Issues

 / 

2012

 / 

May

  

Reviews of topical problems


Electrohydrodynamics


Kursk State Technical University, 50 Let Oktyabrya str. 94, Kursk, 305040, Russian Federation

The basic principles of electrohydrodynamics (EHD) are reviewed, including governing equations and boundary conditions, the applicability of EHD models, and averaged equations in alternating external fields. Dimensionless criteria for key aspects of electric and EHD processes are given. Experimental data on and theoretical treatments of basic EHD phenomena, such as transient processes, sound waves in an electric field, EHD instabilities, EHD flows, and EHD heat exchange, are discussed.

Fulltext is available at IOP
PACS: 47.65.−d, 66.10.Ed, 82.45.−h (all)
DOI: 10.3367/UFNe.0182.201205b.0495
URL: https://ufn.ru/en/articles/2012/5/b/
Citation: Zhakin A I "Electrohydrodynamics" Phys. Usp. 55 465–488 (2012)
BibTexBibNote ® (generic)BibNote ® (RIS)MedlineRefWorks

Received: 16th, June 2011, revised: 4th, July 2011, 6th, July 2011

:    «» 182 495–520 (2012); DOI: 10.3367/UFNr.0182.201205b.0495

References (101) ↓ Cited by (46) Similar articles (20)

 1. Melcher Dzh Magnitnaya Gidrodinamika (2) 3 (1974)
 2. Melcher J R, Taylor G I Annu. Rev. Fluid Mech. 1 111 (1969); Melcher Dzh, Teilor Dzh Mekhanika. Periodicheskii Sbornik Perevodov Inostrannykh Statei Vyp. 5 (M.: Mir, 1971) p. 68
 3. Felici N J Direct Current (2) 90 (1971)
 4. Atten P, Gosse J Z J. Chem. Phys. 51 2804 (1969)
 5. Felici N, Lacroix J S J. Electrostatics 5 135 (1978)
 6. Castellanos A IEEE Trans. Electr. Insul. 26 1201 (1991)
 7. Mackey A M, Gibbings J C J. Electrostatics 10 257 (1981); Gibbings J C, Mackey A M J. Electrostatics 11 119 (1981)
 8. Jones T B Adv. Heat Transfer 14 107 (1979)
 9. Gogosov V V, Polyanskii V A Itogi Nauki i Tekhniki. Mekhanika Zhidkosti i Gaza Vol. 10 (M.: VINITI, 1976)
 10. Tarapov I E Teoriya Funktsii, Funktsional’nyi Analiz Ikh Prilozheniya 17 221 (1973)
 11. Bologa M K, Grosu F P, Kozhukhar’ I A Elektrokonvektsiya i Teploobmen (Kishinev: Shtiintsa, 1977)
 12. Ostroumov G A Vzaimodeistvie Elektricheskikh i Gidrodinamicheskikh Polei (M.: Nauka, 1979)
 13. Stishkov Yu K, Ostapenko A A Elektrogidrodinamicheskie Techeniya v Zhidkikh Dielektrikakh (L.: Izd-vo LGU, 1989)
 14. Gabdukaev G A, Kosvintsev S R, Semenov V A Izv. SO AN SSSR. Ser. Tekhn. Nauk (4) 95 (1990)
 15. Berezhnov V V, Semenov V A Zh. Tekh. Fiz. 65 (9) 197 (1995); Berezhnov V V, Semenov V A Tech. Phys. 40 973 (1995)
 16. Semenov V A Zh. Tekh. Fiz. 69 (6) 127 (1999); Semenov V A Tech. Phys. 44 722 (1999)
 17. Skanavi G I Fizika Dielektrikov: Oblast’ Slabykh Polei (M.: GITTL, 1949)
 18. Skanavi G I Fizika Dielektrikov: Oblast’ Sil’nykh Polei (M.: Fizmatgiz, 1958)
 19. Adamczewski I Jonizacja I Przewodnictwo Cieklych Dielektryków (Warszawa: Państwowe Wydawn. Naukowe, 1965); Adamczewski I Ionization, Conductivity And Breakdown In Dielectric Liquids (London: Taylor & Francis, 1969); Adamchevskii I Elektricheskaya Provodimost’ Zhidkikh Dielektrikov (L.: Energiya, 1972)
 20. Ushakov V Ya Impul’snyi Elektricheskii Proboi Zhidkostei (Tomsk: Izd-vo Tomskogo un-ta, 1975)
 21. Ushakov V Ya i dr. Proboi Zhidkostei pri Impul’snom Napryazhenii (Tomsk: Izd-vo nauch.-tekhn. lit., 2005)
 22. Rubashov I B, Bortnikov Yu S Elektrogazodinamika (M.: Atomizdat, 1971)
 23. Castellanos A (Ed.) Electrohydrodynamics (CISM Courses and Lectures, No. 380) (Wien: Springer, 1998)
 24. Zhakin A I Usp. Fiz. Nauk 173 51 (2003); Zhakin A I Phys. Usp. 46 45 (2003)
 25. Zhakin A I Usp. Fiz. Nauk 176 289 (2006); Zhakin A I Phys. Usp. 49 275 (2006)
 26. Zhakin A I Electrohydrodynamics: Basic Concepts, Problems And Applications (Kursk: Univ. Press, 1998)
 27. Druzhinin E A Proizvodstvo i Svoistva Fil’truyushchikh Materialov Petryanova iz Ul’tratonkikh Polimernykh Volokon (M.: IzdAT, 2007)
 28. Alontseva N M i dr. Sovremennye problemy elektrofiziki i elektrogidrodinamiki zhidkostei: Sb. dokladov IX Mezhdunarod. nauchnoi konf., 22 iyunya - 26 iyunya 2009 goda (SPb.: Solo, 2009)
 29. Vereshchagin I P i dr. Osnovy Elektrogazodinamiki Dispersnykh Sistem (M.: Energiya, 1974)
 30. Bezrukov V I Osnovy Elektrokaplestruinykh Tekhnologii (SPb: Sudostroenie, 2001)
 31. Mitskevich P K, Solodovnichenko I M, Sigarev M T Elektrokhimiya 1 1072 (1965)
 32. Zhakin A I Magnitnaya Gidrodinamika (4) 41 (1983)
 33. Nefedov A P, Petrov O F, Fortov V E Usp. Fiz. Nauk 167 1215 (1997); Nefedov A P, Petrov O F, Fortov V E Phys. Usp. 40 1163 (1997)
 34. Tamm I E Osnovy Teorii Elektrichestva (M.: Nauka, 1966); Tamm I E Fundamentals Of The Theory Of Electricity (Moscow: Mir Publ., 1979)
 35. Campbell K H S et al. Nature 380 64 (1996)
 36. Smirnov B M Usp. Fiz. Nauk 162 (8) 43 (1992); Smirnov B M Phys. Usp. 35 650 (1992)
 37. de Groot S R, Mazur P Non-equilibrium Thermodynamics (Amsterdam: North-Holland Publ. Co., 1962); de Groot S, Mazur P Neravnovesnaya Termodinamika (M.: Mir, 1964)
 38. Tarapov I E, Zhakin A I, Ievlev I I Neravnovesnaya Termodinamika i Ee Prilozheniya k Mekhanike Namagnichivayushchikhsya i Polyarizuyushchikhsya Sred (Khar’kov: Khar’kovskii gos. un-t, 1986)
 39. Landau L D, Lifshits E M Elektrodinamika Sploshnykh Sred (M.: Nauka, 1982); Landau L D, Lifshitz E M Electrodynamics Of Continuous Media (Oxford: Pergamon Press, 1984)
 40. Zhakin A I Fiziko-khimicheskaya Gidrodinamika Mnogokomponentnykh Dispersnykh Sred (Kursk: KGTU, 1999)
 41. Dobretsov L N, Gomoyunova M V Emissionnaya Elektronika (M.: Nauka, 1966); Dobretsov L N, Gomoyunova M V Emission Electronics (Jerusalem: Israel Program for Sci. Translations, 1971)
 42. Fomenko V S, Podchernyaeva I A Emissionnye i Adsorbtsionnye Svoistva Veshchestv i Materialov (M.: Atomizdat, 1975)
 43. Gosse B, Gosse J P, Felici N J J. Appl. Electrochem. 5 329 (1975)
 44. Izmailov N A Elektrokhimiya Rastvorov (M.: Khimiya, 1966)
 45. Zhdanov S I, Gracheva N P Zhidkie Kristally (Pod red. S I Zhdanova) (M.: Khimiya, 1979)
 46. Voinov M, Dunnett J S J. Electrochem. Soc. 120 922 (1973)
 47. Vol’kenshtein F F Elektronnye Protsessy na Poverkhnosti Poluprovodnikov pri Khemosorbtsii (M.: Nauka, 1987); Wolkenstein T Electronic Processes On Semiconductor Surfaces During Chemisorption (New York: Consultants Bureau, 1991)
 48. Kiselev V F, Kozlov S N, Zateev A V Osnovy Fiziki Poverkhnosti Tverdogo Tela (M.: Izd-vo Mosk. un-ta, Fiz. fak. MGU, 1999)
 49. Maissel L I, Glang R Handbook Of Thin Film Technology (New York: McGraw-Hill, 1970); Maissel L, Gleng R (Red.) Tekhnologiya Tonkikh Plenok Spravochnik Vol. 2 (M.: Sov. radio, 1977)
 50. Partenskii M B Usp. Fiz. Nauk 128 69 (1979); Partenskii M B Sov. Phys. Usp. 22 330 (1979)
 51. Komnik Yu F Fizika Metallicheskikh Plenok: Razmernye i Strukturnye Effekty (M.: Atomizdat, 1979)
 52. Morrison S R The Chemical Physics Of Surfaces (New York: Plenum Press, 1977); Morrison S Khimicheskaya Fizika Poverkhnosti Tverdogo Tela (M.: Mir, 1980)
 53. Zhakin A I Izv. AN SSSR. Mekh. Zhidkosti Gaza (4) 3 (1986); Zhakin A I Fluid Dyn. 21 507 (1986)
 54. Mesyats G A Usp. Fiz. Nauk 165 601 (1995); Mesyats G A Phys. Usp. 38 567 (1995)
 55. Filici N, Gosse J P Rev. Phys. Appl. 14 629 (1979)
 56. Kuz’ko A E, Zhakin A I Neobratimye protsessy v prirode i tekhnike: Trudy 6-i Vseross. konf. 26 - 28 yanvarya, 2011 g., Moskva (M.: MGTU im. N. E. Baumana, 2011) p. 271
 57. Dikanskii Yu I i dr. Kolloidnyi Zhurn. 67 161 (2005); Dikanskii Yu I et al. Colloid J. 67 134 (2005)
 58. Kozhevnikov V M i dr. Zh. Tekh. Fiz. 78 (2) 51 (2008); Kozhevnikov V M et al. Tech. Phys. 53 192 (2008)
 59. Vasil’ev V A, Romanovskii Yu M, Yakhno V G Avtovolnovye Protsessy (M.: Nauka, 1987)
 60. Zhakin A I Vestn. Khar’kovskogo Gos. Un-ta. Mekhanika Upravlenie Dinamicheskimi Sistemami (241) 3 (1983)
 61. Saranin V A Ustoichivost’ Ravnovesiya, Zaryadka, Konvektsiya i Vzaimodeistvie Zhidkikh Mass v Elektricheskikh Polyakh (M. - Izhevsk: RKhD, 2009)
 62. Sedov L I Mekhanika Sploshnoi Sredy Vol. 1 (M.: Nauka, 1973); Sedov L I A Course In Continuum Mechanics Vol. 1 (Groningen: Wolters-Noordhoff, 1971)
 63. McConnell A J Application Of Tensor Analysis (New York: Dover Publ., 1957); Mak-Konnel A Dzh Vvedenie v Tenzornyi Analiz s Prilozheniyami k Geometrii, Mekhanike i Fizike (M.: Fizmatgiz, 1963)
 64. Zhakin A I Tenzornyi Analiz. Mekhanika. Gravitatsiya (Kursk: KGTU, 1998)
 65. Babskii V G Gidromekhanika Nevesomosti (Pod red. A D Myshkisa) (M.: Nauka, 1976)
 66. Adamson A W Physical Chemistry Of Surfaces (New York: Wiley, 1976); Adamson A Fizicheskaya Khimiya Poverkhnostei (M.: Mir, 1979)
 67. Ono S, Kondo S Molecular Theory Of Surface Tension In Liquids (Handbuch der Physik) Vol. 10 (Ed. S Flügge) (Berlin: Springer-Verlag, 1960); Ono S, Kondo S Molekulyarnaya Teoriya Poverkhnostnogo Natyazheniya v Zhidkostyakh (M.: IL, 1963)
 68. Rowlinson J S, Widom B Molecular Theory Of Capillarity (Oxford: Clarendon Press, 1982); Roulinson Dzh, Uidom B Molekulyarnaya Teoriya Kapillyarnosti (M.: Mir, 1986)
 69. Landau L D, Lifshits E M Statisticheskaya Fizika Vol. 1 (M.: Nauka, 1976); Landau L D, Lifshitz E M Statistical Physics Vol. 1 (Oxford: Pergamon Press, 1980)
 70. Zhakin A I Elektronnaya Obrabotka Materialov (4) 39 (1989)
 71. Kosvintsev S R Diss. ... kand. fiz.-mat. nauk (Perm’: Permskii gos. un-t, 1993)
 72. Castellanos A, Atten P, Velarde M G Phys. Fluids 27 1607 (1984)
 73. Rychkov Yu M, Stishkov Yu K Kolloidnyi Zhurn. 41 1204 (1978)
 74. Thomson J J, Thomson G P Conduction Of Electricity Through Gases Vol. 1 3rd ed. (Cambridge: Univ. Press, 1928) p. 193
 75. Semenikhin N M, Zholkovskii E K Elektrokhimiya 18 691 (1982)
 76. Zhakin A I Elektronnaya Obrabotka Materialov (2) 48 (1988)
 77. Turnbull R J, Melcher J R Phys. Fluids 12 1160 (1969)
 78. Turnbull R J Phys. Fluids 11 2597 (1968)
 79. Roberts P H Quart. J. Mech. Appl. Math. 22 211 (1969)
 80. Zhakin A I Magnitnaya Gidrodinamika (2) 70 (1982)
 81. Zhakin A I, Fedonenko A I Elektronnaya Obrabotka Materialov (4) 41 (1983)
 82. Zhakin A I, Tarapov I E, Fedonenko A I Elektronnaya Obrabotka Materialov (5) 37 (1983)
 83. Kazatskaya L S, Solodovnichenko I M Elektronnaya Obrabotka Materialov (2) 68 (1979)
 84. Stishkov Yu K, Ostapenko A A Magnitnaya Gidrodinamika (3) 139 (1980)
 85. Pohl H A J. Appl. Phys. 29 1182 (1958)
 86. Yavorskaya I M, Fomina N I, Belyaev Yu N Acta Astronautica 11 179 (1984)
 87. Bogolyubov N N, Mitropol’skii Yu A Asimptoticheskie Metody v Teorii Nelineinykh Kolebanii (M.: Nauka, 1974); Bogoliubov N N, Mitropolsky Y A Asymptotic Methods In The Theory Of Non-linear Oscillations (New York: Gordon and Breach, 1961)
 88. Gershuni G Z, Zhukhovitskii E M Konvektivnaya Ustoichivost’ Neszhimaemoi Zhidkosti (M.: Nauka, 1972)
 89. Vargaftik N B Spravochnik Po Teplofizicheskim Svoistvam Gazov i Zhidkostei (M.: Nauka, 1972); Vargaftik N B Tables On The Thermophysical Properties Of Liquids And Gases (Washington: Hemisphere Pub. Corp., 1975)
 90. Gallagher T J Simple Dielectric Liquids. Mobility, Conduction, And Breakdown (Oxford: Clarendon Press, 1975)
 91. Zhakin A I Izv. AN SSSR. Mekh. Zhidkosti Gaza (1) 98 (1983); Zhakin A I Fluid Dyn. 18 78 (1983)
 92. Fedonenko A I, Zhakin A I Magnitnaya Gidrodinamika (3) 74 (1982)
 93. Caldin E Fast Reactions In Solution (New York: Wiley, 1964); Koldin E Bystrye Reaktsii v Rastvore (M.: Mir, 1966)
 94. Debye P J. Chem. Phys. 1 13 (1933)
 95. Enderby J A Proc. R. Soc. London A 207 329 (1951)
 96. Zhakin A I Izv. AN SSSR. Mekh. Zhidkosti Gaza (1) 34 (1989); Zhakin A I Fluid Dyn. 24 27 (1989)
 97. Zhakin A I, Tarapov I E, Fedonenko A I Magnitnaya Gidrodinamika (4) 139 (1981)
 98. Zhakin A I Vestnik Khar’kovskogo Un-ta. Matematika, Mekhanika Voprosy Upravleniya (298) 7 (1987)
 99. Zhakin A I Izv. AN SSSR. Mekh. Zhidkosti Gaza (2) 14 (1988); Zhakin A I Fluid Dyn. 23 168 (1988)
 100. Gosman A D et al. Heat And Mass Transfer In Recirculating Flows (London: Academic Press, 1969); Grosmen A D i dr. Chislennye Metody Issledovaniya Techenii Vyazkoi Zhidkosti (M.: Mir, 1972)
 101. Bologa M K, Kozhevnikov I V, Mardarskii O I Elektronnaya Obrabotka Materialov (1) 17 (2009); Bologa M K, Kozhevnikov I K, Mardarskii O I Surf. Eng. Appl. Electrochem. 45 13 (2009)

© 1918–2021 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions