V.L. Derbov
Articles

  1. S.I. Vinitskii, V.L. Derbov, V.M. Dubovik et alTopological phases in quantum mechanics and polarization optics33 (6) 403–428 (1990)

See also: V.M. Dubovik, Yu.P. Stepanovskii, B.L. Markovski, S.I. Vinitskii, Ya.A. Smorodinskii

PACS: 03.65.Vf, 03.65.Ta, 42.50.-p

© 1918–2022 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions