S.I. Vinitskii
Articles

  1. S.I. Vinitskii, V.L. Derbov, V.M. Dubovik et alTopological phases in quantum mechanics and polarization optics33 (6) 403–428 (1990)

Signed personalia

  1. L.N. Bogdanova, S.I. Vinitskii, S.S. Gershtein et alIn memory of Leonid Ivanovich Ponomarev63 412–413 (2020)

See also: A.F. Andreev, V.L. Ginzburg, L.V. Keldysh, A.N. Skrinskii, G.A. Mesyats, L.P. Pitaevskii, E.P. Velikhov, A.M. Prokhorov, B.B. Kadomtsev, V.A. Matveev, V.A. Rubakov, A.S. Borovik-Romanov, Zh.I. Alferov, E.L. Feinberg, V.E. Fortov

PACS: 01.60.+q, 03.65.Vf, 03.65.Ta, 42.50.-p

© 1918–2021 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions