Mariya Borisovna ChernyaevaMariya Borisovna Chernyaeva
Institute for Physics of Microstructures, Russian Academy of Sciences
Address: ul. Ul'yanova 46, Nizhnii Novgorod, 603950, Russian Federation
Phone: +7 (831) 238 51 20
Fax: +7 (831) 267 55 53
Website:

Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod (National Research University)
Address: prosp. Gagarina 23, Nizhny Novgorod, 603950, Russian Federation
Phone: +7 (831) 462 30 90, +7 (831) 46
Fax: +7 (831) 462 30 85
Website:


Articles

  1. V.L. Vaks, V.A. Anfertev, V.Yu. Balakirev et alHigh resolution terahertz spectroscopy for analytical applications63 (7) (2020)
  2. V.L. Vaks, E.G. Domracheva, E.A. Sobakinskaya, M.B. Chernyaeva “Exhaled breath analysis: physical methods, instruments and medical diagnostics57 684–701 (2014)

See also: V.L. Vaks, E.G. Domracheva, E.A. Sobakinskaya, V.Yu. Balakirev, S.A. Basov, A.V. Illyuk, P.V. Kupriyanov, S.I. Pripolzin, V.A. Anfertev

PACS: 07.57.Pt, 07.07.Df, 33.20.-t, 87.85.Ox, 33.20.−t

© 1918–2020 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions