Issues

 / 

2011

 / 

November

  

From the history of physics. In honor of the 300th anniversary of the birth of M.V. Lomonosov


Mikhail Vasil’evich Lomonosov, our first university


Lomonosov Moscow State University, Department of Physics, Leninskie Gory 1 build. 2, Moscow, 119991, Russian Federation

Mikhail Vasil’evich Lomonosov, an outstanding figure in Russian culture, lived and worked at a time of radical changes, both globally and in Russia. Lomonosov was highly instrumental in the development of national science and education, as symbolized by the Academy of Sciences and Moscow University, and his influence has since been felt throughout the history of the country.

Fulltext is available at IOP
PACS: 01.60.+q, 01.65.+g (all)
DOI: 10.3367/UFNe.0181.201111f.1195
URL: https://ufn.ru/en/articles/2011/11/f/
Citation: Nikolaev P N "Mikhail Vasil'evich Lomonosov, our first university" Phys. Usp. 54 1155–1160 (2011)
BibTexBibNote ® (generic)BibNote ® (RIS)MedlineRefWorks

Received: 14th, February 2011, 13th, September 2011

Оригинал: Николаев П Н «Михаил Васильевич Ломоносов — наш первый университет» УФН 181 1195–1200 (2011); DOI: 10.3367/UFNr.0181.201111f.1195

M.V. Lomonosov is author of Physics-Uspekhi

References (55) ↓ Cited by (3) Similar articles (20)

 1. Solov’ev S M Sochineniya. V 18 Kn. (M.: Mysl’, 1988-1996)
 2. Klyuchevskii V O Sochineniya. V 9 T. (M.: Mysl’, 1987-1990)
 3. Kudryavtsev P S Kurs Istorii Fiziki (M.: Prosveshchenie, 1982)
 4. Spasskii B I Istoriya Fiziki Vol. 1 (M.: Vysshaya shkola, 1977)
 5. Bekon F Sochineniya. V 2-kh T. (M.: Mysl’, 1977-1978); Bacon F The Works (New York: Garrett Press, 1968)
 6. Dekart R Sochineniya. V 2-kh T. (M.: Mysl’, 1994); Descartes R The Philosophical Works (London: Cambridge Univ. Press, 1967)
 7. Vavilov S I Isaak N’yuton, 1643 - 1727 (M.: Nauka, 1989)
 8. Radovskii M I Iz Istorii Anglo-russkikh Nauchnykh Svyazei (M. - L.: Izd-vo AN SSSR, 1961)
 9. Kirsanov V S Nauchnaya Revolyutsiya XVII Veka (M.: Nauka, 1987)
 10. Kirsanov V S "Rannyaya istoriya "Matematicheskikh nachal natural’noi filosofii Isaaka N’yutona" Diss. ... d-ra fiz.-mat. nauk (M.: IIET im. S.I. Vavilova, 1999)
 11. Cohen I B Introduction To Newton’s "Principia" (Cambridge: Univ. Press, 1971)
 12. Khramov Yu A Fiziki (M.: Nauka, 1983), Biogr. spravochnik
 13. Gnedenko B V Ocherki Po Istorii Matematiki v Rossii (M. - L.: Gostekhizdat, 1947)
 14. Orlov A S i dr. Istoriya Rossii (M.: Prospekt, 2001)
 15. Kurmacheva M D Peterburgskaya Akademiya Nauk i M.V. Lomonosov (M.: Nauka, 1975)
 16. Rossiiskii gosudarstvennyi arkhiv drevnikh aktov (RGADA), F. 1451, imennye ukazy, op. 1, kn. 18, ll. 89 - 100
 17. Rossiiskii gosudarstvennyi arkhiv drevnikh aktov (RGADA), F. 248, Senat, kn. 1923, zhurnaly i protokoly pravitel’stvuyushchego senata za yanvar’ mesyats 1724 goda, l. 98
 18. Pekarskii P Istoriya Imperatorskoi Akademii Nauk v Peterburge Vol. 1 (SPb.: Otdelenie russkogo yazyka i slovesnosti Imperatorskoi akademii nauk, 1870)
 19. Ostrovityanov K V (Gl. red.) Istoriya Akademii Nauk SSSR Vol. 1 (M. - L.: Izd-vo AN SSSR, 1958)
 20. Pavlova G E (Sost.) M.V. Lomonosov v Vospominaniyakh i Kharakteristikakh Sovremennikov. Sbornik (M. - L.: Izd-vo AN SSSR, 1962)
 21. Lomonosov M V Polnoe Sobranie Sochinenii Vol. 10 (Gl. red. S I Vavilov) (M.-L.: Izd-vo AN SSSR, 1957)
 22. Kononkov A F Istoriya Fiziki v Moskovskom Universitete s Ego Osnovaniya do 60-kh Godov XIX Stoletiya 1755 - 1859 (M.: Izd-vo Mosk. un-ta, 1955)
 23. Lamanskii V I Lomonosov i Peterburgskaya Akademiya Nauk (M., 1865)
 24. Bezborodov M A M.V. Lomonosov i Ego Rabota Po Khimii i Tekhnologii Silikatov (M. - L.: Izd-vo AN SSSR, 1948)
 25. Lomonosov M V Sochineniya Vol. 8 (Pod red. S I Vavilova) (M.-L.: Izd-vo AN SSSR, 1948)
 26. Belyavskii M T M.V. Lomonosov i Osnovanie Moskovskogo Universiteta (M.: Izd-vo Mosk. un-ta, 1955)
 27. Doroshenko V A(Sost.) Letopis’ Moskovskogo Universiteta, 1755 - 1979 (M.: Izd-vo Mosk. un-ta, 1979)
 28. Tikhomirov M N (Otv. red.) Istoriya Moskovskogo Universiteta Vol. 1 (M.: Izd-vo Mosk. un-ta, 1955)
 29. Rossiiskii gosudarstvennyi istoricheskii arkhiv (RGIA), F. 1329, t. 85, l. 382
 30. Polnoe sobranie zakonov Rossiiskoi imperii (PSZ), T. 14, №10346
 31. Protokoly zasedanii konferentsii Akademii nauk (SPb., 1899)
 32. Kononkov A F, Spasskii B I M.V. Lomonosov kak Fizik (M.: Izd-vo Mosk. un-ta, 1961)
 33. Dvigubskii I Fizika Vol. 1, 2 (M., 1824, 1825)
 34. Perevoshchikov D M Rukovodstvo k Opytnoi Fizike (M., 1833)
 35. Kononkov A F Usp. Fiz. Nauk 68 731 (1959); Kononkov A F Sov. Phys. Usp. 2 620 (1959)
 36. Konopatkin N M, Luk’yanov E A, Nikolaev P N Pamyatniki Nauki i Tekhniki, 1989 (Otv. red. N K Gavryushin) (M.: Nauka, 1990) p. 33
 37. Lyubimov N Lomonosov kak Fizik (M., 1855)
 38. Bazarov I P, Nikolaev P N Istoriya i Metodologiya Estestvennykh Nauk Vyp. 30 Fizika (M.: Izd-vo Mosk. un-ta, 1983) p. 9
 39. Kapitsa P L Usp. Fiz. Nauk 87 155 (1965); Kapitza P L Sov. Phys. Usp. 8 720 (1966)
 40. Lyubimov N Zhizn’ i Trudy Lomonosova (M., 1872)
 41. Boltzmann L Vorlesungen über Gastheorie ((Leipzig: J. A. Barth, 1896-1898); Boltzmann L Lectures On Gas Theory (Berkeley: Univ. of California Press, 1964); Bol’tsman L Lektsii Po Teorii Gazov (M.: Gostekhizdat, 1956)
 42. Bazarov I P, Nikolaev P N Teoriya Sistem Mnogikh Chastits (M.: Izd-vo Mosk. un-ta, 1984); Bazarov I P, Nikolaev P N Theory Of Many-Particle Systems (New York: AIP, 1989)
 43. Bogolyubov N N, Sanochkin Yu V Usp. Fiz. Nauk 61 7 (1957)
 44. Pisma Mariana Smoluchowskiego Vol. 3 (Kraków, 1928) p. 61
 45. Menshutkin B N Zhizneopisanie Mikhaila Vasil’evicha Lomonosova (M. - L.: Izd-vo AN SSSR, 1937)
 46. Savel’ev I V Kurs Obshei Fiziki T. 2 Elektrichestvo i Magnetizm. Volny. Optika (M.: Nauka, 1982); Savelyev I V Physics, A General Course Vol. 2 Electricity And Magnetism, Waves, Optics (Moscow: Mir Publ., 1980)
 47. Matveev A N Molekulyarnaya Fizika (M.: Vysshaya shkola, 1981)
 48. Bazarov I P Termodinamika (M.: Fizmatgiz, 1961); Bazarov I P Thermodynamics (Oxford: Pergamon Press, 1964)
 49. Bazarov I P, Gevorkyan E V, Nikolaev P N Termodinamika i Statisticheskaya Fizika (M.: Izd-vo Mosk. un-ta, 1986)
 50. Vernadskii V I Trudy Po Istorii Nauki v Rossii (M.: Nauka, 1988)
 51. Lebedev P N Sobranie Sochinenii (Pod red. T P Kravtsa i dr.) (M: Izd-vo AN SSSR, 1963)
 52. Nikolaev P N Istoriya i Metodologiya Estestvennykh Nauk Vyp. 37 Fizika (M.: Izd-vo Mosk. un-ta, 1992) p. 154
 53. Sadovnichii V A (Obshch. red.) Obrazovanie, Kotoroe My Mozhem Poteryat’. Sbornik (M.: MGU im. M.V. Lomonosova, 2002)
 54. Anderson R J, Butler O R Phys. Today 62 (7) 36 (2009)
 55. Day C Phys. Today 63 (3) 33 (2010)

© 1918–2020 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions