Issues

 / 

1986

 / 

December

  

Personalia


Aleksei Mikhailovich Bonch-Bruevich (On his seventieth birthday)

 a,  a,  b,  c, , , , ,  c,
a Ioffe Institute, ul. Polytekhnicheskaya 26, St. Petersburg, 194021, Russian Federation
b Lebedev Physical Institute, Russian Academy of Sciences, Leninsky prosp. 53, Moscow, 119991, Russian Federation
c Prokhorov General Physics Institute of the Russian Academy of Sciences, ul. Vavilova 38, Moscow, 119942, Russian Federation
PACS: 42.50.−p, 01.60.+q (all)
DOI: 10.1070/PU1986v029n12ABEH003629
URL: https://ufn.ru/en/articles/1986/12/i/
Citation: Aleksandrov E B, Alferov Zh I, Basov N G, Bunkin F V, Denisyuk Yu N, Imas Ya A, Miroshnikov M M, Petrovskii G T, Prokhorov A M, Tuchkevich V M "Aleksei Mikhailovich Bonch-Bruevich (On his seventieth birthday)" Sov. Phys. Usp. 29 1158–1159 (1986)
BibTex BibNote ® (generic)BibNote ® (RIS)MedlineRefWorks
%0 Journal Article
%T Aleksei Mikhailovich Bonch-Bruevich (On his seventieth birthday)
%A E. B. Aleksandrov
%A Zh. I. Alferov
%A N. G. Basov
%A F. V. Bunkin
%A Yu. N. Denisyuk
%A Ya. A. Imas
%A M. M. Miroshnikov
%A G. T. Petrovskii
%A A. M. Prokhorov
%A V. M. Tuchkevich
%I Physics-Uspekhi
%D 1986
%J Phys. Usp.
%V 29
%N 12
%P 1158-1159
%U https://ufn.ru/en/articles/1986/12/i/
%U https://doi.org/10.1070/PU1986v029n12ABEH003629

Оригинал: Александров Е Б, Алферов Ж И, Басов Н Г, Бункин Ф В, Денисюк Ю Н, Имас Я А, Мирошников М М, Петровский Г Т, Прохоров А М, Тучкевич В М «Алексей Михайлович Бонч-Бруевич (К семидесятилетию со дня рождения)» УФН 150 637–638 (1986); DOI: 10.3367/UFNr.0150.198612k.0637

A.M. Bonch-Bruevich is author of Physics-Uspekhi

© 1918–2020 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions