
 • A.F. Andreev, V.T. Dolgopolov, V.N. Zverev, S.V. Iordanskii, V.V. Kveder, I.V. Kukushkin, V.D. Kulakovskii, E.I. Rashba, V.B. Timofeev, M.R. Trunin, D.E. Khmel’nitskii, V.S. Khrapai “In memory of Vsevolod Feliksovich Gantmakher58 414–415 (2015)

Trifonov E.D.
Troitskii S.V.
 • D.S. Gorbunov, L.V. Keldysh, L.V. Kravchuk, D.G. Levkov, M.V. Libanov, V.A. Matveev, O.V. Rudenko, M.V. Sazhin, S.V. Troitskii, V.E. Fortov, M.E. Shaposhnikov, I.A. Shcherbakov “Valerii Anatol'evich Rubakov (on his 60th birthday)58 202–204 (2015)

Trunin M.R.
 • A.F. Andreev, V.T. Dolgopolov, V.N. Zverev, S.V. Iordanskii, V.V. Kveder, I.V. Kukushkin, V.D. Kulakovskii, E.I. Rashba, V.B. Timofeev, M.R. Trunin, D.E. Khmel’nitskii, V.S. Khrapai “In memory of Vsevolod Feliksovich Gantmakher58 414–415 (2015)

Trutnev Yu.A.
 • S.S. Gershtein, S.P. Denisov, A.M. Zaitsev, S.V. Ivanov, V.A. Matveev, M.A. Mestvirishvili, V.A. Petrov, V.A. Rubakov, V.A. Sadovnichii, A.A. Slavnov, A.N. Skrinskii, Yu.A. Trutnev, N.E. Tyurin “In memory of Anatolii Alekseevich Logunov58 927–928 (2015)

Tsymbalenko V.L.
Tsytovich V.N.
Tyurin N.E.
 • S.S. Gershtein, S.P. Denisov, A.M. Zaitsev, S.V. Ivanov, V.A. Matveev, M.A. Mestvirishvili, V.A. Petrov, V.A. Rubakov, V.A. Sadovnichii, A.A. Slavnov, A.N. Skrinskii, Yu.A. Trutnev, N.E. Tyurin “In memory of Anatolii Alekseevich Logunov58 927–928 (2015)

V

Van’kov A.B.
Vekilov Yu.Kh.
Vigdorovich I.I.
Vinokurov N.A.
Voloshin M.B.
 • M.B. Voloshin, M.I. Vysotskii, S.S. Gershtein, S.I. Godunov, M.V. Danilov, A.D. Dolgov, B.L. Ioffe, A.Yu. Morozov, V.A. Novikov, L.P. Pitaevskii, V.A. Rubakov, V.E. Fortov “In memory of Lev Borisovich Okun58 1225–1227 (2015)

Volovik G.E.
Voronin A.A.
Vysotskii M.I.
 • M.B. Voloshin, M.I. Vysotskii, S.S. Gershtein, S.I. Godunov, M.V. Danilov, A.D. Dolgov, B.L. Ioffe, A.Yu. Morozov, V.A. Novikov, L.P. Pitaevskii, V.A. Rubakov, V.E. Fortov “In memory of Lev Borisovich Okun58 1225–1227 (2015)

Vysotsky S.L.

Y

Yankovskaya E.A.

Z

Zaitsev A.M.
 • S.S. Gershtein, S.P. Denisov, A.M. Zaitsev, S.V. Ivanov, V.A. Matveev, M.A. Mestvirishvili, V.A. Petrov, V.A. Rubakov, V.A. Sadovnichii, A.A. Slavnov, A.N. Skrinskii, Yu.A. Trutnev, N.E. Tyurin “In memory of Anatolii Alekseevich Logunov58 927–928 (2015)

Zakharova E.V.
Zheltikov A.M.
Zhuravlev A.S.
Zhuravlev V.F.
Zhuravlev V.V.
Zverev V.N.
 • A.F. Andreev, V.T. Dolgopolov, V.N. Zverev, S.V. Iordanskii, V.V. Kveder, I.V. Kukushkin, V.D. Kulakovskii, E.I. Rashba, V.B. Timofeev, M.R. Trunin, D.E. Khmel’nitskii, V.S. Khrapai “In memory of Vsevolod Feliksovich Gantmakher58 414–415 (2015)

Zvezdin A.K.
Zvezdin K.A.
Zybin K.P.
© 1918–2020 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions