Author Index

/

1980

/

JuneF

Frenkel’ V.Ya.

I

Iordanskii S.V.

K

Kapitza P.L.
Khariton Yu.B.
Kizel’ V.A.

L

Lebedev N.N.
Leontovich M.

P

Pitaevskii L.P.

R

S

Semenov N.N.
Shafranov M.D.
Shafranova M.G.
Skobel’tsyn D.V.

T

Tuchkevich V.M.

Z

Zel’dovich Ya.B.
© 1918–2020 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions