V.I. KaevitserInstitute of Radioengineering and Electronics, Branch in Fryazino
Address: pl. Vvedenskogo 1, Fryazino, Moscow Region, 141190, Russian Federation
Phone: +7 (495) 7855639
Fax: +7 (495) 7029572
Website:


See also: V.L. Ginzburg, A.F. Andreev, L.V. Keldysh, A.N. Skrinskii, E.L. Feinberg, G.A. Mesyats, Zh.I. Alferov, B.B. Kadomtsev, A.M. Prokhorov, L.P. Pitaevskii, Yu.V. Gulyaev, E.P. Velikhov, A.S. Borovik-Romanov, V.Ya. Frenkel’, O.N. Krokhin

PACS: 43.58.+z, 43.30.+m, 91.50.Ga, 01.10.Fv, 01.60.+q, 01.65.+g, 02.70.-c, 03.65.Ta, 89.70.-a, 95.55.-n, 96.30.-t,

© 1918–2019 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions