Ol’ga G. RyazhskayaOl’ga G. Ryazhskaya
Institute for Nuclear Research, Russian Academy of Sciences
Address: prosp. 60-letiya Oktyabrya 7a, Moscow, 117312, Russian Federation
Phone: +7 (499) 135 77 60
Fax: +7 (499) 135 22 68
Website:


Articles

 1. O.G. Ryazhskaya “Creation of the FIAN Neutrino Laboratory and underground laboratories61 912–920 (2018)
 2. O.G. Ryazhskaya “On experiments in Underground Physics56 296–304 (2013)
 3. O.G. Ryazhskaya “Opening address54 181–182 (2011)
 4. O.G. Ryazhskaya “Neutrinos from stellar core collapses: present status of experiments49 1017–1027 (2006)
 5. V.L. Dadykin, G.T. Zatsepin, O.G. Ryazhskaya “Events detected by underground detectors on February 23, 198732 459–468 (1989)
 6. G.T. Zatsepin, O.G. Ryazhskaya “Program for the search for star collapse in the Galaxy28 726–728 (1985)

Signed personalia

 1. V.A. Berezin, V.S. Berezinsky, V.N. Gavrin et alIn memory of Vadim Alekseevich Kuzmin59 421–422 (2016)
 2. A.F. Andreev, S.N. Bagaev, F.V. Bunkin et alVladimir Borisovich Braginsky (on his 80th birthday)55 109–110 (2012)
 3. A.F. Andreev, G.V. Domogatsky, V.G. Kadyshevsky et alViktor Anatol’evich Matveev (on his 70th birthday)55 111–112 (2012)
 4. Yu.G. Abov, E.P. Velikhov, S.S. Gershtein et alIn memory of Yurii Vladimirovich Gaponov54 319–320 (2011)
 5. V.S. Berezinskii, L.V. Volkova, V.N. Gavrin et alIn memory of Georgii Timofeevich Zatsepin53 641–642 (2010)
 6. S.I. Blinnikov, N.A. Bobrova, D.A. Varshalovich et alVladimir Sergeevich Imshennik (on his 80th birthday)51 975–976 (2008)
 7. G.T. Zatsepin, V.G. Kadyshevskii, V.M. Lobashev et alViktor Anatol’evich Matveev (on his sixtieth birthday)44 1313–1314 (2001)
 8. V.L. Ginzburg, V.N. Gavrin, N.A. Dobrotin et alGeorgii Timofeevich Zatsepin (on his eightieth birthday)40 547–548 (1997)

See also: A.F. Andreev, V.L. Ginzburg, Yu.N. Eroshenko, L.V. Keldysh, A.N. Skrinskii, G.A. Mesyats, L.P. Pitaevskii, V.A. Matveev, E.P. Velikhov, A.M. Prokhorov, V.A. Rubakov, B.B. Kadomtsev, Zh.I. Alferov, A.S. Borovik-Romanov, E.L. Feinberg

PACS: 01.60.+q, 95.30.Sf, 01.65.+g, 97.10.Bt, 01.50.Pa, 97.10.Cv, 13.15.+g, 29.40.Mc, 14.60.Lm, 97.60.Bw, 01.90.+g, 97.60.-s, 95.85.Ry, 95.55.Vj, 98.70.Sa

© 1918–2024 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions