Issues

 / 

1975

 / 

May

  

Personalia


Yurii Aleksandrovich Dunaev

, , , ,  a, , ,
a Ioffe Institute, ul. Polytekhnicheskaya 26, St. Petersburg, 194021, Russian Federation
PACS: 01.60.
DOI: 10.1070/PU1975v018n05ABEH004883
URL: https://ufn.ru/en/articles/1975/5/g/
Citation: Alkhazov D G, Donskoi K V, Zhurkov S N, Ionov N I, Mamyrin B A, Mishin G I, Petrov G I, Tuchkevich V M "Yurii Aleksandrovich Dunaev" Sov. Phys. Usp. 18 389–390 (1975)
BibTexBibNote ® (generic)BibNote ® (RIS)Medline RefWorks
RT Journal
T1 Yurii Aleksandrovich Dunaev
A1 Alkhazov,D.G.
A1 Donskoi,K.V.
A1 Zhurkov,S.N.
A1 Ionov,N.I.
A1 Mamyrin,B.A.
A1 Mishin,G.I.
A1 Petrov,G.I.
A1 Tuchkevich,V.M.
PB Physics-Uspekhi
PY 1975
FD 10 May, 1975
JF Physics-Uspekhi
JO Phys. Usp.
VO 18
IS 5
SP 389-390
DO 10.1070/PU1975v018n05ABEH004883
LK https://ufn.ru/en/articles/1975/5/g/

Оригинал: Алхазов Д Г, Донской К В, Журков С Н, Ионов Н И, Мамырин Б А, Мишин Г И, Петров Г И, Тучкевич В М «Памяти Юрия Александровича Дунаева» УФН 116 169–170 (1975); DOI: 10.3367/UFNr.0116.197505g.0169

Yu.A. Dunaev in Physics-Uspekhi

© 1918–2021 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions