Issues

 / 

2024

  
Issue 1, 2024, volume 67


Cover Contents

From the ediorial board

300th anniversary of the Russian Academy of Sciences67 1–2 (2024)

Reviews of topical problems

D.S. Ponomarev, A.E. Yachmenev, D.V. Lavrukhin, R.A. Khabibullin, N.V. Chernomyrdin, I.E. Spektor, V.N. Kurlov, V.V. Kveder, K.I. Zaytsev “Optical-to-terahertz switches: state of the art and new opportunities for multispectral imaging67 3–21 (2024)

S.V. Demishev “Spin-fluctuation transitions67 22–43 (2024)

G.N. Makarov “New approaches to molecular laser separation of uranium isotopes67 44–54 (2024)

Instruments and methods of investigation

M.N. Achasov, V.E. Blinov, A.V. Bobrov, D.A. Bodrov, A.E. Bondar’, V.S. Vorobiev, D.S. Gorbunov, V.P. Druzhinin, D.A. Epifanov, A.S. Kuzmin, I.B. Logashenko, D.V. Matvienko, A.V. Nefediev, P.N. Pakhlov, G.V. Pakhlova, V.E. Popov, T.V. Uglov “Experiments at the Super Charm-Tau factory67 55–70 (2024)

Methodological notes

A.V. Nefediev “On effective range expansion in a multichannel system and compositeness of near-threshold resonance67 71–79 (2024)

G.S. Golitsyn “A N Kolmogorov's 1934 paper is the basis for explaining the statistics of natural phenomena of the macrocosm67 80–90 (2024)

Conferences and symposia

Photonics and optics (Scientific session of the Reporting Meeting of the Physical Sciences Division of the Russian Academy of Sciences, May 22, 2023)67 91–91 (2024)

V.V. Dudelev, E.D. Cherotchenko, I.I. Vrubel, D.A. Mikhailov, D.V. Chistyakov, V.Yu. Mylnikov, S.N. Losev, E.A. Kognovitskaya, A.V. Babichev, A.V. Lutetskiy, S.O. Slipchenko, N.A. Pikhtin, A.V. Abramov, A.G. Gladyshev, K.A. Podgaetskiy, A.Yu. Andreev, I.V. Yarotskaya, M.A. Ladugin, A.A. Marmalyuk, I.I. Novikov, V.I. Kuchinskii, L.Ya. Karachinsky, A.Yu. Egorov, G.S. Sokolovskii “Quantum cascade lasers for the 8-μm spectral range: technology, design, and analysis67 92–98 (2024)

S.Yu. Mironov, E.A. Khazanov “Post-compression of a second harmonic pulse: a way to increase the peak power and temporal contrast of ultrahigh-power laser pulses67 99–103 (2024)

Physics news on the internet

Yu.N. Eroshenko “Physics news on the Internet: January 202467 104–105 (2024)Issue 2, 2024, volume 67


Cover Contents

On the 40th anniversary of the Prokhorov General Physics Institute of the Russian Academy of Sciences (GPI)

S.V. Garnov “40 years of the Prokhorov General Physics Institute, Russian Academy of Sciences67 107–108 (2024)

On the 40th anniversary of the Prokhorov General Physics Institute of the Russian Academy of Sciences (GPI). Reviews of topical problems

S.V. Garnov, D.V. Abramov, D.N. Bukharov, T.A. Khudaiberganov, K.S. Khor’kov, A.V. Osipov, S.V. Zhirnova, A.O. Kucherik, S.M. Arakelyan “Electrophysics of carbon 1D structures obtained in a laser experiment: models and demonstration67 109–128 (2024)

A.D. Pryamikov, A.V. Gladyshev, A.F. Kosolapov, I.A. Bufetov “Hollow-core optical fibers: current state and development prospects67 129–156 (2024)

A.A. Ushakov, P.A. Chizhov, V.V. Bukin, S.V. Garnov “Generation of terahertz radiation in the plasma of optical gas breakdown67 157–170 (2024)

A.A. Lunkov, V.A. Grigorev, V.G. Petnikov “Acoustic properties of the sea bottom and their effect on long-range sound propagation on the Arctic shelf67 171–193 (2024)

On the 40th anniversary of the Prokhorov General Physics Institute of the Russian Academy of Sciences (GPI). Instruments and methods of investigation

S.V. Gudkov, R.M. Sarimov, M.E. Astashev, R.Yu. Pishchalnikov, D.V. Yanykin, A.V. Simakin, A.V. Shkirin, D.A. Serov, E.M. Konchekov, Gusein-zade Namik Guseynaga ogly, V.N. Lednev, M.Ya. Grishin, P.A. Sdvizhenskii, S.M. Pershin, A.F. Bunkin, M.Kh. Ashurov, A.G. Aksenov, N.O. Chilingaryan, I.G. Smirnov, D.Yu. Pavkin, D.O. Hort “Modern physical methods and technologies in agriculture67 194–210 (2024)

Personalia

V.V. Vasilevskaya, M.O. Gallyamov, A.Yu. Grosberg, R.A. Gumerov, A.V. Emel’yanenko, V.A. Ivanov, E.Yu. Kramarenko, I.I. Potemkin, O.V. Rudenko, A.M. Sergeev, O.E. Philippova, D.R. Khokhlov “Aleksei Removich Khokhlov (on his 70th birthday)67 211–212 (2024)

K.F. Grebenkin, V.G. Degtyar, R.I. Il’kaev, S.N. Lebedev, P.V. Logachev, G.A. Mesyats, D.V. Petrov, M.V. Sadovskii, V.A. Solov’ev, Yu.S. Solomonov, V.V. Ustinov, V.N. Charushin “Georgii Nikolaevich Rykovanov (on his 70th birthday)67 213–214 (2024)

Physics news on the internet

Yu.N. Eroshenko “Physics news on the Internet: February 202467 215–217 (2024)Issue 3, 2024, volume 67


Cover Contents

Reviews of topical problems

K.A. Gubarev, E.T. Musaev “Integrability structures in string theory67 219–250 (2024)

G.G. Kozlov, I.I. Ryzhov, A.V. Kavokin, V.S. Zapasskii “Development of laser spectroscopy of spin noise67 251–271 (2024)

G.V. Smirnov “Coherent nuclear fluorescence: synchrotron Mössbauer radiation67 272–291 (2024)

On the 100th anniversary of the birth of N G Basov. Conferences and symposia

Basov Readings67 292–292 (2024)

A.A. Soloviev, K.F. Burdonov, V.N. Ginzburg, M.Yu. Glyavin, R.S. Zemskov, A.V. Kotov, A.A. Kochetkov, A.A. Kuzmin, A.A. Murzanev, I.B. Mukhin, S.E. Perevalov, S.A. Pikuz, M.V. Starodubtsev, A.N. Stepanov, Ju. Fuchs, I.A. Shaikin, A.A. Shaikin, I.V. Yakovlev, E.A. Khazanov “Research in plasma physics and particle acceleration using the PEARL petawatt laser67 293–313 (2024)

Methodological notes

A.N. Azarevich, A.V. Bogach, S.Yu. Gavrilkin, S.V. Demishev, N.E. Sluchanko “On the problem of detecting Majorana fermions in heat capacity and Hall effect measurements in the Kondo insulator YbB1267 314–321 (2024)

Physics news on the internet

Yu.N. Eroshenko “Physics news on the Internet: March 202467 322–323 (2024)Issue 4, 2024, volume 67


Contents

Instruments and methods of investigation

V.V. Lider “X-ray refraction introscopy67 (4) (2024)

Methodological notes

S.M. Stishov “Notes on the properties of helium67 (4) (2024)

From the history of physics

A.L. Buchachenko “Zeldovich's spin physics (on the 110th anniversary of the birth of Yakov Borisovich Zeldovich)67 (4) (2024)

Conferences and symposia

A.M. Bykov, R.A. Suris “Gamma quanta and neutrinos from space: what we see now and what we need to see more (Scientific session of the Physical Sciences Division of the Russian Academy of Sciences, April 21, 2023)67 (4) (2024)

S.V. Troitsky “Origin of high-energy astrophysical neutrinos: new results and prospects67 (4) (2024)

A.M. Bykov “Sources of high-energy cosmic radiation67 (4) (2024)

V.V. Levin, A.V. Krivchenko, M.V. Kuznetsova, A.A. Lutovinov, I.A. Mereminsky, A.A. Rotin “Detectors and integrated circuits of orbiting telescopes67 (4) (2024)

E.M. Verbitskaya, V.K. Eremin “Modern silicon detectors for gamma-ray astrophysics67 (4) (2024)

V.V. Vlasyuk, I.V. Afanasieva, V.I. Ardilanov, V.A. Murzin, N.G. Ivaschenko, M.A. Pritychenko, S.N. Dodonov “Large-format imaging systems based on solid-state detectors in optical astronomy67 (4) (2024)

B.K. Lubsandorzhiev “Photon detectors for neutrino telescopes67 (4) (2024)

Physics news on the internet

Yu.N. Eroshenko “Physics news on the Internet: April 202467 (4) (2024)

Personalia

E.E. Boos, S.G. Garanin, N.V. Zav’yalov, R.I. Il’kaev, D.I. Kazakov, V.V. Kveder, V.A. Matveev, Yu.T. Oganessyan, V.D. Selemir, A.M. Sergeev, V.P. Solov’ev, A.K. Chernyshev, R.M. Shagaliev “Vasilii Petrovich Neznamov (on his 80th birthday)67 (4) (2024)Issue 5, 2024, volume 67


Contents

Reviews of topical problems

I.I. Metelskii, V.F. Kovalev, V.Yu. Bychenkov “Relativistic-nonlinear resonant absorption and generation of harmonics of electromagnetic radiation in an inhomogeneous plasma67 (5) (2024)

G.D. Liziakin, A.V. Gavrikov, S.D. Kuzmichev, V.P. Smirnov, R.A. Usmanov “Generation of a radial electric field in a cylindrical plasma column with an axial magnetic field67 (5) (2024)

I.V. Antonova, A.I. Ivanov “Wearable noninvasive glucose sensors based on graphene and other carbon materials67 (5) (2024)

From the current literature

Brouwers H J.H “Random packing fraction of binary similar particles: Onsager's excluded volume model revisited67 (5) (2024)

Physics news on the internet

Yu.N. Eroshenko “Physics news on the Internet: May 202467 (5) (2024)

© 1918–2024 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions