← Ivan Alekseevich Yakovlev

No album Foto professora I.A. Yakovleva S kollegami Sem'ya
 

Sidyat: O. P. Yakovleva, A. I. Yakovlev. Stoyat: I. A. Yakovlev, O. A. Yakovleva