Issues

 / 

1986

 / 

December

  

Personalia


Aleksei Mikhailovich Bonch-Bruevich (On his seventieth birthday)

 a,  a,  b,  c, , , , ,  c,
a Ioffe Institute, ul. Polytekhnicheskaya 26, St. Petersburg, 194021, Russian Federation
b Lebedev Physical Institute, Russian Academy of Sciences, Leninsky prosp. 53, Moscow, 119991, Russian Federation
c Prokhorov General Physics Institute of the Russian Academy of Sciences, ul. Vavilova 38, Moscow, 119942, Russian Federation
PACS: 42.50.−p, 01.60.+q (all)
DOI: 10.1070/PU1986v029n12ABEH003629
URL: https://ufn.ru/en/articles/1986/12/i/
Citation: Aleksandrov E B, Alferov Zh I, Basov N G, Bunkin F V, Denisyuk Yu N, Imas Ya A, Miroshnikov M M, Petrovskii G T, Prokhorov A M, Tuchkevich V M "Aleksei Mikhailovich Bonch-Bruevich (On his seventieth birthday)" Sov. Phys. Usp. 29 1158–1159 (1986)
BibTexBibNote ® (generic)BibNote ® (RIS)MedlineRefWorks

Оригинал: Александров Е Б, Алферов Ж И, Басов Н Г, Бункин Ф В, Денисюк Ю Н, Имас Я А, Мирошников М М, Петровский Г Т, Прохоров А М, Тучкевич В М «Алексей Михайлович Бонч-Бруевич (К семидесятилетию со дня рождения)» УФН 150 637–638 (1986); DOI: 10.3367/UFNr.0150.198612k.0637

A.M. Bonch-Bruevich is author of Physics-Uspekhi

Cited by (1) Similar articles (20) ↓

 1. E.B. Aleksandrov, Zh.I. Alferov et alAleksei Mikhailovich Bonch-Bruevich (on his eightieth birthday)39 645–646 (1996)
 2. A.P. Aleksandrov, Zh.I. Alferov et alVladimir Maksimovich Tuchkevich (on his seventieth birthday)18 76–78 (1975)
 3. S.A. Akhmanov, F.V. Bunkin et alSergei Mikhailovich Rytov (on his seventieth birthday)21 643–644 (1978)
 4. A.P. Aleksandrov, Zh.I. Alferov et alBentsion Moiseevich Vul (Obituary)29 587–588 (1986)
 5. E.B. Aleksandrov, A.F. Andreev et alVeniamin Pavlovich Chebotaev (Obituary)36 (2) 100–101 (1993)
 6. A.P. Aleksandrov, Zh.I. Alferov et alSerafim Nikolaevich Zhurkov (on his eightieth birthday)28 642–643 (1985)
 7. A.P. Aleksandrov, A.S. Borovik-Romanov et alAleksandr Mikhailovich Prokhorov (On his seventieth birthday)29 720–721 (1986)
 8. A.P. Aleksandrov, Zh.I. Alferov et alVladimir Maksimovich Tuchkevich (on his eightieth birthday)27 980–982 (1984)
 9. A.F. Andreev, Zh.I. Alferov et alSergei Nikolaevich Bagaev (on his sixtieth birthday)44 1091–1092 (2001)
 10. Zh.I. Alferov, E.P. Velikhov et alGasan Mamed Bagir ogly Abdullaev (on his sixtieth birthday)21 891–892 (1978)
 11. V.A. Ambartsumyan, N.G. Basov et alNikolai Nikolaevich Bogolyubov (on his seventieth birthday)22 672–676 (1979)
 12. A.P. Aleksandrov, N.G. Basov et alAleksandr Mikhailovich Prokhorov (on his sixtieth birthday)19 642–644 (1976)
 13. Zh.I. Alferov, A.F. Andreev et alAleksandr Mikhailovich Prokhorov (on his eightieth birthday)39 755–756 (1996)
 14. Zh.I. Alferov, A.F. Andreev et alYurii Andreevich Ossipyan (on his seventieth birthday)44 215–216 (2001)
 15. Zh.I. Alferov, B.M. Vul et alSolomon Meerovich Ryvkin (Obituary)24 1015–1016 (1981)
 16. N.G. Basov, A.M. Bonch-Bruevich et alIgor’ Il’ich Sobel’man (on his seventieth birthday)40 323–324 (1997)
 17. A.I. Barchukov, N.G. Basov et alALEKSANDR MIKHAĬLOVICH PROKHOROV (On his fiftieth birthday)9 637–640 (1967)
 18. Zh.I. Alferov, B.K. Vainshtein et alIsaak Mikhailovich Tsidil’kovskii (on his seventieth birthday)36 (5) 450–451 (1993)
 19. A.M. Bonch-Bruevich, Yu.N. Denisyuk et alBoris Ivanovich Stepanov (on his sixtieth birthday)16 442–443 (1973)
 20. A.F. Andreev, A.S. Borovik-Romanov et alIn memory of Sergei Mikhailovich Rytov40 749–750 (1997)

The list is formed automatically.

© 1918–2020 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions