Issues

 / 

1999

 / 

January

  Contents

From the ediorial board

From the Editorial Board42 1–1 (1999)

Special issue

M.S. Aksenteva “80 years of Uspekhi Fizicheskikh Nauk42 3–6 (1999)

Reviews of topical problems

V.S. Anishchenko, A.B. Neiman, F. Moss, L. Shimansky-Geier “Stochastic resonance: noise-enhanced order42 7–36 (1999)

Methodological notes

Yu.L. Klimontovich “What are stochastic filtering and stochastic resonance?42 37–44 (1999)

Conferences and symposia

V.D. Buchel’nikov, A.P. Tankeev, V.G. Shavrov “Kourovka-98: the XXVII International Winter Workshop on Theoretical Physics42 45–47 (1999)

N.E. Andreev, L.M. Gorbunov “Laser-plasma acceleration of electrons42 49–53 (1999)

A.V. Kim, M.Yu. Ryabikin, A.M. Sergeev “From femtosecond to attosecond pulses42 54–61 (1999)

M.V. Fedorov “Stabilization of atoms in a strong laser field42 61–66 (1999)

A.A. Andreev, V.E. Yashin, A.V. Charukhchev “Hard X-ray radiation and fast particle generation using multiterawatt laser pulses42 66–72 (1999)

V.M. Gordienko, A.B. Savel’ev “Femtosecond plasma in dense nanostructured targets: new approaches and prospects42 72–74 (1999)

A.A. Babin, A.M. Kiselev, K.I. Pravdenko, A.M. Sergeev, A.N. Stepanov, E.A. Khazanov “Experimental investigation of the influence of subterawatt femtosecond laser radiation on transparent insulators at axicon focusing42 74–77 (1999)

Physics news on the internet

Yu.N. Eroshenko “Physics news on the Internet (based on electronic preprints)42 78–78 (1999)

From the history of physics

M.I. Kaganov “125th anniversary of ZhETF (Physics-JETP)42 79–96 (1999)

Personalia

S.T. Belyaev, K.A. Gridnev, K.Ya. Gromov, V.P. Dzhelepov, V.G. Kalinnikov, M.A. Listengarten, V.M. Lobashev, V.M. Mikhailov, A.A. Rimskii-Korsakov, V.G. Solov’ev, Yu.V. Khol’nov, O.V. Chubinskii “In memory of Boris Sergeevich Dzhelepov42 97–98 (1999)

A.F. Andreev, B.M. Bolotovskii, V.L. Ginzburg, N.S. Kardashev, L.V. Keldysh, A.D. Linde, V.I. Ritus, Yu.A. Romanov, A.N. Skrinskii, S.M. Stishov, M.M. Fiks, G.V. Shpatakovskaya “In memory of David Abramovich Kirzhnits42 99–100 (1999)

A.F. Andreev, V.N. Bol’shakov, A.A. Boyarchuk, Yu.A. Izyumov, G.A. Mesyats, Yu.S. Osipov, Yu.A. Osip’yan, A.M. Prokhorov, G.G. Taluts, E.A. Turov, V.V. Ustinov, I.M. Tsidil’kovskii “In memory of Sergei Vasil’evich Vonsovskii42 101–102 (1999)

V.M. Batenin, V.S. Vorob’ev, G.A. Kobzev, A.N. Lagar’kov, B.M. Smirnov, V.E. Fortov, A.E. Sheindlin, I.T. Yakubov “In memory of Leon Mikhailovich Biberman42 103–104 (1999)

Bibliography

E.V. Zakharova “New books on physics and related sciences42 105–106 (1999)

© 1918–2024 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions