Author Index

/

1983#

A

Abdullaev G.B.
Ageev V.N.
Aleksandrov A.P.
Aleksandrov E.B.
Alekseev V.A.
Alekseev V.V.
Alekseevskii N.E.
 • N.E. Alekseevskii, N.G. Basov, A.S. Borovik-Romanov, B.K. Vainshtein, S.V. Vonsovskii, P.L. Kapitsa, V.I. Spitsyn, V.F. Shamrai “Wlodzimerz Trzebiatowski (Obituary)26 1023–1024 (1983)

Aliev Kh.K.
Amirkhanov Kh.I.
Andreev A.F.
 • A.F. Andreev, A.S. Borovik-Romanov, I.E. Dzyaloshinskii, Ya.B. Zel’dovich, Yu.M. Kagan, M.I. Kaganov, P.L. Kapitza, E.M. Lifshitz, L.P. Pitaevskii, I.M. Khalatnikov “Il’ya Mikhailovich Lifshitz (Obituary)26 634–635 (1983)

Ansel’m A.A.
Arbuzov B.A.
 • B.A. Arbuzov, Sh.Sh. Bashkirov, A.S. Borovik-Romanov, K.A. Valiev, S.V. Vonsovskii, V.L. Ginzburg, M.M. Zaripov, B.I. Kochelaev, A.M. Prokhorov, I.L. Fabelinskii “Semen Aleksandrovich Al’tshuler (Obituary)26 1021–1022 (1983)

Arnol’d V.I.
Askar’yan G.A.

B

Barkov L.M.
Bashkirov Sh.Sh.
 • B.A. Arbuzov, Sh.Sh. Bashkirov, A.S. Borovik-Romanov, K.A. Valiev, S.V. Vonsovskii, V.L. Ginzburg, M.M. Zaripov, B.I. Kochelaev, A.M. Prokhorov, I.L. Fabelinskii “Semen Aleksandrovich Al’tshuler (Obituary)26 1021–1022 (1983)

Basov N.G.
Belen’kii G.L.
Belintsev B.N.
Belov K.P.
 • K.P. Belov, G.I. Kataev, R.Z. Levitin, S.A. Nikitin, V.I. Sokolov “Giant magnetostriction26 518–542 (1983)

Belyaev S.T.
Beskin V.S.
Bilen’kii S.M.
Bochkov G.N.
Bogdanov S.V.
Bogolyubov N.N.
Bonch-Bruevich V.L.
Borovik-Romanov A.S.
 • A.F. Andreev, A.S. Borovik-Romanov, I.E. Dzyaloshinskii, Ya.B. Zel’dovich, Yu.M. Kagan, M.I. Kaganov, P.L. Kapitza, E.M. Lifshitz, L.P. Pitaevskii, I.M. Khalatnikov “Il’ya Mikhailovich Lifshitz (Obituary)26 634–635 (1983)
 • B.A. Arbuzov, Sh.Sh. Bashkirov, A.S. Borovik-Romanov, K.A. Valiev, S.V. Vonsovskii, V.L. Ginzburg, M.M. Zaripov, B.I. Kochelaev, A.M. Prokhorov, I.L. Fabelinskii “Semen Aleksandrovich Al’tshuler (Obituary)26 1021–1022 (1983)
 • N.E. Alekseevskii, N.G. Basov, A.S. Borovik-Romanov, B.K. Vainshtein, S.V. Vonsovskii, P.L. Kapitsa, V.I. Spitsyn, V.F. Shamrai “Wlodzimerz Trzebiatowski (Obituary)26 1023–1024 (1983)

Braginskii V.B.
 • V.B. Braginskii, Yu.S. Vladimirov, O.S. Ivanitskaya, N.V. Mitskevich, F.A. Nikolaev, K.A. Piragas, A.A. Sokolov, K.P. Stanyukovich, F.I. Fedorov, R.I. Khrapko “Mikhail Fedorovich Shirokov (Obituary)26 1114–1115 (1983)

Bulaevskii L.N.
Bulanzhe Yu.D.
Bunyatov S.A.
Bushman A.V.

C

Chalyi A.V.
Chernoplekov N.A.
Chirikov B.V.
Chudakov A.E.

D

Dal’karov O.D.
Delone N.B.
Dmitrievskii V.P.
Doroshkevich A.G.
Dremin I.M.
Dzhelepov V.P.
Dzyaloshinskii I.E.
 • A.F. Andreev, A.S. Borovik-Romanov, I.E. Dzyaloshinskii, Ya.B. Zel’dovich, Yu.M. Kagan, M.I. Kaganov, P.L. Kapitza, E.M. Lifshitz, L.P. Pitaevskii, I.M. Khalatnikov “Il’ya Mikhailovich Lifshitz (Obituary)26 634–635 (1983)

E

Efremov A.V.
Efros A.L.
Émanuél’ N.M.
Éstulin I.V.

F

Fabelinskii I.L.
Fainberg Ya.B.
 • N.G. Basov, E.P. Velikhov, V.L. Ginzburg, B.B. Kadomtsev, L.M. Kovrizhnykh, M.L. Levin, A.M. Prokhorov, R.Z. Sagdeev, Ya.B. Fainberg, E.L. Feinberg “Matvei Samsonovich Rabinovich (Obituary)26 96–97 (1983)

Fedorov F.I.
 • V.B. Braginskii, Yu.S. Vladimirov, O.S. Ivanitskaya, N.V. Mitskevich, F.A. Nikolaev, K.A. Piragas, A.A. Sokolov, K.P. Stanyukovich, F.I. Fedorov, R.I. Khrapko “Mikhail Fedorovich Shirokov (Obituary)26 1114–1115 (1983)

Feigel’son E.M.
 • Yu.S. Georgievskii, V.L. Ginzburg, G.I. Gorchakov, B.B. Kadomtsev, V.N. Kapustin, Yu.S. Lyubovtseva, A.M. Obukhov, L.P. Pitaevskii, E.M. Feigel’son, A.Kh. Shukurov, I.A. Yakovlev “Georgii Vladimirovich Rozenberg (Obituary)26 639–640 (1983)

Feinberg E.L.
Fischer R.
Fomin I.A.
Fortov V.E.
Frank I.M.
Frenkel’ V.Ya.

G

Gabovich M.D.
Gaidukov Yu.P.
Gantmakher V.F.
Georgievskii Yu.S.
 • Yu.S. Georgievskii, V.L. Ginzburg, G.I. Gorchakov, B.B. Kadomtsev, V.N. Kapustin, Yu.S. Lyubovtseva, A.M. Obukhov, L.P. Pitaevskii, E.M. Feigel’son, A.Kh. Shukurov, I.A. Yakovlev “Georgii Vladimirovich Rozenberg (Obituary)26 639–640 (1983)

Ginzburg D.A.
Ginzburg V.L.
Gismatullin Yu.R.
Gol’danskii V.I.
Golubev Yu.M.
Gor’kov L.P.
Gorchakov G.I.
 • Yu.S. Georgievskii, V.L. Ginzburg, G.I. Gorchakov, B.B. Kadomtsev, V.N. Kapustin, Yu.S. Lyubovtseva, A.M. Obukhov, L.P. Pitaevskii, E.M. Feigel’son, A.Kh. Shukurov, I.A. Yakovlev “Georgii Vladimirovich Rozenberg (Obituary)26 639–640 (1983)

Grechukhin D.P.
Grinberg A.P.
Gromov K.Ya.
Gruzinskii V.V.
Gurbatov S.N.
Gurevich A.V.
Gurevich I.I.
Gurfinkel’ V.S.
Gusev A.M.

I

Ionov N.I.
Istomin Ya.N.
Ivanitskaya O.S.
 • V.B. Braginskii, Yu.S. Vladimirov, O.S. Ivanitskaya, N.V. Mitskevich, F.A. Nikolaev, K.A. Piragas, A.A. Sokolov, K.P. Stanyukovich, F.I. Fedorov, R.I. Khrapko “Mikhail Fedorovich Shirokov (Obituary)26 1114–1115 (1983)

K

Kadomtsev B.B.
Kagan Yu.M.
Kaganov M.I.
 • A.F. Andreev, A.S. Borovik-Romanov, I.E. Dzyaloshinskii, Ya.B. Zel’dovich, Yu.M. Kagan, M.I. Kaganov, P.L. Kapitza, E.M. Lifshitz, L.P. Pitaevskii, I.M. Khalatnikov “Il’ya Mikhailovich Lifshitz (Obituary)26 634–635 (1983)

Kamilov I.K.
Kaminskii A.S.
Kapitsa P.L.
 • N.E. Alekseevskii, N.G. Basov, A.S. Borovik-Romanov, B.K. Vainshtein, S.V. Vonsovskii, P.L. Kapitsa, V.I. Spitsyn, V.F. Shamrai “Wlodzimerz Trzebiatowski (Obituary)26 1023–1024 (1983)

Kapitza P.L.
 • A.F. Andreev, A.S. Borovik-Romanov, I.E. Dzyaloshinskii, Ya.B. Zel’dovich, Yu.M. Kagan, M.I. Kaganov, P.L. Kapitza, E.M. Lifshitz, L.P. Pitaevskii, I.M. Khalatnikov “Il’ya Mikhailovich Lifshitz (Obituary)26 634–635 (1983)

Kapustin V.N.
 • Yu.S. Georgievskii, V.L. Ginzburg, G.I. Gorchakov, B.B. Kadomtsev, V.N. Kapustin, Yu.S. Lyubovtseva, A.M. Obukhov, L.P. Pitaevskii, E.M. Feigel’son, A.Kh. Shukurov, I.A. Yakovlev “Georgii Vladimirovich Rozenberg (Obituary)26 639–640 (1983)

Karasyuk V.A.
Kardashev N.S.
 • V.M. Zenchenko, N.S. Kardashev, V.G. Kurt, V.E. Nesterov, I.L. Rozental’, I.M. Frank, I.S. Shapiro, I.S. Shklovskii “Isai Veniaminovich Estulin (Obituary)26 638–638 (1983)

Karmanov V.A.
Kataev G.I.
 • K.P. Belov, G.I. Kataev, R.Z. Levitin, S.A. Nikitin, V.I. Sokolov “Giant magnetostriction26 518–542 (1983)

Kats E.I.
Kazantsev S.A.
Khalatnikov I.M.
 • A.F. Andreev, A.S. Borovik-Romanov, I.E. Dzyaloshinskii, Ya.B. Zel’dovich, Yu.M. Kagan, M.I. Kaganov, P.L. Kapitza, E.M. Lifshitz, L.P. Pitaevskii, I.M. Khalatnikov “Il’ya Mikhailovich Lifshitz (Obituary)26 634–635 (1983)

Khariton Yu.B.
Kholodilov V.A.
 • G.A. Askar’yan, I.A. Kossyi, V.A. Kholodilov “Ray-jet engines26 193–194 (1983)

Khoze V.A.
 • V.A. Khoze, M.A. Shifman “Heavy quarks26 387–424 (1983)

Khrapko R.I.
 • V.B. Braginskii, Yu.S. Vladimirov, O.S. Ivanitskaya, N.V. Mitskevich, F.A. Nikolaev, K.A. Piragas, A.A. Sokolov, K.P. Stanyukovich, F.I. Fedorov, R.I. Khrapko “Mikhail Fedorovich Shirokov (Obituary)26 1114–1115 (1983)

Khvostikov V.A.
Kikoin I.K.
Kirzhnits D.A.
Klimontovich Yu.L.
Kocharovskii V.V.
Kocharovskii V.V.
Kochelaev B.I.
 • B.A. Arbuzov, Sh.Sh. Bashkirov, A.S. Borovik-Romanov, K.A. Valiev, S.V. Vonsovskii, V.L. Ginzburg, M.M. Zaripov, B.I. Kochelaev, A.M. Prokhorov, I.L. Fabelinskii “Semen Aleksandrovich Al’tshuler (Obituary)26 1021–1022 (1983)

Kolybasov V.M.
Kossyi I.A.
 • G.A. Askar’yan, I.A. Kossyi, V.A. Kholodilov “Ray-jet engines26 193–194 (1983)

Kovalenko V.P.
Kovrizhnykh L.M.
 • N.G. Basov, E.P. Velikhov, V.L. Ginzburg, B.B. Kadomtsev, L.M. Kovrizhnykh, M.L. Levin, A.M. Prokhorov, R.Z. Sagdeev, Ya.B. Fainberg, E.L. Feinberg “Matvei Samsonovich Rabinovich (Obituary)26 96–97 (1983)

Krainov V.P.
Kravtsov Yu.A.
Kukushkin I.V.
Kulakovskii V.D.
Kurt V.G.
 • V.M. Zenchenko, N.S. Kardashev, V.G. Kurt, V.E. Nesterov, I.L. Rozental’, I.M. Frank, I.S. Shapiro, I.S. Shklovskii “Isai Veniaminovich Estulin (Obituary)26 638–638 (1983)

Kuz’menko N.E.
Kuznetsova L.A.
Kuzovlev Yu.E.
Kuzyakov Yu.Ya.

L

Lakoza E.L.
Latash L.P.
Legasov V.A.
Levchenko E.B.
Levin M.L.
Levinson I.B.
Levitin R.Z.
 • K.P. Belov, G.I. Kataev, R.Z. Levitin, S.A. Nikitin, V.I. Sokolov “Giant magnetostriction26 518–542 (1983)

Lifshitz E.M.
 • A.F. Andreev, A.S. Borovik-Romanov, I.E. Dzyaloshinskii, Ya.B. Zel’dovich, Yu.M. Kagan, M.I. Kaganov, P.L. Kapitza, E.M. Lifshitz, L.P. Pitaevskii, I.M. Khalatnikov “Il’ya Mikhailovich Lifshitz (Obituary)26 634–635 (1983)

Likharev K.K.
Linde A.D.
Litvinov E.A.
Logunov A.A.
Lomakin A.V.
Lyubovtseva Yu.S.
 • Yu.S. Georgievskii, V.L. Ginzburg, G.I. Gorchakov, B.B. Kadomtsev, V.N. Kapustin, Yu.S. Lyubovtseva, A.M. Obukhov, L.P. Pitaevskii, E.M. Feigel’son, A.Kh. Shukurov, I.A. Yakovlev “Georgii Vladimirovich Rozenberg (Obituary)26 639–640 (1983)

M

Makarov M.M.
Malkin V.B.
Mamaev A.V.
Man’ko V.I.
Manzon B.M.
Markov G.A.
Markov M.A.
Marochnik L.S.
Matveenko L.I.
Mel’nichuk P.V.
Mesyats G.A.
Mikheev V.A.
Mileiko S.T.
Mineev V.P.
Mitskevich N.V.
 • V.B. Braginskii, Yu.S. Vladimirov, O.S. Ivanitskaya, N.V. Mitskevich, F.A. Nikolaev, K.A. Piragas, A.A. Sokolov, K.P. Stanyukovich, F.I. Fedorov, R.I. Khrapko “Mikhail Fedorovich Shirokov (Obituary)26 1114–1115 (1983)

N

Negin E.A.
 • E.P. Velikhov, E.A. Negin, A.M. Prokhorov, V.L. Tal’roze, Yu.A. Trutnev, Yu.B. Khariton, V.A. Tsukerman “Samuil Borisovich Kormer (Obituary)26 636–637 (1983)

Nesterikhin Yu.E.
Nesterov V.E.
 • V.M. Zenchenko, N.S. Kardashev, V.G. Kurt, V.E. Nesterov, I.L. Rozental’, I.M. Frank, I.S. Shapiro, I.S. Shklovskii “Isai Veniaminovich Estulin (Obituary)26 638–638 (1983)

Nikitin S.A.
 • K.P. Belov, G.I. Kataev, R.Z. Levitin, S.A. Nikitin, V.I. Sokolov “Giant magnetostriction26 518–542 (1983)

Nikol’skii S.I.
Nikolaev F.A.
 • V.B. Braginskii, Yu.S. Vladimirov, O.S. Ivanitskaya, N.V. Mitskevich, F.A. Nikolaev, K.A. Piragas, A.A. Sokolov, K.P. Stanyukovich, F.I. Fedorov, R.I. Khrapko “Mikhail Fedorovich Shirokov (Obituary)26 1114–1115 (1983)

Nikonov V.N.
Noskin V.A.

O

Obrant G.Z.
Obukhov A.M.
 • Yu.S. Georgievskii, V.L. Ginzburg, G.I. Gorchakov, B.B. Kadomtsev, V.N. Kapustin, Yu.S. Lyubovtseva, A.M. Obukhov, L.P. Pitaevskii, E.M. Feigel’son, A.Kh. Shukurov, I.A. Yakovlev “Georgii Vladimirovich Rozenberg (Obituary)26 639–640 (1983)

Oganesyan Yu.T.
Okun’ L.B.
Orlov V.V.
 • R.G. Vasil’kov, V.I. Gol’danskii, V.V. Orlov “Electrical breeding26 228–244 (1983)

Orlov Yu.I.
Osovets S.M.
Ostroumov V.I.

P

Panov V.I.
Pariiskii N.P.
Pasternak E.B.
Paul H.
Pavlenko V.N.
Pavlov Yu.V.
Pen’kov F.M.
Petrzhak K.A.
Pikalov V.V.
Piragas K.A.
 • V.B. Braginskii, Yu.S. Vladimirov, O.S. Ivanitskaya, N.V. Mitskevich, F.A. Nikolaev, K.A. Piragas, A.A. Sokolov, K.P. Stanyukovich, F.I. Fedorov, R.I. Khrapko “Mikhail Fedorovich Shirokov (Obituary)26 1114–1115 (1983)

Pitaevskii L.P.
 • A.F. Andreev, A.S. Borovik-Romanov, I.E. Dzyaloshinskii, Ya.B. Zel’dovich, Yu.M. Kagan, M.I. Kaganov, P.L. Kapitza, E.M. Lifshitz, L.P. Pitaevskii, I.M. Khalatnikov “Il’ya Mikhailovich Lifshitz (Obituary)26 634–635 (1983)
 • Yu.S. Georgievskii, V.L. Ginzburg, G.I. Gorchakov, B.B. Kadomtsev, V.N. Kapustin, Yu.S. Lyubovtseva, A.M. Obukhov, L.P. Pitaevskii, E.M. Feigel’son, A.Kh. Shukurov, I.A. Yakovlev “Georgii Vladimirovich Rozenberg (Obituary)26 639–640 (1983)

Plotnikov A.F.
Pokrovskii Ya.E.
Pontecorvo B.
Ponyatovskii E.G.
Preobrazhenskii N.G.
Prokhorov A.M.
Prokoshkin Yu.D.
Proskurovskii D.I.
Ptitsyn O.B.

R

Rabinovich M.I.
Rau E.I.
Rozental’ I.L.
Rubakov V.A.
Rytov S.M.
Rzhanov A.V.

S

Sagdeev R.Z.
 • N.G. Basov, E.P. Velikhov, V.L. Ginzburg, B.B. Kadomtsev, L.M. Kovrizhnykh, M.L. Levin, A.M. Prokhorov, R.Z. Sagdeev, Ya.B. Fainberg, E.L. Feinberg “Matvei Samsonovich Rabinovich (Obituary)26 96–97 (1983)

Saichev A.I.
Sarantsev V.V.
Sasov A.Yu.
Schneider V.E.
Semenov N.N.
Shabalin E.P.
Shabel’skii Yu.M.
Shafranov V.D.
Shamrai V.F.
 • N.E. Alekseevskii, N.G. Basov, A.S. Borovik-Romanov, B.K. Vainshtein, S.V. Vonsovskii, P.L. Kapitsa, V.I. Spitsyn, V.F. Shamrai “Wlodzimerz Trzebiatowski (Obituary)26 1023–1024 (1983)

Shandarin S.F.
Shapiro I.S.
 • V.M. Zenchenko, N.S. Kardashev, V.G. Kurt, V.E. Nesterov, I.L. Rozental’, I.M. Frank, I.S. Shapiro, I.S. Shklovskii “Isai Veniaminovich Estulin (Obituary)26 638–638 (1983)

Shavrov V.G.
Shepelyanskii D.L.
Shifman M.A.
 • V.A. Khoze, M.A. Shifman “Heavy quarks26 387–424 (1983)

Shklovskii B.I.
Shklovskii I.S.
 • V.M. Zenchenko, N.S. Kardashev, V.G. Kurt, V.E. Nesterov, I.L. Rozental’, I.M. Frank, I.S. Shapiro, I.S. Shklovskii “Isai Veniaminovich Estulin (Obituary)26 638–638 (1983)

Shotov A.P.
Shtyrkov E.I.
Shukurov A.Kh.
 • Yu.S. Georgievskii, V.L. Ginzburg, G.I. Gorchakov, B.B. Kadomtsev, V.N. Kapustin, Yu.S. Lyubovtseva, A.M. Obukhov, L.P. Pitaevskii, E.M. Feigel’son, A.Kh. Shukurov, I.A. Yakovlev “Georgii Vladimirovich Rozenberg (Obituary)26 639–640 (1983)

Sidorov V.A.
Skrinskii A.N.
Smirnov B.M.
Sobyanin A.A.
Sokolov A.A.
 • V.B. Braginskii, Yu.S. Vladimirov, O.S. Ivanitskaya, N.V. Mitskevich, F.A. Nikolaev, K.A. Piragas, A.A. Sokolov, K.P. Stanyukovich, F.I. Fedorov, R.I. Khrapko “Mikhail Fedorovich Shirokov (Obituary)26 1114–1115 (1983)

Sokolov V.I.
 • K.P. Belov, G.I. Kataev, R.Z. Levitin, S.A. Nikitin, V.I. Sokolov “Giant magnetostriction26 518–542 (1983)

Spitsyn V.I.
 • N.E. Alekseevskii, N.G. Basov, A.S. Borovik-Romanov, B.K. Vainshtein, S.V. Vonsovskii, P.L. Kapitsa, V.I. Spitsyn, V.F. Shamrai “Wlodzimerz Trzebiatowski (Obituary)26 1023–1024 (1983)

Spivak G.V.
Stanyukovich K.P.
 • V.B. Braginskii, Yu.S. Vladimirov, O.S. Ivanitskaya, N.V. Mitskevich, F.A. Nikolaev, K.A. Piragas, A.A. Sokolov, K.P. Stanyukovich, F.I. Fedorov, R.I. Khrapko “Mikhail Fedorovich Shirokov (Obituary)26 1114–1115 (1983)

Stepanov B.I.
Stopachinskii V.B.
Striganov A.R.

T

Tal’roze V.L.
 • E.P. Velikhov, E.A. Negin, A.M. Prokhorov, V.L. Tal’roze, Yu.A. Trutnev, Yu.B. Khariton, V.A. Tsukerman “Samuil Borisovich Kormer (Obituary)26 636–637 (1983)

Tatalashvili N.G.
Tatarchenko V.A.
Tatarskii V.I.
Tatevyan S.K.
Timofeev V.B.
Tolkachev V.A.
Tontegode A.Ya.
Troitskii V.S.
Trutnev Yu.A.
 • E.P. Velikhov, E.A. Negin, A.M. Prokhorov, V.L. Tal’roze, Yu.A. Trutnev, Yu.B. Khariton, V.A. Tsukerman “Samuil Borisovich Kormer (Obituary)26 636–637 (1983)

Tsukerman V.A.
 • E.P. Velikhov, E.A. Negin, A.M. Prokhorov, V.L. Tal’roze, Yu.A. Trutnev, Yu.B. Khariton, V.A. Tsukerman “Samuil Borisovich Kormer (Obituary)26 636–637 (1983)

Turov E.A.
Tverskoi B.A.
Tyapkin A.A.

U

Umarkhodzhaev R.M.
Usov V.V.

V

Vainshtein B.K.
 • N.E. Alekseevskii, N.G. Basov, A.S. Borovik-Romanov, B.K. Vainshtein, S.V. Vonsovskii, P.L. Kapitsa, V.I. Spitsyn, V.F. Shamrai “Wlodzimerz Trzebiatowski (Obituary)26 1023–1024 (1983)

Vaks V.G.
Valiev K.A.
 • B.A. Arbuzov, Sh.Sh. Bashkirov, A.S. Borovik-Romanov, K.A. Valiev, S.V. Vonsovskii, V.L. Ginzburg, M.M. Zaripov, B.I. Kochelaev, A.M. Prokhorov, I.L. Fabelinskii “Semen Aleksandrovich Al’tshuler (Obituary)26 1021–1022 (1983)

Vasil’ev A.N.
Vasil’kov R.G.
 • R.G. Vasil’kov, V.I. Gol’danskii, V.V. Orlov “Electrical breeding26 228–244 (1983)

Vavilov V.S.
Vazina A.A.
Vedenov A.A.
Velikhov E.P.
Vladimirov Yu.S.
 • V.B. Braginskii, Yu.S. Vladimirov, O.S. Ivanitskaya, N.V. Mitskevich, F.A. Nikolaev, K.A. Piragas, A.A. Sokolov, K.P. Stanyukovich, F.I. Fedorov, R.I. Khrapko “Mikhail Fedorovich Shirokov (Obituary)26 1114–1115 (1983)

Vol’kenshtein M.V.
Vonsovskii S.V.

Y

Yakovlev I.A.
 • Yu.S. Georgievskii, V.L. Ginzburg, G.I. Gorchakov, B.B. Kadomtsev, V.N. Kapustin, Yu.S. Lyubovtseva, A.M. Obukhov, L.P. Pitaevskii, E.M. Feigel’son, A.Kh. Shukurov, I.A. Yakovlev “Georgii Vladimirovich Rozenberg (Obituary)26 639–640 (1983)

Yakubov I.T.
Yakushkin I.G.

Z

Zandberg E.Ya.
Zaripov M.M.
 • B.A. Arbuzov, Sh.Sh. Bashkirov, A.S. Borovik-Romanov, K.A. Valiev, S.V. Vonsovskii, V.L. Ginzburg, M.M. Zaripov, B.I. Kochelaev, A.M. Prokhorov, I.L. Fabelinskii “Semen Aleksandrovich Al’tshuler (Obituary)26 1021–1022 (1983)

Zel’dovich Ya.B.
Zenchenko V.M.
 • V.M. Zenchenko, N.S. Kardashev, V.G. Kurt, V.E. Nesterov, I.L. Rozental’, I.M. Frank, I.S. Shapiro, I.S. Shklovskii “Isai Veniaminovich Estulin (Obituary)26 638–638 (1983)

Zenkov L.R.
Zheleznyakov V.V.
Zinenko V.I.
Zoller V.R.
© 1918–2020 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions