Author Index# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ua
Ualler D.
Uard S.
Ub
Ubbelode A.R.
Uc
Uchaikin V.V.
Ud
Udal’sov V.A.
Udalov O.G.
Udey S.N.
Ue
Uebb D.H.
Uejr A.A.
Uesson D.A.
Uf
Uflyand Ya.S.
Ug
Ugarov V.A.
Ugaste Yu.E.
Uglov T.V.
Ugol’nikov A.P.
Uh
Uhlenbeck G.E.
Uhlenbeck G.E.
Ui
Uiler D.
Uilkinson D.
Uilks D.
Uitli D.K.
Uk
Ukhanov Yu.I.
Ukrainskii I.I.
Ul
Ul’yanov S.V.
Ul’yanova E.V.
Ulanov M.V.
Ulinich F.R.
Ulyanov E.V.
Um
Umanskii Ya.S.
Umarkhodzhaev R.M.
Umarov G.Ya.
Umov N.A.
Un
Underwod J.H.
Unzol’d A.
Uo
Uolkinshou U.
Uotson V.V.
Up
Upatnieks Yu.
Uporov I.V.
Ur
Ural’tsev I.N.
Ural’tsev N.G.
Urbakh M.I.
Urey H.C.
Urlin V.D.
Urnov A.M.
Urusovskaya A.A.
Urutskoev L.I.
Uryadov V.P.
Uryupin S.A.
Us
Usachev A.D.
Usagin I.F.
Usagin S.I.
Usanovich M.I.
Useinov N.Kh.
Usikov A.S.
Usikov A.Ya.
Usikov D.A.
Usikov M.P.
Usikov O.A.
Uskov A.V.
Usmanov M.Sh.
Usol’tsev A.S.
Usov V.V.
Uspenskaya L.S.
Uspenskii A.V.
Uspenskii Yu.A.
Ustinov A.V.
Ustinov V.M.
Ustinov V.V.
Ustinovshchikov Yu.I.
Ut
Utarova T.M.
Utevskii L.M.
Utlaut W.F.
Utrobin V.A.
Utrobin V.P.
Utyuzh A.N.
Utyuzhnikov S.V.
Uu
Uus U.H.
Uv
Uvarov A.V.
© 1918–2019 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions