Mikhail Igorevich PanasyukLomonosov Moscow State University, Skobeltsyn Institute of Nuclear Physics
Address: Leninskie Gory 1 build. 2, Moscow, 119991, Russian Federation
Phone: +7 (495) 939 18 18
Fax: +7 (495) 939 08 96
Website:


Personalia

 1. Yu.Yu. Balega, E.E. Boos, L.M. Zelenyi et alIn memory of Mikhail Igorevich Panasyuk64 317–318 (2021)

Articles

 1. M.I. Panasyuk, L.I. Miroshnichenko “Particle acceleration in space: a universal mechanism?65 379–405 (2022)
 2. M.I. Panasyuk “Greisen—Zatsepin—Kuzmin effect: top—down and bottom—up view61 903–911 (2018)
 3. M.I. Panasyuk, E.A. Romanovskii “Academician D V Skobel’tsyn as the founder of the MSU school of nuclear physics56 406–411 (2013)
 4. M.I. Panasyuk “Coming of age and development of space physics at Moscow State University. Radiation in space: the legacy of S N Vernov54 190–202 (2011)

Signed personalia

 1. V.G. Bondur, M.M. Kotyukov, V.D. Kuznetsov et alLev Matveevich Zelenyi (on his 70th birthday)61 819–821 (2018)
 2. V.S. Berezinskii, L.V. Volkova, V.N. Gavrin et alIn memory of Georgii Timofeevich Zatsepin53 641–642 (2010)
 3. T.D. Vylov, V.G. Kadyshevskii, V.D. Kekelidze et alIn memory of Aleksei Alekseevich Tyapkin47 525–526 (2004)
 4. V.L. Ginzburg, G.T. Zatsepin, N.N. Kalmykov et alIn memory of Georgii Borisovich Khristiansen43 1265–1266 (2000)
 5. V.A. Kurnaev, Yu.V. Martynenko, M.I. Panasyuk et alIn memory of Vladimir Aleksandrovich Molchanov43 427–429 (2000)
 6. A.A. Galeev, G.T. Zatsepin, M.I. Panasyuk et alIn memory of Boris Arkad’evich Tverskoi41 103–104 (1998)
 7. V.L. Ginzburg, G.T. Zatsepin, N.N. Kalmykov et alGeorgii Borisovich Khristiansen (on his seventieth birthday)40 549–550 (1997)
 8. A.I. Akishin, V.V. Balashov, N.S. Zelenskaya et alIgor’ Borisovich Teplov (Obituary)35 (9) 809–810 (1992)

See also: V.L. Ginzburg, A.F. Andreev, L.V. Keldysh, A.N. Skrinskii, G.A. Mesyats, L.P. Pitaevskii, E.P. Velikhov, A.M. Prokhorov, V.A. Rubakov, V.A. Matveev, B.B. Kadomtsev, Zh.I. Alferov, A.S. Borovik-Romanov, E.L. Feinberg, V.E. Fortov

PACS: 01.60.+q, 98.70.Sa, 01.65.+g, 26.40.+r, 96.50.Vg, 25.10.+s, 07.87.+v, 94.20.wq, 25.45.Hi, 23.20.En, 21.60.Cs, 21.60.Gx, 24.50.+g

© 1918–2022 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions