Issues

 / 

1985

 / 

July

  

Personalia


Serafim Nikolaevich Zhurkov (on his eightieth birthday)

,  a, , , ,  b, , , ,
a Ioffe Institute, ul. Polytekhnicheskaya 26, St. Petersburg, 194021, Russian Federation
b Prokhorov General Physics Institute of the Russian Academy of Sciences, ul. Vavilova 38, Moscow, 119942, Russian Federation
PACS: 01.60.+q, 62.20.Mk, 81.40.Np, 62.20.Fe, 81.40.Lm (all)
DOI: 10.1070/PU1985v028n07ABEH003881
URL: https://ufn.ru/en/articles/1985/7/l/
Citation: Aleksandrov A P, Alferov Zh I, Kurdyumov G V, Nikanorov S P, Osip’yan Yu A, Prokhorov A M, Regel’ V R, Sadovskii M A, Tuchkevich V M, Khristianovich S A "Serafim Nikolaevich Zhurkov (on his eightieth birthday)" Sov. Phys. Usp. 28 642–643 (1985)
BibTexBibNote ® (generic)BibNote ® (RIS)MedlineRefWorks
@article{Aleksandrov:1985,
	author = {A. P. Aleksandrov and Zh. I. Alferov and G. V. Kurdyumov and S. P. Nikanorov and Yu. A. Osip’yan and A. M. Prokhorov and V. R. Regel’ and M. A. Sadovskii and V. M. Tuchkevich and S. A. Khristianovich},
	title = {Serafim Nikolaevich Zhurkov (on his eightieth birthday)},
	publisher = {Physics-Uspekhi},
	year = {1985},
	journal = {Phys. Usp.},
	volume = {28},
	number = {7},
	pages = {642-643},
	url = {https://ufn.ru/en/articles/1985/7/l/},
	doi = {10.1070/PU1985v028n07ABEH003881}
}

Оригинал: Александров А П, Алферов Ж И, Курдюмов Г В, Никаноров С П, Осипьян Ю А, Прохоров А М, Регель В Р, Садовский М А, Тучкевич В М, Христианович С А «Серафим Николаевич Журков (К восьмидесятилетию со дня рождения)» УФН 146 547–548 (1985); DOI: 10.3367/UFNr.0146.198507l.0547

S.N. Zhurkov is author of Physics-Uspekhi

© 1918–2020 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions