Author Index

/

1985#


A

Abov Yu.G.
 • Yu.G. Abov, V.V. Vladimirskii, V.L. Ginzburg, L.L. Gol’din, M.I. Daion, I.Yu. Kobzarev, M.S. Kozodaev, S.Ya. Nikitin, L.B. Okun’, P.E. Spivak, V.A. Smirtinskii “Aleksandr Ovseevich Vaisenberg (Obituary)28 733–734 (1985)

Ado Yu.M.
Agranovich V.M.
Aksenov E.P.
 • E.P. Aksenov, V.F. Esipov, N.S. Kardashev, V.G. Kurt, T.A. Lozinskaya, V.I. Moroz, I.L. Rozental’, R.Z. Sagdeev, P.V. Shcheglov, V.I. Slysh, Ya.B. Zel’dovich “Iosif Samuilovich Shklovskii (Obituary)28 731–732 (1985)

Al’tshuler L.V.
Aleksandrov A.P.
 • A.P. Aleksandrov, Zh.I. Alferov, G.V. Kurdyumov, S.P. Nikanorov, Yu.A. Osip’yan, A.M. Prokhorov, V.R. Regel’, M.A. Sadovskii, V.M. Tuchkevich, S.A. Khristianovich “Serafim Nikolaevich Zhurkov (on his eightieth birthday)28 642–643 (1985)
 • A.P. Aleksandrov, S.V. Vonsovskii, Yu.A. Izyumov, V.D. Sadovskii, S.K. Sidorov, G.G. Taluts, V.A. Trapeznikov, V.M. Tuchkevich, Ya.S. Shur, V.E. Shcherbinin “Mikhail Nikolaevich Mikheev (on his eightieth birthday)28 851–852 (1985)
 • A.P. Aleksandrov, Yu.N. Babaev, N.G. Basov, E.P. Velikhov, Ya.B. Zel’dovich, A.A. Logunov, E.A. Negin, A.I. Pavlovskii, A.M. Prokhorov, A.A. Samarskii, A.N. Tikhonov, Yu.A. Trutnev, L.P. Feoktistov, Yu.B. Khariton “Evgenii Ivanovich Zababakhin (Obituary)28 1056–1057 (1985)

Alekseevskii N.E.
 • N.E. Alekseevskii, A.F. Andreev, A.S. Borovik-Romanov, L.A. Vainshtein, N.V. Zavaritskii, Ya.B. Zel’dovich, E.M. Lifshitz, M.P. Malkov, L.P. Pitaevskii, S.I. Filimonov, M.S. Khaikin, A.I. Shal’nikov, Yu.V. Sharvin “Petr Leonidovich Kapitsa (Obituary)28 108–110 (1985)
 • N.E. Alekseevskii, D.I. Khomskii “Heavy-fermion superconductors28 1136–1143 (1985)

Alferov Zh.I.
Aminov L.K.
Andreev A.F.
 • N.E. Alekseevskii, A.F. Andreev, A.S. Borovik-Romanov, L.A. Vainshtein, N.V. Zavaritskii, Ya.B. Zel’dovich, E.M. Lifshitz, M.P. Malkov, L.P. Pitaevskii, S.I. Filimonov, M.S. Khaikin, A.I. Shal’nikov, Yu.V. Sharvin “Petr Leonidovich Kapitsa (Obituary)28 108–110 (1985)
 • A.F. Andreev, A.S. Borovik-Romanov, N.V. Zavaritskii, Ya.B. Zel’dovich, S.P. Kapitsa, K.O. Keshishev, I.P. Krylov, E.M. Lifshitz, A.Ya. Parshin, L.P. Pitaevskii, M.S. Khaikin, Yu.V. Sharvin “Aleksandr Iosifovich Shal’nikov (on his eightieth birthday)28 640–641 (1985)

Andreev A.V.
Anisimov S.I.
Ansel’m A.A.
 • A.A. Ansel’m, N.G. Ural’tsev, V.A. Khoze “Higgs particles28 113–135 (1985)

Aref’eva I.Ya.

B

Babaev Yu.N.
 • A.P. Aleksandrov, Yu.N. Babaev, N.G. Basov, E.P. Velikhov, Ya.B. Zel’dovich, A.A. Logunov, E.A. Negin, A.I. Pavlovskii, A.M. Prokhorov, A.A. Samarskii, A.N. Tikhonov, Yu.A. Trutnev, L.P. Feoktistov, Yu.B. Khariton “Evgenii Ivanovich Zababakhin (Obituary)28 1056–1057 (1985)

Bagdasarov Kh.S.
Baldin A.M.
Balykin V.I.
Bar’yakhtar V.G.
Basov N.G.
 • N.G. Basov, E.P. Velikhov, A.I. Isakov, A.Yu. Ishlinskii, V.G. Kirillov-Ugryumov, A.B. Migdal, V.I. Subbotin, Yu.I. Topcheev, K.V. Frolov “Viktor Mikhailovich Kolobashkin (Obituary)28 532–533 (1985)
 • A.P. Aleksandrov, Yu.N. Babaev, N.G. Basov, E.P. Velikhov, Ya.B. Zel’dovich, A.A. Logunov, E.A. Negin, A.I. Pavlovskii, A.M. Prokhorov, A.A. Samarskii, A.N. Tikhonov, Yu.A. Trutnev, L.P. Feoktistov, Yu.B. Khariton “Evgenii Ivanovich Zababakhin (Obituary)28 1056–1057 (1985)

Belov K.P.
 • K.P. Belov, S.V. Vonsovskii, A.G. Gurevich, Ya.N. Kolli, E.I. Kondorskii, V.A. Kotel’nikov, L.K. Mikhailovskii, N.N. Fedorov, Ya.S. Shur “Konstantin Mikhailovich Polivanov (Obituary)28 111–112 (1985)

Belyaev S.T.
Belyakov V.A.
Belyantsev A.M.
Berezhiani Z.G.
Berezinskii V.S.
Borovik-Romanov A.S.
 • N.E. Alekseevskii, A.F. Andreev, A.S. Borovik-Romanov, L.A. Vainshtein, N.V. Zavaritskii, Ya.B. Zel’dovich, E.M. Lifshitz, M.P. Malkov, L.P. Pitaevskii, S.I. Filimonov, M.S. Khaikin, A.I. Shal’nikov, Yu.V. Sharvin “Petr Leonidovich Kapitsa (Obituary)28 108–110 (1985)
 • A.F. Andreev, A.S. Borovik-Romanov, N.V. Zavaritskii, Ya.B. Zel’dovich, S.P. Kapitsa, K.O. Keshishev, I.P. Krylov, E.M. Lifshitz, A.Ya. Parshin, L.P. Pitaevskii, M.S. Khaikin, Yu.V. Sharvin “Aleksandr Iosifovich Shal’nikov (on his eightieth birthday)28 640–641 (1985)

Braginskii V.B.
Bunkov Yu.M.
Burshtein A.I.
Bychkov Yu.A.
Bykov A.A.

C

Chertoprud V.E.
Chetkin M.V.
Chkareuli D.L.
Chudakov A.E.
Chudinov V.G.

D

Daion M.I.
 • Yu.G. Abov, V.V. Vladimirskii, V.L. Ginzburg, L.L. Gol’din, M.I. Daion, I.Yu. Kobzarev, M.S. Kozodaev, S.Ya. Nikitin, L.B. Okun’, P.E. Spivak, V.A. Smirtinskii “Aleksandr Ovseevich Vaisenberg (Obituary)28 733–734 (1985)

Dedukh L.M.
Dmitrienko V.E.
Dmitriev A.P.
Dneprovskii V.S.
Dorman L.I.
Dremin I.M.

E

Edel’man V.S.
Éidman B.Ya.
El’yashevich M.A.
Élango M.A.
Eletskii A.V.
Emel’yanov V.I.
Esipov V.F.
 • E.P. Aksenov, V.F. Esipov, N.S. Kardashev, V.G. Kurt, T.A. Lozinskaya, V.I. Moroz, I.L. Rozental’, R.Z. Sagdeev, P.V. Shcheglov, V.I. Slysh, Ya.B. Zel’dovich “Iosif Samuilovich Shklovskii (Obituary)28 731–732 (1985)

F

Fedorov N.N.
 • K.P. Belov, S.V. Vonsovskii, A.G. Gurevich, Ya.N. Kolli, E.I. Kondorskii, V.A. Kotel’nikov, L.K. Mikhailovskii, N.N. Fedorov, Ya.S. Shur “Konstantin Mikhailovich Polivanov (Obituary)28 111–112 (1985)

Feoktistov L.P.
 • A.P. Aleksandrov, Yu.N. Babaev, N.G. Basov, E.P. Velikhov, Ya.B. Zel’dovich, A.A. Logunov, E.A. Negin, A.I. Pavlovskii, A.M. Prokhorov, A.A. Samarskii, A.N. Tikhonov, Yu.A. Trutnev, L.P. Feoktistov, Yu.B. Khariton “Evgenii Ivanovich Zababakhin (Obituary)28 1056–1057 (1985)

Filimonov S.I.
 • N.E. Alekseevskii, A.F. Andreev, A.S. Borovik-Romanov, L.A. Vainshtein, N.V. Zavaritskii, Ya.B. Zel’dovich, E.M. Lifshitz, M.P. Malkov, L.P. Pitaevskii, S.I. Filimonov, M.S. Khaikin, A.I. Shal’nikov, Yu.V. Sharvin “Petr Leonidovich Kapitsa (Obituary)28 108–110 (1985)

Fortov V.E.
Frank I.M.
Frankfurt L.L.
Fridman A.M.
Frolov K.V.
 • N.G. Basov, E.P. Velikhov, A.I. Isakov, A.Yu. Ishlinskii, V.G. Kirillov-Ugryumov, A.B. Migdal, V.I. Subbotin, Yu.I. Topcheev, K.V. Frolov “Viktor Mikhailovich Kolobashkin (Obituary)28 532–533 (1985)

G

Gal’per A.M.
Gaponov S.V.
Gendenshtein L.E.
Ginzburg V.L.
 • Yu.G. Abov, V.V. Vladimirskii, V.L. Ginzburg, L.L. Gol’din, M.I. Daion, I.Yu. Kobzarev, M.S. Kozodaev, S.Ya. Nikitin, L.B. Okun’, P.E. Spivak, V.A. Smirtinskii “Aleksandr Ovseevich Vaisenberg (Obituary)28 733–734 (1985)

Glinchuk M.D.
Gol’din L.L.
 • Yu.G. Abov, V.V. Vladimirskii, V.L. Ginzburg, L.L. Gol’din, M.I. Daion, I.Yu. Kobzarev, M.S. Kozodaev, S.Ya. Nikitin, L.B. Okun’, P.E. Spivak, V.A. Smirtinskii “Aleksandr Ovseevich Vaisenberg (Obituary)28 733–734 (1985)

Golovenchits E.I.
Gopasyuk S.I.
Gurevich A.G.
 • K.P. Belov, S.V. Vonsovskii, A.G. Gurevich, Ya.N. Kolli, E.I. Kondorskii, V.A. Kotel’nikov, L.K. Mikhailovskii, N.N. Fedorov, Ya.S. Shur “Konstantin Mikhailovich Polivanov (Obituary)28 111–112 (1985)

Gusev A.V.

I

Ievlev V.M.
Il’chenko V.S.
Isakov A.I.
 • N.G. Basov, E.P. Velikhov, A.I. Isakov, A.Yu. Ishlinskii, V.G. Kirillov-Ugryumov, A.B. Migdal, V.I. Subbotin, Yu.I. Topcheev, K.V. Frolov “Viktor Mikhailovich Kolobashkin (Obituary)28 532–533 (1985)

Ishlinskii A.Yu.
 • N.G. Basov, E.P. Velikhov, A.I. Isakov, A.Yu. Ishlinskii, V.G. Kirillov-Ugryumov, A.B. Migdal, V.I. Subbotin, Yu.I. Topcheev, K.V. Frolov “Viktor Mikhailovich Kolobashkin (Obituary)28 532–533 (1985)

Ivanov B.A.
Izyumov Yu.A.

K

Kadomtsev B.B.
Kaganov M.I.
Kaidanov V.I.
Kalitkin N.N.
Kamilov I.K.
Kapitsa S.P.
Karabutov A.A.
Kardashev N.S.
 • E.P. Aksenov, V.F. Esipov, N.S. Kardashev, V.G. Kurt, T.A. Lozinskaya, V.I. Moroz, I.L. Rozental’, R.Z. Sagdeev, P.V. Shcheglov, V.I. Slysh, Ya.B. Zel’dovich “Iosif Samuilovich Shklovskii (Obituary)28 731–732 (1985)

Keshishev K.O.
Khaikin M.S.
 • N.E. Alekseevskii, A.F. Andreev, A.S. Borovik-Romanov, L.A. Vainshtein, N.V. Zavaritskii, Ya.B. Zel’dovich, E.M. Lifshitz, M.P. Malkov, L.P. Pitaevskii, S.I. Filimonov, M.S. Khaikin, A.I. Shal’nikov, Yu.V. Sharvin “Petr Leonidovich Kapitsa (Obituary)28 108–110 (1985)
 • A.F. Andreev, A.S. Borovik-Romanov, N.V. Zavaritskii, Ya.B. Zel’dovich, S.P. Kapitsa, K.O. Keshishev, I.P. Krylov, E.M. Lifshitz, A.Ya. Parshin, L.P. Pitaevskii, M.S. Khaikin, Yu.V. Sharvin “Aleksandr Iosifovich Shal’nikov (on his eightieth birthday)28 640–641 (1985)

Khariton Yu.B.
 • A.P. Aleksandrov, Yu.N. Babaev, N.G. Basov, E.P. Velikhov, Ya.B. Zel’dovich, A.A. Logunov, E.A. Negin, A.I. Pavlovskii, A.M. Prokhorov, A.A. Samarskii, A.N. Tikhonov, Yu.A. Trutnev, L.P. Feoktistov, Yu.B. Khariton “Evgenii Ivanovich Zababakhin (Obituary)28 1056–1057 (1985)

Khlopov M.Yu.
Kholodar’ G.A.
Khomskii D.I.
Khoze V.A.
Khristianovich S.A.
Kirillov-Ugryumov V.G.
 • N.G. Basov, E.P. Velikhov, A.I. Isakov, A.Yu. Ishlinskii, V.G. Kirillov-Ugryumov, A.B. Migdal, V.I. Subbotin, Yu.I. Topcheev, K.V. Frolov “Viktor Mikhailovich Kolobashkin (Obituary)28 532–533 (1985)

Kislik M.D.
Kizel’ V.A.
Klepikov N.P.
Klinger M.I.
Klotsman S.M.
Klyshko D.N.
Knyazev S.A.
Kobzarev I.Yu.
 • Yu.G. Abov, V.V. Vladimirskii, V.L. Ginzburg, L.L. Gol’din, M.I. Daion, I.Yu. Kobzarev, M.S. Kozodaev, S.Ya. Nikitin, L.B. Okun’, P.E. Spivak, V.A. Smirtinskii “Aleksandr Ovseevich Vaisenberg (Obituary)28 733–734 (1985)

Kogan Sh.M.
Kolli Ya.N.
 • K.P. Belov, S.V. Vonsovskii, A.G. Gurevich, Ya.N. Kolli, E.I. Kondorskii, V.A. Kotel’nikov, L.K. Mikhailovskii, N.N. Fedorov, Ya.S. Shur “Konstantin Mikhailovich Polivanov (Obituary)28 111–112 (1985)

Kondorskii E.I.
 • K.P. Belov, S.V. Vonsovskii, A.G. Gurevich, Ya.N. Kolli, E.I. Kondorskii, V.A. Kotel’nikov, L.K. Mikhailovskii, N.N. Fedorov, Ya.S. Shur “Konstantin Mikhailovich Polivanov (Obituary)28 111–112 (1985)

Koroteev N.I.
Kotel’nikov V.A.
 • K.P. Belov, S.V. Vonsovskii, A.G. Gurevich, Ya.N. Kolli, E.I. Kondorskii, V.A. Kotel’nikov, L.K. Mikhailovskii, N.N. Fedorov, Ya.S. Shur “Konstantin Mikhailovich Polivanov (Obituary)28 111–112 (1985)

Kozodaev M.S.
 • Yu.G. Abov, V.V. Vladimirskii, V.L. Ginzburg, L.L. Gol’din, M.I. Daion, I.Yu. Kobzarev, M.S. Kozodaev, S.Ya. Nikitin, L.B. Okun’, P.E. Spivak, V.A. Smirtinskii “Aleksandr Ovseevich Vaisenberg (Obituary)28 733–734 (1985)

Krive I.V.
Krylov I.P.
Kulakovskii V.D.
Kulik I.O.
Kunin V.V.
Kurdyumov G.V.
Kurt V.G.
 • E.P. Aksenov, V.F. Esipov, N.S. Kardashev, V.G. Kurt, T.A. Lozinskaya, V.I. Moroz, I.L. Rozental’, R.Z. Sagdeev, P.V. Shcheglov, V.I. Slysh, Ya.B. Zel’dovich “Iosif Samuilovich Shklovskii (Obituary)28 731–732 (1985)

Kutateladze S.S.
Kuzelev M.V.
Kvon Z.D.

L

Lagarkov A.N.
Laloë F.
Lalov I.I.
Landsberg L.G.
Leduc M.
Leonas V.B.
Leonidov A.V.
Letokhov V.S.
Libin I.Ya.
Lifshitz E.M.
 • N.E. Alekseevskii, A.F. Andreev, A.S. Borovik-Romanov, L.A. Vainshtein, N.V. Zavaritskii, Ya.B. Zel’dovich, E.M. Lifshitz, M.P. Malkov, L.P. Pitaevskii, S.I. Filimonov, M.S. Khaikin, A.I. Shal’nikov, Yu.V. Sharvin “Petr Leonidovich Kapitsa (Obituary)28 108–110 (1985)
 • A.F. Andreev, A.S. Borovik-Romanov, N.V. Zavaritskii, Ya.B. Zel’dovich, S.P. Kapitsa, K.O. Keshishev, I.P. Krylov, E.M. Lifshitz, A.Ya. Parshin, L.P. Pitaevskii, M.S. Khaikin, Yu.V. Sharvin “Aleksandr Iosifovich Shal’nikov (on his eightieth birthday)28 640–641 (1985)

Linkin V.M.
Logunov A.A.
 • A.P. Aleksandrov, Yu.N. Babaev, N.G. Basov, E.P. Velikhov, Ya.B. Zel’dovich, A.A. Logunov, E.A. Negin, A.I. Pavlovskii, A.M. Prokhorov, A.A. Samarskii, A.N. Tikhonov, Yu.A. Trutnev, L.P. Feoktistov, Yu.B. Khariton “Evgenii Ivanovich Zababakhin (Obituary)28 1056–1057 (1985)

Lozinskaya T.A.
 • E.P. Aksenov, V.F. Esipov, N.S. Kardashev, V.G. Kurt, T.A. Lozinskaya, V.I. Moroz, I.L. Rozental’, R.Z. Sagdeev, P.V. Shcheglov, V.I. Slysh, Ya.B. Zel’dovich “Iosif Samuilovich Shklovskii (Obituary)28 731–732 (1985)

Luchkov B.I.
Lushchik Ch.B.
Lyapilin I.I.
Lysenko V.G.

M

Malkov M.P.
 • N.E. Alekseevskii, A.F. Andreev, A.S. Borovik-Romanov, L.A. Vainshtein, N.V. Zavaritskii, Ya.B. Zel’dovich, E.M. Lifshitz, M.P. Malkov, L.P. Pitaevskii, S.I. Filimonov, M.S. Khaikin, A.I. Shal’nikov, Yu.V. Sharvin “Petr Leonidovich Kapitsa (Obituary)28 108–110 (1985)

Man’ko V.I.
Mandel’shtam S.L.
Markov M.A.
Mashovets T.V.
Migdal A.B.
Mikhailovskii L.K.
 • K.P. Belov, S.V. Vonsovskii, A.G. Gurevich, Ya.N. Kolli, E.I. Kondorskii, V.A. Kotel’nikov, L.K. Mikhailovskii, N.N. Fedorov, Ya.S. Shur “Konstantin Mikhailovich Polivanov (Obituary)28 111–112 (1985)

Minogin V.G.
Mitrofanov V.P.
Molchanov S.A.
Moroz V.I.
Morozov A.G.
Mulyukova N.B.
Mustel’ E.R.

N

Nacher P.-J.
Negin E.A.
 • A.P. Aleksandrov, Yu.N. Babaev, N.G. Basov, E.P. Velikhov, Ya.B. Zel’dovich, A.A. Logunov, E.A. Negin, A.I. Pavlovskii, A.M. Prokhorov, A.A. Samarskii, A.N. Tikhonov, Yu.A. Trutnev, L.P. Feoktistov, Yu.B. Khariton “Evgenii Ivanovich Zababakhin (Obituary)28 1056–1057 (1985)

Nemtsov B.E.
Nezlin M.V.
Nikanorov S.P.
Nikitenko V.I.
Nikitin S.Ya.
 • Yu.G. Abov, V.V. Vladimirskii, V.L. Ginzburg, L.L. Gol’din, M.I. Daion, I.Yu. Kobzarev, M.S. Kozodaev, S.Ya. Nikitin, L.B. Okun’, P.E. Spivak, V.A. Smirtinskii “Aleksandr Ovseevich Vaisenberg (Obituary)28 733–734 (1985)

Novikov L.N.

O

Oertel D.
Okun’ L.B.
 • Yu.G. Abov, V.V. Vladimirskii, V.L. Ginzburg, L.L. Gol’din, M.I. Daion, I.Yu. Kobzarev, M.S. Kozodaev, S.Ya. Nikitin, L.B. Okun’, P.E. Spivak, V.A. Smirtinskii “Aleksandr Ovseevich Vaisenberg (Obituary)28 733–734 (1985)

Osip’yan Yu.A.
Osipov V.V.
Ostanevich Yu.M.
Ovsyuk V.N.

P

Panov V.I.
Parshin A.Ya.
Pavlov V.I.
Pavlovskii A.I.
 • A.P. Aleksandrov, Yu.N. Babaev, N.G. Basov, E.P. Velikhov, Ya.B. Zel’dovich, A.A. Logunov, E.A. Negin, A.I. Pavlovskii, A.M. Prokhorov, A.A. Samarskii, A.N. Tikhonov, Yu.A. Trutnev, L.P. Feoktistov, Yu.B. Khariton “Evgenii Ivanovich Zababakhin (Obituary)28 1056–1057 (1985)

Pchelkin I.A.
Penin A.N.
Petrov Yu.V.
Pistol’kors A.A.
Pitaevskii L.P.
 • N.E. Alekseevskii, A.F. Andreev, A.S. Borovik-Romanov, L.A. Vainshtein, N.V. Zavaritskii, Ya.B. Zel’dovich, E.M. Lifshitz, M.P. Malkov, L.P. Pitaevskii, S.I. Filimonov, M.S. Khaikin, A.I. Shal’nikov, Yu.V. Sharvin “Petr Leonidovich Kapitsa (Obituary)28 108–110 (1985)
 • A.F. Andreev, A.S. Borovik-Romanov, N.V. Zavaritskii, Ya.B. Zel’dovich, S.P. Kapitsa, K.O. Keshishev, I.P. Krylov, E.M. Lifshitz, A.Ya. Parshin, L.P. Pitaevskii, M.S. Khaikin, Yu.V. Sharvin “Aleksandr Iosifovich Shal’nikov (on his eightieth birthday)28 640–641 (1985)

Polnarev A.G.
Popov V.K.
Priezzhev V.B.
Prokhorov A.M.
 • A.P. Aleksandrov, Zh.I. Alferov, G.V. Kurdyumov, S.P. Nikanorov, Yu.A. Osip’yan, A.M. Prokhorov, V.R. Regel’, M.A. Sadovskii, V.M. Tuchkevich, S.A. Khristianovich “Serafim Nikolaevich Zhurkov (on his eightieth birthday)28 642–643 (1985)
 • A.P. Aleksandrov, Yu.N. Babaev, N.G. Basov, E.P. Velikhov, Ya.B. Zel’dovich, A.A. Logunov, E.A. Negin, A.I. Pavlovskii, A.M. Prokhorov, A.A. Samarskii, A.N. Tikhonov, Yu.A. Trutnev, L.P. Feoktistov, Yu.B. Khariton “Evgenii Ivanovich Zababakhin (Obituary)28 1056–1057 (1985)

Pudalov V.M.

R

Rashba E.I.
Ravich Yu.I.
Regel’ V.R.
Rodionov I.D.
Romanov Yu.A.
Rozental’ I.L.
 • E.P. Aksenov, V.F. Esipov, N.S. Kardashev, V.G. Kurt, T.A. Lozinskaya, V.I. Moroz, I.L. Rozental’, R.Z. Sagdeev, P.V. Shcheglov, V.I. Slysh, Ya.B. Zel’dovich “Iosif Samuilovich Shklovskii (Obituary)28 731–732 (1985)

Rozhanskii V.A.
Rudenko V.N.
Rukhadze A.A.
Ruzmaikin A.A.
Ryazhskaya O.G.

S

Sadovskii M.A.
Sadovskii V.D.
Sagdeev R.Z.
 • E.P. Aksenov, V.F. Esipov, N.S. Kardashev, V.G. Kurt, T.A. Lozinskaya, V.I. Moroz, I.L. Rozental’, R.Z. Sagdeev, P.V. Shcheglov, V.I. Slysh, Ya.B. Zel’dovich “Iosif Samuilovich Shklovskii (Obituary)28 731–732 (1985)

Samarskii A.A.
 • A.P. Aleksandrov, Yu.N. Babaev, N.G. Basov, E.P. Velikhov, Ya.B. Zel’dovich, A.A. Logunov, E.A. Negin, A.I. Pavlovskii, A.M. Prokhorov, A.A. Samarskii, A.N. Tikhonov, Yu.A. Trutnev, L.P. Feoktistov, Yu.B. Khariton “Evgenii Ivanovich Zababakhin (Obituary)28 1056–1057 (1985)

Samokhvalov A.A.
Sanina V.A.
Semenchinskii S.G.
Seminogov V.N.
Shal’nikov A.I.
 • N.E. Alekseevskii, A.F. Andreev, A.S. Borovik-Romanov, L.A. Vainshtein, N.V. Zavaritskii, Ya.B. Zel’dovich, E.M. Lifshitz, M.P. Malkov, L.P. Pitaevskii, S.I. Filimonov, M.S. Khaikin, A.I. Shal’nikov, Yu.V. Sharvin “Petr Leonidovich Kapitsa (Obituary)28 108–110 (1985)

Sharvin Yu.V.
 • N.E. Alekseevskii, A.F. Andreev, A.S. Borovik-Romanov, L.A. Vainshtein, N.V. Zavaritskii, Ya.B. Zel’dovich, E.M. Lifshitz, M.P. Malkov, L.P. Pitaevskii, S.I. Filimonov, M.S. Khaikin, A.I. Shal’nikov, Yu.V. Sharvin “Petr Leonidovich Kapitsa (Obituary)28 108–110 (1985)
 • A.F. Andreev, A.S. Borovik-Romanov, N.V. Zavaritskii, Ya.B. Zel’dovich, S.P. Kapitsa, K.O. Keshishev, I.P. Krylov, E.M. Lifshitz, A.Ya. Parshin, L.P. Pitaevskii, M.S. Khaikin, Yu.V. Sharvin “Aleksandr Iosifovich Shal’nikov (on his eightieth birthday)28 640–641 (1985)

Shcheglov P.V.
 • E.P. Aksenov, V.F. Esipov, N.S. Kardashev, V.G. Kurt, T.A. Lozinskaya, V.I. Moroz, I.L. Rozental’, R.Z. Sagdeev, P.V. Shcheglov, V.I. Slysh, Ya.B. Zel’dovich “Iosif Samuilovich Shklovskii (Obituary)28 731–732 (1985)

Shchekinov Yu.A.
Shcherbakov I.A.
Shcherbinin V.E.
Sheindlin A.E.
Sheinkman M.K.
Shifman M.A.
Shkvarunets A.G.
Shur Ya.S.
Sidorov S.K.
Silin A.P.
Silin V.P.
Sliv L.A.
Slysh V.I.
 • E.P. Aksenov, V.F. Esipov, N.S. Kardashev, V.G. Kurt, T.A. Lozinskaya, V.I. Moroz, I.L. Rozental’, R.Z. Sagdeev, P.V. Shcheglov, V.I. Slysh, Ya.B. Zel’dovich “Iosif Samuilovich Shklovskii (Obituary)28 731–732 (1985)

Smirnov B.M.
Smirtinskii V.A.
 • Yu.G. Abov, V.V. Vladimirskii, V.L. Ginzburg, L.L. Gol’din, M.I. Daion, I.Yu. Kobzarev, M.S. Kozodaev, S.Ya. Nikitin, L.B. Okun’, P.E. Spivak, V.A. Smirtinskii “Aleksandr Ovseevich Vaisenberg (Obituary)28 733–734 (1985)

Smol’kov G.Ya.
Smolenskii G.A.
Snezhkin E.N.
Sokolov D.D.
Somov B.V.
Sonin É.B.
Spivak P.E.
 • Yu.G. Abov, V.V. Vladimirskii, V.L. Ginzburg, L.L. Gol’din, M.I. Daion, I.Yu. Kobzarev, M.S. Kozodaev, S.Ya. Nikitin, L.B. Okun’, P.E. Spivak, V.A. Smirtinskii “Aleksandr Ovseevich Vaisenberg (Obituary)28 733–734 (1985)

Stepanyan A.A.
Strelkov P.S.
Strikman M.I.
Subbotin V.I.
 • N.G. Basov, E.P. Velikhov, A.I. Isakov, A.Yu. Ishlinskii, V.G. Kirillov-Ugryumov, A.B. Migdal, V.I. Subbotin, Yu.I. Topcheev, K.V. Frolov “Viktor Mikhailovich Kolobashkin (Obituary)28 532–533 (1985)

Sukhorukov A.I.
Suvorov S.G.

T

Tabiryan N.V.
Taluts G.G.
Tastevin G.
Teplov M.A.
Tikhodeev S.G.
Tikhonov A.N.
 • A.P. Aleksandrov, Yu.N. Babaev, N.G. Basov, E.P. Velikhov, Ya.B. Zel’dovich, A.A. Logunov, E.A. Negin, A.I. Pavlovskii, A.M. Prokhorov, A.A. Samarskii, A.N. Tikhonov, Yu.A. Trutnev, L.P. Feoktistov, Yu.B. Khariton “Evgenii Ivanovich Zababakhin (Obituary)28 1056–1057 (1985)

Timofeev V.B.
Tindo I.P.
Topcheev Yu.I.
 • N.G. Basov, E.P. Velikhov, A.I. Isakov, A.Yu. Ishlinskii, V.G. Kirillov-Ugryumov, A.B. Migdal, V.I. Subbotin, Yu.I. Topcheev, K.V. Frolov “Viktor Mikhailovich Kolobashkin (Obituary)28 532–533 (1985)

Trapeznikov V.A.
Treskov T.A.
Trutnev Yu.A.
 • A.P. Aleksandrov, Yu.N. Babaev, N.G. Basov, E.P. Velikhov, Ya.B. Zel’dovich, A.A. Logunov, E.A. Negin, A.I. Pavlovskii, A.M. Prokhorov, A.A. Samarskii, A.N. Tikhonov, Yu.A. Trutnev, L.P. Feoktistov, Yu.B. Khariton “Evgenii Ivanovich Zababakhin (Obituary)28 1056–1057 (1985)

Tsarev V.A.
Tsendin L.D.
Tsidil’kovskii I.M.
Tuchkevich V.M.

U

Ural’tsev N.G.
Urnov A.M.

V

Vainer B.V.
Vainshtein A.I.
Vainshtein L.A.
 • N.E. Alekseevskii, A.F. Andreev, A.S. Borovik-Romanov, L.A. Vainshtein, N.V. Zavaritskii, Ya.B. Zel’dovich, E.M. Lifshitz, M.P. Malkov, L.P. Pitaevskii, S.I. Filimonov, M.S. Khaikin, A.I. Shal’nikov, Yu.V. Sharvin “Petr Leonidovich Kapitsa (Obituary)28 108–110 (1985)

Vavilov V.S.
Velikhov E.P.
 • N.G. Basov, E.P. Velikhov, A.I. Isakov, A.Yu. Ishlinskii, V.G. Kirillov-Ugryumov, A.B. Migdal, V.I. Subbotin, Yu.I. Topcheev, K.V. Frolov “Viktor Mikhailovich Kolobashkin (Obituary)28 532–533 (1985)
 • A.P. Aleksandrov, Yu.N. Babaev, N.G. Basov, E.P. Velikhov, Ya.B. Zel’dovich, A.A. Logunov, E.A. Negin, A.I. Pavlovskii, A.M. Prokhorov, A.A. Samarskii, A.N. Tikhonov, Yu.A. Trutnev, L.P. Feoktistov, Yu.B. Khariton “Evgenii Ivanovich Zababakhin (Obituary)28 1056–1057 (1985)

Vladimirskii B.M.
Vladimirskii V.V.
 • Yu.G. Abov, V.V. Vladimirskii, V.L. Ginzburg, L.L. Gol’din, M.I. Daion, I.Yu. Kobzarev, M.S. Kozodaev, S.Ya. Nikitin, L.B. Okun’, P.E. Spivak, V.A. Smirtinskii “Aleksandr Ovseevich Vaisenberg (Obituary)28 733–734 (1985)

Voloshin M.B.
Volovich I.V.
Volovik G.E.
Vonsovskii S.V.
Vugmeister B.E.
Vysotskii M.I.

Y

Yakimov V.N.
Yakubov I.T.

Z

Zakharov V.I.
Zalesskii A.V.
Zatsepin G.T.
Zavaritskii N.V.
 • N.E. Alekseevskii, A.F. Andreev, A.S. Borovik-Romanov, L.A. Vainshtein, N.V. Zavaritskii, Ya.B. Zel’dovich, E.M. Lifshitz, M.P. Malkov, L.P. Pitaevskii, S.I. Filimonov, M.S. Khaikin, A.I. Shal’nikov, Yu.V. Sharvin “Petr Leonidovich Kapitsa (Obituary)28 108–110 (1985)
 • A.F. Andreev, A.S. Borovik-Romanov, N.V. Zavaritskii, Ya.B. Zel’dovich, S.P. Kapitsa, K.O. Keshishev, I.P. Krylov, E.M. Lifshitz, A.Ya. Parshin, L.P. Pitaevskii, M.S. Khaikin, Yu.V. Sharvin “Aleksandr Iosifovich Shal’nikov (on his eightieth birthday)28 640–641 (1985)

Zel’dovich B.Ya.
Zel’dovich Ya.B.
 • N.E. Alekseevskii, A.F. Andreev, A.S. Borovik-Romanov, L.A. Vainshtein, N.V. Zavaritskii, Ya.B. Zel’dovich, E.M. Lifshitz, M.P. Malkov, L.P. Pitaevskii, S.I. Filimonov, M.S. Khaikin, A.I. Shal’nikov, Yu.V. Sharvin “Petr Leonidovich Kapitsa (Obituary)28 108–110 (1985)
 • Ya.B. Zel’dovich, D.D. Sokolov “Fractals, similarity, intermediate asymptotics28 608–616 (1985)
 • A.F. Andreev, A.S. Borovik-Romanov, N.V. Zavaritskii, Ya.B. Zel’dovich, S.P. Kapitsa, K.O. Keshishev, I.P. Krylov, E.M. Lifshitz, A.Ya. Parshin, L.P. Pitaevskii, M.S. Khaikin, Yu.V. Sharvin “Aleksandr Iosifovich Shal’nikov (on his eightieth birthday)28 640–641 (1985)
 • E.P. Aksenov, V.F. Esipov, N.S. Kardashev, V.G. Kurt, T.A. Lozinskaya, V.I. Moroz, I.L. Rozental’, R.Z. Sagdeev, P.V. Shcheglov, V.I. Slysh, Ya.B. Zel’dovich “Iosif Samuilovich Shklovskii (Obituary)28 731–732 (1985)
 • A.P. Aleksandrov, Yu.N. Babaev, N.G. Basov, E.P. Velikhov, Ya.B. Zel’dovich, A.A. Logunov, E.A. Negin, A.I. Pavlovskii, A.M. Prokhorov, A.A. Samarskii, A.N. Tikhonov, Yu.A. Trutnev, L.P. Feoktistov, Yu.B. Khariton “Evgenii Ivanovich Zababakhin (Obituary)28 1056–1057 (1985)

Zelevinskii V.G.
Zhdanov G.B.
Zhitnik I.A.
Zyryanov G.K.
© 1918–2020 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions