Авторский указатель

/

2019

/

АвгустА

Акимов И.А.
Анисимов А.Н.
Аптекарь Р.Л.
Асеев А.Л.
 • А.Л. Асеев, Д.А. Варшалович, Е.П. Велихов, И.В. Грехов, Ю.В. Гуляев, А.Е. Жуков, С.В. Иванов, А.А. Каплянский, П.С. Копьев, Г.Я. Красников, Р.А. Сурис, В.Е. Фортов «Памяти Жореса Ивановича Алфёрова» 189 899–900 (2019)

Афанасьев В.И.
 • В.И. Афанасьев, С.В. Бобашев, А.М. Быков, Ю.С. Гордеев, А.Г. Забродский, А.Н. Зиновьев, С.В. Иванов, А.А. Каплянский, М.Н. Панов, М.П. Петров, Р.А. Сурис, А.П. Шергин «Памяти Вадима Васильевича Афросимова» 189 901–902 (2019)

Б

Байер М.
Баранов П.Г.
Бобашев С.В.
 • В.И. Афанасьев, С.В. Бобашев, А.М. Быков, Ю.С. Гордеев, А.Г. Забродский, А.Н. Зиновьев, С.В. Иванов, А.А. Каплянский, М.Н. Панов, М.П. Петров, Р.А. Сурис, А.П. Шергин «Памяти Вадима Васильевича Афросимова» 189 901–902 (2019)

Быков А.М.

В

Варшалович Д.А.
 • А.Л. Асеев, Д.А. Варшалович, Е.П. Велихов, И.В. Грехов, Ю.В. Гуляев, А.Е. Жуков, С.В. Иванов, А.А. Каплянский, П.С. Копьев, Г.Я. Красников, Р.А. Сурис, В.Е. Фортов «Памяти Жореса Ивановича Алфёрова» 189 899–900 (2019)

Велихов Е.П.
 • А.Л. Асеев, Д.А. Варшалович, Е.П. Велихов, И.В. Грехов, Ю.В. Гуляев, А.Е. Жуков, С.В. Иванов, А.А. Каплянский, П.С. Копьев, Г.Я. Красников, Р.А. Сурис, В.Е. Фортов «Памяти Жореса Ивановича Алфёрова» 189 899–900 (2019)

Г

Голенецкий С.В.
Гордеев Ю.С.
 • В.И. Афанасьев, С.В. Бобашев, А.М. Быков, Ю.С. Гордеев, А.Г. Забродский, А.Н. Зиновьев, С.В. Иванов, А.А. Каплянский, М.Н. Панов, М.П. Петров, Р.А. Сурис, А.П. Шергин «Памяти Вадима Васильевича Афросимова» 189 901–902 (2019)

Грехов И.В.
 • А.Л. Асеев, Д.А. Варшалович, Е.П. Велихов, И.В. Грехов, Ю.В. Гуляев, А.Е. Жуков, С.В. Иванов, А.А. Каплянский, П.С. Копьев, Г.Я. Красников, Р.А. Сурис, В.Е. Фортов «Памяти Жореса Ивановича Алфёрова» 189 899–900 (2019)

Гуляев Ю.В.
 • А.Л. Асеев, Д.А. Варшалович, Е.П. Велихов, И.В. Грехов, Ю.В. Гуляев, А.Е. Жуков, С.В. Иванов, А.А. Каплянский, П.С. Копьев, Г.Я. Красников, Р.А. Сурис, В.Е. Фортов «Памяти Жореса Ивановича Алфёрова» 189 899–900 (2019)

Е

Ж

Жуков А.Е.
 • А.Л. Асеев, Д.А. Варшалович, Е.П. Велихов, И.В. Грехов, Ю.В. Гуляев, А.Е. Жуков, С.В. Иванов, А.А. Каплянский, П.С. Копьев, Г.Я. Красников, Р.А. Сурис, В.Е. Фортов «Памяти Жореса Ивановича Алфёрова» 189 899–900 (2019)

З

Забродский А.Г.
 • В.И. Афанасьев, С.В. Бобашев, А.М. Быков, Ю.С. Гордеев, А.Г. Забродский, А.Н. Зиновьев, С.В. Иванов, А.А. Каплянский, М.Н. Панов, М.П. Петров, Р.А. Сурис, А.П. Шергин «Памяти Вадима Васильевича Афросимова» 189 901–902 (2019)

Зиновьев А.Н.
 • В.И. Афанасьев, С.В. Бобашев, А.М. Быков, Ю.С. Гордеев, А.Г. Забродский, А.Н. Зиновьев, С.В. Иванов, А.А. Каплянский, М.Н. Панов, М.П. Петров, Р.А. Сурис, А.П. Шергин «Памяти Вадима Васильевича Афросимова» 189 901–902 (2019)

И

Иванов П.А.
Иванов С.В.
 • А.Л. Асеев, Д.А. Варшалович, Е.П. Велихов, И.В. Грехов, Ю.В. Гуляев, А.Е. Жуков, С.В. Иванов, А.А. Каплянский, П.С. Копьев, Г.Я. Красников, Р.А. Сурис, В.Е. Фортов «Памяти Жореса Ивановича Алфёрова» 189 899–900 (2019)
 • В.И. Афанасьев, С.В. Бобашев, А.М. Быков, Ю.С. Гордеев, А.Г. Забродский, А.Н. Зиновьев, С.В. Иванов, А.А. Каплянский, М.Н. Панов, М.П. Петров, Р.А. Сурис, А.П. Шергин «Памяти Вадима Васильевича Афросимова» 189 901–902 (2019)

К

Калашникова А.М.
Каплянский А.А.
 • А.Л. Асеев, Д.А. Варшалович, Е.П. Велихов, И.В. Грехов, Ю.В. Гуляев, А.Е. Жуков, С.В. Иванов, А.А. Каплянский, П.С. Копьев, Г.Я. Красников, Р.А. Сурис, В.Е. Фортов «Памяти Жореса Ивановича Алфёрова» 189 899–900 (2019)
 • В.И. Афанасьев, С.В. Бобашев, А.М. Быков, Ю.С. Гордеев, А.Г. Забродский, А.Н. Зиновьев, С.В. Иванов, А.А. Каплянский, М.Н. Панов, М.П. Петров, Р.А. Сурис, А.П. Шергин «Памяти Вадима Васильевича Афросимова» 189 901–902 (2019)

Козлова А.В.
Козуб В.И.
Копьев П.С.
 • А.Л. Асеев, Д.А. Варшалович, Е.П. Велихов, И.В. Грехов, Ю.В. Гуляев, А.Е. Жуков, С.В. Иванов, А.А. Каплянский, П.С. Копьев, Г.Я. Красников, Р.А. Сурис, В.Е. Фортов «Памяти Жореса Ивановича Алфёрова» 189 899–900 (2019)

Коренев В.Л.
Красников Г.Я.
 • А.Л. Асеев, Д.А. Варшалович, Е.П. Велихов, И.В. Грехов, Ю.В. Гуляев, А.Е. Жуков, С.В. Иванов, А.А. Каплянский, П.С. Копьев, Г.Я. Красников, Р.А. Сурис, В.Е. Фортов «Памяти Жореса Ивановича Алфёрова» 189 899–900 (2019)

Кусраев Ю.Г.

Л

Лебедев А.А.
Левинштейн М.Е.
Лимонов М.Ф.
Лысенко А.Л.

М

Мохов Е.Н.

Н

Нагалюк С.С.

П

Панов М.Н.
 • В.И. Афанасьев, С.В. Бобашев, А.М. Быков, Ю.С. Гордеев, А.Г. Забродский, А.Н. Зиновьев, С.В. Иванов, А.А. Каплянский, М.Н. Панов, М.П. Петров, Р.А. Сурис, А.П. Шергин «Памяти Вадима Васильевича Афросимова» 189 901–902 (2019)

Петров М.П.
 • В.И. Афанасьев, С.В. Бобашев, А.М. Быков, Ю.С. Гордеев, А.Г. Забродский, А.Н. Зиновьев, С.В. Иванов, А.А. Каплянский, М.Н. Панов, М.П. Петров, Р.А. Сурис, А.П. Шергин «Памяти Вадима Васильевича Афросимова» 189 901–902 (2019)

Писарев Р.В.

Р

С

Сапега В.Ф.
Свинкин Д.С.
Сурис Р.А.
 • А.Л. Асеев, Д.А. Варшалович, Е.П. Велихов, И.В. Грехов, Ю.В. Гуляев, А.Е. Жуков, С.В. Иванов, А.А. Каплянский, П.С. Копьев, Г.Я. Красников, Р.А. Сурис, В.Е. Фортов «Памяти Жореса Ивановича Алфёрова» 189 899–900 (2019)
 • В.И. Афанасьев, С.В. Бобашев, А.М. Быков, Ю.С. Гордеев, А.Г. Забродский, А.Н. Зиновьев, С.В. Иванов, А.А. Каплянский, М.Н. Панов, М.П. Петров, Р.А. Сурис, А.П. Шергин «Памяти Вадима Васильевича Афросимова» 189 901–902 (2019)

У

Уланов М.В.

Ф

Фортов В.Е.
 • А.Л. Асеев, Д.А. Варшалович, Е.П. Велихов, И.В. Грехов, Ю.В. Гуляев, А.Е. Жуков, С.В. Иванов, А.А. Каплянский, П.С. Копьев, Г.Я. Красников, Р.А. Сурис, В.Е. Фортов «Памяти Жореса Ивановича Алфёрова» 189 899–900 (2019)

Фредерикс Д.Д.

Ц

Цветкова А.Е.

Ш

Шергин А.П.
 • В.И. Афанасьев, С.В. Бобашев, А.М. Быков, Ю.С. Гордеев, А.Г. Забродский, А.Н. Зиновьев, С.В. Иванов, А.А. Каплянский, М.Н. Панов, М.П. Петров, Р.А. Сурис, А.П. Шергин «Памяти Вадима Васильевича Афросимова» 189 901–902 (2019)

Щ

Щербаков А.В.

Я

Яковлев Д.Р.
© Успехи физических наук, 1918–2024
Электронная почта: ufn@ufn.ru Телефоны и адреса редакции О журнале Пользовательское соглашение