P.K. AbolmasovSpecial Astrophysical Observatory, Russian Academy of Sciences
Address: Nizhnii Arkhyz, Zelenchukskiy Region, Karachai-Cherkessian Republic, Russian Federation
Website:


See also: S.N. Fabrika, V.L. Ginzburg, S.V. Karpov, O.N. Sholukhova, K.K. Ghosh, V.D. Kuznetsov, E.M. Churazov, R.A. Sunyaev, D.A. Varshalovich, A.V. Stepanov, S.Yu. Sazonov, M.G. Revnivtsev, V.V. Zaitsev, A.V. Gurevich, G.A. Askar’yan

PACS: 01.10.Fv, 97.80.-d, 98.70.-f, 98.70.Qy

© 1918–2023 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions