Issues

 / 

2007

 / 

December

  

Personalia


Oleg Vladimirovich Rudenko (on his 60th birthday)

 a,  b,  b,  c, , ,  b,  d,  e,  f,  g
a Kapitza Institute of Physical Problems, Russian Academy of Sciences, ul. Kosygina 2, Moscow, 117334, Russian Federation
b Lebedev Physical Institute, Russian Academy of Sciences, Leninsky prosp. 53, Moscow, 119991, Russian Federation
c Kotel'nikov Institute of Radio Engineering and Electronics, Russian Academy of Sciences, ul. Mokhovaya 11, kor. 7, Moscow, 125009, Russian Federation
d Russian Federation State Scientific Center A.I. Alikhanov Institute ofTheoretical and Experimental Physics, ul. Bolshaya Cheremushkinskaya 25, Moscow, 117259, Russian Federation
e Institute for Nuclear Research, Russian Academy of Sciences, prosp. 60-letiya Oktyabrya 7a, Moscow, 117312, Russian Federation
f Lomonosov Moscow State University, Vorobevy Gory, Moscow, 119991, Russian Federation
g Joint Institute for High Temperatures, Russian Academy of Sciences, ul. Izhorskaya 13/19, Moscow, 127412, Russian Federation
Fulltext is available at IOP
PACS: 01.60.+q
DOI: 10.1070/PU2007v050n12ABEH006496
URL: https://ufn.ru/en/articles/2007/12/f/
Citation: Andreev A F, Beskin V S, Braginsky V B, Ginzburg V L, Gulyaev Yu V, Kozlov V V, Laverov N P, Menskii M B, Okun L B, Rubakov V A, Sadovnichii V A, Fortov V E "Oleg Vladimirovich Rudenko (on his 60th birthday)" Phys. Usp. 50 1283–1285 (2007)
BibTexBibNote ® (generic)BibNote ® (RIS)MedlineRefWorks

:   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,    «60-   )» 177 1385–1386 (2007); DOI: 10.3367/UFNr.0177.200712j.1385

O.V. Rudenko is author of Physics-Uspekhi

Similar articles (20) ↓

 1. M.S. Aksenteva, S.N. Gurbatov et alOleg Vladimirovich Rudenko (on his 70th birthday)60 1059–1061 (2017)
 2. Zh.I. Alferov, A.F. Andreev et alYurii Vasil’evich Gulyaev (on his seventieth birthday)48 1085–1086 (2005)
 3. A.F. Andreev, A.L. Aseev et alZhores Ivanovich Alferov (on his 80th birthday)53 319–320 (2010)
 4. A.F. Andreev, A.V. Gaponov-Grekhov et alVladimir Evgen'evich Fortov (on his 70th birthday)59 100–102 (2016)
 5. Yu.G. Abov, A.F. Andreev et alVasilii Vasil’evich Vladimirskii (on his eightieth birthday)38 933–934 (1995)
 6. K.S. Aleksandrov, Zh.I. Alferov et alIbragimkhan Kamilovich Kamilov (on his seventieth birthday)48 1199–1201 (2005)
 7. Zh.I. Alferov, A.F. Andreev et alOleg Nikolaevich Krokhin (on his seventieth birthday)45 667–668 (2002)
 8. A.F. Andreev, A.A. Boyarchuk et alIn memory of Vladimir Vasil’evich Migulin45 1313–1314 (2002)
 9. A.F. Andreev, V.G. Bar’yakhtar et alIn memory of Eduard Leonovich Nagaev45 565–566 (2002)
 10. V.L. Ginzburg, G.T. Zatsepin et alIn memory of Georgii Borisovich Khristiansen43 1265–1266 (2000)
 11. E.P. Velikhov, V.L. Ginzburg et alIn memory of Boris Borisovich Kadomtsev41 1155–1156 (1998)
 12. A.F. Andreev, V.L. Ginzburg et alÉmanuil Aizikovich Kaner (Obituary)30 193–194 (1987)
 13. Zh.I. Alferov, A.F. Andreev et alYurii Vasil’evich Kopaev (on his 70th birthday)50 1189–1190 (2007)
 14. A.F. Andreev, M.A. Vasil’ev et alEvgenii Grigorievich Maksimov (on his 70th birthday)51 1087–1088 (2008)
 15. A.F. Andreev, V.L. Ginzburg et alMikhail Vissarionovich Sadovskii (on his 60th birthday)51 209–210 (2008)
 16. V.S. Vladimirov, V.V. Voronov et alDmitrii Vasil’evich Shirkov (on his 80th birthday)51 311–312 (2008)
 17. A.A. Abrikosov, A.F. Andreev et alLev Petrovich Gor’kov (on his 80th birthday)52 655–656 (2009)
 18. A.A. Abrikosov, A.F. Andreev et alIsaak Markovich Khalatnikov (on his 90th birthday)52 1079–1080 (2009)
 19. S.P. Alliluev, A.F. Andreev et alSemen Solomonovich Gershtein (on his 80th birthday)52 759–761 (2009)
 20. A.F. Andreev, P.I. Arseev et alLeonid Veniaminovich Keldysh (on his 80th birthday)54 435–437 (2011)

The list is formed automatically.

© 1918–2021 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions