Issues

 / 

1985

 / 

July

  

Personalia


Serafim Nikolaevich Zhurkov (on his eightieth birthday)

,  a, , , ,  b, , , ,
a Ioffe Institute, ul. Polytekhnicheskaya 26, St. Petersburg, 194021, Russian Federation
b Prokhorov General Physics Institute of the Russian Academy of Sciences, ul. Vavilova 38, Moscow, 119942, Russian Federation
PACS: 01.60.+q, 62.20.Mk, 81.40.Np, 62.20.Fe, 81.40.Lm (all)
DOI: 10.1070/PU1985v028n07ABEH003881
URL: https://ufn.ru/en/articles/1985/7/l/
Citation: Aleksandrov A P, Alferov Zh I, Kurdyumov G V, Nikanorov S P, Osip’yan Yu A, Prokhorov A M, Regel’ V R, Sadovskii M A, Tuchkevich V M, Khristianovich S A "Serafim Nikolaevich Zhurkov (on his eightieth birthday)" Sov. Phys. Usp. 28 642–643 (1985)
BibTex BibNote ® (generic)BibNote ® (RIS)MedlineRefWorks
%0 Journal Article
%T Serafim Nikolaevich Zhurkov (on his eightieth birthday)
%A A. P. Aleksandrov
%A Zh. I. Alferov
%A G. V. Kurdyumov
%A S. P. Nikanorov
%A Yu. A. Osip’yan
%A A. M. Prokhorov
%A V. R. Regel’
%A M. A. Sadovskii
%A V. M. Tuchkevich
%A S. A. Khristianovich
%I Physics-Uspekhi
%D 1985
%J Phys. Usp.
%V 28
%N 7
%P 642-643
%U https://ufn.ru/en/articles/1985/7/l/
%U https://doi.org/10.1070/PU1985v028n07ABEH003881

Оригинал: Александров А П, Алферов Ж И, Курдюмов Г В, Никаноров С П, Осипьян Ю А, Прохоров А М, Регель В Р, Садовский М А, Тучкевич В М, Христианович С А «Серафим Николаевич Журков (К восьмидесятилетию со дня рождения)» УФН 146 547–548 (1985); DOI: 10.3367/UFNr.0146.198507l.0547

S.N. Zhurkov is author of Physics-Uspekhi

© 1918–2020 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions