Issues

 / 

2021

  
Issue 1, 2021, volume 64


Announcement

Forum "Uspekhi-2021"64 1–2 (2021)

Reviews of topical problems

V.M. Pudalov “Measurements of the magnetic properties of conduction electrons64 3–27 (2021)

K.V. Larionov, P.B. Sorokin “Investigation of atomically thin films: state of the art64 28–47 (2021)

Physics of our days

A.M. Kamchatnov “Gurevich—Pitaevskii problem and its development64 48–82 (2021)

Instruments and methods of investigation

A.I. Protsenko, A.E. Blagov, Yu.V. Pisarevskii, A.V. Rogachev, A.V. Targonsky, A.L. Trigub, I.A. Eliovich, S.N. Yakunin, M.V. Kovalchuk “QEXAFS method implementation using adaptive X-ray optical elements64 83–87 (2021)

Methodological notes

A.S. Trushechkin, E.O. Kiktenko, D.A. Kronberg, A.K. Fedorov “Security of the decoy state method for quantum key distribution64 88–102 (2021)

Personalia

V.E. Zakharov, L.M. Zelenyi, R.I. Il’kaev, G.A. Mesyats, L.P. Pitaevskii, V.A. Rubakov, O.V. Rudenko, G.N. Rykovanov, A.M. Sergeev, Yu.S. Solomonov, B.Yu. Sharkov, I.A. Shcherbakov “In memory of Vladimir Evgen'evich Fortov64 103–105 (2021)

Physics news on the internet

Yu.N. Eroshenko “Physics news on the Internet (based on electronic preprints)64 106–107 (2021)Issue 2, 2021, volume 64


Reviews of topical problems

A.P. Kryukov, V.Yu. Levashov, V.V. Zhakhovskii, S.I. Anisimov “Heat and mass transfer at condensate—vapor interfaces64 109–140 (2021)

B.S. Ishkhanov, I.M. Kapitonov “Giant dipole resonance of atomic nuclei. Prediction, discovery, and research64 141–156 (2021)

N.P. Malomuzh, K.S. Shakun “Collective contributions to self-diffusion in liquids64 157–174 (2021)

Physics of our days

M.V. Sadovskii “Planckian relaxation delusion in metals64 175–190 (2021)

Instruments and methods of investigation

E.A. Sosnin, N.Yu. Babaeva, V.Yu. Kozhevnikov, A.V. Kozyrev, G.V. Naidis, V.A. Panarin, V.S. Skakun, V.F. Tarasenko “Modeling of transient luminous events in Earth's middle atmosphere with apokamp discharge64 191–210 (2021)

Personalia

A.F. Andreev, Yu.Yu. Balega, A.V. Gaponov-Grekhov, G.G. Denisov, L.M. Zelenyi, V.V. Kocharovskii, A.G. Litvak, E.A. Mareev, A.M. Sergeev, R.A. Sunyaev, I.E. Trümper, A.M. Cherepashchuk “Vladimir Vasil'evich Zheleznyakov (on his 90th birthday)64 211–213 (2021)

A.F. Andreev, S.A. Brazovskii, G.E. Volovik, E.I. Kats, P.S. Kondratenko, N.M. Kreines, V.P. Mineev, S.P. Novikov, S.P. Obukhov, L.P. Pitaevskii, D.E. Khmel’nitskii, G.M. Eliashberg “Igor Ekhiel'evich Dzyaloshinskii (on his 90th birthday)64 214–215 (2021)

Physics news on the internet

Yu.N. Eroshenko “Physics news on the Internet (based on electronic preprints)64 216–217 (2021)Issue 3, 2021, volume 64


Reviews of topical problems

D.A. Trunin “Pedagogical introduction to the Sachdev—Ye—Kitaev model and two-dimensional dilaton gravity64 219–252 (2021)

A.D. Pogrebnyak, M.A. Lisovenko, A. Turlybekuly, V.V. Buranich “Protective coatings with nanoscale multilayer architecture: current state and main trends64 253–279 (2021)

V.P. Lukin “Outer scale of turbulence and its influence on fluctuations of optical waves64 280–303 (2021)

Instruments and methods of investigation

K.V. Zhukovsky “Undulator and free-electron laser radiation with field harmonics and off-axis effects taken into account analytically64 304–316 (2021)

Personalia

Yu.Yu. Balega, E.E. Boos, L.M. Zelenyi, V.V. Kalegaev, L.A. Kuzmichev, L.I. Miroshnichenko, A.A. Petrukovich, A.A. Petrukhin, V.V. Radchenko, V.I. Savrin, S.I. Svertilov, Yu.I. Stozhkov “In memory of Mikhail Igorevich Panasyuk64 317–318 (2021)

P.I. Arseev, A.A. Gorbatsevich, E.I. Demikhov, V.V. Kveder, N.N. Kolachevsky, Z.F. Krasil’nik, O.N. Krokhin, I.V. Kukushkin, G.A. Mesyats, R.A. Suris, V.B. Timofeev, I.A. Shcherbakov “In memory of Nikolai Nikolaevich Sibeldin64 319–320 (2021)

Physics news on the internet

Yu.N. Eroshenko “Physics news on the Internet (based on electronic preprints)64 321–323 (2021)Issue 4, 2021, volume 64


Reviews of topical problems

R.V. Jolos, E.A. Kolganova “Phase transitions in atomic nuclei64 325–343 (2021)

M.M. Markina, P.S. Berdonosov, V.A. Dolgikh, K.V. Zakharov, E.S. Kuznetsova, A.N. Vasil’ev “Francisites as new geometrically frustrated quasi-two-dimensional magnets64 344–356 (2021)

G.M. Zinovjev, A.M. Snigirev “Multiparton distribution functions in quantum chromodynamics64 357–369 (2021)

Physics of our days

A.M. Zheltikov “In search of lost time: attosecond physics, petahertz optoelectronics, and quantum speed limit64 370–385 (2021)

Instruments and methods of investigation

I.D. Novikov, S.F. Likhachev, Yu.A. Shchekinov, A.S. Andrianov, A.M. Baryshev, A.I. Vasyunin, D.Z. Wiebe, T. de Graauw, A.G. Doroshkevich, I.I. Zinchenko, N.S. Kardashev, V.I. Kostenko, T.I. Larchenkova, L.N. Likhacheva, A.O. Lyakhovets, D.I. Novikov, S.V. Pilipenko, A.F. Punanova, A.G. Rudnitsky, A.V. Smirnov, V.I. Shematovich “Objectives of the Millimetron Space Observatory science program and technical capabilities of its realization64 386–419 (2021)

Personalia

E.B. Aleksandrov, A.F. Andreev, M.V. Arkhipov, V.E. Zakharov, L.M. Zelenyi, S.V. Ivanov, E.L. Ivchenko, L.P. Pitaevskii, M.V. Sadovskii, R.A. Suris, A.M. Shalagin, I.A. Shcherbakov “Nikolai Nikolaevich Rosanov (on his 80th birthday)64 420–421 (2021)

I.S. Aranson, A.V. Gaponov-Grekhov, V.E. Zakharov, V.A. Zverev, E.A. Kuznetsov, A.G. Litvak, V.I. Nekorkin, A.S. Pikovsky, O.V. Rudenko, A.M. Sergeev, Ya.G. Sinai, L.Sh. Tsimring “Mikhail Izrailevich Rabinovich (on his 80th birthday)64 422–424 (2021)

Physics news on the internet

Yu.N. Eroshenko “Physics news on the Internet (based on electronic preprints)64 425–426 (2021)Issue 5, 2021, volume 64


100th anniversary of the birth of Andrei Dmitrievich Sakharov

B.L. Altshuler “Andrei Sakharov's research work and modern physics64 427–451 (2021)

Reviews of topical problems

A.V. Guglielmi, A.S. Potapov “Frequency-modulated ULF waves in near-Earth space64 452–467 (2021)

Physics of our days

V.I. Zhukova, A.V. Nefediev, P.N. Pakhlov, S.I. Eidel’man “Super-factory of bottomed hadrons Belle II64 468–494 (2021)

Instruments and methods of investigation

E.N. Ragozin, E.A. Vishnyakov, A.O. Kolesnikov, A.S. Pirozhkov, A.N. Shatokhin “Soft X-ray spectrometers based on aperiodic reflection gratings and their application64 495–514 (2021)

Methodological notes

G.S. Bisnovatyi-Kogan, I.A. Kondratyev “Free electron gas and electron—positron pair equilibrium in a magnetic field64 515–528 (2021)

Bibliography

E.V. Zakharova “New books on physics and related sciences64 529–531 (2021)

Physics news on the internet

Yu.N. Eroshenko “Physics news on the Internet (based on electronic preprints)64 532–533 (2021)Issue 6, 2021, volume 64


Reviews of topical problems

E.D. Eidelman “Thermoelectric effect and thermoelectric generator based on carbon nanostructures: achievements and prospects64 535–557 (2021)

L.M. Martyushev “aximum entropy production principle: history and current status64 558–583 (2021)

A.E. Hramov, N.S. Frolov, V.A. Maksimenko, S.A. Kurkin, V.B. Kazantsev, A.N. Pisarchik “Functional networks of the brain: from connectivity restoration to dynamic integration64 584–616 (2021)

Methodological notes

I.M. Arbekov, S.N. Molotkov “Extraction of quantum randomness64 617–634 (2021)

Bibliography

M.S. Aksenteva, E.V. Zakharova “New books on physics and related sciences64 635–637 (2021)

Physics news on the internet

Yu.N. Eroshenko “Physics news on the Internet (based on electronic preprints)64 638–639 (2021)Issue 7, 2021, volume 64


Reviews of topical problems

V.V. Val’kov, D.M. Dzebisashvili, M.M. Korovushkin, A.F. Barabanov “Spin-polaron concept in the theory of normal and superconducting states of cuprates64 641–670 (2021)

A.G. Syromyatnikov, S.V. Kolesnikov, A.M. Saletsky, A.L. Klavsyuk “Formation and properties of metallic atomic chains and wires64 671–701 (2021)

A.M. Balagurov, I.S. Golovin “Neutron scattering in studies of Fe-based functional alloys (Fe—Ga, Fe—Al)64 702–721 (2021)

Instruments and methods of investigation

V.M. Petrov, P.M. Agruzov, V.V. Lebedev, I.V. Il’ichev, A.V. Shamray “Broadband integrated optical modulators: achievements and prospects64 722–739 (2021)

Bibliography

E.V. Zakharova “New books on physics and related sciences64 740–742 (2021)

Physics news on the internet

Yu.N. Eroshenko “Physics news on the Internet (based on electronic preprints)64 743–745 (2021)Issue 8, 2021, volume 64


Reviews of topical problems

D.V. Bisikalo, V.I. Shematovich, P.V. Kaygorodov, A.G. Zhilkin “Gas envelopes of exoplanets—hot Jupiters64 (8) (2021)

Physics of our days

M.I. Rabinovich, P. Varona “Nonlinear dynamics of creative thinking. Multimodal processes and the interaction of heteroclinic structures64 (8) (2021)

From the current literature

E.Yu. Klimenko “Applied superconductivity: frustrations and hopes64 (8) (2021)

Instruments and methods of investigation

K.B. Yushkov, V.Ya. Molchanov, E.A. Khazanov “Uncertainty relation for modulated broadband laser pulses64 (8) (2021)

Methodological notes

S.E. Kuratov, D.S. Shidlovski, S.I. Blinnikov, S.Yu. Igashov “Two scales of quantum effects in a mesoscopic system of degenerate electrons64 (8) (2021)

Personalia

A.L. Aseev, A.S. Bugaev, E.P. Velikhov, Yu.V. Gulyaev, G.Ya. Krasnikov, A.V. Latyshev, V.Ya. Panchenko, O.V. Rudenko, A.N. Saurov, A.S. Sigov, Yu.A. Chaplygin, V.A. Cherepenin “In memory of Vladislav Ivanovich Pustovoit64 (8) (2021)

A.F. Andreev, S.A. Brazovskii, E.I. Kats, P.S. Kondratenko, N.M. Kreines, V.V. Lebedev, V.P. Mineev, S.P. Novikov, S.P. Obukhov, L.P. Pitaevskii, N. Spaldin, D.E. Khmel’nitskii “In memory of Igor Ekhiel'evich Dzyaloshinskii64 (8) (2021)

Bibliography

E.V. Zakharova “New books on physics and related sciences64 (8) (2021)

Physics news on the internet

Yu.N. Eroshenko “Physics news on the Internet (based on electronic preprints)64 (8) (2021)Issue 9, 2021, volume 64


Reviews of topical problems

A.B. Aleksandrov, A.B. Dashkina, N.S. Konovalova, N.M. Okat’eva, N.G. Polukhina, N.I. Starkov, V.E. Tioukov, M.M. Chernyavsky, T.V. Shchedrina “Search for weakly interacting massive dark matter particles: state of the art and prospects64 (9) (2021)

S.I. Vedeneev “Pseudogap problem in high-temperature superconductors64 (9) (2021)

D.S. Smirnov, V.N. Mantsevich, M.M. Glazov “Theory of optically detected spin noise in nanosystems64 (9) (2021)

Yu.M. Yevdokimov, S.G. Skuridin, V.I. Salyanov, S.V. Semenov, E.I. Kats “Multiplicity of 're-entrant' cholesteric structures in DNA liquid-crystalline dispersions64 (9) (2021)

Physics news on the internet

Yu.N. Eroshenko “Physics news on the Internet (based on electronic preprints)64 (9) (2021)

© 1918–2021 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions