L.A. Razorenov
Articles

  1. V.L. Ginzburg, L.V. Kurnosova, L.A. Razorenov, M.I. Fradkin “Soviet satellite and rocket investigations of the nuclear component of cosmic rays7 230–269 (1964)

See also: V.L. Ginzburg, M.I. Fradkin, L.V. Kurnosova, G.B. Khristiansen

PACS: 96.50.sb, 98.70.Sa, 98.70.Vc, 98.38.Am, 95.55.-n

© 1918–2020 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions