Aleksandr V. KukushkinAleksandr V. Kukushkin
Alexeev Nizhnii Novgorod State Technical University
Address: Minina str. 24, Nizhnii Novgorod, 603600, Russian Federation
Fax: 7 (831) 236 9475
Website:


See also: A.A. Rukhadze, V.G. Veselago, E.D. Tereshchenko, A.N. Kozlova, K.Z. Rukhadze, S.N. Stolyarov, V.M. Agranovich, V.N. Datsko, E.N. Sergeev, A.V. Tolmacheva, V.P. Uryadov, B.Z. Khudukon, V.V. Novikov, G.I. Makarov, S.V. Polyakov

PACS: 41.20.Jb, 78.68.+m, 45.20.-d, 45.50.Pk, 02.30.Gp, 02.30.Jr, 02.30.Rz

© 1918–2020 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions