Spartak T. BelyaevSpartak T. Belyaev
National Research Centre ‘Kurchatov Institute’
Address: pl. akad. Kurchatova 1, Moscow, 123182, Russian Federation

Spartak Timofeevich Belyaev (k 90-letiyu so dnya rozhdeniya) (180 KB) Spartak Timofeevich Belyaev (on his 90th birthday) (198 KB)


Personalia

 1. In memory of Spartak Timofeevich Belyaev60 327–329 (2017)
 2. V.L. Aksenov, V.G. Vaks, E.P. Velikhov et alSpartak Timofeevich Belyaev (on his 90th birthday)56 1038–1040 (2013)
 3. L.M. Barkov, V.G. Vaks, E.P. Velikhov et alSpartak Timofeevich Belyaev (on his sixtieth birthday)26 929–930 (1983)

Articles

 1. S.T. Belyaev, V.G. Zelevinskii “Niels Bohr and the physics of the atomic nucleus28 854–878 (1985)

Signed personalia

 1. S.T. Belyaev, A.E. Bondar’, N.A. Vinokurov et alAleksandr Nikolaevich Skrinsky (on his 80th birthday)59 209–210 (2016)
 2. A.A. Abrikosov, Zh.I. Alferov, S.T. Belyaev et alAleksandr Fedorovich Andreev (on his 70th birthday)53 103–104 (2010)
 3. S.P. Alliluev, A.F. Andreev, S.T. Belyaev et alSemen Solomonovich Gershtein (on his 80th birthday)52 759–761 (2009)
 4. A.F. Andreev, S.T. Belyaev, E.P. Velikhov et alYurii Moiseevich Kagan (on his 80th birthday)51 749–751 (2008)
 5. E.N. Avrorin, V.V. Adushkin, S.T. Belyaev et alYurii Alekseevich Trutnev (on his 80th birthday)50 1191–1192 (2007)
 6. S.T. Belyaev, E.P. Velikhov, A.A. Zamyatin et alIn memory of Yurii Lukich Sokolov49 987–989 (2006)
 7. S.T. Belyaev, F.A. Gareev, V.P. Martem’yanov et alIn memory of Sergei Aronovich Fayans44 755–756 (2001)
 8. S.T. Belyaev, E.P. Velikhov, I.A. Glebov et alNikolai Alekseevich Chernoplekov (on his seventieth birthday)43 305–306 (2000)
 9. S.T. Belyaev, V.V. Vladimirskii, V.L. Ginzburg et alIn memory of Iosif Solomonovich Shapiro42 835–836 (1999)
 10. A.M. Baldin, S.T. Belyaev, S.S. Gershtein et alIn memory of Venedikt Petrovich Dzhelepov42 617–618 (1999)
 11. S.T. Belyaev, K.A. Gridnev, K.Ya. Gromov et alIn memory of Boris Sergeevich Dzhelepov42 97–98 (1999)
 12. V.E. Balakin, S.T. Belyaev, N.S. Dikanskii et alLev Mitrofanovich Barkov (on his seventieth birthday)41 1253–1254 (1998)
 13. A.F. Andreev, A.M. Afanas’ev, S.T. Belyaev et alYurii Moiseevich Kagan (on his seventieth birthday)41 733–734 (1998)
 14. A.M. Baldin, S.T. Belyaev, S.S. Gershtein et alIn memory of Yurii Dmitrievich Prokoshkin40 851–852 (1997)
 15. A.L. Barabanov, S.T. Belyaev, V.G. Vaks et alIn memory of Dmitrii Petrovich Grechukhin40 753–754 (1997)
 16. V.E. Balakin, L.M. Barkov, S.T. Belyaev et alAleksandr Nikolaevich Skrinskii (on his 60th birthday)39 201–202 (1996)
 17. Yu.G. Abov, A.F. Andreev, S.T. Belyaev et alVasilii Vasil’evich Vladimirskii (on his eightieth birthday)38 933–934 (1995)
 18. A.P. Aleksandrov, Zh.I. Alferov, S.T. Belyaev et alVitalii Iosifovich Gol’danskii (on his seventieth birthday)36 (8) 757–759 (1993)
 19. S.T. Belyaev, E.P. Velikhov, Yu.M. Kagan et alAnatolii Petrovich Aleksandrov (on his ninetieth birthday)36 (3) 192–194 (1993)
 20. S.T. Belyaev, S.S. Gershtein, V.P. Martem’yanov et alIsai Izrailevich Gurevich (on his eightieth birthday)35 (8) 723–724 (1992)
 21. S.T. Belyaev, A.A. Vorob’ev, I.A. Golutvin et alViktor Alekseevich Sviridov (Obituary)34 (9) 839–840 (1991)
 22. S.T. Belyaev, V.G. Vaks, I.I. Gurevich et alArkadii Benediktovich Migdal (Obituary)34 (8) 733–735 (1991)
 23. A.P. Aleksandrov, A.F. Apalin, S.T. Belyaev et alPetr Efimovich Spivak (on his eightieth birthday)34 (7) 639–640 (1991)
 24. L.M. Barkov, S.T. Belyaev, G.I. Dimov et alVeniamin Aleksandrovich Sidorov (in celebration of his sixtieth birthday)33 (12) 1076–1077 (1990)
 25. A.P. Aleksandrov, S.T. Belyaev, A.A. Galeev et alYurii Efremovich Nesterikhin (on his sixtieth birthday)33 (10) 870–871 (1990)
 26. A.P. Aleksandrov, A.M. Afanas’ev, S.T. Belyaev et alYurii Moiseevich Kagan (On his sixtieth birthday)31 680–681 (1988)
 27. V.I. Arnol’d, L.M. Barkov, S.T. Belyaev et alBoris Valerianovich Chirikov (on his sixtieth birthday)31 682–683 (1988)
 28. Yu.M. Ado, S.T. Belyaev, I. Golovin et alAleksei Aleksandrovich Naumov (Obituary)29 898–899 (1986)
 29. A.P. Aleksandrov, S.T. Belyaev, E.P. Velikhov et alIsaak Konstantinovich Kikoin (Obituary)29 585–586 (1986)
 30. A.P. Aleksandrov, S.T. Belyaev, Yu.V. Gaponov et alViktor Konstantinovich Voitovetskii (Obituary)27 79–80 (1984)
 31. S.T. Belyaev, E.P. Velikhov, B.B. Kadomtsev et alAnatolii Petrovich Aleksandrov (on his eightieth birthday)26 195–197 (1983)
 32. S.P. Allilluev, S.T. Belyaev, V.L. Ginzburg et alIl’ya Abramovich Malkin (Obituary)26 98–98 (1983)
 33. L.M. Barkov, S.T. Belyaev, V.K. Voitovetskii et alIsai Izrailevich Gurevich (on his seventieth birthday)25 538–539 (1982)
 34. A.P. Aleksandrov, N.G. Basov, S.T. Belyaev et alViktor Mikhailovich Galitskii (Obituary)24 444–445 (1981)
 35. S.T. Belyaev, V.G. Vaks, I.I. Gurevich et alArkadii Benediktovich Migdal (on his seventieth birthday)24 336–339 (1981)
 36. A.P. Aleksandrov, L.M. Barkov, S.T. Belyaev et alAcademician Gersh Itskovich Budker (obituary)21 369–372 (1978)
 37. S.T. Belyaev, V.A. Sidorov, B.V. Chirikov “Gersh Itskovich Budker (in honor of his 50th birthday)11 916–918 (1969)

See also: A.F. Andreev, V.L. Ginzburg, L.V. Keldysh, A.N. Skrinskii, G.A. Mesyats, L.P. Pitaevskii, E.P. Velikhov, A.M. Prokhorov, V.A. Matveev, V.A. Rubakov, B.B. Kadomtsev, A.S. Borovik-Romanov, Zh.I. Alferov, E.L. Feinberg, V.E. Fortov

PACS: 01.60.+q, 41.75.Fr, 29.17.+w, 29.20.Lq, 29.20.-c, 29.40.-n, 24.30.Cz, 23.40.-s, 72.15.Gd, 71.18.+y, 24.10.Ht, 24.75.+i, 21.60.Cs, 51.10.+y, 21.10.Pc

© 1918–2023 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions