P.K. AbolmasovSpecial Astrophysical Observatory, Russian Academy of Sciences
Address: Nizhnii Arkhyz, Zelenchukskiy Region, Karachai-Cherkessian Republic, Russian Federation
Website:


See also: V.L. Ginzburg, O.N. Sholukhova, S.V. Karpov, S.N. Fabrika, K.K. Ghosh, D.A. Varshalovich, V.D. Kuznetsov, R.A. Sunyaev, E.M. Churazov, M.G. Revnivtsev, G.A. Askar’yan, A.V. Stepanov, V.V. Zaitsev, A.V. Gurevich, S.Yu. Sazonov

PACS: 01.10.Fv, 97.80.-d, 98.70.-f, 98.70.Qy

© 1918–2021 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions