O.N. SholukhovaSpecial Astrophysical Observatory, Russian Academy of Sciences
Address: Nizhnii Arkhyz, Zelenchukskiy Region, Karachai-Cherkessian Republic, Russian Federation
Website:


See also: S.V. Karpov, V.L. Ginzburg, S.N. Fabrika, P.K. Abolmasov, K.K. Ghosh, V.D. Kuznetsov, E.M. Churazov, R.A. Sunyaev, D.A. Varshalovich, V.V. Zaitsev, M.G. Revnivtsev, G.A. Askar’yan, A.V. Gurevich, S.Yu. Sazonov, A.V. Stepanov

PACS: 98.70.Qy, 98.70.-f, 97.80.-d, 01.10.Fv,

© 1918–2019 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions