V.M. Tuchkevich
Personalia

 1. A.P. Aleksandrov, Zh.I. Alferov, N.G. Basov et alVladimir Maksimovich Tuchkevich (on his eightieth birthday)27 980–982 (1984)
 2. A.P. Aleksandrov, Zh.I. Alferov, N.G. Basov et alVladimir Maksimovich Tuchkevich (on his seventieth birthday)18 76–78 (1975)

Articles

 1. Yu.B. Kobzarev, L.A. Sena, V.M. Tuchkevich “Dmitrii Apollinarievich Rozhanskii, 1882-193625 936–937 (1982)

Signed personalia

 1. Zh.I. Alferov, V.E. Golant, V.I. Gol’danskii et alIn memory of Viktor Yakovlevich Frenkel’40 849–850 (1997)
 2. E.B. Aleksandrov, Zh.I. Alferov, N.G. Basov et alAleksei Mikhailovich Bonch-Bruevich (on his eightieth birthday)39 645–646 (1996)
 3. V.E. Golant, Yu.V. Gulyaev, B.P. Zakharchenya et alZhores Ivanovich Alferov (on his sixtieth birthday)33 (3) 257–258 (1990)
 4. Zh.I. Alferov, A.S. Borovik-Romanov, Yu.M. Kagan et alBoris Petrovich Zakharchenya (on his sixtieth birthday)31 479–480 (1988)
 5. Zh.I. Alferov, B.B. Kadomtsev, E.P. Velikhov et alViktor Evgen’evich Golant (on his sixtieth birthday)31 95–96 (1988)
 6. E.B. Aleksandrov, Zh.I. Alferov, N.G. Basov et alAleksei Mikhailovich Bonch-Bruevich (On his seventieth birthday)29 1158–1159 (1986)
 7. A.P. Aleksandrov, Zh.I. Alferov, N.G. Basov et alBentsion Moiseevich Vul (Obituary)29 587–588 (1986)
 8. Zh.I. Alferov, Ya.B. Zel’dovich, L.V. Keldysh et alSolomon Isaakovich Pekar (Obituary)29 474–475 (1986)
 9. A.P. Aleksandrov, S.V. Vonsovskii, Yu.A. Izyumov et alMikhail Nikolaevich Mikheev (on his eightieth birthday)28 851–852 (1985)
 10. A.P. Aleksandrov, Zh.I. Alferov, G.V. Kurdyumov et alSerafim Nikolaevich Zhurkov (on his eightieth birthday)28 642–643 (1985)
 11. Zh.I. Alferov, B.M. Vul, B.P. Zakharchenya et alSolomon Meerovich Ryvkin (Obituary)24 1015–1016 (1981)
 12. Ya.B. Zel’dovich, P.L. Kapitza, N.N. Lebedev et alGeorgii Abramovich Grinberg (on his eightieth birthday)23 319–322 (1980)
 13. Zh.I. Alferov, E.P. Velikhov, B.M. Vul et alGasan Mamed Bagir ogly Abdullaev (on his sixtieth birthday)21 891–892 (1978)
 14. A.P. Aleksandrov, N.G. Basov, B.V. Bunkin et alAleksandr Mikhailovich Prokhorov (on his sixtieth birthday)19 642–644 (1976)
 15. B.M. Vul, B.T. Kolomiets, S.M. Ryvkin et alDmitrii Nikolaevich Nasledov (obituary)18 647–648 (1975)
 16. V.M. Tuchkevich “Serafim Nikolaevich Zhurkov (on his seventieth birthday)18 478–480 (1975)
 17. D.G. Alkhazov, K.V. Donskoi, S.N. Zhurkov et alYurii Aleksandrovich Dunaev18 389–390 (1975)
 18. A.M. Bonch-Bruevich, N.I. Kaliteevskii, A.A. Kaplyanskii et alPetr Petrovich Feofilov (on his sixtieth birthday)17 302–303 (1975)
 19. A.P. Aleksandrov, L.A. Artsimovich, V.V. Afrosimov et alNIKOLAI VASIL’EVICH FEDORENKO (Obituary)15 530–531 (1973)
 20. L.A. Artsimovich, I.I. Guervich, S.N. Zhurkov et alAnatolii Petrovich Aleksandrov (on his seventieth birthday)16 167–169 (1973)
 21. A.I. Ansel’m, S.N. Zhurkov, N.N. Lebedev et alGEORGII ABRAMOVICH GRINBERG (on his Seventieth Birthday)13 427–428 (1970)
 22. A.P. Aleksandrov, L.A. Artsimovich, B.A. Gaev et alBoris Pavlovich Konstantinov13 140–145 (1970)

See also: A.F. Andreev, V.L. Ginzburg, L.V. Keldysh, G.A. Mesyats, A.N. Skrinskii, L.P. Pitaevskii, E.P. Velikhov, A.M. Prokhorov, Zh.I. Alferov, B.B. Kadomtsev, A.S. Borovik-Romanov, V.A. Matveev, E.L. Feinberg, V.E. Fortov, V.A. Rubakov

PACS: 01.60.+q, 01.30.Ee, 01.60., 77.22.Jp, 81.40.Np, 01.10.Cr, 28.90.+i, 65.40.De, 82.35.-x, 81.40.Lm, 62.20.Fe, 71.38.-k, 62.20.Mk, 85.30.-z, 72.20.Jv

© 1918–2022 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions