Issues

 / 

2006

 / 

March

  Near-electrode and transient processes in liquid dielectrics


Kursk State Technical University, 50 Let Oktyabrya str. 94, Kursk, 305040, Russian Federation

Electron transfer kinetics between an electrode and an electron acceptor in electrolytes, liquid dielectrics, and dense gases is comparatively analyzed for the case of a weak electric field. Near-electrode charge distribution patterns in a liquid dielectric (or a dense weekly conducting gas) exposed to an external high-voltage field are examined. It is shown that the quadratic dependence of current-voltage characteristics of the system is determined by the character of electron transitions from surface states. The transient processes involved are discussed, and characteristic formation times for steady-state near-electrode patterns are calculated.

Fulltext is available at IOP
PACS: 73.20.−r, 73.40.−c, 82.45.−h (all)
DOI: 10.1070/PU2006v049n03ABEH002012
URL: https://ufn.ru/en/articles/2006/3/c/
Citation: Zhakin A I "Near-electrode and transient processes in liquid dielectrics" Phys. Usp. 49 275–295 (2006)
BibTexBibNote ® (generic)BibNote ® (RIS)MedlineRefWorks

Оригинал: Жакин А И «Приэлектродные и переходные процессы в жидких диэлектриках» УФН 176 289–310 (2006); DOI: 10.3367/UFNr.0176.200603d.0289

References (98) ↓ Cited by (40)

 1. Onsager L J. Chem. Phys. 2 599 (1934)
 2. Izmailov N A Elektrokhimiya Rastvorov (M.: Khimiya, 1966)
 3. Gordon Dzh Organicheskaya Khimiya Rastvorov Elektrolitov (M.: Mir, 1979)
 4. Tomilov A P i dr. Elektrokhimiya Organicheskikh Soedinenii (L.: Khimiya, 1968)
 5. Koldin E Bystrye Reaktsii v Rastvore (M.: Mir, 1966)
 6. Shvarts M Anionnaya Polimerizatsiya (M.: Mir, 1971)
 7. Shvarts M (Red.) Iony i Ionnye Pary v Organicheskikh Reaktsiyakh (M.: Mir, 1975)
 8. Zhakin A I Usp. Fiz. Nauk 173 51 (2003); Zhakin A I Phys. Usp. 46 45 (2003)
 9. Gallagher T J Simple Dielectric Liquids: Mobility, Conduction, And Breakdown (Oxford: Clarendon Press, 1975)
 10. Adamchevskii I Elektricheskaya Provodimost’ Zhidkikh Dielektrikov (L.: Energiya, 1972)
 11. Skanavi G I Fizika Dielektrikov (oblast’ Slabykh Polei) (M. - L.: Gostekhizdat, 1949)
 12. Kargin V A (Red.) Organicheskie Poluprovodniki (M.: Nauka, 1968)
 13. L’yuis T v Sb. Progress v Oblasti Dielektrikov Vol. 1 (Pod red. Dzh B Berksa, Dzh G Shulmana) (M.-L.: Gosenergoizdat, 1962) p. 7
 14. Morean O et al. in Proc. of 1996 IEEE 12th Intern. Conf. on Conduction and Breakdown in Dielectric Liquids, Rome, Italy, July 15 – 19, 1996 (New York: IEEE, 1996) p. 405
 15. Zhdanov S I, Gracheva I P v Sb. Zhidkie Kristally (Pod red. S I Zhdanova) (M.: Khimiya, 1979) p. 35
 16. Felici N F Direct Current 2 90 (1971)
 17. Felici N F Direct Current 2 147 (1971)
 18. Voinov M, Dunnett J S J. Electrochem. Soc. 120 922 (1973)
 19. Castellanos F In Electrohydrodynamics (CISM Courses and Lectures, No. 380, Ed. A Castellanos) (Wien: Springer, 1998) p. 1
 20. Zhakin A I Electrohydrodynamics: Basic Concepts, Problems And Applications (Kursk: Technical Univ. Press, 1996)
 21. Korolev Yu D, Mesyats G A Avtoemissionnye i Vzryvnye Protsessy v Gazovom Razryade (Novosibirsk: Nauka, 1982)
 22. Malter L Phys. Rev. 50 48 (1936)
 23. Kaminskii M Atomnye i Ionnye Stolknoveniya na Poverkhnosti Metallov (M.: Mir, 1967)
 24. Elektronnaya Emissiya (M.: IL, 1962)
 25. Brouche M, Gosse Y-P in Proc. of 1996 IEEE 12th Intern. Conf. on Conduction and Breakdown in Dielectric Liquids, Rome, Italy, July 15 – 19, 1996 (New York: IEEE, 1996) p. 130
 26. Basseeches H, Barres M W Ind. Eng. Chem. 50 959 (1958)
 27. Mesyats G A Usp. Fiz. Nauk 165 601 (1995); Mesyats G A Phys. Usp. 38 567 (1995)
 28. Little R P, Whithney W T J. Appl. Phys. 34 2430 (1963)
 29. Ostroumov G A Vzaimodeistvie Elektricheskikh i Elektro-gidrodinamicheskikh Polei : Fizicheskie Osnovy Elektrodinamiki (M.: Nauka, 1979)
 30. Rubashov I B, Bortnikov Yu S Elektrogazodinamika (M.: Atomizdat, 1971)
 31. Zhakin A I, Tarapov I E, Fedonenko A I Elektronnaya Obrabotka Materialov (5) 37 (1983)
 32. Zhakin A I In Electrohydrodynamics (CISM Courses and Lectures, No. 380, Ed. A. Castellanos) (Wien: Springer, 1998) p. 83
 33. Lacroix J C, Atten P, Hopfinger E J J. Fluid Mech. 69 539 (1975)
 34. Kiselev V F, Kozlov S N, Zoteev A V Osnovy Fiziki Poverkhnosti Tverdogo Tela (M.: Nauka, 1999)
 35. Zhakin A I Izv. AN SSSR, Mekhanika Zhidkosti Gaza (4) 3 (1986)
 36. Felici N J, Gosse J P Revue Phys. Appl. 14 629 (1979)
 37. Stishkov Yu K, Ostapenko A A Elektrogidrodinamicheskie Techeniya v Zhidkikh Dielektrikakh (L.: Izd-vo LGU, 1989)
 38. Thomson J J (Sir), Thomson G P Conduction Of Electricity Through Gases Vol. 1 3rd ed. (Cambridge: Univ. Press, 1928) p. 193
 39. Semenikhin N M, Zholkovskii E K Elektrokhimiya 18 691 (1982)
 40. Semenikhin N M, Zholkovskii E K Elektrokhimiya 18 874 (1982)
 41. Semenikhin N M, Zholkovskii E K Elektrokhimiya 18 1323 (1982)
 42. Rychkov Yu M, Stishkov Yu K Kolloidnyi Zhurn. 6 1204 (1978)
 43. Zhakin A I Elektronnaya Obrabotka Materialov (2) 48 (1988)
 44. Morrison S Khimicheskaya Fizika Poverkhnosti Tverdogo Tela (M.: Mir, 1980)
 45. Vol’kenshtein F F Elektronnye Protsessy na Poverkhnosti Poluprovodnikov pri Khemosorbtsii (M.: Nauka, 1987)
 46. Frumkin A N Elektrodnye Protsessy. Izbrannye Trudy (M.: Nauka, 1987)
 47. Damaskin B B, Petrii O A Vvedenie v Elektrokhimicheskuyu Kinetiku 2-e izd. (M.: Vysshaya shkola, 1983)
 48. Bagotskii V S Osnovy Elektrokhimii (M.: Khimiya, 1988)
 49. Krishtalik L I Elektrodnye Reaktsii. Mekhanizm Elementarnogo Akta (M.: Nauka, 1979)
 50. Dogonadze R R, Krishtalik L I Uspekhi Khimii 44 1987 (1975)
 51. Dogonadze R R, Kuznetsov A M "Sovremennoe sostoyanie teorii elektrodnykh protsessov" v Sb. Itogi Nauki. Ser. Elektrokhimiya. 1967 (M.: VINITI, 1969) p. 5
 52. Goronovskii I T, Nazarenko Yu P, Nekryach E F Kratkii Spravochnik Po Khimii (Pod red A T Pilipenko) 5-e izd. (Kiev: Naukova dumka, 1987)
 53. Zakharchenko V V i dr. Elektrizatsiya Zhidkostei i Ee Predotvrashchenie (M.: Khimiya, 1976)
 54. Bobrovskii S A, Yakovlev E I Zashchita ot Staticheskogo Elektrichestva v Neftyanoi Promyshlennosti (M.: Nedra, 1983)
 55. Koszman I, Gavis J Chem. Eng. Sci. 17 1023 (1962)
 56. Gavis J, Koszman I J. Colloid Sci. 16 375 (1961)
 57. Fridrikhsberg D A, Shchiglovskii N V v Sb. Issledovanie v Oblasti Poverkhnostnykh Sil (M.: Nauka, 1967) p. 421
 58. Gogosov V V, Nikiforovich E N, Tolmachev V V Magnitnaya Gidrodinamika (2) 59 (1979)
 59. Zhakin A I Priklad. Mekh. Tekh. Fiz. (5) 31 (1982)
 60. Delakhei P Novye Pribory i Metody v Elektrokhimii (M.: IL, 1957)
 61. Swan D W, Lewis T J Proc. Phys. Soc. London 73 501 (1961)
 62. Swan D W, Lewis T J J. Electr. Soc. 107 180 (1960)
 63. Sletten A M Nature 183 311 (1957)
 64. Green W B J. Appl. Phys. 26 1257 (1955)
 65. Preston G P, Bircumshow L L Philos. Mag. 7 707 (1935)
 66. Zhakin A I Magnitnaya Gidrodinamika (2) 70 (1982)
 67. Maissel L, Glenga R (Red.) Tekhnologiya Tonkikh Plenok Spravochnik Vol. 2 (M.: Sovetskoe radio, 1977)
 68. Mott N F, Gurney R W ElectronicProcesses In Ionic Crystals 2nd ed. (Oxford: Clarendon Press) V (1948)
 69. Kaptsov N A Koronnyi Razryad (M.: Gostekhizdat, 1947)
 70. Vatazhin A B Elektrogazodinamicheskie Techeniya (Pod red. A B Vatazhina) (M.: Nauka, 1983)
 71. Halpern B, Gomer R J. Chem. Phys. 43 1069 (1965)
 72. Halpern B, Gomer R J. Chem. Phys. 51 1031 (1969)
 73. Smirnov B M Fizika Slaboionizovannogo Gaza v Zadachakh s Resheniyami 3-e izd. (M.: Nauka, 1985)
 74. Biberman L M, Vorob’ev V S, Yakubov I T Kinetika Neravnovesnoi Nizkotemperaturnoi Plazmy (M.: Nauka, 1982)
 75. Sinkevich O A, Stakhanov I P Fizika Plazmy. Statsionarnye Protsessy v Chastichno Ionizovannom Gaze (M.: Vysshaya shkola, 1991)
 76. Rose A Phys. Rev. 97 1538 (1955)
 77. Shikin V B, Monarkha Yu P Dvumernye Zaryazhennye Sistemy v Gelii (M.: Nauka, 1989)
 78. Stern F v Sb. Novoe v Issledovanii Poverkhnosti Tverdogo Tela. Vyp. 2 (M.: Mir, 1977)
 79. Volkov V A, Petrov V A, Sandomirskii V B Usp. Fiz. Nauk 131 423 (1980); Volkov V A, Petrov V A, Sandomirskii V B Sov. Phys. Usp. 23 375 (1980)
 80. Ando T, Fowler A B, Stern F Rev. Mod. Phys. 54 437 (1982)
 81. Komnik Yu F Fizika Metallicheskikh Plenok: Razmernye i Strukturnye Effekty (M.: Atomizdat, 1979)
 82. Partenskii N B Usp. Fiz. Nauk 128 69 (1979); Partenskii N B Sov. Phys. Usp. 22 330 (1979)
 83. Ansel’m A I Vvedenie v Teoriyu Poluprovodnikov 2-e izd. (M.: Nauka, 1978)
 84. Boudreaux D S, Cutler P H Surf. Sci. 5 230 (1966)
 85. Smirnova N A Metody Statisticheskoi Termodinamiki v Fizicheskoi Khimii (M.: Vysshaya shkola, 1973)
 86. Davydov A S Kvantovaya Mekhanika (M.: Fizmatlit, 1963)
 87. Blokhintsev D I Osnovy Kvantovoi Mekhaniki (M.: Nauka, 1976)
 88. Smirnov B M Otritsatel’nye Iony (M.: Atomizdat, 1978)
 89. Vedeneev V I i dr. Energii Razryva Khimicheskikh Svyazei, Potentsialy Ionizatsii i Srodstvo k Elektronu. Spravochnik (M.: Izd-vo AN SSSR, 1962)
 90. Radchenko I V Molekulyarnaya Fizika (M.: Nauka, 1965)
 91. Kopylov Yu A Trudy Dnepropetrovskogo Sel’.-khoz. In-ta. Organicheskie Poluprovodniki 27 3 (1974)
 92. Artana G et al. in Proc. of 1996 IEEE 12th Intern. Conf. on Conduction and Breakdown in Dielectric Liquids, Rome, Italy, July 15 – 19, 1996 (New York: IEEE, 1996) p. 137
 93. Dikarev B et al. in Proc. of 1999 IEEE 13th Intern. Conf. on Conduction and Breakdown in Pielectric Liquids, Nara, Japan, July 20 – 25, 1999 (Nava-Ken: New Public Hall, 1999) p. 33
 94. Sazhin V I, Shuvaev V P Elektrokhimiya 2 831 (1966)
 95. Bologa M K, Grosu F P, Kozhukhar’ I A Elektrokonvektsiya i Teploobmen (Pod red. G A Ostroitova) (Kishinev: Shtiintsa, 1977)
 96. Jones T B Adv. Heat Transf. 14 107 (1978)
 97. Melcher Dzh Magnitnaya Gidrodinamika (2) 3 (1974)
 98. Melcher Dzh, Teilor Dzh v Sb. Mekhanika. Periodicheskii Sbornik Perevodov Inostrannykh Statei (M.: Mir, 1971) p. 68

© 1918–2020 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions