Issues

 / 

2015

 / 

August

  

Instruments and methods of investigation


Cathodoluminescent light sources: status and prospects

 a, b,  b,  b,  b
a Kotel'nikov Institute of Radio Engineering and Electronics, Russian Academy of Sciences, ul. Mokhovaya 11, kor. 7, Moscow, 125009, Russian Federation
b Moscow Institute of Physics and Technology (National Research University), Institutskii per. 9, Dolgoprudny, Moscow Region, 141701, Russian Federation

A possible and feasible alternative to the current energy-saving light sources are environmentally friendly new-generation cathodoluminescent light sources (CLS) based on luminescence produced by electrons emitted from the field emission cathode. Because of the lack of available optimally designed general-purpose cathode field-emission lamps, the development of an efficient prototype CLS of potentially low mass production cost is currently the top priority.

Fulltext is available at IOP
Keywords: field emission, field emission properties of materials, field emission cathodes, carbon, carbon fibers, cathodoluminescence, light sources, efficiency of light sources
PACS: 42.72.Bj, 85.60.Jb, 88.05.Tg (all)
DOI: 10.3367/UFNe.0185.201508e.0853
URL: https://ufn.ru/en/articles/2015/8/e/
Citation: Bugaev A S, Kireev V B, Sheshin E P, Kolodyazhnyj A Ju "Cathodoluminescent light sources: status and prospects" Phys. Usp. 58 792–818 (2015)
BibTexBibNote ® (generic)BibNote ® (RIS)MedlineRefWorks

Received: 24th, February 2015, revised: 12th, May 2015, 12th, May 2015

Оригинал: Бугаев А С, Киреев В Б, Шешин Е П, Колодяжный А Ю «Катодолюминесцентные источники света (современное состояние и перспективы)» УФН 185 853–883 (2015); DOI: 10.3367/UFNr.0185.201508e.0853

References (238) ↓ Cited by (13) Similar articles (2)

 1. Aizenberg Yu B (Red.) Spravochnaya Kniga Po Svetotekhnike (M.: Energoatomizdat, 1983)
 2. Sheshin E P Struktura Poverkhnosti i Avtoemissionnye Svoistva Uglerodnykh Materialov (M.: Izd-vo MFTI. Fizmatkniga, 2001)
 3. Sheshin E R et al. 7th Int. Vacuum Microelectronics Conf. Grenoble, France, 4 - 7 1994, Abstracts p. 423
 4. Kireev V B CEES Working Paper Vol. 134 (Princeton, NJ: The Center for Energy and Environment Studies, Princeton Univ., 1996) p. 11
 5. Kireeva G I, Kireev V B CEES Working Paper Vol. 135 (Princeton, NJ: The Center for Energy and Environment Studies, Princeton Univ., 1996) p. 13
 6. Kossov V V, Livshits V N, Shakhnazarov A G Metodicheskie Rekomendatsii Po Otsenke Effektivnosti Investitsionnykh Proektov (vtoraya Redaktsiya) (M.: Ekonomika, 2000)
 7. Vilenskii P L, Livshits V N, Smolyak S A Otsenka Effektivnosti Investitsionnykh Proektov. Teoriya i Praktika (M.: Delo, 2008) p. 1103
 8. Sheshin E P, Kireev V B Retsikling otkhodov. VIII Mezhdunarodnaya konf., Rossiya, Sankt-Peterburg, 2011 p. 29
 9. Sheshin E P, Kireev V B Aktual’nye problemy fundamental’nykh i prikladnykh nauk v oblasti fiziki. Trudy 57-i konf. MFTI (M.: MFTI, 2014) p. 21
 10. Kryukova I V Fizicheskie Protsessy v Poluprovodnikovykh Impul’snykh Lazerakh s Nakachkoi Elektronnymi Puchkami (M.: MGTU im. Baumana, 2009) p. 443
 11. Levshin V L Trudy FIAN 23 64 (1963)
 12. Gugel’ B M Lyuminofory dlya Elektrovakuumnoi Promyshlennosti (M.: Energiya, 1967)
 13. Ozawa L Cathodoluminescence And Photoluminescence: Theories And Practical Application (Boca Raton, Fl.: CRC Press, 2010)
 14. Cees R (Ed.) Luminescence. From Theory To Applications (Weinheim: Wiley-VCH, 2008)
 15. Aluker E D, Lusis D Yu, Chernov S A Elektronnye Vozbuzhdeniya i Radiolyuminestsentsiya Shchelochno-galoidnykh Kristallov (Riga: Zinatne, 1979)
 16. Vasil’ev A N, Mikhailin V V Vvedenie v Spektroskopiyu Dielektrikov (M.: Universitetskaya kniga, 2010)
 17. Alig R C, Bloom S Phys. Rev. Lett. 35 1522 (1975)
 18. Chukova Yu P Antistoksova Lyuminestsentsiya i Novye Vozmozhnosti Ee Primeneniya (M.: Sov. radio, 1980)
 19. Akimov I A, Cherkasov Yu A, Cherkashin M I Sensibilizirovannyi Fotoeffekt (M.: Nauka, 1980)
 20. Ovsyankin V V, Feofilov P P ZhPS 7 498 (1967)
 21. Ovsyankin V V, Feofilov P P Izv. AN SSSR. Ser. Fiz. 37 262 (1973)
 22. Ovsyankin V V, Feofilov P P Dokl. Akad. Nauk SSSR 174 787 (1967); Ovsyankin V V, Feofilov P P Sov. Phys. Dokl. 12 573 (1967)
 23. Ovsyankin V V, Feofilov P P Spektroskopiya kristallov. Materialy simpoziuma po spektroskopii kristallov, soderzhashchikh redkozemel’nye elementy i elementy gruppy zheleza, Khar’kov, 9 - 14 oktyabrya 1967 g. (Otv. red. S V Grum-Grzhimailo i dr.) (M.: Nauka, 1970)
 24. Ovsyankin V V, Feofilov P P Fiz. Tverd. Tela 17 1075 (1975); Ovsyankin V V, Feofilov P P Sov. Phys. Solid State 17 684 (1975)
 25. Dexter D L Phys. Rev. 108 630 (1957)
 26. Huang X Y, Zhang Q Y J. Appl. Phys. 107 063505 (2010)
 27. Piper W W, DeLuca J A, Ham F S J. Luminescence 8 344 (1974)
 28. Sommerdijk J L, Bril A, de Jager A W J. Luminescence 8 341 (1974)
 29. Wegh R T et al. Science 283 663 (1999)
 30. Wei X T et al. Appl. Phys. B 108 463 (2012)
 31. Yim D K et al. J. Nanosci. Nanotechnol. 11 8748 (2011)
 32. Zhang Q Y, Yang C H, Pan Y X Appl. Phys. Lett. 90 021107 (2007)
 33. Zhou J et al. Appl. Phys. Lett. 95 1101 (2009)
 34. Feldman M et al. Patent US 20140268168 (2014)
 35. Barashev P P Zh. Eksp. Teor. Fiz. 61 2287 (1972); Barashev P P Sov. Phys. JETP 34 1225 (1972)
 36. Tsakanov V, Wiedemann H (Eds) Brilliant Light In Life And Material Sciences (Dordrecht: Springer, 2015)
 37. Dwivedi Y, Zilio S J. Nanosci. Nanotechnol. 14 1578 (2014)
 38. Herden B et al. Chem. Phys. Lett. 620 29 (2015)
 39. Huang X et al. Nanomedicine 2 681 (2007)
 40. Jia W et al. Phys. Status Solidi 2 48 (2005)
 41. Liang W Adv. Mater. Res. 815 677 (2013)
 42. Nagesha D et al. Int. J. Nanomedicine 2 813 (2007)
 43. Ordejón B et al. J. Luminescence 126 779 (2007)
 44. Shalapska T et al. J. Phys. D Appl. Phys. 43 405404 (2010)
 45. Singh V et al. Spectrochim. Acta A 139 1 (2015)
 46. Srivastava A M J. Electrochem. Soc. 143 4113 (1996)
 47. Tong L et al. Angewandte Chem. Int. Ed. 49 3485 (2010)
 48. Wang T et al. Biomed. Opt. Express 4 584 (2013)
 49. Yang Z et al. J. Alloys Compounds 308 94 (2000)
 50. Rodnyi P A Optika Spektroskopiya 89 609 (2000); Rodnyi P A Opt. Spectrosc. 89 556 (2000)
 51. Feldmann C et al. J. Luminescence 92 245 (2001)
 52. Meltzer R S Phosphor Handbook (Eds W M Yen, S Shionoya, H Yamamoto) (Boca Raton, Fl.: CRC Press, 2006) p. 507
 53. Ozawa L, Hersh H N Phys. Rev. Lett. 36 683 (1976)
 54. Adamo G et al. Phys. Rev. Lett. 109 217401 (2012)
 55. Bischak C G et al. Biophys. J. 106 402 (2013)
 56. Cao M M et al. J. Display Technol. 7 467 (2011)
 57. Chiba A et al. Opt. Mater. 35 1887 (2013)
 58. Guo F et al. Appl. Surf. Sci. 270 621 (2013)
 59. Itoh M, Ozawa L Annu. Rep. Prog. Chem. C Phys. Chem. 102 12 (2006)
 60. Le Moal E et al. Nano Lett. 13 4198 (2013)
 61. Li C Mater. Lett. 115 212 (2014)
 62. Miyake A et al. Jpn. J. Appl. Phys. 53 04EH11 (2014)
 63. Nakahama K et al. Phys. Status Solidi (2015), in press
 64. Obraztsov A N, Kleshch V I, Smolnikova E A Beilstein J. Nanotechnol. 4 493 (2013)
 65. Ogorodnikov I N et al. J. Luminescence 158 252 (2013)
 66. Popov M et al. Appl. Surf. Sci. 215 253 (2003)
 67. Sugita A et al. Opt. Mater. Express 4 155 (2013)
 68. Wallace M K, Diaz A L J. Luminescence 161 403 (2015)
 69. Yan J et al. Opt. Mater. 43 59 (2015)
 70. Ye Y, Guo T, Jiang Y J. Semicond. 33 043003 (2012)
 71. Young E C et al. J. Cryst. Growth 425 389 (2015)
 72. Ozol D I Aktual’nye problemy fundamental’nykh i prikladnykh nauk oblasti fiziki. Trudy 57-i konf. MFTI (M.: MFTI, 2014)
 73. Sheshin E P, Kireev V B Energopolis (5) 30 (2011)
 74. Kireev V B, Chadaev N N, Sheshin E P Svetotekhnika (1) 10 (2012)
 75. Richard N H et al. Patent US 20100097004 A1 (2010)
 76. Richard N H et al. Patent US 20130043790 A1 (2013)
 77. Bondarenko B V i dr. Patent SU 1306397 A1 (1985)
 78. Bondarenko B V i dr. Patent SU 1417708 A
 79. Baturin A S i dr. Patent RU 2180145 (2005)
 80. Gordeev S K i dr. Patent RU 80994 U1 (2009)
 81. Lim S H et al. Patent KR 1020010025503 (2002)
 82. Yuan-Chao Y et al. Patent US 20080018227 A1 (2008)
 83. Yuan-Chao Y et al. Patent US 20080007153 A1 (2008)
 84. Ming-jie Z, Tao L, Wenbo M Patent CN 102347204 A (2012)
 85. Yuan-Chao Y et al. Patent US 20080012466 A1 (2008)
 86. Yuan-Chao Y et al. Patent US 20080030123 A1 (2008)
 87. Choi K S, Lee S J, Kim J M 12th Intern. Vacuum Microelectronics Conf., IVMC, Darmstadt, Germany, 6 - 9 July 1999
 88. Wen-Chun W et al. IEEE VMC, Univ. of California, California, 2001
 89. Yang D L et al. Appl. Surf. Sci. 254 513 (2007)
 90. Yong-Jun J et al. Proc. of the Intern. Vacuum Nanoelectronics Conf., IVNC’2005, Oxford, UK, 2005 p. 202
 91. Kaftanov V S, SuvorovA L, Sheshin E P Patent US 5588893 (1995)
 92. Kaftanov V S, Suvorov A L, Sheshin E P Patent WO96/25753 (1995)
 93. Kaftanov V S, Suvorov A L, Sheshin E P Patent SW504603 (1995)
 94. Kaftanov V S, SuvorovA L, Sheshin E P Patent US 5973446 (1999)
 95. Forsberg G, Andersson C Patent WO0077813 A1 (2000)
 96. Sharov V B, Sheshin E P, Shchuka A A Nano- Mikrosistemnaya Tekhnika (3) 17 (2005)
 97. Ying L, Wenbo M, Mingjie Z Patent CN 101728151 (2012)
 98. Zhou M, Ma W, Li Q Patent WO 201237733 (2012)
 99. Kang H W et al. J. Phys. Chem. C 115 11435 (2011)
 100. Li Q et al. Patent US 2007222364 (2010)
 101. Nalin K, Chenggang X Patent US 6573643 (2003)
 102. Kuei-Wen C, Shie-Heng L, Chun-Yen H Patent US 20080079348 (2008)
 103. Yuge R et al. Patent JP 2009076314 (2009)
 104. Okawa T Patent JP 2009187934 (2009)
 105. Okawa T Patent JP 2009054372 (2009)
 106. Li Q et al. Patent US 7843121 (2010)
 107. Wu H C et al. Appl. Surf. Sci. 50 4781 (2012)
 108. Haba H et al. Patent JP 2007227077 A (2007)
 109. Hayashida Y, Koga K Patent JP 2009081017 (2009)
 110. Peng L et al. Patent US 20110285271 (2011)
 111. Hatai T, Ichihara T Patent JP 2011175800 (2011)
 112. Tzung-Han Y, Chi-Tsung L Patent US 20120153808 (2012)
 113. Norikane T et al. Patent JP 2002170487 A (2002)
 114. Gamo S, Tsujii M, Takayanagi K Patent JP 2011210439 (2011)
 115. Haba H Patent JP 2006190544 A (2007)
 116. Chen F, Peng L, Shou-Shan F Patent US 7821192 (2010)
 117. Ga-Lane C Patent US 7290916 (2006)
 118. Ga-Lane C Patent US 7446446 (2006)
 119. Mingjie Z, Wenbo M Patent US 20120248965 A1 (2012)
 120. Jiang N Patent CN 101042980 A (2007)
 121. Cai-Lin G et al. Patent US 7812513 (2007)
 122. Fu C L Patent CN 101026060 (2007)
 123. Michalski H, Partner P Patent WO 2012022023 (2012)
 124. Liang L et al. Patent US 7872408 (2008)
 125. Haba H Patent JP 2006190540 (2006)
 126. Zhenzhang C, Zonghan C, Zhiche G Patent CN 102620198 (2014)
 127. Lin M H et al. Patent US 2007035230 A1 (2007)
 128. Woo-Hu T, Ming-Chung F, Jung-Chein C Patent US 20080036361 (2008)
 129. Jun H C et al. Patent US 20050179363 (2005)
 130. Tailiang G et al. Patent CN 10189915 (2010)
 131. Tailiang G et al. Patent CN 101866818 (2010)
 132. Jiji A, You Q Nanotechnology 18 295703 (2007)
 133. Pan D H, Fan F G Patent US 20090302738 A1 (2009)
 134. Kim K B et al. Patent KR 20110064787 (2011)
 135. Pan D H Patent US 20090224680 (2009)
 136. Hiraki H, Harazono H Patent JP 2008288157 (2008)
 137. Haba H Patent JP 2006190539 (2006)
 138. Haba H Patent JP 2006252782 (2006)
 139. Chen P J et al. Patent US 2006022574 (2006)
 140. Gamo S, Nanba A, Arakawa T Patent JP 2010086792 A (2010)
 141. Jin W J et al. Patent US 20110148310 (2011)
 142. Jeong J W, Song Y H, Kim D J Patent WO 200931755 (2009)
 143. Par S et al. Patent KR 1020070099268 A (2007)
 144. Nakamura K Patent JP 2011065810 (2011)
 145. Kojima T Patent JP 2011071034 (2011)
 146. Kobayashi A, Fujita T Patent JP 2011108563 (2011)
 147. Li Y Y et al. Patent US 20130015778 (2013)
 148. Lin F C Patent US 2008297026 (2008)
 149. Haba H et al. Patent JP 2008204641 A (2008)
 150. Nihei F Patent JP 2010212004 (2010)
 151. Kang H S et al. Patent US 20090167150 (2009)
 152. Kang H S et al. Patent KR 20090072535 A (2009)
 153. Hyun S, Byong G Patent US 20110227960 A1 (2011)
 154. Inaoka H et al. Patent JP 2008269870 (2008)
 155. Jeng J W Patent US 20070018559 (2007)
 156. Chen Z H et al. Adv. Funct. Mater. 18 3063 (2008)
 157. Kaftanov V S et al. Patent US 5877558 (1999)
 158. Kaftanov V S et al. Patent US 6008575 (1999)
 159. Sheshin E P et al. Patent CA 2293269 (2003)
 160. Blyablin A A et al. 12th Intern. Vacuum Microelectronics Conf., IVMC, Darmstadt, Germany, 6 - 9 July 1999, Technical Digest p. 346
 161. Bonard J M et al. Appl. Phys. Lett. 78 2775 (2001)
 162. Zhang X X et al. Intern. Vacuum Nanoelectronics Conf., IVNC’2005, Oxford, UK, 2005, Technical Digest p. 342
 163. Huang J X et al. Intern. Vacuum Nanoelectronics Conf., IVNC’2005, Oxford, UK, 2005, Technical Digest p. 284
 164. Kjellman J, Lindmark M Patent US 6873095 (2005)
 165. Obraztsov A N et al. Appl. Surf. Sci. 215 214 (2003)
 166. Obraztsov A N Patent US 20050174059 (2005)
 167. Nishmura K, Sasaoka H, Ooka M Patent JP 2012142109 (2010)
 168. Hu Q H Patent EP 2472552 (2012)
 169. Yang T H, Dai B D Patent US 20110025188 A1 (2011)
 170. Qian L et al. Patent US 20070228919 (2007)
 171. Wei Y, Liu L, Fan S S Patent US 20100201252 (2010)
 172. Hu Q H Patent EP 2339610 (2011)
 173. Nishmura K, Sasaoka H, Ooka M Patent WO 201249975 (2012)
 174. Cheng W H et al. Patent US 2011004397 (2011)
 175. Hu Q N Patent EP 17739724 (2007)
 176. Leychenko A S et al. 19th Intern. Vacuum Nanoelectronics Conf., 50th Intern. Field Emission Symp. IVNC/IFES 2006, Guilin, China, 17 - 20 July 2006, Technical Digest p. 383
 177. Leichenko A C i dr. Sovremennoe televidenie. 14-ya Vserossiiskaya nauchno-tekhnicheskaya konf., 14 - 15 marta 2006 g., Moskva, Rossiya. Tezisy dokladov (M.: FGUP MKB Elektron, 2006) p. 30
 178. Fu W Q et al. Patent US 11945538 (2009)
 179. Zhou M, Ma W, Li Q Patent US 13821512 (2013)
 180. Qian L et al. Patent US 11603628 (2006)
 181. Liu P et al. Patent US 11256727 (2005)
 182. Wei Y et al. Patent US 7355329 (2008)
 183. Forsberg G Patent US 09731737 (2002)
 184. Qiuhong H U Patent CN 200580003494 (2007)
 185. Yang T H Patent US 13064745 (2011)
 186. Yang T H Patent US 13064744 (2011)
 187. Hiraki A, Hiraki H Patent JP 2009000231483 (2011)
 188. Warm D Patent CN 202733583 (2013)
 189. Kostikov V G, Nikitin I E Istochniki Elektropitaniya Vysokogo Napryazheniya REA (M.: Radio i svyaz’, 1986)
 190. Bondarenko B V, Cherepanov A Yu, Sheshin E P Prib. Tekh. Eksp. (1) 206 (1986)
 191. Kuprashkin A S, Shakhovskoi A G, Sheshin E P Prib. Tekh. Eksp. (4) 238 (1991)
 192. Basovskii V F Ustroistva Elektropitaniya Elektronnoi Apparatury (Pod red. V F Basovskogo) (Kiev: Tekhnika, 1980)
 193. Sheshin E P, Kuznetsov V A Patent SU 610081 (1978)
 194. Braverman I Ya i dr. Patent SU 1508866 (1980)
 195. Kawase T, Koga K Patent US 20040004588 (2004)
 196. Huang J C et al. Patent TW 273535 (1996)
 197. Moerk G, Patent W Patent W 02013098239 (2011)
 198. Hu Q H Patent EP 2337432 (2011)
 199. Lin J C Patent TW 201218868 (2012)
 200. Namba A, Anzawa S Patent EP 2355736 (2011)
 201. Strebkov D Si Patent RF 2505744 (2014)
 202. Young C C et al. Nanotechnology 19 235306 (2008)
 203. Baturin A S i dr. Sovremennoe televidenie. 9-ya nauchno-tekhnicheskaya konf., 20 - 21 marta 2001 g., Moskva, Rossiya. Tezisy dokladov (M.: MKB Elektron, 2001) p. 21
 204. Baturin A S et al. Displays and Vacuum Electronics. Proc., May 4, 2004, Gamische-Partenkirchen, Germany (2004) p. 321
 205. Gorog J, Rirt P M Patent WO 2008002321 (2008)
 206. Leshukov M Yu, Chadaev N N, Sheshin E P Sovremennoe televidenie. 13-ya nauchno-tekhnicheskaya konf., 15 - 16 marta 2005 g., Moskva, Rossiya. Trudy konf. (M.: FGUP MKB Elektron, 2005) p. 37
 207. Leshukov M Yu Sovremennoe televidenie. 10-ya nauchno-tekhnicheskaya konf., 19 - 20 marta 2002 g., Moskva, Rossiya. Materialy konf. (M.: MKB Elektron, 2002) p. 30
 208. Aban’shin N Elektronnye Komponenty (4) 114 (2007)
 209. Trufanov A I Mikrosistemnaya Tekhnika (3) 32 (2004)
 210. Anderson W G (Jr.), Capen L S Patent US 6921182 B2 (2005)
 211. Massa G D et al. Grav. Space Res. 19 (2) 19 (2006)
 212. Duley W W Opt. Commun. 51 160 (1984)
 213. Choopun S et al. Appl. Phys. Lett. 80 1529 (2002)
 214. Zhu H et al. Appl. Phys. Lett. 99 101110 (2011)
 215. Ni P-N et al. Opt. Lett. 37 1558 (2012)
 216. Ni P-N et al. Appl. Phys. Lett. 104 032107 (2014)
 217. El Ouenzerfi R et al. Appl. Phys. Lett. 96 7655 (2004)
 218. Nishimatsu T et al. Jpn. J. Appl. Phys. 41 L365 (2002)
 219. Sarakura N et al. Opt. Mater 30 15 (2007)
 220. Jansons J L et al. Solid State Commun. 67 183 (1988)
 221. Ono S et al. Patent W 0201127881 (2011)
 222. Yanagihara M et al. APL Mater. 2 046110 (2014)
 223. Tanemura M et al. Appl. Phys. Lett. 86 113107 (2005)
 224. Che R C, Peng L-M, Wang M S Appl. Phys. Lett. 85 4753 (2004)
 225. Blank V D i dr. Patent RF 2529014 (2010)
 226. Ekhmenina I V, Sheshin E P, Chadaev N N Nano- Mikrosistemnaya Tekhnika (2) 39 (2010)
 227. Ekhmenina I V, Sheshin E P, Chadaev N N Nano- Mikrosistemnaya Tekhnika (4) 45 (2010)
 228. Ekhmenina I V, Sheshin E P, Chadaev N N Vestn. SPbGU Ser. 10. Prikl. matem. inform. prots. upr. (1) 3 (2011)
 229. Ekhmenina I V, Sheshin E N Trudy MFTI 5 (1) 36 (2013)
 230. Ekhmenina I V, Sheshin E P Izv. Vuzov Ser. Khimiya i khim. tekhnol. 56 (5) 74 (2013)
 231. Cao M M, Chacon R J, Hunt C E J. Display Technol. 7 467 (2011)
 232. Bahena-Garrido S et al. Rev. Sci. Instrum. 85 104704 (2014)
 233. Psuja P, Hreniak D, Strek W J. Rare Earths 27 574 (2009)
 234. Chubun N N, Chakhovskoi A G, Hunt C E J. Vacuum Sci. Technol. 21 1618 (2003)
 235. Zamoryanskaya M V "Katodolyuminestsentsiya shirokozonnykh materialov i nanogeterostruktur na ikh osnove" Avtoref. diss. ... dokt. fiz.-mat. nauk (SPb.: SPbGU, 2012)
 236. Psuja P, Strek W J. Rare Earths 30 627 (2012)
 237. Kitaura M, Tanaka S, Itoh M J. Luminescence 158 226 (2015)
 238. Li J-Y et al. Appl. Phys. Lett. 94 091501 (2009)

© 1918–2020 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions