Issues

 / 

2013

 / 

April

  

Conferences and symposia


Academician D V Skobel’tsyn as the founder of the MSU school of nuclear physics

,
Lomonosov Moscow State University, Skobeltsyn Institute of Nuclear Physics, Leninskie Gory 1 build. 2, Moscow, 119991, Russian Federation

The 120th anniversary of the birth of Dmitrii Vladimirovich Skobel’tsyn (Joint meeting of the scientific session of the Physical Sciences Division of the Russian Academy of Sciences and the Academic Council and LPI and SINP MSU, 28 November 2012)

Fulltext pdf (301 KB)
Fulltext is also available at DOI: 10.3367/UFNe.0183.201304h.0428
PACS: 01.60.+q, 01.65.+g, 25.10.+s (all)
DOI: 10.3367/UFNe.0183.201304h.0428
URL: https://ufn.ru/en/articles/2013/4/g/
Citation: Panasyuk M I, Romanovskii E A "Academician D V Skobel'tsyn as the founder of the MSU school of nuclear physics" Phys. Usp. 56 406–411 (2013)
BibTexBibNote ® (generic)BibNote ® (RIS)MedlineRefWorks

28th, November 2012

Оригинал: Панасюк М И, Романовский Е А «Академик Д.В. Скобельцын — основатель школы ядерной физики в МГУ» УФН 183 428–433 (2013); DOI: 10.3367/UFNr.0183.201304h.0428

D.V. Skobel’tsyn is author of Physics-Uspekhi

References (16) ↓ Similar articles (20)

 1. Vavilov S I, Levshin V L "Zapiska FIAN SSSR v Prezidium AN "Ob organizatsii rabot po issledovaniyu atomnogo yadra pri Akademii nauk SSSR"" Atomnyi Proekt SSSR. Dokumenty i Materialy T. 1 1938 - 1945 Ch. 1 (Pod obshch. red. L D Ryabeva, Sost. L I Kudinova) (M.: Fizmatlit, 1998) p. 36
 2. Zapiski Arkhivariusa T. 1, Vyp. 1 (M.: FIAN, 1992) p. 29
 3. "Postanovlenie GKO №7572ss/ov ot 21.2.1945 g. "O podgotovke spetsialistov po fizike atomnogo yadra"" Atomnyi Proekt SSSR. Dokumenty i Materialy T. 1. 1938 - 1945 Ch. 2 (Pod obshch. red. L D Ryabeva, Otv. sost. L I Kudinova) (M.: Izd-vo MFTI, 2002) p. 223
 4. Barit I Ya, Podgoretskii M I (Sost.) "Radioaktivnyi raspad i yadernye reaktsii. Konspekt lektsii, chitannykh akademikom Skobel’tsynym D.V. v 1945 - 1946 gg." Akademik D.V. Skobel’tsyn i Moskovskii Universitet (Pod red. B S Ishkhanova, M I Panasyuka, E A Romanovskogo) (M.: UNTs DO, 2002) p. 27
 5. Stalin I, Chadaev Ya "Postanovlenie SNK SSSR №225-96ss ot 28.1.1946 g. "O podgotovke inzhenerov-fizikov i spetsialistov po fizike atomnogo yadra i po radiokhimii"" Atomnyi Proekt SSSR. Dokumenty i Materialy T. 2 Atomnaya Bomba. 1945 - 1954 Kn. 2 (Pod obshch. red. L D Ryabeva, Otv. sost. G A Goncharov) (Sarov: Izd-vo RFYaTs - VNIIEF, 2000) p. 102
 6. Vernov S N "D.V. Skobel’tsyn kak rukovoditel’ shkoly fizikov i osnovatel’ NIIYaF MGU" Vospominaniya ob Akademikakh D.V. Skobel’tsyne i S.N. Vernove (Pod red. M I Panasyuka, E A Romanovskogo) (M.: Izd-vo MGU, 1995) p. 42
 7. Ryazhskaya O G Usp. Fiz. Nauk 181 187 (2011); Ryazhskaya O G Phys. Usp. 54 181 (2011)
 8. Matveev V A Usp. Fiz. Nauk 181 188 (2011); Matveev V A Phys. Usp. 54 182 (2011)
 9. Sadovnichii V A Usp. Fiz. Nauk 181 191 (2011); Sadovnichy V A Phys. Usp. 54 185 (2011)
 10. Trukhin V I Usp. Fiz. Nauk 181 195 (2011); Trukhin V I Phys. Usp. 54 189 (2011)
 11. Panasyuk M I Usp. Fiz. Nauk 181 197 (2011); Panasyuk M I Phys. Usp. 54 190 (2011)
 12. Dergachev V A Usp. Fiz. Nauk 181 210 (2011); Dergachev V A Phys. Usp. 54 202 (2011)
 13. Stozhkov Yu I, Bazilevskaya G A Usp. Fiz. Nauk 181 218 (2011); Stozhkov Yu I, Bazilevskaya G A Phys. Usp. 54 210 (2011)
 14. Berezhko E G, Krymskii G F Usp. Fiz. Nauk 181 223 (2011); Berezhko E G, Krymsky G F Phys. Usp. 54 215 (2011)
 15. Sadovnichii V A, Il’chenko V I (Obshch. red.) Akademik Sergei Nikolaevich Vernov. K 100-letiyu so Dnya Rozhdeniya (M.: Izd-vo MGU, 2010)
 16. Khristiansen G B "Ecce Homo" Vospominaniya ob Akademikakh D.V. Skobel’tsyne i S.N. Vernove (Pod red. M I Panasyuka, E A Romanovskogo) (M.: Izd-vo MGU, 1995) p. 55

© 1918–2022 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions