Issues

 / 

1988

 / 

July

  

From the history of physics


Aleksandr Aleksandrovich Fridman (Friedmann): a biographical essay


Ioffe Institute, ul. Polytekhnicheskaya 26, St. Petersburg, 194021, Russian Federation
PACS: 01.30.Tt, 98.80.−k (all)
DOI: 10.1070/PU1988v031n07ABEH003574
URL: https://ufn.ru/en/articles/1988/7/d/
Citation: Frenkel’ V Ya "Aleksandr Aleksandrovich Fridman (Friedmann): a biographical essay" Sov. Phys. Usp. 31 645–665 (1988)
BibTexBibNote ® (generic)BibNote ® (RIS)MedlineRefWorks

Оригинал: Френкель В Я «Александр Александрович Фридман (Биографический очерк)» УФН 155 481–516 (1988); DOI: 10.3367/UFNr.0155.198807d.0481

A.A. Fridman is author of Physics-Uspekhi

References (37) ↓ Cited by (2) Similar articles (9)

 1. Uiler Dzh A Predvidenie Einshteina (M.: Mir, 1970)
 2. Zel’dovich Ya B, Novikov I D Stroenie i Evolyutsiya Vselennoi (M.: Nauka, 1975)
 3. Veinberg S Gravitatsiya i Kosmologiya (M.: Mir, 1975)
 4. Gurevich L E, Chernin A D Vvedenie v Kosmologiyu (M.: Nauka, 1978)
 5. Novikov I D Evolyutsiya Vselennoi (M.: Nauka, 1979)
 6. Fok V A "Raboty Fridmana po teorii tyagoteniya Einshteina", Fridman A A Izbrannye Trudy (M.: Nauka, 1966) p. 398-402
 7. Zel’dovich Ya B "Teoriya rasshiryayushcheisya Vselennoi, sozdannaya A A Fridmanom", Fridman A A Izbrannye Trudy (M.: Nauka, 1966) p. 402
 8. Monin A S, Yaglom A M Statisticheskaya Mekhanika (mekhanika Turbulentnosti) Vol. 1 (M.: Nauka, 1965)
 9. Kochin N E Sobranie Sochinenii Vol. 1 (M.-L.: Izd-vo AN SSSR, 1949)
 10. Kibel’ I A "Gidrodinamicheskii (kratkosrochnyi) prognoz pogody" Mekhanika v SSSR za 50 Let Vol. 2 (M.: Nauka, 1970) p. 561
 11. Trostnikov V N Vydayushchiisya Sovetskii Uchenyi A.A. Fridman (M.: Znanie, 1963)
 12. Polak L S "Zhizn’ i nauchnoe tvorchestvo A.A. Fridmana", Fridman A A Izbrannye Trudy (M.: Nauka, 1966) p. 427
 13. Klimat Pogoda (2-3) (1925)
 14. Geofiz. Sb. 5 (1) (1927)
 15. Kochina P Ya Vospominaniya (M.: Nauka, 1974)
 16. Kochina P Ya Nikolai Evgrafovich Kochin (M.: Nauka, 1979)
 17. Koen B "Beseda s Einshteinom" Einshteinovskii Sbornik (M.: Nauka, 1967) p. 45
 18. Dianin S A Revolyutsionnaya Molodezh’ v Peterburge 1897 - 1917 Gg. (L.: Priboi, 1926)
 19. Gavrilov A F "Vospominaniya o Fridmane", Fridman A A Izbrannye Trudy (M.: Nauka, 1966) p. 417; Gavrilov A F "Pamyati A.A. Fridmana" Usp. Fiz. Nauk 6 73 (1926)
 20. Andreev N N "Moi vstrechi s A.A. Fridmanom" Priroda 6 88 (1967)
 21. Loskutov K N "Deyatel’nost’ A.A. Fridmana v Permskom universitete" Uch. Zap. Perm. Un-ta. Fizika (163) 149 (1968)
 22. Loitsyanskii L G, Lur’e A I "Aleksandr Alenksandrovich Fridman (1888 - 1925)" Tr. Leningr. Politekh. In-ta (1) 83 (1949)
 23. Devyatkova E D Vospominaniya o A.F. Ioffe (L.: Nauka, 1973) p. 70
 24. Steklov V A "A.A. Fridman (nekrolog)", Fridman A A Izbrannye Trudy (M.: Nauka, 1966) p. 394; Steklov V A Geofiz. Sb. 5 (1) 7 (1927)
 25. Akkeret I Rotornyi Korabl’: Novyi Sposob Ispol’zovaniya Sily Vetra (Pod red. A A Fridmana) (L., 1925)
 26. Einshtein A "Sudno Flettnera" Izobret. Ratsionalizat. (6) 17 (1965)
 27. Einshtein A "Elementarnaya teoriya poleta i voln na vode" Sobranie Nauchnykh Trudov Vol. 4 (M.: Nauka, 1967) p. 22
 28. Frenkel’ V Ya, Yavelov B E Einshtein-izobretatel’ (M.: Nauka, 1981)
 29. Proc. First Intern. Congress of Applied Mechanics, Delft, 1924 (Eds C Beizano, J M Bürgers) (Delft, 1925)
 30. McCrea W H, Milne E A "Newtonian universe and the curvature of space" Quart. J. Math. 5 17 (1934)
 31. Frenkel’ V Ya "Novye materialy o diskussii Einshteina i Fridmana" Einshteinovskii Sbornik. 1973 (M.: Nauka, 1974) p. 5
 32. Frenkel’ V Ya "Yurii Aleksandrovich Krutkov" Usp. Fiz. Nauk 102 639 (1970); Frenkel’ V Ya Sov. Phys. Usp. 13 816 (1971)
 33. Tatarinov Yu B "Pyat’desyat let teorii rasshiryayushcheisya Vselennoi" Voprosy Istorii Estestvoznaniya Tekhniki (3) 88 (1982)
 34. von Pahlen E Der Unendliche Weltraum Und Die Relativitättheorie (Potsdam, 1924)
 35. Biblioteka V.I. Lenina v Kremle. Katalog (M.: Politizdat, 1961)
 36. Fedoseenko P "Na vysote 7400 m" Vestn. Vozd. Flota 8 (9) 23 (1925)
 37. "Khronika" Sov. Nauka (3) 174 (1925)

© 1918–2021 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions