Issues

 / 

1997

 / 

August

  

Letters to the editors


Once again on the creation of the Soviet hydrogen bomb

 a,  b
a All-Russian Scientific Research Institute of Experimental Physics — Federal Nuclear Centre, prosp. Mira 37, Sarov, Nizhny Novgorod region, 607190, Russian Federation
b National Research Centre Kurchatov Institute, pl. akad. Kurchatova 1, Moscow, 123182, Russian Federation
Fulltext is available at IOP
PACS: 01.65.+g
DOI: 10.1070/PU1997v040n08ABEH000279
URL: https://ufn.ru/en/articles/1997/8/i/
Citation: Adamskii V B, Smirnov Yu N "Once again on the creation of the Soviet hydrogen bomb" Phys. Usp. 40 855–858 (1997)
BibTexBibNote ® (generic)BibNote ® (RIS)MedlineRefWorks

:   ,    «   » 167 899–902 (1997); DOI: 10.3367/UFNr.0167.199708i.0899

References (13) ↓ Cited by (3) Similar articles (10)

 1. "Ofitsial’noe zayavlenie press-byuro Sluzhby vneshnei razvedki Rossii" Vestnik RAN 64 (11) 970 - 971 (1994)
 2. Rabinovich E (Ed.) "Igor Kurchatov, 1903-1960: An Introduction" Bulletin Atomic Scientists (12, 12) 9 (1967)
 3. Goncharov G A "Osnovnye sobytiya istorii sozdaniya vodorodnoi bomby v SSSR i SShA" Usp. Fiz. Nauk 166 1095 (1996); Goncharov G A "American and Soviet H-bomb Development Programmes: Historical Background" Phys. Usp. 39 1033 (1996); Goncharov G A "Thermonuclear Milestones" Physics Today 49 (11) 44 (1996)
 4. Gershtein S S "Iz vospominanii o Ya.B. Zel’doviche" Usp. Fiz. Nauk 161 (5) 170 (1991); Gershtein S S Sov. Phys. Usp. 34 455 (1991)
 5. Gurevich I I, Zel’dovich Ya B, Pomeranchuk I Ya, Khariton Yu B "Ispol’zovanie yadernoi energii legkikh elementov" Usp. Fiz. Nauk 161 (5) 17 (1991); Gurevich II, Zel’dovich Ya B, Pomeranchuk I Ya, Khariton Yu B Sov. Phys. Usp. 34 351 (1991)
 6. Bulletin Of The Atomic Scientists 48 (5) (1993)
 7. Khirsh D, Met’yuz U "Vodorodnaya bomba: kto zhe vydal ee sekret?" Usp. Fiz. Nauk 161 (5) 153 (1991); Hirsch D, Mathews W G "The H-bomb: Who really gave away the secret?" Sov. Phys. Usp. 34 437 (1991); Hirsch D, Mathews W "The H-bomb: Who Really Gave Away the Secret?" Bulletin Of The Atomic Scientists (1-2) 22 (1990)
 8. Sakharov A Vospominaniya (N’yu-Iork: Izd-vo im. Chekhova, 1990) p. 241
 9. Khariton Yu "Yadernoe oruzhie SSSR: prishlo iz Amerika ili sozdano samostoyatel’no?" Gazeta "Izvestiya" (1992), 8 dekabrya; Khariton Yu B, Smirnov Yu N Mify i Real’nost’ Sovetskogo Atomnogo Proekta ((Arzamas-16: VNIIEF, 1994) p. 10
 10. Khariton Yu B, Adamskii V B, Smirnov Yu N "O sozdanii sovetskoi vodorodnoi (termoyadernoi) bomby" Usp. Fiz. Nauk 166 (2) 201 (1996); Khariton Yu B, Adamski&ibreve; V B, Smirnov Yu N Phys. Usp. 39 185 (1996); Khariton Yu, Adamskii V, Smirnov Yu "The Way It Was" Bulletin Atomic Scientists 53 (1996)
 11. Sakharov A Vospominaniya (N’yu-Iork:Izd-vo im.Chekhova, 1990) p. 242
 12. Emel’yanov V S (Red.) Kratkaya Entsiklopediya "Atomnaya Energiya" (M.: Bol’shaya sovetskaya entsiklopediya, 1958) p. 79 - 80
 13. Feoktistov L P Doklad na konferentsii ISAP-96, Dubna, mai 1996 (Dubna: OIYaI), 1996); Feoktistov L "Vodorodnaya bomba: kto zhe vydal ee sekret?" Gazeta "Kurchatovets" RNTs KI, vyp. 6 (1996) p. 4

© 1918–2021 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions