Author Index

/

1985

/

JulyA

Aleksandrov A.P.
Alferov Zh.I.
Andreev A.F.

B

Bar’yakhtar V.G.
Belyakov V.A.
Borovik-Romanov A.S.
Burshtein A.I.
Bychkov Yu.A.

C

Chetkin M.V.

D

Dmitrienko V.E.

E

G

I

Ivanov B.A.

K

Kapitsa S.P.
Keshishev K.O.
Khaikin M.S.
Khoze V.A.
Khristianovich S.A.
Krylov I.P.
Kurdyumov G.V.

L

Lifshitz E.M.

N

Nikanorov S.P.

O

Osip’yan Yu.A.

P

Parshin A.Ya.
Pitaevskii L.P.
Prokhorov A.M.
Pudalov V.M.

R

Rashba E.I.
Regel’ V.R.

S

Sadovskii M.A.
Semenchinskii S.G.
Sharvin Yu.V.
Sokolov D.D.

T

Tuchkevich V.M.

U

Ural’tsev N.G.

V

Z

Zalesskii A.V.
Zavaritskii N.V.
Zel’dovich Ya.B.
© 1918–2020 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions