L.V. Kurnosova
Personalia

  1. In memory of Lidia Vasil’evna Kurnosova49 991–993 (2006)

Articles

  1. V.L. Ginzburg, L.V. Kurnosova, L.A. Razorenov, M.I. Fradkin “Soviet satellite and rocket investigations of the nuclear component of cosmic rays7 230–269 (1964)

See also: V.L. Ginzburg, L.A. Razorenov, M.I. Fradkin, S.N. Vernov, G.B. Khristiansen

PACS: 96.50.sb, 98.70.Sa, 98.70.Vc, 98.38.Am, 95.55.-n

© 1918–2024 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions