Issues

 / 

1995

 / 

March

  

Reviews of topical problems


Hydrodynamics: problems and paradoxes


N.E. Zhukovskii Central Aerohydrodynamics Institute, ul. Zhukovskogo 1, Zhukovskii, Moscow Region, 140180, Russian Federation

This is a collection of topical hydrodynamic problems of different degrees of complexity, which are not ripe for mathematical modelling or for numerical calculations. Hints for obtaining solutions are given. Attention is concentrated on unexpected analogies between phenomena of different kinds and on establishment of new links between what are at first sight unrelated or isolated facts.

Fulltext is available at IOP
PACS: 42.11.+j, 47.27.−i, 47.32.−y (all)
DOI: 10.1070/PU1995v038n03ABEH000076
URL: https://ufn.ru/en/articles/1995/3/d/
Citation: Betyaev S K "Hydrodynamics: problems and paradoxes" Phys. Usp. 38 287–316 (1995)
BibTexBibNote ® (generic)BibNote ® (RIS)MedlineRefWorks

:    «:  » 165 299–330 (1995); DOI: 10.3367/UFNr.0165.199503d.0299

References (114) ↓ Cited by (12) Similar articles (20)

 1. Prigozhin I,Stengers I Poryadok iz Khaosa (M.: Progress, 1986); Prigogine I, Stengers I Order Out Of Chaos: Man’s New Dialogue With Nature (New York: Bantam Books, 1984)
 2. Babenko K I Osnovy Chislennogo Analiza (M.: Nauka, 1986)
 3. Fletcher K Vychislitel’nye Metody v Dinamike Zhidkostei Vol. 2 (M.: Mir, 1991); Fletcher C A Computational Techniques For Fluid Dynamics Vol. 2 (Berlin: Springer, 1988)
 4. Anderson D, Tannekhill Dzh, Pletcher R Vychislitel’naya Gidromekhanika i Teploobmen Vol. 1, 2 (M.: Mir, 1990); Anderson D A, Tannehill J, Pletcher R Computational Fluid Mechanics And Heat Transfer (New York: Hemisphere Publications, 1984)
 5. Al’ven X "Kosmologiya i fizika" Nauka i Chelovechestvo. 1971-1972 (M.: Znanie, 1972) p. 332
 6. Betchelor Dzh Vvedenie v Dinamiku Zhidkosti (M.: Mir, 1973); Batchelor G K An Introduction To Fluid Dynamics (Cambridge: Cambridge University Press, 1967)
 7. Heywood J C Lect. Notes Math. 1431 1 (1990)
 8. Ginzburg V L O Fizike i Astrofizike (M.: Nauka, 1985)
 9. Burlaki N Kvant (2) 42 (1992)
 10. Kolmogorov A N Matematika — Nauka i Professiya (Bibliotechka "Kvant", Vyp. 64) (M.: Nauka, 1988)
 11. Kapitsa P L Eksperiment. Teoriya.Praktika (M.:Nauka, 1977)
 12. Lavrent’ev M A Nauka Zhizn’ (7) 9 (1965); Lavrent’ev M A Nauka Zhizn’ (1) 48 (1966)
 13. Babenyshev F, Lert R, Pechuro E (Sost.) Sakharovskii Sbornik (M.: Kniga, 1991)
 14. Betyaev S K Preprinty 26, 36, 48, 55, 58, 64, 71, 72, 85, 97 (Zhukovskii: TsAGI, 1991-1994)
 15. Ursell F Asymptotic Methods In Wave Mechanics (Eds G Wickham, P A Martin) (Cambridge: Cambridge University Press, 1992)
 16. Burlaki N Preprint 73 (Zhukovskii: TsAGI, 1993)
 17. Zakharov V E, Sagdeev R Z, Khalatnikov I M Preprint (Chernogolovka: ITF im. L.D. Landau, 1985)
 18. Guld X, Tobochnik Ya Komp’yuternoe Modelirovanie v Fizike Vol. 1, 2 (M.: Mir, 1990); Gould H, Tobochnik J Introduction To Computer Simulation. Applications To Physical Systems Vol. 1, 2 (Reading, MA: Addison-Wesley, 1988)
 19. Van-Daik M (Red.) Al’bom Techenii Zhidkosti (M.: Mir, 1987); Van Dyke M (Ed.) An Album Of Fluid Motion (Stanford, CA: Parabolic Press, 1982)
 20. Endryus Dzh, Mak-Loun R (Red.) Matematicheskoe Modelirovanie (M.: Mir, 1979); Andrews J G, McLone R R (Eds) Mathematical Modelling (London: Butterworths, 1976)
 21. Zaslavskii G M i dr. Slabyi Khaos i Kvaziregulyarnye Struktury (M.: Nauka, 1991)
 22. Betyaev S K Preprint 14-93 (Novosibirsk: ITPM SO AN SSSR, 1983)
 23. Bulakh B M Nelineinye Konicheskie Techeniya Gaza (M.: Nauka, 1970)
 24. Edwards R H J. Aeronaut. Sci. 21 (2) 134 (1954)
 25. Smith J H B Proc. R. Soc. London A 306 67 (1968)
 26. Massau Mémoire Sur L’integration Graphique Des équations Aux Dérivées Partielles (Delporte: Mons., 1914)
 27. Rosenhead L Proc. R. Soc. London A 134 170 (1931)
 28. Westwater F L Aero. Res. Council Rep. Mem. (1692) 116 (1936)
 29. Kaden H Ing. Arch. (2) 140 (1931)
 30. Fermi E, Pasta D, Ulam S Fermi E. Nauchnye Trudy Vol. 2 (M.: Nauka, 1972)
 31. Sedov L I Metody Podobiya i Razmernosti v Mekhanike (M.: Nauka, 1977)
 32. Zel’dovich Ya B, Raizer Yu P Fizika Udarnykh Voln i Vysokotemperaturnykh Gidrodinamicheskikh Yavlenii (M.: Nauka, 1966)
 33. Barenblatt G I Podobie, Avtomodel’nost’, Promezhutochnaya Asimptotika (M.: Gidrometeoizdat, 1978)
 34. Betyaev S K Zhurn. Vychisl. Matem. Matem. Fiz. 26 1081 (1986)
 35. Birkgof G Gidrodinamika (M.: IL, 1954); Birkhoff G Hydrodynamics: A Study In Logic, Fact, And Similitude (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1950); reprinted, Birkhoff G Hydrodynamics: A Study In Logic, Fact, And Similitude (New York: Dover, 1955)
 36. Buzeman A Gazovaya Dinamika (M.: IL, 1950) p. 197
 37. Nikol’skii A A Dokl. Akad. Nauk SSSR 116 193 (1957)
 38. Nikol’skii A A Dokl. Akad. Nauk SSSR 116 365 (1957)
 39. Nikol’skii A A, Betyaev S K, Malyshev I P Problemy Prikladnoi Matematiki i Mekhaniki (M.: Nauka, 1971) p. 262
 40. Aref H Phys. Fluids 22 393 (1979)
 41. Lamb G Gidrodinamika (M.-L.: OGIZ, 1947); Lamb H Hydrodynamics 6th ed. (New York: Dover, 1945)
 42. Kochin N E, Kibel’ I A, Roze N V Teoreticheskaya Gidrodinamika Vol. 2 (M.: Fizmatgiz, 1963)
 43. Betyaev S K Dokl. Akad. Nauk SSSR 257 1310 (1981); Betyaev S K Sov. Phys. Dokl. 26 359 (1981)
 44. Betyaev S K Trudy TsAGI (2275) (1985)
 45. Betyaev S K Uch. Zap. TsAGI 1 (3) 15 (1970)
 46. Tugazakov R Ya Izv. AN SSSR 24 (2) 159 (1989)
 47. Betyaev S K, Solntsev I A PMM 48 145 (1984)
 48. Arkhangel’skii N A, Shurshalov L V Izv. AN SSSR Mekh. Zhidk. Gaza 12 (1) 83 (1977)
 49. Prandtl L Vortrasge Aus Hydro-und Aerodynamik (Berlin: Springer, 1924) p. 18
 50. Mangier K W, Weber J J. Fluid Mech. 30 177 (1967)
 51. Karman T Ann. Mat. Pura Appl. 29 (4) 247 (1949)
 52. Brown S N, Mangier K W Aeron. Quart. (11) 354 (1967)
 53. Telionis D P Unsteady Viscous Flow (Berlin: Springer, 1981)
 54. Betyaev S K Trudy TsAGI (2517) (1993)
 55. Neiland V Ya Uchen. Zap. TsAGI 5 (2) 70 (1974)
 56. Zababakhin E I, Zababakhin I E Yavleniya Neogranichennoi Kumulyatsii (M.: Nauka, 1988)
 57. Potter D Vychislitel’nye Metody v Fizike (M.: Mir, 1975); Potter D E Computational Physics (New York: Wiley-Inter-science, 1973)
 58. Petviashvili V I Nelineinye Volny (M.: Nauka, 1979) p. 5
 59. Dim G, Zabuski N Solitony v Deistvii (Pod red. K Longrena, E Skotta) (M.: Mir, 1981) p. 289; Deem G S, Zabusky N J Solitons In Action (Eds K Lonngren, A Scott) (New York: Academic Press, 1978)
 60. Burbea J Lett. Math. Phys. (6) 1 (1982)
 61. Lavrent’ev M A, Shabat B V Problemy Gidrodinamiki i Ikh Matematicheskie Modeli (M.: Nauka, 1973)
 62. Molchanov V F Uchen. Zap. TsAGI 6 (4) 1 (1975)
 63. Tumashev G G, Nuzhin M T Obratnye Kraevye Zadachi (Kazan’: KGU, 1965)
 64. Giro Zh Osnovnye Voprosy Teorii Giperzvukovykh Techenii (M.: Mir, 1965)
 65. Rikhtmaier R Printsipy Sovremennoi Matematicheskoi Fiziki (M.: Mir, 1982)
 66. Tikhonov A N, Arsenin V Ya Metody Resheniya Nekorrektnykh Zadach (M.: Nauka, 1979)
 67. Chorin A J, Bernard P S J. Comput. Phys. 13 423 (1973)
 68. Fink P T, Soh W K Proc. of Tenth Symposium on Naval Hydrodynamics, Cambridge, MA, 1974 p. 463
 69. Birkgof G Gidrodinamicheskaya Neustoichivost’ (M.: Mir, 1964) p. 68
 70. Polozhii G N Obobshchenie Teorii Analiticheskikh Funktsii Kompleksnogo Peremennogo (Kiev: izd-vo KGU, 1965)
 71. Istoriya Otechestvennoi Matematiki Vol. 4 (Kiev: Nauk. dumka, 1970) p. 295, Kn. 1
 72. Yeung R W Annu. Rev. Fluid Mech. 14 395 (1982)
 73. Gurevich M I Teoriya Strui Ideal’noi Zhidkosti (M.: Nauka, 1979)
 74. Uolker Dzh Nauka Vokrug Nas (12) 92 (1984)
 75. Van-Daik M Metody Vozmushchenii v Mekhanike Zhidkosti (M.: Mir, 1967); Van Dyke M Perturbation Methods In Fluid Mechanics (New York: Academic Press, 1964)
 76. Khasimoto X, Sano O Mekhanika. Novoe v Zarubezhnoi Nauke. Vikhri i Volny (M.: Mir, 1984) p. 80
 77. Olsson R G, Turkdogan E T Nature (211) 813 (1966)
 78. Luzin A N Kvant (10) 19 (1986)
 79. Birkgof G, Sarantonello E Strui, Sledy i Kaverny (M.: Mir, 1964); Birkhoff G, Zarantonello E H Jets, Wakes, And Cavities (New York: Academic Press, 1957)
 80. Miln-Tomson L M Teoreticheskaya Gidrodinamika (M.: Mir, 1960); Milne-Thomson L M Theoretical Hydrodynamics 4th ed. (London: Macmillan, 1960)
 81. Uizem Dzh Lineinye i Nelineinye Volny (M.: Mir, 1977); Whitham G B Linear And Nonlinear Waves (New York: Wiley-Interscience, 1974)
 82. Betyaev S K, Gaifullin A M Izv. AN SSSR. Mekh. Zhidk. Gaza 17 (5) 53 (1982)
 83. Seffmen F Sovremennaya Gidrodinamika. Uspekhi i Problemy (Pod red. Dzh Betchelora, G Moffata) (M.: Mir, 1984) p. 75; Saffman P G J. Fluid Mech. 106 49 (1981); Saffman P G A Special Issue Celebrating The Twenty-Fifth Anniversary Of The Journal (Eds G K Batchelor, H K Moffatt) (Cambridge: Cambridge University Press, 1981)
 84. Morf R H, Orszag S A, Frisch U Phys. Rev. Lett. 44 572 (1980)
 85. Moore D W Proc. R. Soc. London A 365 105 (1979)
 86. Betyaev S K Dinamika Sploshnoi Sredy so Svobodnymi Poverkhnostyami (Cheboksary: ChGU, 1980) p. 27
 87. Brown S N, Stewartson K J. Inst. Math. Appl. 5 206 (1969)
 88. Medan R T AGARD Report CP-204 No. 18 (1977)
 89. Griffits U Sovremennaya Gidrodinamika. Uspekhi i Problemy (Pod red. Dzh Betchelora, G Moffata) (M.: Mir, 1984) p. 120; Griffith W S J. Fluid Mech. 106 81 (1981); Griffiths W A Special Issue Celebrating The Twenty-Fifth Anniversary Of The Journal (Eds G K Batchelor, H K Moffatt) (Cambridge: Cambridge University Press, 1981)
 90. Neiland V Ya Izv. AN SSSR. Mekh. Zhidk. Gaza 4 (4) 53 (1969)
 91. Stewartson K, Williams P G Proc. R. Soc. London A 312 181 (1969)
 92. Widnall S E Annu. Rev. Fluid Mech. 7 141 (1975)
 93. Maxworthy T J. Fluid Mech. 51 15 (1972)
 94. Villya G Teoriya Vikhrei (M.: ONTI, 1936); Villart H Lecons Sur La Theorie Des Tourbillons (Paris: Gauthier-Villars, 1930)
 95. Modi V J et al. J. Aircraft 28 (2) 104 (1991)
 96. Moffatt H K J. Fluid Mech. 18 1 (1964)
 97. Rabinovich M I, Trubetskov D I Vvedenie v Teoriyu Kolebanii i Voln (M.: Nauka, 1992)
 98. Aref H, et al. Fluid Dyn. Res. (3) 63 (1988)
 99. Nikol’skii A A Trudy TsAGI (2122) (1981)
 100. Lugt H Vortex Flow In Nature And Technology (New York: Wiley, 1983)
 101. Gol’dshtik M A, Shtern V N, Yavorskii N I Vyazkie Techeniya s Paradoksal’nymi Svoistvami (Novosibirsk: Nauka, 1989)
 102. Landau L D, Lifshits E M Mekhanika Sploshnykh Sred (M.: Nauka, 1986); Landau L D, Lifshitz E M Fluid Mechanics (Oxford: Pergamon Press, 1987)
 103. Martynov A K Prikladnaya Aerodinamika (M.: Mashinostroenie, 1972)
 104. Korotkin A I Uchen. Zap. TsAGI 4 (25) 26 (1973)
 105. Zee E M, Batina J T J. Aircraft 28 (2) 94 (1991)
 106. Khemsh M, Nil’son Dzh Aerodinamika Raket Vol. 1 (M.: Mir, 1989); Hemsch M, Nielsen J Tactical Missile Aerodynamics (New York: American Institute of Aerodynamics and Aeronautics, 1986)
 107. Uoker Dzh Fizicheskii Feierverk (M.: Mir, 1989); Walker J The Flying Circus Of Physics. With Answers (New York: Wiley, 1978)
 108. Nikulin V V Priklad. Mekh. Tekh. Fiz. (4) 42 (1992)
 109. Schultz-Piszachick W Z. Angew. Math. Mech. 62 115 (1982)
 110. Betyaev S K Kvant (8) 52 (1989); Betyaev S K Kvant (10) 52 (1989)
 111. Levich V G Fiziko-khimicheskaya Gidrodinamika (M.: Fitmatgiz, 1959)
 112. Peregrin D Sovremennaya Gidrodinamika. Uspekhi i Problemy (Pod red. Dzh Betchelora, G Moffata) (M.: Mir, 1984) p. 91; Peregrine D H J. Fluid Mech. 106 59 (1981); Peregrine D H A Special Issue Celebrating The Twenty-Fifth Anniversay Of The Journal (Eds G K Batchelor, H K Moffatt) (Cambridge: Cabridge University Press, 1981)
 113. Wierzba A, Takayama K Rep. Inst. High Speed Mech. Tohoku Univ. 53 (382) 1 (1987)
 114. Uoker Dzh V Mire Nauki (2) 74 (1985); Walker J Sci. Am. 253 (2) 98 (1985)

© 1918–2020 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions