Issues

 / 

2011

 / 

May

  Cover Contents

Reviews of topical problems

V.I. Klyatskin “Integral characteristics: a key to understanding structure formation in stochastic dynamic systems54 441–464 (2011)

Yu.S. Nechaev “The distribution of carbon in steels54 465–471 (2011)

E.N. Zubarev “Reactive diffusion in multilayer metal/silicon nanostructures54 473–498 (2011)

S.R. Gabuda, S.G. Kozlova, A.G. Lundin “NMR in Van Vleck magnetics and intermolecular interactions in molecular crystals and Chevrel phases54 499–517 (2011)

Methodological notes

M.B. Mensky “Measurability of quantum fields and the energy—time uncertainty relation54 519–528 (2011)

X.-B. Huang “A rigorous minimum-assumption derivation of the Lorentz transformation54 529–532 (2011)

Personalia

V.B. Betelin, E.P. Velikhov, Yu.V. Gulyaev, A.A. Kokin, Yu.V. Kopaev, G.Ya. Krasnikov, F.A. Kuznetsov, V.F. Lukichev, I.G. Neizvestnyi, A.A. Orlikovsky, A.V. Rakov, Yu.A. Chaplygin “In memory of Kamil’ Akhmetovich Valiev54 533–534 (2011)

A.V. Gaponov-Grekhov, L.P. Gor’kov, A.V. Gurevich, V.E. Zakharov, V.D. Kuznetsov, A.G. Litvak, G.A. Mikhailova, L.P. Pitaevskii, V.M. Sinel’nikov, D.S. Fligel’ “In memory of Yakov L’vovich Al’pert54 535–536 (2011)

A.F. Andreev, S.N. Bagaev, A.A. Boyarchuk, D.A. Varshalovich, E.P. Velikhov, N.S. Kardashev, M.Ya. Marov, V.A. Matveev, G.A. Mesyats, Yu.S. Osipov, A.M. Cherepashchuk, B.M. Shustov “In memory of Aleksei Maksimovich Fridman54 537–538 (2011)

E.G. Bonner, M.A. Vasil’ev, B.L. Voronov, B.B. Govorkov, I.M. Dremin, R.E. Kallosh, L.V. Keldysh, V.I. Ritus, V.P. Silin, M.A. Solov’ev, I.V. Tyutin, A.E. Shabad “In memory of Vladimir Yakovlevich Fainberg54 539–540 (2011)

I.V. Abarenkov, E.B. Aleksandrov, M.Ya. Amus’ya, V.V. Afrosimov, D.A. Varshalovich, L.N. Labzovskii, E.E. Nikitin, Yu.V. Novozhilov, V.I. Ochkur, I.B. Khriplovich, V.M. Shabaev “In memory of Yurii Nikolaevich Demkov54 541–542 (2011)

Bibliography

E.V. Zakharova “New books on physics and related sciences54 543–545 (2011)

Physics news on the internet

Yu.N. Eroshenko “Physics news on the Internet (based on electronic preprints)54 547–548 (2011)

© 1918–2024 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions