Author Index

/

1986

/

AugustA

Abbasov I.I.
Armand N.A.

B

Baisa D.F.
Bar’yakhtar V.G.
Bolotovskii B.M.
Brandt N.B.
Brodin M.S.

D

Davydov V.A.
Devyatkov N.D.

F

Frank I.M.
Frank-Kamenetskii M.D.

G

Grishchuk L.P.
Grosberg A.Yu.
Gulyaev Yu.V.

K

Khokhlov A.R.
Klimusheva G.V.
Kotel’nikov V.A.
Kurdyumov G.V.
Kurik M.V.

L

Lazarev B.G.
Logunov A.A.

M

Moshchalkov V.V.

P

Prokhorov A.M.

S

Sagdeev R.Z.
Shakhovtsov V.I.
Shchukin A.N.
Shpak M.T.
Soskin M.S.

V

Vol’kenshtein M.V.

Z

Zamaraev K.I.
Zel’dovich Ya.B.
Zhdanov V.P.
© 1918–2020 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions