Author Index

/

2017

/

MayA

Ashitkov S.I.

B

Berezin V.A.
 • V.A. Berezin, D.S. Gorbunov, A.D. Dolgov, L.V. Kravchuk, V.A. Matveev, V.A. Rubakov, D.V. Semikoz, A.A. Starobinskii, P.G. Tinyakov, S.V. Troitskii, M.E. Shaposhnikov, B.E. Shtern “Igor Ivanovich Tkachev (on his 60th birthday)60 534–535 (2017)

D

Dolgov A.D.
 • V.A. Berezin, D.S. Gorbunov, A.D. Dolgov, L.V. Kravchuk, V.A. Matveev, V.A. Rubakov, D.V. Semikoz, A.A. Starobinskii, P.G. Tinyakov, S.V. Troitskii, M.E. Shaposhnikov, B.E. Shtern “Igor Ivanovich Tkachev (on his 60th birthday)60 534–535 (2017)

E

F

Fortov V.E.

G

Gorbunov D.S.
 • V.A. Berezin, D.S. Gorbunov, A.D. Dolgov, L.V. Kravchuk, V.A. Matveev, V.A. Rubakov, D.V. Semikoz, A.A. Starobinskii, P.G. Tinyakov, S.V. Troitskii, M.E. Shaposhnikov, B.E. Shtern “Igor Ivanovich Tkachev (on his 60th birthday)60 534–535 (2017)

I

Ivanov A.A.

K

Kanel G.I.
Komarov F.F.
Kravchuk L.V.
 • V.A. Berezin, D.S. Gorbunov, A.D. Dolgov, L.V. Kravchuk, V.A. Matveev, V.A. Rubakov, D.V. Semikoz, A.A. Starobinskii, P.G. Tinyakov, S.V. Troitskii, M.E. Shaposhnikov, B.E. Shtern “Igor Ivanovich Tkachev (on his 60th birthday)60 534–535 (2017)

M

Matveev V.A.
 • V.A. Berezin, D.S. Gorbunov, A.D. Dolgov, L.V. Kravchuk, V.A. Matveev, V.A. Rubakov, D.V. Semikoz, A.A. Starobinskii, P.G. Tinyakov, S.V. Troitskii, M.E. Shaposhnikov, B.E. Shtern “Igor Ivanovich Tkachev (on his 60th birthday)60 534–535 (2017)

P

Prikhodko V.V.

R

Razorenov S.V.
Rubakov V.A.
 • V.A. Berezin, D.S. Gorbunov, A.D. Dolgov, L.V. Kravchuk, V.A. Matveev, V.A. Rubakov, D.V. Semikoz, A.A. Starobinskii, P.G. Tinyakov, S.V. Troitskii, M.E. Shaposhnikov, B.E. Shtern “Igor Ivanovich Tkachev (on his 60th birthday)60 534–535 (2017)

S

Semikoz D.V.
 • V.A. Berezin, D.S. Gorbunov, A.D. Dolgov, L.V. Kravchuk, V.A. Matveev, V.A. Rubakov, D.V. Semikoz, A.A. Starobinskii, P.G. Tinyakov, S.V. Troitskii, M.E. Shaposhnikov, B.E. Shtern “Igor Ivanovich Tkachev (on his 60th birthday)60 534–535 (2017)

Shaposhnikov M.E.
 • V.A. Berezin, D.S. Gorbunov, A.D. Dolgov, L.V. Kravchuk, V.A. Matveev, V.A. Rubakov, D.V. Semikoz, A.A. Starobinskii, P.G. Tinyakov, S.V. Troitskii, M.E. Shaposhnikov, B.E. Shtern “Igor Ivanovich Tkachev (on his 60th birthday)60 534–535 (2017)

Shtern B.E.
 • V.A. Berezin, D.S. Gorbunov, A.D. Dolgov, L.V. Kravchuk, V.A. Matveev, V.A. Rubakov, D.V. Semikoz, A.A. Starobinskii, P.G. Tinyakov, S.V. Troitskii, M.E. Shaposhnikov, B.E. Shtern “Igor Ivanovich Tkachev (on his 60th birthday)60 534–535 (2017)

Stakhovsky I.R.
Starobinskii A.A.
 • V.A. Berezin, D.S. Gorbunov, A.D. Dolgov, L.V. Kravchuk, V.A. Matveev, V.A. Rubakov, D.V. Semikoz, A.A. Starobinskii, P.G. Tinyakov, S.V. Troitskii, M.E. Shaposhnikov, B.E. Shtern “Igor Ivanovich Tkachev (on his 60th birthday)60 534–535 (2017)

T

Tinyakov P.G.
 • V.A. Berezin, D.S. Gorbunov, A.D. Dolgov, L.V. Kravchuk, V.A. Matveev, V.A. Rubakov, D.V. Semikoz, A.A. Starobinskii, P.G. Tinyakov, S.V. Troitskii, M.E. Shaposhnikov, B.E. Shtern “Igor Ivanovich Tkachev (on his 60th birthday)60 534–535 (2017)

Troitsky S.V.
 • V.A. Berezin, D.S. Gorbunov, A.D. Dolgov, L.V. Kravchuk, V.A. Matveev, V.A. Rubakov, D.V. Semikoz, A.A. Starobinskii, P.G. Tinyakov, S.V. Troitskii, M.E. Shaposhnikov, B.E. Shtern “Igor Ivanovich Tkachev (on his 60th birthday)60 534–535 (2017)

Z

Zaretskii E.B.
© 1918–2023 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions