← Ivan Alekseevich Yakovlev

No album Foto professora I.A. Yakovleva S kollegami Sem'ya
  

B.N. Shvilkin, I.A. Yakovlev (yanvar' 1997)