Nikolai Borisovich NarozhnyiNikolai Borisovich Narozhnyi
National Research Nuclear University ‘MEPhI’
Address: Kashirskoe shosse 31, Moscow, 115409, Russian Federation

Pamyati Nikolaya Borisovicha Narozhnogo (198 KB)


Articles

  1. V.M. Kuleshov, V.D. Mur, N.B. Narozhnyi et alCoulomb problem for a Z>Zcr58 785–791 (2015)
  2. N.B. Narozhnyi, A.M. Fedotov “Quantum-electrodynamic cascades in intense laser fields58 95–102 (2015)

Signed personalia

  1. N.G. Basov, V.N. Belyaev, V.D. Borman et alIn memory of Igor’ Vladimirovich Savel’ev43 195–196 (2000)
  2. A.L. Barabanov, S.T. Belyaev, V.G. Vaks et alIn memory of Dmitrii Petrovich Grechukhin40 753–754 (1997)
  3. A.V. Berkov, V.I. Gol’danskii, B.A. Dolgoshein et alYurii Petrovich Nikitin (Obituary)33 (4) 307–308 (1990)

See also: V.L. Ginzburg, A.F. Andreev, L.V. Keldysh, A.N. Skrinskii, G.A. Mesyats, A.M. Prokhorov, E.P. Velikhov, L.P. Pitaevskii, E.L. Feinberg, A.S. Borovik-Romanov, B.B. Kadomtsev, Zh.I. Alferov, V.A. Matveev, V.E. Fortov, V.A. Rubakov

PACS: 01.60.+q, 12.20.-m, 03.65.Pm, 73.22.Pr, 42.65.Re, 52.65.Rr, 13.20.Cz, 13.40.Hq, 14.70.Fm, 12.20.Ds, 13.75.Cs

© 1918–2020 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions